Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Banka Ve Finansçılar İçin Vergi

Banka Ve Finansçılar İçin VergiSayfa Sayısı
:  
442
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
978-975-6135-66-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZElinizde tuttuğunuz kitap, bilindiği kadarıyla bu alanda, bu kapsamda yazılan ilk ve tek kitap niteliğini taşımaktadır. Kitabın yazarının mesleği gereği Türkiye çapındaki tüm banka genel müdürlükleri nezdinde yaptığı ve yıllarca süren vergi inceleme deneyimleri, bankacılık ve fınans kesimine yönelik olarak yürüttüğü bilimsel çalışmalar, makaleler ve kitaplar; bankacılık kesiminde görev alanlara yönelik olarak verdiği seminer ve dersler bu kitabın oluşumuna ışık tutmuş ve omurgasını oluşturmuştur.

Bu kitap, oylumu itibariyle bankacılık ve fınans alanında gündeme gelen tüm vergi konularını kapsamına alma; kapsama giren her konuyu çok ölçülü, çok anlaşılır bir dille sunma; yeri geldiğinde vergi konularının altyapısını oluşturan maliye teorisinden ve bilimsel ilkelerden yararlanma kaygı çabası içinde yazılmıştır. Kitabın yaklaşık iki yıllık bir süreç içinde yazılmış ve ortaya çıkan bazı mevzuat belirsizlikleri nedeniyle yaklaşık 4 aylık bir süre de beklemeye bırakılarak olgunlaşma aşamasından geçirilmiştir. Bankacılık ve fınansı ilgilendiren tüm vergi, resim, harç ve benzer mali uygulamaları kapsamasına özen gösterilmiştir. Bankacılık ve fınans alanına yönelik vergi uygulamalarının her biri bağımsız olarak irdelenmekle kalınmamış; her bir vergi uygulamasının diğer vergilere etkileri de anlaşılır bir biçimde ele alınmıştır. Bir başka deyişle, bankacılık ve fınans alanına yönelik vergi uygulamalarının eşgüdümsel yapısı da ortaya konulmuştur.

Kitabın ana amacı, bankacılık ve fınans kesiminde görev alan en üstten, en alt düzeye kadar tüm bankacı ve fınansçıların karmaşık vergi düzenlemeleri ve uygulamaları karşısında sürekli olarak başvurabilecekleri kapsamlı ve sistematik bir bilgi kaynağı olmaktır. Bir anlamda, bu alana yönelik vergi uygulamaları ansiklopedisi görevini üstlenmektir. Bu amaç gerçekleştirilirken, karmaşık, anlaşılması ve kavranması son derece zor olan vergi düzenlemelerinin anlaşılır, yalın, bol örnekli ve ölçülü (ne uzun, ne kısa) bir biçimde sunumuna çaba

harcanmıştır. Bankacılık ve finans kesiminde çalışan insanların zaman kıtlığı konuların ölçülü işlenmesinde başlıca neden olmuştur. Yazar, \"zaman, paradır\" kuralını hiç gözardı etmemiştir. Yazarın 3.5 yaşındaki kızı Zeynep Eylül \"Doğa, yaşamın bütçesidir.\" diyerek kitabın ölçülülüğüne ve bilginin etkin sunumuna büyük katkı yapmıştır. Kitabın, bankacılık ve finans kesimine yararlı olması ve süreç içinde gelişerek değişmesini diliyorum.

Kitabın baskısının zamanında ve hoş bir sunumla elinize ulaşmasını sağlayan Yaklaşım Yayınları Ailesi olarak başta Ekrem SARİSU dostuma ve tüm Yaklaşım Yayınları aile bireylerine, kitabın baskısını gerçekleştiren matbaacı kardeşlerime, kitabın olgunlaşmasına katkı sağlayan dostlarıma, bilim adamı arkadaşlarıma, meslektaşlarıma, öğrencilerime ve doğal olarak bana sevgileriyle, sıcaklıldarıyla, vefalar iyia, gönülleriyle bana her zaman mutlulukların en büyüğünü yaşatan eşim Dr. Nurdan EROL \′a ve kızım Zeynep Eylül EROL \′a ve tüm aile bireylerime gönüller dolusu teşekkürlerimi sunarım.

Kitapta yer alan görüş ve düşünceler tümüyle yazarın kendisine aittir ve çalıştığı kurumları bağlamaz; onların görüşü olarak değerlendirilemez ve kullanılamaz. Kitapta yer alan tüm yanlışlıklardan yazarın şahsı sorumludur. Kitabın ileriki baskılarında gelişmesini arzu ediyorsanız; yazarın e-mail adresine (aerol@mtk.gov.tr) maille görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi ilebilirsiniz.

Doç. Dr. Ahmet EROL İstanbul, Ocak 2007

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ 7
İÇİNDEKİLER 9

I. BÖLÜM
BANKACILAR İÇİN TEMEL VERGİ BİLGİSİ

I- HUKUK VE VERGİ HUKUKU 33
A- ÖZEL HUKUK 34
B- KAMU HUKUKU 34
C- VERGİ HUKUKU 34
II- VERGİ HUKUKUNUN DALLARI 35
A- VERGİ CEZA HUKUKU 35
B- VERGİ İCRA HUKUKU 38
C- VERGİ YARGILAMA HUKUKU 38
D- ULUSLARARASİ VERGİ HUKUKU 38
E- VERGİ USUL HUKUKU 39
III- VERGİ HUKUNUN TANİMİ , 39
IV- VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 39
A- ANA (ASLİ) KAYNAKLAR 40
B- YARDİMCİ (TALİ) KAYNAKLAR 40
V- VERGİ YASALARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 41
A- VERGİ YASALARININ YÜRÜRLÜĞE GİRME ZAMANI 41
B- VERGİ YASALARININ GEÇMİŞE YÜRÜMESİ YA DA YÜRÜ
MEMESİ 41
VI- VERGİ YASALARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI 41
A- MÜLKİLİK (YERSELLİK) İLKESİ 41
B- KİŞİSELLİK (ŞAHSİLİK) İLKESİ 42
VII- VERGİ YASALARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI 42
A- YORUM TÜRLERİ 42
B- YORUM YÖNTEMLERİ 42
VIII- VERGİNİN TARAFLARI 43
A- AKTİF VERGİ SÜJESİ (DEVLET) 43
B- PASİF VERGİ SÜJESİ (MÜKELLEF) 47

