Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

Avukatlık Mesleği Avukatın Hak ve YükümlülükleriSayfa Sayısı
:  
666
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
975-6751-17-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ONSOZ

 

2012 yılı yazında yürürlüğe giren yeni Borçlar Kanunu ile yeni Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırla¬nan dördüncü basının, avukatlık sınavıyla ilgili güncel çalışma ve tartışmaların şekillendirdiği bir ortamda gerçekleştirilmesi söz konusu oldu. Gerek uluslararası hukuk gerek ulusal hukukta adil yargılanma ilkesinin ve bu bağlamda savunma hak ve özgürlüğünün giderek önemli ve sorunsal olduğu bir dönemde gerçekleştirilen dördüncü basının, "kurumsal anlamda bağımsız avukatlığın hukuk devletinin vazgeçi¬lemez" öğesi olduğunun kabul edildiği bir toplumsal düzenin oluşumuna umarız katkısı olur. Bu bası gerçekleştirilirken eşim ve kızımdan gör¬düğüm destek için onlara ve sağladığı sakin çalışma ortamı için İzmir Ekonomi Üniversitesine teşekkür etmek isterim.

18/03/2013 Prof. Dr. Meral Sungurtekin Özkan Göztepe-İZMİR

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM AVUKATLIK MESLEĞİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1 § 1. TANIM VE BENZER MÜESSESELERDEN AYIRT EDİLMESİ 1 A) Tanım 1 B) Avukatın Yasal Temsilciden Ayırt Edilmesi 3 C) Avukatın Tüzel Kişi Organından Ayırt Edilmesi 4 § 2. MESLEK OLARAK AVUKATLIĞIN ÖZELLİKLERİ 6 A) Avukatlığın Kamu Hizmeti Niteliği 6 I. Kamu Hizmeti Tanımı ve Avukatlığın Kamu Hizmeti Olması 6 II. Kamu Görevlisi Kavramı ve Avukat 19 B) Avukatlığın Serbest Meslek Niteliği 31 I. Serbest Meslek Olma Şartları ve Bunların Avukatlık Bakımından Değerlendirilmesi 31 II. Mesleğin Niteliği Konusunda Varılan Sonuç 50 C) Meslek İcrasının Tekel Oluşturması 54 D) Avukat Bağımsızlığı 64 I. Genel Olarak 64 II. Avukat-Devlet İlişkisi Bakımından Avukat Bağımsızlığı... 66 a) Avukatın Devlet ve Devletin Mercileri ile İlişkisindeki Bağımsızlığı 66 1- Avukatın Serbest Meslek İcra Etmesi 66 2- Mesleğe Girişin Serbest Olması 70 3- Yerleşim Özgürlüğü 76 4- Faaliyet Alanının Serbestliği 78 5- Avukatın Meslek İcrasında Bağımsız Olması 80 aa) Avukatın Yargılama Organına Karşı Bağımsızlığı 80 bb) Avukatın Yürütme Organına Karşı Bağımsızlığı 86. bba- Baroya Zorunlu Üyelik 88 bbb- Meslekî Yükümlülükler 90 bbc- Meslek Hukukuna Bağlılıktan Kaynaklanan Tehlikeler 97 bbd- Disiplin Soruşturmasına Yönelen Eleştiriler 98 bbe- Avukatların Sosyal Güvenlik Amaçlı Yapılanmalara Zorunlu Üyeliği 100 cc) Avukatlık Yasama Organına Karşı Bağımsızlığı. 