Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Basın İşletmeciliği

Basın İşletmeciliğiSayfa Sayısı
:  
205
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1999
ISBN NO
:  
975-486-814-7

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...BASIN İŞLETMECİLİĞİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI SAHİPLİĞİNDE TEMEL YAKLAŞIMLAR VE BASIN İŞLETMECİLİĞİNİN TEMEL KAVRAMLARI I- KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ GELİŞİMİ 3 I- Kitle İletişim Araçları Sahipliği Düzenlenmelerinde Temel Teoriler 5 1.1- Otoriter Teori 7 1.2-Liberal Teori 9 1.3- Sosyal Merkezci Teori 11 1.4- Sosyal Liberal Teori 12 II- BASIN İŞLETMELERİNİN TEMEL YAPISI 16 1- Basın İşletmesi Kavramı 16 2-Temel Üretim Öğeleri 18 2.1-Yer 18 2.2- Sermaye 18 2.3-Emek 18 2.4-Girişimci 19 2.5-Teknoloji 19 2.5.1-Haber Toplama Süreci 20 2.5.2- Haber Değerlendirme Süreci 21 2.5.3- Baskı Süreci 22 BOLUM 2 BASIN İŞLETMELERİNİN HUKUKİ YAPILARI VE KURULUŞ ÇALIŞMALARI I- İŞLETME TÜRLERİ 25 1- Ürün Türüne Göre İşletmeler 25 2- Üretim Araçlarının Mülkiyetine Göre İşletmeler 26 2.1-Özel İşletmeler 26 2.2- Kamu İşletmeleri 26 2.3- Karma İşletmeler 26 3- Büyüklüklerine Göre İşletmeler 26 4- Yasal Yapılarına Göre İşletmeler 26 4.1.- Kişi İşletmeleri 27 4.1.1- Tek Kişi İşletmesi 27 4.1.2-Adi Şirket 27 4.1.3-Kollektif Şirket 29 4.1.4-Komandit Şirket 30 4.2- Sermaye İşletmeleri 31 4.2.1-Anonim Şirket 32 4.2.2- Limited Şirket 33 4.2.3- Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket....34 4.3- Kooperatifler 34 II- BASIN İŞLETMELERİNİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI 35 1-Fizibilite Etüdü 35 1.1- Ekonomik Araştırma 36 1.2-Teknik Araştırma 37 1.3- Finansal Araştırma 37 1.3.1- Yatırım Tutarının Hesaplanması 37 1.3.2- Kâra Geçiş Analizi 38 1.3.3- Pro-forma Gelir Gider Tablosu 38 1.3.4- Fon Kaynaklarının Saptanması 38 1.3.5- Değerlendirme ve Yatırım Kararı 39 1.4- Yasal Araştırma 39 1.5- Örgütsel Araştırma 39 IX III- KURULUŞ YERİ SEÇİMİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER 40 1- Ekonomik Faktörler 40 2- Doğal Faktörler 41 3- Sosyo-Psikolojik Faktörler 41 4- Politik Faktörler 41 BÖLÜM III BASIN İŞLETMELERİNDE TEMEL ORGANİZASYON YAPILARI I-ORGANİZASYON KURAMLARI 45 1- Geleneksel Örgüt Kuramı 45 2- Yeni Geleneksel ( Neo- Klasik ) Örgüt Kuramı 46 3- Çağdaş Örgüt Kuramı 47 3.1- Sistem Yaklaşımı 47 3.2- Durumsallık Yaklaşımı 49 II- MEDYA ORGANİSAZYON YAPISI 51 1- Bir Medya Organizasyon Modeli 54 2- Basın İşletmelerinde Temel Örgütsel Yapı Modelleri 56 2.1- Dikey Örgüt Modeli 57 2.2- Dikey- Kurmay Örgüt Modeli 58 2.3- Fonksiyonel Örgüt Modeli 59 2.4- Dikey-Fonksiyonel Örgüt Modeli 