10 İÇİNDEKİLER
IX-VERGİLENDİRME SÜRECİ 48
A-VERGİYİ DOĞURAN OLAY 49
1- Beyan Üzerine Tarh 50
2- Vergi İdaresince Tarh 50
a- Re\′sen Vergi Tarhı 50
b- İkmalen Vergi Tarhı 51
c- İdarece Vergi Tarhı 51
C- VERGİNİN TEBLİĞİ 51
1- Posta Yoluyla Tebliğ 53
2- Daire veya Komisyonda Yapılan Tebliğ 56
3- Memur Eliyle Tebliğ 56
4- Aracılı (Vasıtalı) Tebliğ 57
5- İlan Yoluyla Tebliğ 58
D- VERGİNİN TAHAKKUKU 61
E- VERGİNİN TAHSİLİ 62
X- MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ 62
XI- VERGİ İDARESİNİN MÜKELLEFİ DENETLEMESİ 62
A- YOKLAMA 65
B- BİLGİ İSTEME 65
C- VERGİ İNCELEMESİ 67
XII- VERGİ SUÇ VE CEZALARI 68
A- VERGİ İDARESİ TARAFİNDAN CEZALANDIRILAN SUÇLAR 68
1- Vergi Ziyaı Suçu 68
2- Vergi Ziyaı Cezası 68
B- USULSÜZLÜK SUÇLARI 68
1- Genel Usulsüzlük Suçları 69
2- Özel Usulsüzlük Suçları 69
C- CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN YARGILANAN VERGİ
SUÇLARI 70
1- Kaçakçılık Suçu 70
2- Kaçakçılık Suçunun Cezası 71
a- Parasal Ceza 71
b- Hapis Cezası 71
D- CEZA MAHKEMELERİ TARAFINDAN YARGILANAN VERGİ
SUÇLARI 71
1- Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu 71
2- Vergi Mahremiyetini İhlal Suçunun Cezası 72

İÇİNDEKİLER 11
III- VERGİ CEZALARININ ORTADAN KALKMASI 73
A-ÖDEME 73
B-UZLAŞMA 73
1- Tarhiyat Öncesi Uzlaşma 77
2- Tarhiyat Sonrası Uzlaşma (Uzlaşma) 78
C- İTİRAZ 78
1- Yargıya itiraz 78
2- Şikayet Yoluyla İtiraz 79
D- ÖLÜM 81
E- ZAMANAŞIMI 82
1- Tahakkuk Zamanaşımı 82
2- Tahsil Zamanaşımı 83
F- TERKİN 84
1- VUK\′un 115. Maddesi Uyarınca Terkin 84
2- 6183 Sayılı Yasa Kapsamında Terkin 85

XIV- VERGİ ALACAĞININ KORUNMASI 86
XV- VERGİ ALACAĞININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI 86
XVI- VERGİ ALACAĞININ DEĞER OLARAK KORUNMASI 86
A- GECİKME FAİZİ 86
B- GECİKME ZAMMI 87
XVII- GELİR VERGİSİ 87
A- GELİRİN TANIMI 87
B- GELİR VERGİSİNE GİREN KAZANÇ VE İRATLAR 98
1- Ticari Kazançlar 98
2- Zirai Kazançlar 98
3- Ücretler 98
4- Serbest Meslek Kazançları 99
5- Gayrimenkul Sermaye İratları 99
6- Menkul Sermaye İratları 99
7- Sair Kazanç ve İratlar 101
a- Arızi Kazançlar 101
b- Değer Artış Kazançları 101
C- MÜKELLEFİYET TÜRLERİ 102
1- Tam Mükellefiyet 102
2- Dar Mükellefiyet 102

:«@b

12 İÇİNDEKİLER
D- GELİR VERGİSİNİN TARHI 102
1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi 102
2- Muhtasar Beyanname 102
3- Münferit Beyanname 102
E- GELİRİN TOPLANMASI 102
1- Toplama.... 102
2- Toplama Yapılmayan Durumlar , 103
3- Zararların Karlara Mahsubu 104
F- GELİR VERGİSİ BEYAN VE ÖDEME DÖNEMLERİ 105
1- Basit Usule Tabi Mükellefler Bakımından 105
2- Diğer Mükellefler Bakımından 105
XVIII- KURUMLAR VERGİSİ 105
A- KURUMLAR VERGİSİNE TABİ OLANLAR 105
1- Sermaye Şirketleri 106
2- Kooperatifler 106
3- İktisadi Kamu Müesseseleri , 106
4- Dernek veya Vakıflara Ait İktisadi İşletmeler 107
5- İş Ortaklıkları 108
B- KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ BELİRLENMESİ 108
1- Net Kurum Kazancı 108
2- Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı 109
C- TRANSFER FİYATLAMASI 109
1- Transfer Fiyaîlaması Kavramı 109
2- Transfer Fiyatlaması Kapsamına Girenler 109
3- İlişkili Kişiler Arasındaki İşlemlerin Kapsamı 110
4- Transfer Fiyatlaması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 110
5- Emsallere Uygunluk Ölçütü 111
6- Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Ölçütleri Karşılaştır
ma 111
7- Transfer Fiyatiamasında Mal ve Hizmetlerin Özelliklerinin
Önemi 112
8- Transfer Fiyatiamasında İşlevsel Analiz 112
9- Transfer Fiyatiamasında İşlevsel Analizin Riskleri 113
-* ■ ı •*.
10-Transfer Fiyatiamasında Karşılaştırma Kaynakları 113

İÇİNDEKİLER

13

11- Transfer Fiyatlamasında Emsaller Uygun Fiyat 113
12- Ön Fiyatlandırma Anlaşması [Advance Pricing Arrangements
(APA)] , ....114
13-Transfer Fiyatlamasında Kanıtlama ve Vergi Usul Kanunu 114
14- Gider/Maliyet Paylaşımı (Cost Contribution Arrangments)
ve Transfer Fiyatlaması 115
15-Vergi Cennetleri ile İlişkiler ve Transfer Fiyatlaması 116
D- KURUMLAR VERGİSİNİN BEYANI 116
E- KURUMLAR VERGİSİNİN ÖDENMESİ 117
XIX-DOLAYLI VERGİLER ...118
A- KATMA DEĞER VERGİSİ 118
1- Verginin Konusu , 118
2- Verginin Mükellefi 118
3- Verginin Oranı 119
B- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ 119
1- ÖTV\′nin Konusu 119
2- ÖTV\′nin Mükellefi 120
3- ÖTV\′nin Oranı 120
C- GİDER VERGİLERİ (BSMV, ÖZEL İLETİŞİM) 120
1- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi\′nin Konusu 121
2- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi\′nin Mükellefi 121
3- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi\′nin Oranı 122
D- DAMGA VERGİSİ 123
XX- SERVET VERGİLERİ 123
A- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 123
B- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 124

