Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Mart (151)      Ocak (115)      Aralık (118)

Avusturya ve Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk Kanunu

Avusturya ve Türkiye'de Hukuk Uyuşmazlıkları Arabuluculuk KanunuSayfa Sayısı
:  
123
Kitap Ölçüleri
:  
13,5x19,5
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-152-275-3

20,00 TL

Gündelik hayatta taraflar arasındaki uyuşmazlık ve ihtilafların artması tek çözüm mekanizmasının mahkemeler gibi görülmesi doğal olarak Yargı'nın üzerindeki iş yükünü arttırmış, tıkanıklıklara sebebiyet vermiştir. Bu yöndeki olumsuzluk adaletin zamanında ve gereği gibi tecelli etmesine engel olmakta, vatandaşın adalete olan güveni zedelemektedir. Bu aksaklığa bir nebze olsun yardımcı olabilmek adına bazı ülkelerde uzun yıllardır uygulana gelen Alternatif Çözüm Uyuşmazlık Yollarından biri olan Arabuluculuk kurumu ülkemizde de 6325 sayılı yasa ile uygulanmaya başlanmıştır. Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk faaliyeti ile ilgili olarak yasa çalışmaları esnasında bir çok yabancı hukuk sistemi irdelenmiş ve çeşitli yasalardaki düzenlemeler 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununa mehaz teşkil etmesi amacıyla ele alınmıştır. Nitekim bu yasalardan biri de Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Federal Kanunu’dur. Çalışmada, Avusturya Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Federal Kanunu, 6325 sayılı yasanın hazırlanmasında temel yasalardan biri olarak ele alınmış olmasından ötürü, orjinal Almanca metninin Türkçe çevirisi yapılarak her iki farklı yasal düzenleme sunulmuştur. Bunun dışında, Türk Hukuk sisteminde Arabuluculuğa dair yasal düzenlemelere yer verilmiş, son olarak da Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun tasarısı ve gerekçelerine yer verilmiştir.( Önsöz'den)

 

İÇİNDEKİLER
KISALTMALAR CETVELİ
ZIVILRECHTS-MEDIATIONS-GESETZ IM ÖSTERREICHISCHEN RECHT 
ZIVILRECHTS-MEDIATIONS-GESETZ (ZivMediatG) 
AVUSTURYA HUKUK UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK FEDERAL KANUNU
AVUSTURYA HUKUK UYUŞMAZLIKLARI ARABULUCULUK FEDERAL KANUNU
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU (HUAK)
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ (HUAKY)
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU YÖNETMELİĞİ
TÜRKİYE ARABULUCULUK KURULU ARABULUCULUK SİSTEMİ VE ARABULUCULAR İÇİN MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI
TÜRKİYE ARABULUCULUK KURULU ARABULUCULUK SİSTEMİ VE ARABULUCULAR İÇİN MODEL ETİK VE UYGULAMA KURALLARI 
2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (HMK) KAPSAMINDA ARABULUCULUĞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
KANUN NO : 6100 KABUL TARİHİ : 12.01.2011
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARISI VE MADDE GEREKÇELERİ
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK KANUNU TASARI METNİ VE MADDE GEREKÇELERİ (Hükümetin Teklif Ettiği Metin)