Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (30)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi ( Cilt : 31 Sayı : 4 2015 )

Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi ( Cilt : 31 Sayı : 4 2015 )Sayfa Sayısı
:  
257
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
250-680-000-017-5

95,00 TLBANKA VE TİCARET HUKUKU DERGİSİ


Yayımlayan


BANKA VE TİCARET HUKUKU ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ


(Türkiye İş Bankası A. Ş. Vakfı)


Aralık 2015 Cilt XXXI Sayı 4


M a k a l e l e r


Dr. İsmail Kırca, Profesör


Türk Ticaret Kanunu’nun Genel Kurul Kararlarının İptali


Sebepleri ile İptal Davası Açabilecek Kişilere İlişkin


Hükümleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler....................................................... 5-11


Dr. Sevgi Kayak, Yardımcı Doçent


6098 Sayılı Kanunun Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt ve Kefalet


Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi...................................... 15-71


Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel, Yardımcı Doçent


Societas Unius Personae (SUP): Yeni Tek Kişilik Şirket Taslak


Yönergesi ve Türk Şirketler Hukukuna Etkileri............................................... 75-108


Dr. Ozan Can, Yardımcı Doçent


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ticaret Şirketlerinin Feshini


İsteme Davasında Bir Yıllık Süreye İlişkin Anayasaya Aykırılık


Sorunu (TTK m. 210/f. 3)................................................................................111-127


Dr. Pınar Çağlayan Aksoy, Araştırma Görevlisi


Sebepsiz Zenginleşme Hukukunda İade Talebinde Bulunulmasını


Engelleyen TBK Madde 81 Hükmü Üzerine Bir İnceleme............................ 131-178


Ceren Cerit Dindar


An Analysis of Well-Accepted Slow Steaming Trends in Time


Charterparties from an English Law Perspective ........................................... 181-188


K a r a r İ n c e l e m e s i


Ar. Gör Harun Keskin, Araştırma Görevlisi


Emredici Hükümler İlkesinin Borsaya Kote Edilmemiş Anonim


Şirketlerde Daha Esnek Yorumlanmasına İlişkin Avusturya Yüksek


Mahkemesi (OGH) Kararı .............................................................................. 193-220


K a r a r l a r


Dr. Murat Gürel, Araştırma Görevlisi/


Ar. Gör. Ufuk Tekin, Araştırma Görevlisi/


Ar. Gör. İbrahim Bektaş, Araştırma Görevlisi .................................................... 223-257


 

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları (2014-2015).................. 259-260