!l- BÖLÜM
BANKALARIN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU

BANKALARİN SERMAYE ŞİRKETİ (KURUM) OLARAK ÖDEMEKLE
YÜKÜMLÜ OLDUKLARI VERGİLER. 129
KURUMLAR VERGİSİ VE KÂR DAĞITIM STOPAJI 129
A- KURUMLAR VERGİSİ 129
B- KÂR DAĞITIMI STOPAJI 12914 İÇİNDEKİLER
III- GELİR VERGİSİ STOPAJI (GVK MD. 94) 130
A- BANKA PERSONELİNE ÖDENEN ÜCRETLER 131
B- BANKALARCA SERBEST MESLEK İCRA EDENLERE YAPILAN
131ÖDEMELER 131
C- BANKALARCA MAL VE HAK KİRALAMALARI KARŞILIĞINDA
YAPILAN ÖDEMELER 132
IV- KATMA DEĞER VERGİSİ 132
A- GİRİŞ 132
B- VERGİNİN KONUSU 133
C- VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU 133
D- VERGİNİN MATRAHI 134
E- VERGİNİN ORANI 134
F- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 135
V- KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI 135
A- GİRİŞ 135
B- VERGİNİN KONUSU 135
C- VERGİ SORUMLUSU 135
D- VERGİNİN MATRAHI 135
E- VERGİNİN ORANI 135
1- KVK15. Madde Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintisi 135
2- KVK 30. Madde Uyarınca Dar Mükelleflere Yapılacak
Ödemelerden Vergi Kesintisi 137
F- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 141
VI-DAMGA VERGİSİ 141
A- GİRİŞ 141
B- VERGİNİN KONUSU 142
C- VERGİNİN MÜKELLEFİ 142
D- BANKALARIN SORUMLULUĞU 142
E- BELLİ PARA GÖSTERME ZORUNLULUĞU 143
F- VERGİLEME ÖLÇÜLERİ 143
G- VERGİNİN ORANI 143
H- DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA BANKACILIK İŞLEMLERİNE
İLİŞKİN KAĞITLAR 147
I- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 152
VII- EMLAK VERGİSİ KANUNU 152
A- GİRİŞ 152

İÇİNDEKİLER 15
B- VERGİNİN KONUSU 152
C- VERGİNİN MÜKELLEFİ 153
D- ARAZİ VERGİSİNDE İSTİSNA 153
E- VERGİNİN MATRAHI 153
F- VERGİNİN ORANI 154
G- VERGİ İLE İLGİLİ ÖZELLİKLİ DURUMLAR 156
H- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 159
VII- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU 159
A- GİRİŞ 159
B- VERGİNİN KONUSU 159
C- ÖTV BAKIMINDAN ÖNEMLİ KAVRAMLAR 160
D- VERGİYİ DOĞURAN OLAY 160
E- VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU 161
F- İSTİSNALAR 161
G- VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE MATRAH 164
H- VERGİNİN ORANI VEYA TUTARI 164
I- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 166
VIII- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU 166
A- GİRİŞ 166
B- VERGİNİN KONUSU 166
C- VERGİNİN MÜKELLEFİ 166
D- VERGİLEME ÖLÇÜ VE ORANLARI 167
E- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 170
IX- 4306 SAYILI KANUN (EĞİTİME KATKI PAYİ) 170
A- GİRİŞ 170
B- KATKI PAYININ KONUSU 170
C- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 173
X- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 173
A- GİRİŞ 173
B- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 174
C- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 175
D- ŞANS OYUNLARI VERGİSİ 175
F- ŞANS OYUNLARI VERGİSİNİN DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 177
XI- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU 177
A- GİRİŞ 177


