Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Barter İşlemleri Ve Muhasebeleştirilmesi

Barter İşlemleri Ve MuhasebeleştirilmesiSayfa Sayısı
:  
134
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-99-9

25,38 TL

ÖNSÖZ

Barter sisteminin tarihçesi neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar ilk önce ihtiyaçlarını malı mal ile değiştirerek karşılamıştır. Paranın icadı ile bu değişim doğrudan mal takası yerine, dolaylı mal takasına dönüşmüştür. Modern anlamda barter uygulamaları ise 1930 lu yıllarda başlamıştır. Bugün dünyada 900 civarında barter şirketi faaliyet göstermekte olup, dünya ticaret hacminin yaklaşık yüzde 40 ı barter sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde barter sisteminin gelişimi 1990 lı yılların ikinci yarısında başlamıştır. Bugün ülkemizde faaliyet gösteren 60 civarında barter şirketi bulunmaktadır. Türkiye de barter sistemi ile ilgili özel bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Barter işlemleri Türk Ticaret Kanun ve Borçlar Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, genel olarak barter sistemi anlatılmaktadır. İkinci bölümde, barter sisteminin dünyadaki gelişimi anlatılmakta ve bazı ülke uygulamalarına yer yerilmektedir. Üçüncü bölümde, Türkiye de barter sisteminin gelişimi, hukuki boyutu ve vergisel boyutu anlatılmaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise barter işlemlerinin Tek Düzen Muhasebe Sistemi kapsamında muhasebeleştirilmesi anlatılmaktadır.


Çalışmadaki şekillerin çizimini gerçekleştiren İlker Altıntaş a, çalışmanın basımını gerçekleştiren Adalet Yayınevi yönetici ve çalışanlarına, son olarak ta çalışmalarım sırasında benden desteğini esirgemeyen eşim Pınar teşekkür ederim. Çalışmanın okuyuculara faydalı olmasını dilerim.

İÇİNDEKİLER :
BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK BARTER SİSTEMİ