60 2.5- Matriks Örgüt Modeli 61 BÖLÜM IV BASIN İŞLETMELERİNDE İŞLETME FONKSİYONLARI I. BASIN İŞLETMELERİNDE YÖNETİM FONKSİYONU 67 1-PLANLAMA 69 1.1- İşletme Amaçlarının Saptanması 69 1.2-Politikalar 69 X 1.3-Usuller (Prosedürler) 70 1.4- Bütçeler 70 1.5- Ayrıntılı Planlar 70 1.6- Programlar 70 1.2- Planlamanın Özellikleri 70 1.3- Planlamanın Yararları ve Sakıncaları 72 1.3.1- Planın Önemi ve Yararlan 72 1.3.2- Planın Başlıca Sakıncaları 72 2-ÖRGÜTLEME (Organizasyon) 73 2.1-Örgüt Tanımı 73 2.2- Bölümlendirme 75 2.2.1- İşlevlere Göre Bölümlendirme 76 2.2.1.1- Bir Basın İşletmesinde İşlevlerine Göre Temel Bölümler 77 2.2.1.1.1-Yazı İşleri Bölümü 77 2.2.1.1.1.1- Haber Bölümü 78 2.2.1.1.1.2- Yayın Bölümü 78 2.2.1.1.2- Ticari Bölüm 79 2.2.1.1.2.1- İlan ve Reklam 80 2.2.1.1.2.2- Tiraj Bölümü 80 2.2.1.1.2.3- Pazarlama Bölümü 81 2.2.1.1.2.4- Matbaa Bölümü 81 2.2.2- Bölge Temeline Göre Bölümlendirme 81 2.2.3- Yayına Dayalı Bölümlendirme 82 2.2.4- Zamana Dayalı Bölümlendirme 83 2.2.5- Karma Bölümlendirme 84 3-YÖNELTME 85 4-EŞGÜDÜM 88 5-KONTROL-DENETİM 89 II- BASIN İŞLETMELERİNDE ÜRETİM FONKSİYONU 92 1- Basın İşletmelerinde Üretim Sistemleri 93 2- Basın İşletmelerinde Üretimin Temel Özellikleri 94 3-Talep Tahminleri 95 XI 4- Üretim Planlaması 95 5- Üretim Kontrolü 96 6- Stok Kavramı ve Stok Yönetimi 96 7- Stok Kontrolünün Organizasyondaki Önemi 97 8- Kalite Kontrolü 98 9- Üretim Kapasitesi 98 9.1- Kapasite Kavramı 98 9.2-Kapasite Çeşitleri 99 III- BASIN İŞLETMELERİNDE FİNANS FONKSİYONU 100 1- Basın İşletmelerinin Finansal Yapısı 100 2- Finansal Planlama 103 3- Sürelerine Göre Finans Kaynakları 104 3.1- Kısa Dönemli Finans Kaynakları 105 3.2- Orta Süreli Finans Kaynaklan 105 3.3- Uzun Süreli Finans Kaynakları 105 4- Başlıca Finans Kaynaklan 105 4.1- Özkaynaklardan Finansman-İç Finansman 106 4.2- Oto Finansman 106 4.2.1 Açık Oto Finansman 106 4.2.2 Gizli Oto Finansman 107 4.3- Yabancı Kaynaklardan Finansman-Dış Finansman 107 4.4- Modern Finansman Teknikleri 108 4.4.1- Finansal Kiralama (Leasing) 108 4.4.2- Factoring 109 4.4.3- Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı 109 5- Sermaye Kavramı 109 5.1- Kaynaklarına Göre Sermaye Türleri 110 5.1.1-Özsermaye 110 5.1.2- Yabancı Sermaye 110 5.2- Kullanım Yerlerine Göre Sermaye Türleri 110 5.2.1-Sabit Sermaye 110 5.2.2- Döner Sermaye 111 5.3- Diğer Sermaye Türleri 112 6- İşletme (Çalışma) Sermayesi 113 7- Basın İşletmelerinde Sermaye Devri 115 XII 8- Finansal Tablolar 116 8.1-Bilanço 116 8.2-Gelir Tablosu 120 9- Finansal Analiz 123 9.1-Rasyolar 123 IV- BASIN İŞLETMELERİNDE PAZARLAMA FONKSİYONU 128 1- Genel Pazarlama Yaklaşımı- Hedef Pazarı Bulma 129 2- Pazar