Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (20)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat Davaları

Basın Özgürlüğünün Sınırları ve Manevi Tazminat DavalarıSayfa Sayısı
:  
169
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-156-0

54,00 TL

Değerli Hakim Savcı ve Avukat meslektaşlarım ve değerli okuyucular,
Öncelikle belirtmek isterim ki ben bir akademisyen değilim uygulamanın içinde olan bir yargı mensubu olarak AİHM’in ifade ve basın özgürlüğüne bakışı ile mesleki tecrübelerimi Yüksek Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin içtihatları ile harmanlayarak, Yüksek Yargıtay 4. Hukuk Dairemizin, basın özgürlüğüne ve manevi tazminat davalarına bakış açısına bir ışık tutmaya çalıştım.
Hukukun doğru uygulanmasında ve hukuk devletinin egemen kılınmasında bir nebzede olsa katkım olur ise bu mutluluğumu da sizlerle paylaşmak isterim.
Saygılarımla.

    Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesi-1
    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre ifade ve basın özgürlüğü-1
    Tuşalp Türkiye Kararı-8
    Pakdemirli Türkiye Kararı-27
    AHİM İçtihatlarını Yargıtay tam olarak uyguluyor mu?-40
    Hükümet ve Siyasi kişiler yönünden verilen bazı kararlara ilişkin Yargıtay içtihatları-42
    Manevi zarar nedir?-49
    Gerçek kişiler açısından manevi zarar-49
    Tüzel kişiler açısından manevi zarar-50
    Manevi tazminat-50
    Manevi Tazminatın Türk Borçlar Hukukunda düzenleniş şekli-50
    Manevi Tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesi ne demektir?
    Bunun istisnaları var mıdır?-51
    Manevi Tazminatın tekliği ve bölünmezliği ilkesinin istisnaları-56
    Basın yolu ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan Manevi Tazminat davalarında Yargıtay’ın aradığı kriterler nelerdir?-57
    Öz ile biçim arasındaki denge-57
    Görünür gerçeğe uygunluk ne demektir?-61
    Yargıtay’ın basın ile ya da yazılı olarak kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan davalarda aradığı kriterlerden biriside Matufiyet koşuludur-69
    Matufiyet nedir?-69
    Matufiyete ilişkin Yargıtay kararları-69
    Basın yolu ile ya da yazı ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan manevi tazminat davalarında yazı içeriğini okuyan orta düzeydeki bir kişinin yazıda ya da konuşmada bahsedilen kişinin davacı olduğunu anlaması gerekir.
    Bunun aksinin tanık ile ispat edilmesi mümkün değildir-71
    Bir başkası tarafından yazılan dava dilekçesinin yayınlanması kişilik haklarına saldırı teşkil eder mi?-74
    Basın özgürlüğünün sınırları-74
    Davacısı ve davalısı hukukçu olan, bir manevi tazminat davasında verilen
    kararın gerekçesi-78
    Bir Kamu görevlisinin, kendisine verilen görev ve sorumluluk nedeniyle yaptığı eylem ve işlemlerden dolayı kişilik haklarına saldırıdan bahsedilemez-83
    Basın yolu ile kişilik haklarına saldırı teşkil eden yazı ve haberler nedeni ile açılan, manevi tazminat davalarında kişinin, kendi eylem ve davranışları ile yazı veya haberin yapılmasına sebebiyet vermiş olması halinde, haberin veriliş biçimine göre, haber veya yazının kişilik haklarına saldırı teşkil edip etmediğinin irdelenmesi gerekir-85
    Manevi Tazminat davaları yönünden muris mirasçı ilişkisi-89
    Mağduru muris olan, eylemlerden dolayı mirasçıların faile karşı dava
    açıp açamayacakları-89
    Murisin sebep olduğu eylem ve işlemlerden dolayı, mirasçılara karşı dava açılması-91
    Muris Mirasçı ilişkisine ilişkin Yargıtay kararları-91
    4. Hukuk Dairesinin uygulamalarına göre Islah yeni bir davamıdır?-95
    Manevi Tazminat davalarında Zamanaşımı-97
    Müteselsil sorumluluk hallerinde sorumlulardan birisi hakkında icra ya da dava yolu ile paranın istenmesi diğer sorumlulara karşı da zaman aşımını keser-103
    Zamanaşımı kavramının hukuki niteliği-104
    Tüzel kişilerin organları tarafından bir haksız fiil işlenmesi halinde fiilin aynı zamanda suç teşkil etmesi nedeni ile tüzel kişiye karşı ceza dava zamanaşımı süresi içinde manevi tazminat davası açılabilir mi?-106
    TRT aleyhine açılacak davalarda dava açma süresi nedir?-107
    Kamu Görevlileri hakkında hizmet kusuru nedeni ile açılan manevi tazminat
    davaları-108
    Vakıf üniversitelerine karşı açılacak manevi tazminat davaları, hangi mahkemede görülür-119
    İdare Mahkemesi kararının uygulanmaması manevi tazminat gerektirir mi?-120
    Şikâyet ve haksız fiiller ile sözleşmeye aykırılık manevi tazminat gerektirir mi?-141
    Haksız fiillere ilişkin bazı Yargıtay kararları aşağıda sunulmuştur-147
    Gizlice çekilen ses ve görüntü kaydının yayınlanması manevi tazminat gerektirir mi?-150
    Gerçek kişinin veya tüzel kişinin malvarlığına, haksız olarak haciz konulması nedeni ile manevi tazminat talep edilebilir mi?-152
    Ceza Mahkemesince verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
    Hukuk Mahkemesini bağlar mı?-155
    Evlenmek vaadi ile kızlık bozmak ve evlenmemek manevi tazminatı gerektirir mi?-157
    Nişanlı olan tarafların, düğün yaparak gayri resmi olarak evlenmelerinden sonra, resmi nikâh yapılmaması halinde açılacak maddi ve manevi tazminat davalarına bakmakla görevli mahkeme hangisidir?-164
    Turist olarak Türkiye’de bulunan bir yabancının, Türkiye’de maruz kaldığı bir olaydan dolayı, döviz olarak manevi tazminat talebinde bulunabilir mi?-165
    Dava dilekçesinde, cevap dilekçesinde veya tarafların birbirlerine çektikleri ihtarlardaki sözler nedeni ile manevi tazminat davası açılabilir mi?-166
    Reddi hakim dilekçesinde söylenen sözler nedeni ile manevi tazminat davası açılabilir mi?-167
    Futbol maçını izleyen seyircinin, bıçaklanarak öldürülmesinden doğan maddi ve manevi tazminat davalarından kim veya kimler sorumludur?-167