• 1. -GİRİŞ-1
• 2. -BARTER IN TANIMI-2
• 3. -BARTER İLE TAKAS ARASINDAKİ FARK-6
• 3. 1. -Barter ve Takas-6
• 3. 2. -Barter ve Karşılıklı Ticaret-8
• 4. -BARTER SİSTEMİNDE TEMEL KAVRAMLAR-10
• 4. 1. -Barter Organizasyonu-10
• 4. 2. -Barter Ortak Pazarı-10
• 4. 3. -Barter Hesabı-11
• 4. 4. -Barter Kartı-12
• 4. 5. -Sistem Garanti Fonu-12
• 5. -BARTER SİSTEMİNİN TARAFLARI-13
• 5. 1. -Barter Firması-13
• 5. 2. -Üye Firma-15
• 6. -BARTER SİSTEMİNİN ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ-16
• 6. 1. -İki İstasyonlu -Bilateral- Barter-16
• 6. 2. -Çok İstasyonlu -Multilateral- Barter-18
• 7. -BARTER ÇEŞİTLERİ-19
• 7. 1. -Barter Exchange-19
• 7. 2. -Toptan Barter-19
• 7. 3. -Uluslararası Barter-20
• 7. 3. 1. -Geri Alım -Buy-back- Anlaşmaları-21
• 7. 3. 2. -Satın Al-Sat -Buy-sell- Anlaşmaları-21
• 7. 3. 3. -Dengeleme -Compensation- Anlaşmaları-21
• 7. 3. 4. -Off-set Anlaşmaları-22
• 7. 3. 5. -Karşı Alım -Counter Purchase- Anlaşmaları-23
• 7. 3. 6. -Üçlü Ticaret -Switch- Anlaşmaları-24
• 7. 3. 7. -Dörtlü Ticaret -Cliring- Anlaşmaları-25
• 8. -BARTER SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ-26
• 8. 1. -Barter Sistemine Üyelik Süreci-26
• 8. 2. -Barter Sisteminde İşlem Süreci-30
• 8. 2. 1. -Sisteme Alıcı Olarak Başlanması Süreci-32
• 8. 2. 2. -Sisteme Satıcı Olarak Başlanması Süreci-33
• 8. 3. -Barter Sistemine Üyeliğin Sonlandırılması Süreci-35
• 9. -BARTER SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ-36
• 10. -BARTER SİSTEMİNİN KULLANIM ŞEKİLLERİ-42
• 10. 1. -Barter Sisteminin Finansal Amaçlı Kullanımı-42
• 10. 2. -Barter Sisteminin Ticari Amaçlı Kullanımı-43
• 11. -BARTER SİSTEMİNİN ÜYELİK ŞEKİLLERİ-45
• 11. 1. -Bir İşlem İçin Üyelik-45
• 11. 2. -Bir Yıl İçin Üyelik-45
• 12. -BARTER SİSTEMİNDE MALİYET-45
• 12. 1. -Giriş Aidatı-46
• 12. 2. -Yıllık Aidat-46
• 12. 3. -İşlem Komisyonu-46
• 13. -BARTER SİSTEMİNDE KULLANILAN BELGELER-46
• 13. 1. -Barter Sözleşmesi-46
• 13. 2. -Arz Listesi-46
• 13. 3. -Talep Listesi-47
• 13. 4. -Barter Çeki-47
• 13. 5. -Arz Bildirim Formu-48
• 13. 6. -Talep Bildirim Formu-49
• 13. 7. -Satım Listesi-49
• 13. 8. -Hesap Ekstresi-49
• 13. 9. -Dekont-49
• 14. -BARTER SİSTEMİNİN YARARLARI-50
• 14. 1. -Barter Sisteminin Taraflar Açısından yararları-50
• 14. 1. 1. -Satışları Artırmaktadır-50
• 14. 1. 2. -Karı Artırmaktadır-50
• 14. 1. 3. -Yeni Müşteriler Bulmaktadır-50
• 14. 1. 4. -Pazar Yapısı Hakkında Bilgi Edinme-51
• 14. 1. 5. -Tedarik Kolaylığı-51
• 14. 1. 6. -Reklam Olanağı-51
• 14. 1. 7. -Tahsilat Garantisi-51
• 14. 1. 8. -Nakit Ödeme Yapmadan İhtiyaçların Karşılanması-52
• 14. 1. 9. -Ürün ile Geri Ödeme İmkanı-52
• 14. 1. 10. Atıl Kapasitenin Değerlendirilmesi-52
• 14. 1. 11. Kredi İmkanı-53
• 14. 1. 12. Uzun Vadeli Borçlanabilme İmkanı-53
• 14. 1. 13. Personel ve Zaman Tasarrufu Sağlamaktadır-53
• 14. 1. 14. İşletme Sermayesi İhtiyacının Azalması-53
• 14. 1. 15. Güvenli Kolay İhracat İmkanı-54
• 14. 1. 16. Hızlı Tahsilat İmkanı-54
• 14. 1. 17. Faizsiz Mal Kredisi İmkanı-54
• 14. 1. 18. Paranın Rasyonelleşmesini Sağlaması-56
• 14. 2. -Barter Sisteminin Makro Açıdan Yararları-56
• 15. -BARTER SİSTEMİNİN SAKINCALARI-57
• 16. -BARTER IN ETİK KURALLARI-59
• 16. 1. -Fiyat Hareketlerine Yönelik Kurallar-59
• 16. 2. -Firma İlişkilerine Yönelik Kurallar-60
• 17. -BARTER İŞLEMİNE KONU OLAN MAL VE HİZMETLER-60
• 17. 1. -Hizmet Sektöründe Barter Sisteminin Uygulanması-61
• 17. 2. -Turizm Sektöründe Barter Sisteminin Uygulanması-62
• 17. 3. -Gıda Sektöründe Barter Sisteminin Uygulanması-63
• 17. 4. -Medya Sektöründe Barter Sisteminin Uygulanması-64İKİNCİ BÖLÜM


DÜNYADA BARTER SİSTEMİ


• 1. -BARTER IN TARİHÇESİ-65
• 2. -DÜNYADA BARTER UYGULAMALARI-69
• 2. 1. -Amerika Birleşik Devletleri-69
• 2. 2. -Avrupa Devletleri-71
• 2. 3. -Rusya Federasyonu-71
• 2. 4. -Japonya-72
• 2. 5. -Dünya Barter Birliği -IRTA--72ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TÜRKİYE DE BARTER


• 1. -TÜRKİYE DE BARTER ORGANİZASYONLARI-75
• 2. -BARTER SİSTEMİNİN HUKUKİ BOYUTU-75
• 2. 1. -Türk Ticaret Kanunu Açısından-76
• 2. 2. -Borçlar Kanunu Açısından-77
• 3. -BARTER SİSTEMİNİN VERGİSEL BOYUTU-78
• 3. 1. -Gelir Vergisi Kanunu-78
• 3. 2. -Kurumlar Vergisi Kanunu-80
• 3. 3. -Vergi Usul Kanunu-81
• 3. 4. -Katma Değer Vergisi Kanunu-82
• 3. 5. -Damga Vergisi Kanunu-83
• 3. 6. -Özel Tüketim Vergisi Kanunu-84
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