104 6- Avukatlık Ücretinin Belirlenmesi Bakımından Bağımsızlık 105 7- Avukatın Yürütebildiği Belirli Faaliyetler Bakımından Denetime Tâbi Olması 107 8- Avukatın Politik Bağımsızlığı 110 b) Avukatlık Meslek Kuruluşlarının Devlete Karşı Bağımsızlığı 112 1- Avukatlık Özerkliği (Meslek Kuruluşunun Özerkliği) ve İdarî Denetim 112 2- Özerk Kuruluşlar Olarak Barolara Düşen Görevler ..117 3- Disiplin Kovuşturmasında Bağımsız Olma 119 III. Avukat-Müvekkil İlişkisi Bakımından Avukat Bağımsızlığı 121 a) Avukatın Müvekkiline Bağımlılığı Tehlikesi 121 b) Vekâletin Kabulü-Reddi ve Yürütülme Biçimine İlişkin Özgür Karar Verme İmkânı 127 c) Avukatın Ekonomik Bağımsızlığı ve Bunun Avukat- Müvekkil İlişkisi Bakımından Taşıdığı Önem 129 IV. Avukatın Toplumsal Bakımdan Bağımsızlığı 136 V. İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 138 a) Genel olarak 138 b) Dokunulmazlığın Şartları 139 c) Dokunulmazlığın Sonuçları 145 VI. Avukat Bağımsızlığının Önemi 146 a) Avukat Açısından 146 b) Mahkeme Açısından 146 c) Vatandaş Açısından 148 d) Hukuk Devleti Açısından 149 E) Avukatlığın Çifte İşlevinin Bulunmas 151 I. Avukatın Taraf Temsilcisi Olması 151 II. Avukatın Yargılama Faaliyetinin Ortağı Olması 154 § 3. MESLEĞE KABUL İÇİN ARANAN ŞARTLAR 159 A) Olumlu Şartlar 159 I. Kişisel ve Ahlâkî Şartlar 159 a) Vatandaşlık Şartı 159 b) İkametgâh Şartı 163 c) İyi Ahlâk Şartı 163 II. Bilimsel Şartlar 167 a) Teorik Branş Bilgisi 167 b) Uygulamaya Yönelik Branş Bilgisi 168 c) Avukatlık Sınavını Başarma 172 B) Olumsuz Şartlar 174 I. Avukatlık Engelleri 174 II. Avukatlıkla Birleşmeyen İşler 176 § 4. MESLEĞİN YÜRÜTÜLME BİÇİMLERİ 177 A) Münferit Avukat Olarak 177 B) Ücretli Avukat Olarak 178 C) Serbest Anlaşmalı Avukat Olarak 187 D) Ortak Avukatlık Bürosu Olarak 189 E) Avukatlık Şirketi Ortağı Olarak 191 İKİNCİ BÖLÜM AVUKATIN HAKLARI 217 § 5. AVUKAT-MÜVEKKİL İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN AVUKAT HAKLARI 217 A) Avukat-Müvekkil İlişkisinin Hukuki Niteliği 217 B) Avukatın Ücret Hakkı 234 I. Avukatlık Ücret Sözleşmesinin Geçerliliği 234 a) Şekil Bakımından Geçerliliği 234 1 - Başarı Ücreti Kararlaştırılması Yasağı (Pactum De Palmorio) 239 2- Dava Sonucuna Katılma Biçiminde Avukatlık Ücreti Kararlaştırılması Yasağı (Pactum de quota litis) 257 3- İhtilaflı Şeyin Avukata Ücret Olarak Devri Yasağı (Pactum de Redimendelite) 267 II. Ücret Alacağının Devredilip Devredilemeyeceği Meselesi...270 III. Ücret Alacağının Takası Meselesi 272 IV. Avukatın Ücret Alacağına İlişkin Hapis Hakkı 274 V. Avukatın Ücret Alacağının Rüçhanlı Olması 280 VI. Davayı Sürüncemede Bırakmak Suretiyle Masraf ve Yüksek Ücrete Sebebiyet Verme Yasağı 283 VII. Sulh Halinde Avukatlık Ücreti 284 VIII. Azil ve İstifa Hallerinde Avukatlık Ücreti 296 IX. Tevkil Yetkisi Dahilinde Bir Başka Avukatın Tevkil Olunması Halinde Avukatlık Ücreti 302 X. Müvekkilin Bir Başka Avukata Vekâlet Görevi Vermesi Halinde Avukatlık Ücreti 302 XI. Davadan Feragat, Davayı Kabul Hallerinde Yargılama Gideri Niteliğindeki Avukatlık Ücreti 303 XII. Adlî Yardıma İlişkin Hükümlerle Ceza Muhakemesi Kanunu Çerçevesinde Görevlendirilen Avukatın Ücreti 305 XIII. Ücret Alacağının Tahsili 311 