16

İÇİNDEKİLER

B- İLAN VE REKLAM VERGİSİ 177
C- ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ 178
1- Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2007) 179
2- İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Te
mizlik Vergisi (01.01.2007) 179
3- Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulana
cak Olan Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2007) 179
4- Büyükşehîr Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik
Vergisi (01.01.2007) 180
5- İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması (01.01.2007)
6- Konuya İlişkin 2005/9817 Sayılı BKK (01.01.2006) 180
D- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 183
XII- BANKALARIN BANKA OLARAK ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜ OLDUK
LARI VERGİLER 183
XIII- GİDER VERGİLERİ KANUNU (BANKA VE SİGORTA MUAMELE
LERİ VERGİSİ VE KAMBİYO GİDER VERGİSİ) 183
A- GİRİŞ 183
B- VERGİNİN KONUSU 183
C- VERGİNİN MÜKELLEFİ 184
D- İSTİSNALAR 184
E- VERGİNİN MATRAHI 186
F- VERGİNİN ORANI , 187
G- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 188
XIV- KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU 188
A- GİRİŞ 188
B- FONUN KONUSU 188
C- FONA KESİNTİ YAPILMAYACAK KREDİLER 189
D- FONUN MATRAHI 192
E- FONUN ORANI 192
F- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 194
XV- GELİR VERGİSİ STOPAJI (GVK MADDE 94) 194
A- GİRİŞ 194
B- VERGİNİN KONUSU 195
C- VERGİ SORUMLUSU 195
D- VERGİNİN MATRAHI 195
E- VERGİNİN ORANI 195İÇİNDEKİLER 17
XVI- HARÇLAR KANUNU (FİNANSAL FAALİYET İZİN BELGESİ HARÇ
LARI) 199
A- GİRİŞ 199
B- HARÇLARIN KONUSU 199
C- HARÇLARIN MÜKELLEFİ 200
D- HARÇ ALMA ÖLÇÜ VE ORANLARI 200
E- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 204
F- YURTDIŞINA ÇIKIŞ HARCI 204
XVII- DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 209
A- GİRİŞ 209
B- DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU\′NUN KONUSU 209
C- DEĞERLİ KAĞIT KULLANMA ZORUNLULUĞU 210
D- DEĞERLİ KAĞITLARIN HAZIRLANMASI VE SATILMASI 210
E- DEĞERLİ KAĞITLARIN BEDELLERİ 210
F- DİĞER VERGİLERE ETKİSİ 211
XVII- 4481 SAYILI YASA (ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ) 211
XVIII- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ 211
A- GİRİŞ 211
B- VERGİNİN KONUSU 211
C- VERGİNİN MÜKELLEFİ 211
D- VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT-BANKALARIN SO
RUMLULUĞU 211
E- BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR - BANKALARIN SORUM
LULUĞU 212
XIX-BANKALARIN SUNDUKLARI FİNANSAL HİZMETLER ve BUNLA
RA İLİŞKİN VERGİLEME 212
XX- TASARRUF MEVDUATI 212
A- VADESİZ MEVDUAT (YTL/DTH) 213
B- VADELİ MEVDUAT (YTL/DTH)) 213
1- Günlük Vadeli Mevduat 214
2- Serbest Vadeli Hesap 215
3- Değişken Faizli Mevduat 216
4- Birikimli Mevduat Hesabı 216
5- Yurtdışı Mevduat Hesabı 217
C- TASARRUF MEVDUATLARININ VERGİSEL BOYUTU 218
1- Tam Mükellef Gerçek Kişiler 21818 İÇİNDEKİLER
a- Gelir Vergisi 218
b- Gelir Vergisi Stopajı (31.12.2005 tarihine kadar olan
uygulama) 218
2- Dar Mükellef Gerçek Kişiler 219
a- Gelir Vergisi Stopajı (31.12.2005 tarihine kadar olan
uygulama) 219
b- Stopaj 219
3- Tam Mükellef Kurumlar 219
a- Kurumlar Vergisi 219
b- Stopaj (31.12.2005 tarihine kadar olan uygulama) 220
4- Dar Mükellef Kurumlar 220
a- Kurumlar Vergisi 220
b- Stopaj (31.12.2005 tarihine kadar olan uygulama) 221
D- TASARRUF MEVDUATLARININ ve BANKALARA EMANET EDİ
LEN VARLIKLARIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI 221
E- MEVDUAT VE KREDİ FAİZ ORANLARI VE KATILMA HESAP
LARI KÂR VE ZARARA KATILMA ORANLARI İLE KREDİ İŞ
LEMLERİNDE FAİZ DIŞINDA SAĞLANACAK DİĞER MENFA
ATLER 223
XXI-HAZİNE BONOSU 225
A- GENEL AÇIKLAMALAR 225
B- HAZİNE BONOSU FAİZ GELİRLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ
DURUMU 225
1- Tam Mükellef Gerçek Kişiler 225
a- Gelir Vergisi (31.12.2005 Tarihine Kadar Çıkarılanlar) 225
b- Stopaj 226
2- Dar Mükellef Gerçek Kişiler 226
a- Gelir Vergisi 226
b- Stopaj 226
3- Tam Mükellef Kurumlar 227
a- Kurumlar Vergisi 227
b- Stopaj 227
4- Dar Mükellef Kurumlar 227
a-Kurumlar Vergisi 227
b-Stopaj 228


İÇİNDEKİLER 19
XXII-DEVLET TAHVİLİ 228
A- GENEL AÇIKLAMALAR 228
B- DEVLET TAHVİLİ FAİZ GELİRLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ
DURUMU 229
XXIII- ELEKTRONİK MENKUL KIYMET TRANSFER SİSTEMİ (EMKT) 229
A- GENEL AÇIKLAMA 229
B- EMKT SİSTEMİNİN AMAÇLARI 230
C- EMKT SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ 230
D- EMKT SİSTEMİNİN DİĞER SİSTEMLERLE İLİŞKİSİ 231
1- TCMB Sistemi 231
2- EFT Sistemi 231
3- İMKB Takasbank A.Ş 231
XXIV-EUROBOND 231
A- GENEL AÇIKLAMA 231
B- ÖZELLİKLERİ 232
C- EUROBONDLARIN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 233
1- Tam Mükellef Gerçek Kişiler 233
a- Gelir Vergisi 233
b- Stopaj 234
2- Dar Mükellef Gerçek Kişiler 234
a- Gelir Vergisi 234
b- Stopaj 234
3- Tam Mükellef Kurumlar 234
a- Kurumlar Vergisi 234
b- Stopaj .234
4- Dar Mükellef Kurumlar 235
a- Kurumlar Vergisi 235
b- Stopaj 235
D- EUROBOND ALIM SATIM KAZANÇLARI 235
1- Tam Mükellef Gerçek Kişi 235
a- Gelir Vergisi 235
b- Stopaj 235
2- Dar Mükellef Gerçek Kişi 236
a- Gelir Vergisi , 236
b- Stopaj 236

20 İÇİNDEKİLER
3- Tam Mükellef Kurumlar 236
a- Kurumlar Vergisi 236
b- Stopaj 237
4- Dar Mükellef Kurumlar 237
a- Kurumlar Vergisi 237
b- Stopaj 237
XXV- REPO (REPURCHASE ORDER) 237
A- GENEL AÇIKLAMA 237
B- REPO KAZANÇLARININ VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 238
1- Tam Mükellef Gerçek Kişiler 238
a- Gelir Vergisi 238
b- Stopaj..... 238
2- Dar Mükellef Gerçek Kişiler 238
a- Gelir Vergisi 238
b- Stopaj 238
3- Tam Mükellef Kurumlar 239
a- Kurumlar Vergisi.. 239
b- Stopaj 239
4- Dar Mükellef Kurumlar 239
a- Kurumlar Vergisi 239
b-Stopaj 239
XXVI- HİSSE SENEDİ 239
A- GENEL AÇIKLAMA 239
B- HİSSE SENETLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURUMU 240
C- HİSSE SENEDİ KÂR PAYLARI 240
1- Tam Mükellef Gerçek Kişiler 240
a- Gelir Vergisi 240
b-Stopaj 241
2- Dar Mükellef Gerçek Kişiler 241
a- Gelir Vergisi 241
b-Stopaj 241
3- Tam Mükellef Kurumlar 241
a- Kurumlar Vergisi 241
b- Stopaj 241