Bölümlendirmede Temel Özellikler 131 2.1- Dış Çevre Koşulları 132 2.1.1- Pazar Talebi 132 2.1.2- Politik ve Hukuki Güçler 133 2.1.3- Sosyal Etkiler 133 2.1.4-Rekabet 133 2.1.5- Dağıtım Yapısı 133 2.1.6-Teknoloji 133 3- Pazarlama Karması 134 3.1-Ürün-Mal 134 3.2- Fiyatlama 135 3.2.1- Maliyete Dayalı Fiyatlama 135 3.2.2- Arz ve Talebe Göre Fiyatlama 135 3.2.3- Pazara Dayalı Fiyatlama 136 3.3 Dağıtım 139 3.3.1- Basın İşletmelerinde Başlıca Dağıtım Kanalları 141 3.3.1.1- Dağıtım Kanalının Seçiminde Temel Etkenler 141 3.3.1.1.1- Pazarın Yapısı 141 3.3.1.1.2- Üretilen Malın Niteliği 142 3.3.1.1.3- Satış Çabaları 142 3.3.1.1.4-Fiziksel Dağıtım 142 3.3.1.1.5- İşletmenin Kaynakları 143 3.3.1.1.6- Çevresel Koşullar 143 3.3.2.- Basın İşletmelerinde Başlıca Dağıtım Sistemleri 143 3.3.2.1- Doğrudan Kanallar 144 3.3.2.1.1- Abone sistemi, Posta ve Diğer Yöntemler 144 3.3.2.2- Aracılı Kanallar 145 XIII 3.4- Promosyon - Tutundurma - Tanıtım 147 4-Satış Çabaları 148 4.1- Satın Alma Kararı 149 4.2-Satış Eylemi 150 4.2.1-Talep Yaratma 150 4.2.2- Alıcının Bulunması 151 4.2.3- Yayının Uygunluğu 151 4.2.4-Satış 151 V- BASIN İŞLETMELERİNDE PERSONEL YAPISI 153 1- Basın İşletmelerinde Yönetim Yapısı 154 1.1-Yayıncı 156 1.2- Finans Müdürü 156 1.3- Genel Yayın Müdürü 157 1.4- Sorumlu Müdür ve Yazı İşleri Müdürü 157 1.5-Reklam Müdürü 159 1.6- Tiraj Müdürü 160 1.7- Üretim Müdürü 161 1.8- Pazarlama / Araştırma Müdürü 162 1.9- Promosyon Müdürü 162 2- Basın İşletmelerinde Ücret Sistemleri 163 3- Ücret Prensipleri ve Ücret Yönetimi 164 3.1- Zaman Primini Esas Alan Ücret Sistemleri 166 3.2- Özendirici Ücret Sistemleri 167 BÖLÜM V BASIN İŞLETMELERİNDE MALİYETLENDİRME 1- Maliyet Kavramı 174 2- Basın İşletmelerinde Maliyet Ayrımları 175 2.1- Maliyetlerin Cinslerine Göre Ayrımı 175 2.1.1-İşgal Maliyetleri 175 2.1.2- Sermaye Maliyetleri 175 2.1.3-İşletme Maliyetleri 175 2.1.4- Yönetim Maliyetleri 175 XIV 2.1.5-Satış Maliyetleri 176 2.1.6- Dağıtım Maliyetleri 176 2.2-Maliyetlerin Üretim Miktarına Göre Ayrımı 177 2.3-Maliyetlerin Ürüne Yüklenmesine Göre Ayrımı 178 2.3.1- Direkt Hammadde Maliyetleri 179 2.3.2- Direkt İşçilik Maliyetleri 179 2.3.3- Genel Üretim Maliyetleri 181 2.4- Ürüne Dönüşen ve Dönüşmeyen Harcamalar 182 2.4.1- Tam Maliyet Sistemi I82 2.4.2- Kısmi Maliyet Sistemleri 183 3- Kâra Geçiş Analizi (Başabaş Analizi) 183 3.1- Sabit Giderlerdeki Değişmenin Başabaş Noktasına Etkisi 186 3.2- Değişken Giderlerdeki Değişmenin Başabaş Noktasına Etkisi I87 4- Basın İşletmelerinde Ortalama Maliyetlerde Değişmeler 188 VI- BASIN İŞLETMELERİNDE MUHASEBE FONKSİYONU 191 VII- BASIN İŞLETMELERİNDE HALKLA İLİŞKİLER FONKSİYONU 192 KAYNAKÇA