a) Ücret Alacağının Muacceliyeti 311 b) Ücret Alacağı Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme 322 c) Vekâlet Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Tahkim Şartının Etkisi 328 XIV. Yargılama Gideri Olan Vekâlet Ücreti 332 C) AVANS VE MASRAF TALEP HAKKI 337 I. Tanım ve Özellikleri 337 II. Talep Olunabilme Şartları 342 III. Avans ve Masraf Ödemekle Yükümlü Olanlar 349 IV. Avans ve Masraf Talep Hakkına Sahip Olanlar 352 D) Vekalet Görevini Yerine Getirme Dolayısıyla Uğramış Olduğu Zarar ve Ziyanın Giderilmesini Talep Hakkı 353 § 6. AVUKATIN AVUKATLIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN YETKİLERİ 355 A) Dosya Evrakını Tetkik Yetkisi 355 B) Dosya Evrakından Suret Alma Yetkisi 365 C) Hazır Bulunma Yetkisi 368 D) Görüşme^Yazışma Yetkisi 374 E) İddia ve Savunma Dokunulmazlığı 383 F) Soru Sorma Yetkisi 387 G) Örnek Çıkarma ve Onaylama Yetkisi 389 H) Tebligat Yapma Yetkisi 391 I) Avukatın Duruşmayı Terk Yetkisi 392 1) Kanunyoluna Başvuru Yetkisi 393 J) Uzlaştırma Yetkisi 393 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 395 § 7. AVUKAT-MÜVEKKİL İLİŞKİSİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BU İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN AVUKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ 395 A) Genel Olarak Avukat-Müvekkil İlişkisinin Hukuki Niteliği.. 395 B) Avukat - Müvekkil İlişkisinin Avukat Bakımından Ortaya Çıkardığı Yükümlülükler 396 I. Avukatın Aydınlatma Yükümlülüğü 396 II. Sadakat Yükümlülüğü 410 a) Genel Olarak Avukatın Vekalet İlişkisine Girmekten Kaçınma Yükümlülüğü 414 b) Çatışan Menfaatleri Temsil Etmekten Kaçınma Yükümlülüğü 418 c) Taraf Değiştirmekten Kaçınma Yükümlülüğü (Taraf Değiştirme Yasağı) 429 III. Edimini Özenle İfa Yükümlülüğü 432 a) Genel Olarak 432 b) Avukatlık Faaliyetine İlişkin Özen Yükümlülüğünün Görünümleri 438 c) Avukatın Özen Yükümlülüğünü İhlâl Etmesinin Sonuçları 456 IV. Avukatın Edimini Şahsen Yerine Getirme Yükümlülüğü 460 V. Vekâletten Uygun Olmayan Zamanda Çekilmekten Kaçınma Yükümlülüğü 473 VI. Müvekkil Talimatları Dairesinde Vekâlet Görevinin Yürütümü Yükümlülüğü 484 VII. Müvekkil Menfaatlerini Koruma ve Savunmada En Güvenilir Yolun (Usulün) İzlenmesi Yükümlülüğü ... 492 VIII. Avukatın Müvekkiline Yol Gösterme ve Tavsiyede Bulunma Yükümlülüğü 495 a) Genel olarak 495 b) Dava Rizikosuna Dikkat çekme 498 c) Masraf Rizikosuna Dikkat Çekme 500 d) Sulh konusunda dikkat çekme yükümlülüğü 501 e) Yargısal Nitelik taşımayan Avukatlık faaliyeti bakımından Avukatın İstişarede Bulunma Yükümlülüğü 504 IX- Avukatın Üstlendiği Her İş İçin Dosya Tutmak Yükümlülüğü 505 X- Avukatın Elde Bulundurduğu Evrakla İlgili 506 a) Elinde Bulundurduğu Evrakı Saklama Yükümlülüğü 512 b) Elinde Bulundurduğu Evrakı Müvekkilin İncelemesine Katlanma Yükümlülüğü 513 XI - Avukatın Hesap Verme Yükümlülüğü 513 XII- Avukatın Sır Saklama Yükümlülüğü 518 a) Genel olarak 518 b) Sır saklama yükümlülüğünün kapsamı 520 c) Avukatın meslek sırnyla bağlılıktan kurtulabilmesi... 