İÇİNDEKİLER 21
4- Dar Mükellef Kurumlar , 242
a- Kurumlar Vergisi 242
b- Stopaj 242
D- HİSSE SENEDİ ALIM SATIM (DEĞER ARTIŞ) KAZANÇLARI 242
1- Tam Mükellef Gerçek Kişiler 242
a- Gelir Vergisi 242
b- Stopaj 243
2- Dar Mükellef Gerçek Kişiler 243
a- Gelir Vergisi 243
b- Stopaj 244
3- Tam Mükellef Kurumlar 244
a- Kurumlar Vergisi 244
b- Stopaj 244
4- Dar Mükellef Kurumlar , 245
a- Kurumlar Vergisi 245
b- Stopaj 245
XXVII-YATIRIM FONLARI 245
A- KATILIM BELGESİ 245
B- (A) TİPİ VE (B) TİPİ YATIRIM FONLARI 245
C- YATİRİM FONLARININ YATİRİM YAPTIĞI KIYMETLER 246
D- YATIRIM FONLARININ AVANTAJLARI 246
E- FON VARLIKLARI 246
F- YATIRIM FONLARININ DENETİMİ 246
G- FON TÜRLERİ 246
1- Hisse Senedi Fonu 246
2- İştirak Fonu 247
3- Grup Fonu 247
4- Tahvil ve Bono Fonu 247
5- Yabancı Menkul Kıymetler Fonu 247
6- Likit Fon 247
7- Altın ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu 247
8- Karma Fon 247
9- Değişken Fon 247
10-Endeks Fon 247
11-Özel Fon , 248

u - t --22

İÇİNDEKİLER

H- (A) TİPİ YATIRIM FONU 248
1- (A) Tipi Karma Fon 248
2- (A) Tipi Değişken Fon 248
3- İMKB Ulusal 30 Endeks Fon 248
4- İMKB Ulusal 100 Endeks Fon 248
5- (A) Tipi Mali Kuruluş Fonu .: 248
I- (B) TİPİ YATIRIM FONU 249
J- YATIRIM FONU GELİRLERİNİN VERGİ KARŞISINDAKİ DURU
MU 249
1- Tam Mükellef Gerçek Kişiler 249
a- Gelir Vergisi 249
b- Stopaj 249
2- Dar Mükellef Gerçek Kişiler 250
a- Gelir Vergisi 250
b- Stopaj 250
3- Tam Mükellef Kurumlar 251
a- Kurumlar Vergisi 251
b- Stopaj 251
4- Dar Mükellef Kurumlar 252
a- Kurumlar Vergisi 252
b- Stopaj 253
XXVIII- MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENMESİ 254
A- MENKUL KIYMET VERGİLEMESİ (01.01.2006-31.12.2006) 254
1- Menkul Sermaye İradı Kapsamına Giren Gelirler 254
2- Tüm Menkul Sermaye İratlarının Beyanı Zorunlu mudur? 254
3- Tutarı Ne Olursa Olsun Beyan Edilmeyecek Menkul Ser
maye İratları 255
4- 875 YTL\′yi Geçtiği Takdirde Beyan Edilecek Menkul Ser
maye İratları 255
5- 18.000 YTL\′yi Geçtiği Takdirde Beyan Edilecek Menkul
Sermaye İratları 256
6- Elde Edilen Gelirin 18.000 YTL\′yi Aşmaması Halinde Be
yan Edilmeyecek Menkul Sermaye İratları 256
7- İndirim Oranı Uygulanarak Beyan Edilecek Menkul Ser
maye İratları .256

İÇİNDEKİLER

238- Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından Elde Edilen Gelir
lerde İstisna Uygulaması 257
9- Kâr Paylarının Vergilendirilmesi 258
a- Kurumların 31.12.1998 ve Daha Önceki Tarihlerde So
na Eren Hesap Dönemlerinde Elde Ettikleri Kazançla
rını Dağıtmaları 258
b- 01.01.1999-31.12.2002 Tarihleri Arasında Sona Eren
Hesap Dönemlerine İlişkin Olup, Kurumlar Vergisin
den İstisna Edilmiş Kazançlar ile Gelir Vergisi Kanu-
nu\′nun Geçici 61. Maddesi Kapsamında Vergi Kesinti
ne Tabi Tutulmuş Olan Yatırım İndirimi İstisnasından
Yararlanan Kazançların Dağıtılması 258
10- Kimler Beyanname Verecek? 259
a- 26.07.2001 Tarihinden Önce İhraç Edilen Dövize, Altı
na veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymetler
ile Döviz Cinsinden Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
Faizleri 259
b- 26.07.2001 Tarihinden İtibaren Türk Lirası Cinsinden
İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri 260
c- 26.07.2001 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Dövize, Altı
na veya Başka Bir Değere Endeksli (Döviz Cinsinden
İhraç Edilenler Dahil) Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu
Faizleri 261
d- Her Nev\′i Alacak Faizleri 262
e- Kıyı Bankacılığından (Off-shore Bankacılıktan) Elde
Edilen Faiz Gelirleri 263
f- Türkiye\′de Elde Edilen Kâr Payları 264
fa-1999-2002 Tarihleri Arasında Sona Eren Hesap Dönemlerinde Elde Edilen, Kurumlar Vergisinden İstisna
Kazançlar ile Yatırım indirimi İstisnasından Yararlanan
Kazançların Dağıtımı Halinde Gerçek Kişilerce Elde
Edilen Kâr Paylan ., 264
fb-1998 ve Öncesi Yıllarda Elde Edilen Kârın 2004 Yılın
da Dağıtılmasından Elde Edilen Kâr Payının Beyanı 265
11- Değer Artış Kazancı 267
12- Değer Artış Kazancı İstisnası 267
B- MENKUL KIYMET VERGİLEME REJİMİ (01.01.2006-31.12.2015) 271
1- Yasal Düzenleme (GVK Geçici 67. Md.) 271
24