BARTER İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
• 1. -TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ-87
• 1. 1. -120 Alıcılar Hesabı-88
• 1. 2. -320 Satıcılar Hesabı-90
• 1. 3. -Nazım Hesaplar-91
• 2. -MAL VEYA HİZMET SATAN FİRMALARIN MUHASEBE KAYITLARI-93
• 2. 1. -Barter Sistemine Üye Olunması-93
• 2. 2. -Barter Sistemine Teminat Verilmesi-94
• 2. 3. -Barter Sistemine Satış Yapılması-95
• 2. 4. -Barter Sistemine Komisyon Ödenmesi-97
• 2. 5. -Barter Hesaplarının Değerlemesi-97
• 2. 6. -Barter Sisteminden Tahsilat Yapılması-98
• 2. 6. 1. -Barter Sisteminden Satın Alma Yaparak Tahsilat Yapılması-98
• 2. 6. 2. -Barter Sisteminden Nakit Tahsilat Yapılması-99
• 2. 7. -Barter Üyeliğinin Sona Ermesi-100
• 2. 7. 1. -Üye Firmanın Barter Sistemine Borcu Olması-100
• 2. 7. 2. -Üye Firmanın Barter Sisteminden Alacağı Olması-101
• 2. 7. 3. -Teminatların İade Edilmesi-101
• 3. -MAL VEYA HİZMET SATIN ALAN FİRMALARIN MUHASEBE KAYITLARI-101
• 3. 1. -Barter Sistemine Üye Olunması-101
• 3. 2. -Barter Sistemine Teminat Verilmesi-103
• 3. 3. -Barter Sisteminden Alış Yapılması-104
• 3. 4. -Barter Sistemine Komisyon Ödenmesi-105
• 3. 5. -Barter Hesaplarının Değerlemesi-106
• 3. 6. -Barter Sistemine Ödeme Yapılması-107
• 3. 6. 1. -Barter Sistemine Mal veya Hizmet Satarak Ödeme Yapılması-107
• 3. 6. 2. -Barter Sistemine Nakit Ödeme Yapılması-108
• 3. 7. -Barter Üyeliğinin Sona Ermesi-109
• 3. 7. 1. -Üye Firmanın Barter Sistemine Borcu Olması-109
• 3. 7. 2. -Üye Firmanın Barter Sisteminden Alacağı Olması-110
• 3. 7. 3. -Teminatların İade Edilmesi-110
• 4. -BARTER ŞİRKETİNİN MUHASEBE KAYITLARI-110
• 4. 1. -Barter Sistemine Giriş Bedellerinin Tahsil Edilmesi-110
• 4. 2. -Üye Teminatlarının Kaydedilmesi-111
• 4. 3. -Barter Sisteminde yapılan Alım-Satım İşlemlerinin Kaydedilmesi-112
• 4. 4. -İşlem Komisyonlarının Tahsil edilmesi-113
• 4. 5. -Barter Hesaplarının Değerlemesi-114
• 4. 6. -Barter Hesaplarında Ödeme Yapılması-115
• 4. 6. 1. -Üye Firmalar Arası Mal ve Hizmet Alım Satımı İle Ödeme-115
• 4. 6. 2. -Barter Sistemine Nakit Tahsilat Yapılması-116
• 4. 6. 3. -Barter Sisteminden Nakit Ödeme Yapılması-116
• 4. 7. -Barter Üyeliğinin Sona Ermesi-117
• 4. 7. 1. -Barter Sisteminin Üye Firmaya Borcu Olması-117
• 4. 7. 2. -Barter Sisteminin Üye Firmadan Alacağı Olması-117
• 4. 7. 3. -Teminatların İade Edilmesi-118
• 5. -BARTER İŞLEMLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİNDE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI-118
• 5. 1. -Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu -TMSK--118
• 5. 2. -Türkiye Muhasebe Standardı 18 - Hasılat-119
• 5. 3. -TMS 18 Hasılat Standardının Amacı-120
• 5. 4. -TMS 18 Standardında Hasılatın Belirlenmesi-120
• 5. 4. 1. -Mal Satışlarında Hasılatın Belirlenmesi-120
• 5. 4. 2. - Hizmet Sunumlarında Hasılatın Belirlenmesi-121
• 5. 5. -TMS 18 Hasılat Standardında Barter İşlemleri-121BARTER SÖZLÜĞÜ-125


KAYNAKÇA-129