526 1- Müvekkilin rızası 526 2- Iztırar hali 531 3- Avukatın Özel hukuka dayanan Tazminat İstemi, Ceza Hukukuna Dayanan Yaptırım veya Meslek Hukukuna Özgü Disiplin Cezası tehdidi altında Bulunması 533 C) Avukatın Müvekkiline Karşı Akdi Sorumluluğu (Hukuki Sorumluluk) 538 § 8. AVUKAT- MAHKEME (RESMİ MERCİLER) İLİŞKİSİNDEN KAYNAKLANAN AVUKAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ 545 A) Genel Olarak 545 B) Avukatın Gerçeğin Bulunmasına Katkı Sağlama Yükümlülüğü ve Buna Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Diğer Yükümlülükler 547 I. Avukatın Gerçeğin Bulunmasına Katkı Sağlama Yükümlülüğü 547 a) Avukatın Adli Yargı Faaliyetindeki Yeri ve Önemi 547 1- Hukuk Yargılamasında Amaç olarak "Gerçek" 549 2- Hukuk Yargılamasında Gerçeğin Bulunmasında Avukata Düşen Görev 550 3- Ceza Yargılamasında Müdafinin Yeri ve Önemi ....554 4- Ceza Yargılamasında Gerçeğin Bulunmasına Müdafiin Katkısı 555 II. Avukatın Teklif Olunan İşi Haksız ya da Yolsuz Bulduğunda Red Yükümlülüğü 559 III. Avukatın Davayı Sürüncemede Bırakmaktan Kaçınma Yükümlülüğü 563 IV. Avukatın Tanıklarla Temasa Geçmek ve Onları Etkilemekten Kaçınma Yükümlülüğü 567 V. Avukatın Bilirkişilerle İlişkisinde Tabi Olduğu Yükümlülükler 569 VI. Avukatın Mahkemeler ve Diğer Resmi Mercilerle İlişkilerinde Uyması Gereken Yükümlülükler 570 § 9. AVUKATIN MESLEKİ STATÜSÜ GEREĞİNCE TABİ OLDUĞU YÜKÜMLÜKLER 572 A) Mesleki Faaliyet Alanına İlişkin Statüsel Yükümlülükler ... 572 I. Genel olarak 572 II. Reklam Yasağı 576 a) Genel olarak 576 b) Reklam Konusunda Yasal Düzenlemeler 578 c) Reklam Konusundaki Sınırlamaların Yön ve İçerikleri 582 d) Reklam Konusunda Avukatın Tabi olduğu Sınırlamaların Gerekçeleri 593 e) Reklam Konusunda Sınırlamaların Olumsuz Etkileri 596 III. Menfaat Karşılığı İş Temini Yasağı 597 IV. Büro Edinme Zorunluluğu 599 V. Aslı Olmayan ya da Aslına Uygun Olmayan Avukat Onaylı Belge Kullanılmaması Yükümlülüğü 602 VI. İşten Yasaklanma Halinde İşten Yasaklanmış Avukatların Avukatlık Yetkilerini Kullanmama Yükümlülüğü 604 VII. Avukatlık Mesleği ile Bağdaşmayan Hiçbir İşi Yapmama Yükümlülüğü 605 B) Avukatın Mesleki Olmayan Yaşam Alam Bakımından Mesleki Yükümlülükler 608 § 10. AVUKATIN KARŞI TARAF VE VEKİLİ İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 613 A) Yasal Yollardan Hak Takibi Yükümlülüğü 613 B) Yasal Yollara Mesleğe Yaraşır Biçimde Başvurma Yükümlülüğü 616 § 11. AVUKATIN MESLEKTAŞLARIYLA İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 618 A) Genel Olarak 618 B) Avukatın Karşı Taraf Avukatıyla İlişkide Meslektaşlık Dolayısıyla Olan Yükümlülükleri 621 § 12. AVUKATIN SORUMLULUĞU 623 A) Genel Olarak 623 B) Avukatın Disiplin Sorumluluğu 623 C) Avukatın Cezai Sorumluluğu 628 KAYNAKLAR 629