İÇİNDEKİLER

2- Hazine Bonosu, Devlet Tahvili ve Eurobond Kazançları 285
a- 2006 Yılında ve Sonraki Yıllarda (31.12.2015\′e kadar)
Elde Edilecek Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faizleri
Üzerinden Kesilecek Gelir Vergisi Oranı 285
b- 01.01.2006\′dan Önce Çıkarılmış Hazine Bonosu ve
Devlet Tahvillerinden 2006 Yılında Sağlanacak Faiz
Gelirlerinin Kesinti Karşısındaki Durumu 286
c- Kurumlarca 01.01.2006\′dan İtibaren Çıkarılan DT ve
HB\′den Elde Edilecek Faiz Gelirlerinin Kesinti Karşı
sındaki Durumu 286
d- Üzerinden % 10 (dar mükelleflerden % 0) Oranında
Kesinti Yapılacak Olan Hazine Bonosu ve Devlet Tah
vili Faiz Gelirlerinin Yıllık Beyanname İle Beyan Edilip,
Edilmemesi 257
e- Banka veya aracı kuruma fiziki olarak teslim edilen
Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerinin alış bedellerinin
saptanması 287
f- Saklamacı Kuruluşların Tahsiline Aracılık Ettikleri DT
ve HB Gelirleri Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisinin
Yapılma Zamanı 285
g- 01.01.2006\′dan Önce Çıkarılan HB ve DTFaiz Gelirleri
İçin İndirim Oranı ve İstisna Uygulamalarına Devam
Edip, Etmeyeceği 285
h- Yabancı Para Türünden veya Yabancı Paraya Endeksli
Olarak Çıkarılan HB ve DT\′den Elde Edilen Gelirler
Üzerinden Yapılacak Vergi Kesintisinin Matrahının He
saplanması 255
/- Eurobond\′lardan 2006 Yılında Elde Edilecek Faiz Gelir
leri Üzerinden De Kesinti Yapılıp, Yapılmayacağı 289
i- 01.01.2006\′dan İtibaren İhraç Edilecek HB ve DT\′nin
Vadesinden Önce Satışından Sağlanacak Kazançların
Vergi Kesintisi Karşısındaki Durumu 289
j- 01.01.2006\′dan Önce Çıkarılmış Olan HB ve DTnin
2006 Yılında ve Vadesinden Önce Satışından Sağlana
cak Kazançların GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Karşısın
daki Durumu 290
k- 2006 Yılında, Eurobond\′ların Vadesinden Önce Satı
şından Sağlanacak Kazançların Vergi Kesintisine Tabi
Olup, Olmadığı 291

İÇİNDEKİLER

25/- 2006 Yılında, Hem 2006 Öncesi ve Hem de 2006 Son
rasında Çıkarılmış HB ve DT\′den Elde Edilmiş Alım Sa
tım Kazancı Bulunanların Yapmaları Gereken İşlemler 292
m- Kuponlu Tahvillerde Alış Bedelinin Saptanması 292
3- Hisse Senetlerinden Sağlanan Kazançlar 295
a- Gerçek Kişilerce 01.01.2006\′dan Sonra Edinilen (İkti
sap Edilen) Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından
Sağlanacak Kazançların GVK\′nın Geçici 67. Maddesi
Karşısındaki Durumu 296
b- Tüzel Kişilerce 01.01.2006\′dan Sonra İktisap Edilen
Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanacak
Kazançların GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Karşısındaki
Durumu 296
c- 01.01..2006 \′dan Önce İktisap Edilen Hisse Senetlerinin
2006 Yılında Elden Çıkarılmasından Sağlanacak Ka
zançların Vergi Kesintisine Tabi Olup, Olmadığı 297
d- Hisse Senedi Alım Satım Kazancı Üzerinden Yapılacak
Kesintinin Matrahının Saptanması 297
e- Farklı Tarihlerde Satın Alınan Hisse Senetlerinin Bir
Bölümünün Satışında Kesinti Matrahının Saptanması 297
f- Aynı Hisse Senedinden 01.01.2006 Öncesinde ve Son
rasında Satın Alınmış Olması Durumunda Yapılacak
İşlemler. 299
g- Hisse Senedinin Açığa Satış İşleminde Kesinti Matrahı
Nasıl Hesaplanacaktır? 300
h- Sermaye Artırımları Dolayısıyla Bedelsiz Sahip Olunan
Hisse Senetlerinin Alış Tarihi ve Bedellerinin Belir
lenmesi 300
ı- Rüçhan Hakkı Kuponlarının Satışı Halinde Maliyet Be
delinin Saptanması 302
i- 01.01.2006\′dan İtibaren Elde Edilecek Hisse Senedi
Kâr Paylarının GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Karşısın
daki Durumu 303
4- Mevduat Faizleri ve Repo Kazançları 303
a- 01.01.2006\′dan İtibaren Mevduat Faizlerinin Durumu 303
b- Mevduat Faizleri Üzerinden Yapılacak Kesinti Uygula
masında, Hesabın Açılış Tarihinin Önemi 304
c- Döviz Tevdiat Hesaplarına Yürütülen Faizler Üzerinden
Yapılacak Kesinti Matrahının Hesaplanmasında Kur
Farklarının Durumu 304

26

İÇİNDEKİLER

d- Birden Fazla Kişi Adına Açılmış Ortak Mevduat Hesap
larına Yürütülecek Faizler Üzerinden Yapılacak Vergi
Kesintisi 304
e- Bankaların Kendi Aralarındaki Mevduatlara Ödedikleri
Faizler İle Aracı Kurumların Borsa ve Para Piyasasın
da Kendi Adlarına Değerlendirdikleri Paralardan Sağ
ladıkları Kazançların GVK\′nın 67. Maddesi Karşısında
ki Durumu 305
f- REPO Kazançlarının GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kar
şısındaki Durumu 305
g- 01.01.2006 Tarihinden Önce Açılmış REPO Hesapları
na Ödenen Faizler Üzerinden Kesinti Yapılıp, Yapılma
yacağı 305
h- Mevduat Faizleri ve REPO Kazançları Üzerinden Yapı
lacak Kesintinin Beyanı ve Ödenmesi 305
5- Portföy Kazançları 306
a- Yatırım Fonu ve Ortaklıklarının Kurumlar Vergisinden
İstisna Kazançlarının GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kar
şısındaki Durumu 306
b- Yatırım Fonu ve Ortaklıklarının 31.12.2005 Tarihi İtiba
riyle Portföylerinde Bulunan ve İMK\′de İşlem Gören
Hisse Senetlerinin Değerlenmesi 306
c- Yatırım Fonu ve Ortaklıklarının 31.12.2005 Tarihindeki
Portföyleri İle 01.01.2006\′dan Sonraki Portföylerinin
GVK\′nın Geçici 67. Madde Karşısındaki Durumu 306
d- Yatırım Fonu ve Ortaklıklarının Portföylerinden
01.01.2006 sonrasında yapılacak satışların çıkışında
dikkat edilmesi gereken durumlar 307
e- Menkul Kıymet Yatırım Fonları İle Ortaklıklarının Alım
Satım Kazançlarının GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kar
şısındaki Konumu 307
f- Dar Mükellefiyet Tabi MKYF Portföy Kazançlarının
GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Karşısındaki Durumu 311
6- Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri 313
a- Vadeli İşlemler ve Opsiyon Sözleşmelerinin GVK\′nın
Geçici 67. Maddesi Karşısındaki Durumu 313
b- Türkiye\′ de Kurulu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsala
rında 2006 ve Sonrası Yıllarda Yapılan İşlemlerden El
de Edilen Kazançların Kesinti Karşısındaki Durumu 313
\"X. -M*4*Nİ

İÇİNDEKİLER

27c- Türkiye\′de Tam ve Dar Mükellefler Tarafından Elde
Edilen Vadeli İşlem ve Türev Ürünlerden Sağlanan Ge
lirlere İlişkin Diğer Hususlar 313
d- Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri Nedeniyle Yük
lenilen Komisyonların ve BSMV\′nin Kesinti Karşısın
daki Durumu 314
7- GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Uygulamasına İlişkin Ortak
Hükümler 317
a- GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Vergi Kesin
tisi Yapmak Zorunda Olanlar. 317
b- GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Uygulamasında Özellikli
Durumlar 317
c- Kesinti Uygulamasında Banka ve Aracı Kurumların
Sorumluluğunun Kapsamı 317
d- GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Kesintiye
Tabi Gelirler Nelerdir? 318
e- Gelirleri Kesinti Kapsamı Dışında Bırakılanlar 319
f- Hangi Gelirler GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kapsamın
da Olmakla Birlikte Kesintiye Tabi Değildir? 320
g- Kurumların Kendi Aralarında veya Yurtdışında Yerle
şik Bankalarla Yaptıkları Vadeli İşlem ve Opsiyon Söz
leşmelerinden Elde Edilen Kazançların GVK\′nın Geçici
67. Maddesi Karşısındaki Durumu..... 321
h- Kesinti Matrahının Hesaplanması 321
ı- Menkul Kıymetlerin Alım Satımından Doğan Zararların
Kesinti Matrahının Tespitinde Dikkate Alınıp, Alınma
yacağı 322
i- Dövize, Altına veya Bir Başka Değere Endeksli veya Ya
bancı Para Cinsinden İhraç Edilen Menkul Kıymet veya
Diğer Sermaye Piyasası Araçlarından Sağlanan Gelir
Üzerinden Yapılacak Kesinti Matrahının Saptanması 322
j- Kesinti Uygulamasında, Aynı Türden Kabul Edilecek
Gelirler 322
k- Bir Başka Banka veya Aracı Kuruma Aktarılan Menkul
Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracı İle İlgili Bil
dirim Yükümlülüğü 322
I- Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının
Alım Satım ve Saklama Hizmetlerinin Farklı Banka ve
Aracı Kurumlarda Gerçekleştirilmesi Durumunda Yapı
lacak İşlemler 32428

İÇİNDEKİLER

m- Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının
Fiziken Bir Banka veya Aracı Kuruma Teslim Edilmesi
Durumunda Yapılacak İşlemler 324
n- Birden Fazla Banka veya Aracı Kurumla Çalışılması
Durumunda Vergi Kesintisinin Durumu 326
o- Kişilerin Birden Fazla Banka veya Aracı Kurumla Ça
lışması Durumunda Kesinti Matrahının Saptanması 326
ö- Kişilerin Banka veya Aracı Kurumda Birden Fazla He
saplarının Olması veya Ortak Hesap Kullanmaları Du
rumunda Vergi Kesintisi 326
p- Bankaların Kendi Portföylerine Aldıkları Menkul Kıy
metlerin Gelirleri Üzerinden Vergi Kesintisi Yapıp,
Yapmayacakları 327
r- Alım Satım veya İtfa İşleminin Banka veya Aracı Ku
rum Vasıtasıyla Gerçekleştirilmediği Durumlarda Ke
sintiyi Yapacak Taraf. 328
s- Bankaların Kesintisiz Olarak Satın Aldıkları Menkul
Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Araçları İle İlgili
Kesinti Yükümlülüğü Kime Aittir? 328
ş- Üçer Aylık Vergi Kesintisi Dönemleri 329
t- GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Yapılan Ver
gi Kesintilerinin Beyan Edilmesi ve Ödenmesi 329
u- Bankalarca ve Katılım Bankalarınca Mevduat, Tevdiat
ve REPO Kazançları Üzerinden Yapılacak Kesintilerin
Beyan Edilmesi ve Ödenmesi 330
ü- GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Maliye Ba-
kanlığı\′na Bildirilmesi Zorunlu İşlemler Nelerdir? 330
v- Kazançları Üzerinde GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Uya
rınca Kesinti Yapılan Kişilerin Bu Kazançları İçin Yıllık
Beyanname Verip Vermeyecekleri 330
y- Farklı Aracı Kurumlarda, Farklı Dönemlerde ve Farklı
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Kâr ve Zararların
Birbirine İle Mahsubu 331
z- Gerçek Kişilerin Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Et
tikleri ve Kesintiye Tabi Tutulan Gelirlerinin Yıllık Be
yanname İle Beyanının Gerekip, Gerekmediği 331
za- Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilmeyen Gelirlerin
GVK\′nın Geçici 67. Madde Karşısındaki Durumu 332

İÇİNDEKİLER

29

zb-Tam Mükellef Kurumların GVK\′nın Geçici 67. Maddesi
Kapsamında Kesintiye Tabi Tutulmuş Gelirlerinin Du
rumu 333
zc-Dar Mükellef Kurumların GVK\′nın Geçici 67. Maddesi
Kapsamında Kesintiye Tabi Tutulmuş Gelirlerinin Du
rumu 333
zd- Yabancı Yatırımcıların Türkiye\′de Elde Ettikleri Ka
zançlar Üzerinden Yapılacak Kesintiyi Kendi Ülkele
rinde Mahsup Edip, Etmeyecekleri 333
ze-GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Uyarınca Yapılacak Kesin
tinin Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Karşı
sındaki Durumu 333
zf- GVK\′nın Geçici 67. Maddesi Uyarınca Yapılacak Kesin
tinin Oranı 335
2006-20007 MENKUL KIYMET VERGİLEMESİ ÖZET TABLO 336
XXIX- UMUMİ DİSPONİBİLİTE 348
A- DİSPONİBİLİTE KAPSAMI 348
B- DİSPONİBİLİTE ORANLARI 349
C- UMUMİ DİSPONİBİLİTE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HESAPLAN
MASI, TESİS ŞEKLİ VE SÜRESİ 349
D-BİLDİRİM 350
E-YAPTIRIM 350
XXX-ZORUNLU KARŞILIKLAR 351
A- ZORUNLU KARŞILIK KAPSAMINDA BULUNANLAR 351
B- ZORUNLU KARŞILIK KAPSAMI DIŞINDA KALANLAR 351
C- ZORUNLU KARŞILIĞA TABİ YÜKÜMLÜLÜKLER 351
D- ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI 352
E- ZORUNLU KARŞILIK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN HESAPLANMASI,
TESİS ŞEKLİ VE SÜRESİ 352
F- BİLDİRİM 353
G- ZORUNLU KARŞILIKLARA FAİZ ÖDENMESİ 353
H- YAPTIRIM 353
I- MEVDUAT VEYA KATILIM HESAPLARINDAN OLAĞANÜSTÜ
ÇEKİLİŞLER 354
XXXI- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ VE KONUSUNA
GİREN ÖZELLİKLİ İŞLEMLER 354
A- VERGİNİN KONUSU 354

30

İÇİNDEKİLER
B- VERGİNİN MÜKELLEFİ 355
C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY 355
D- VERGİNİN MATRAHI 355
E-VERGİNİN ORANI 356
F- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNDE ÖZELLİKLİ
İŞLEMLER 356
I- İkrazat Karşılığında Alınan Faiz ve Komisyonlar 356
2-Komisyonlar 357
3- Havale Ücretleri 357
4-Ekspertiz Ücretleri 357
5- Ardiye ve Depo Ücreti 357
6-Kasa Fazlası 358
7-Sigorta Ücreti 358
8- Çek Karnesi Bedeli 358
9- Kredi kartı Komisyonları 358
10-Protesto Ücreti 358
II- Ransenyiman Ücreti 358
12-Haberleşme Ücreti 359
13- Döviz Röpor İşlemleri 359
14- EUP (Avrupa Ödeme Birliği) Anlaşması Gereğince Yapı
lan Döviz Ödemeleri 359
15- Bankaların Döviz Olarak Ödedikleri Faizler 359
16- Döviz Tahvil İşlemleri 359
17-Arbitraj İşlemleri 360
18-Pul Beyiyeleri 360
19- Vekalet Ücretleri 360
20-Acyo 360
21-Kabarit Farkları 361
22- Evalüasyon Sonucu Banka Lehine Kalan Kârlar 361
23- Kur Farkları 361
24- Yurt Dışından Sağlanan Fonların Yurtdışında Kullandırıl
masından Sağlanan Gelirler 362
25- Emisyon Primleri 362
26- Müşteriye Yansıtılan Damga Vergisi 363


İÇİNDEKİLER

31-•«**;


XXXII- BSMV İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME 363
XXXIII- VERGİ USUL KANUNU\′NDA ÖLÜM 365
A-ÖLÜM 365
B- ÖLÜM OLAYININ HUKUKİ ANALİZİ 365
1- Mirasçıların Sorumluluğu (VUK 12. Md.) 366
a- Bildirim Ödevi 368
b- Beyannamelerin Verilmesi Ödevi 368
c- Muhafaza ce İbraz Ödevi 368
2- Ölüm Halinde Sürenin Uzaması (VUK 16. Md.) 373
3- Özel Ödeme Zamanları (VUK 112/2. Md.) 376
4- Ölüm Vakalarını ve İntikalleri Bildirme (VUK 150. Md.) 377
5- Ölüm (VUK 164. Md.) 381
6- Veraset ve İntikal Vergisinde Ek Süre (VUK 342. Md.) 381
7- Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları (VUK 352/1-11. Md.) 383
8- Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları (VUK 352/11-1. Md.) 383
9- Ölüm (VUK 372. Md.) 383
10-Sonuç 383
XXXIV- KONULARINA GÖRE VERGİ TEŞVİKLERİ 384
A- YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI 384
B- AR-GE İNDİRİMİ 384
C- EĞİTİM ÖĞRETİM İŞLETMLERİNDE KAZANÇ İSTİSNASI 385
D- ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATI
RIMLARDA KDV İSTİSNASI 385
E- ENDÜSTRİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİ 386
F- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANAN
VERGİ TEŞVİKLERİ 386
G- SERBEST BÖLGELERDE UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİ 387
H- OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCE
LİKLİ YÖRELERDE UYGULANAN VERGİ TEŞVİKLERİ 388
1- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası 388
2- Gelir ve Kurumlar Vergisi İndirimi 388
3- Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 388
I- ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE UYGULANAN VERGİ
TEŞVİKLERİ 389
i- KREDİ TEMİNİNE İLİŞKİN İŞLEMLERDE VERGİ, RESİM VE
HARÇ İSTİSNASI 39032 İÇİNDEKİLER
J- YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINA YÖNELİK
VERGİSEL TEŞVİKLER 390
1- Gelir Vergisi Stopajı Teşviki 390
2- Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik 390
3- Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 391
4- Enerji Desteği , 391
K- KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNE YÖNELİK VERGİ
SEL TEŞVİKLER 391
1- Gelir Vergisi Stopajı İndirimi 391
2- Taşınmaz Mal Tahsisi 392
3- Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim 392
4- Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği 392
5- Yabancı Uzman Personel ve Sanatçı Çalıştırabilirle 392
6- Hafta Sonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme 392
XXXV- ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI 393
A- TÜRKİYE\′NİN SONUÇLANDIRDIĞI VERGİ ANLAŞMALARI 393
B- TEMETTÜLER ÜZERİNDEN KAYNAK DEVLETTE ALINACAK
VERGİ ORANLARI 395
C- FAİZ VE GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ ÜZERİNDEN KAYNAK
DEVLETTE ALINACAK VERGİ ORANLARI 398
MENKUL KIYMET VERGİLEMESİ İNGİLİZCE ÖZET (THE INCOME
TAX GENERAL COMMUNIO.UE SERIES NO. 257) 400
KAYNAKÇA 441