Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Avrupa Birliği'nin Dış Sınırlarının Yönetimi: Frontex

Avrupa Birliği'nin Dış Sınırlarının Yönetimi: FrontexSayfa Sayısı
:  
176
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750255175

104,00 TL

KİTAP HAKKINDA

Uluslararası teşkilat olarak Avrupa Birliği'nin, Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı olan Frontex aracılığıyla gerçekleştirdiği sınır yönetimi deneyimini AB hukuku çerçevesinde ele alan bu çalışma, hukuk eğitimi alan öğrencilerin, akademisyenlerin, hukuk uygulayıcılarının ve AB ve Frontex konularındaki gelişmelerle yakından ilgilenenlerin yararlanabilecekleri bir kaynak olarak hazırlanmıştır.
Çalışmanın ilk bölümünde; AB'nin sınırları ve sınır yönetimini açıklamak amacıyla öncelikle temel kavramlar üzerinde durulmuş, ikinci bölümde; Frontex'in gerekliliği ve gelişimi işlendikten sonra üçüncü bölümde; Frontex'in yargısal denetimi konusu incelenmiş, son bölümde ise Frontex'in ikame yetkisi konusu ele alınmıştır.
Konu Başlıkları
    Avrupa Birliği'nde Dış Sınır Kavramı
    Schengen Alanı
    Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Birimi
    Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex)
    Frontex'in Hukuki Dayanağı ve Yapısı
    Temel Haklar Alanında Frontex'e İlişkin Düzenlemeler
    Frontex'in Yargısal Denetimi
    Ortak Sorumluluk
    Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Denetimi
    Frontex'in Faaliyetlerinin Ulusal Yargı Tarafından Denetimi
    Frontex'iİÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  19
I. BÖLÜM:
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DIŞ SINIR KAVRAMI VE
DIŞ SINIR YÖNETİMİ İHTİYACI
I. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DEVLET (ÜYE DEVLETLER)  27
II. AVRUPA BİRLİĞİ’NİN TOPRAĞI (ÜLKESİ)  29
III. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE SINIR KAVRAMI  32
A. Uluslararası Hukukta Sınır  32
B. İç Sınır–Dış Sınır Ayrımı  36
1. Avrupa Birliği’nin İç Sınırları  37
2. Avrupa Birliği’nin Dış Sınırları  40
IV. SCHENGEN ALANI  42
V. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE DIŞ SINIR YÖNETİMİ İHTİYACI  47
A. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Birimi  51
B. Dış Sınırlarda Operasyonel İş birliği: Frontex  54
II. BÖLÜM:
DIŞ SINIR YÖNETİMİNİN GELİŞİMİ
I. ÜYE DEVLETLERİN ORANTISIZ YÜKÜ  63
A. Yoğun Göç Durumunda Zorluklar  63
B. Schengen Alanı’nı Korumada Zorluklar  68
1. Temel Hakların İhlali  69
2. Üye Devletlerin Yetersizliği  71
3. Alınan Acil Tedbirler  72
II. YENİ DIŞ SINIR YÖNETİMİ  76
A. Frontex’in Güçlendirmesinde İlk Adımlar  76
1. Acil Sınır Müdahale Ekipleri’ni (RABİT)  77
2. Avrupa Sınır Gözetim Sistemi (EUROSUR)  77
B. Yeni Frontex  78
1. Frontex’in Hukuki Dayanağı ve Yapısı  80
2. Dış Sınırlarının Yönetiminde Üye Devletlerin Kilit Rolü  81
a. Yönetim Kurulu  82
b. İcra Direktörü  83
c. İcra Kurulu  84
3. Personel Kategorisinde Çeşitliliğin Artması  84
4. Üçüncü Ülkelerle İş Birliği: Türkiye Örneği  85
5. Önemli Görevler  87
a. Periyodik Risk Analizleri  88
b. Savunmasızlık Değerlendirmesi  89
c. Eşgüdüm Operasyonları  90
d. Askeri Önlemler  90
6. Yeni İmkanlar  92
a. Hızlı Müdahale Havuzu (Rezervi)  93
b. Hızlı Müdahale Ekipman Havuzu  94
C. Temel Haklar Alanında Düzenlemeler  96
1. Temel Haklar Alanında İlk Düzenlemeler (1168/2011 sayılı Tüzük)  96
a. Temel Haklar Stratejisi  97
b. Davranış Kuralları (Code of Conduct)  97
c. Temel Haklar Sorumlusu  98
d. İstişare Forumu  99
2. Temel Haklar Alanındaki Yeni Düzenleme İhtiyacı  99
3. Temel Haklar Alanında Yeni Düzenlemeler (2016/1624 sayılı Tüzük)  101
a. Temel Haklar Görevlisi  102
b. İstişare Forumu  102
c. Şikâyet Mekanizmasının Kurulması  102
III. BÖLÜM:
FRONTEX’İN YARGISAL DENETİMİ
I. ORTAK SORUMLULUĞUN BELİRSİZLİĞİ  110
II. AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI’NIN DENETİMİ  113
A. İptal Davası Açmanın Zorluğu  113
1. İptal Davasına Konu Olan Tasarruflar  113
2. Gerçek ve Tüzel Kişiler  114
3. Gerçek ve Tüzel Kişilerin İptal Davası Açabileceği Tasarruflar  115
a. Hukuki Menfaat  116
b. Dava Açma Süresi  117
4. Frontex’in Tasarruflarına Karşı İptal Davası  117
B. Frontex’in Sözleşme Dışı Sorumluluğu  118
1. Frontex’in Sözleşme Dışı Sorumluluğun Belirlenmesi  119
2. Frontex'in Sözleşme Dışı Sorumluluğuna İlişkin Zorluklar  120
III. FRONTEX’İN FAALİYETLERİNİN ULUSAL YARGI TARAFINDAN DENETİMİ  122
IV. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE SORUMLULUĞUN BELİRLENMESİ  124
IV. BÖLÜM:
FRONTEX’İN İKAME YETKİSİ
I. OPERASYONLARI BAŞLATMA YETKİSİ  128
II. İKAME YETKİSİNİN KULLANIMI  129
III. YETKİ PAYLAŞIMI AÇISINDAN İKAME YETKİSİ  131
A. Birlik Yetkisinin Hukuki Çerçevesi  131
B. Birlik Yetkisinin Uygulanması  133
1. Subzidiarite İlkesi  133
2. Orantılılık İlkesi  136
IV. KURUMSAL DENGE AÇISINDAN İKAME YETKİSİ  139
A. İkame Yetkisinin Çerçevesi  140
1. ABAD’ın Yaklaşımı: AEMF İçtihadı  140
a. Şartları Değerlendirmede Esneklik  140
b. Yeni Düzenlemelerin Yorumlanması  142
ba. Yeni Düzenlemeler  142
baa. Yasama Tasarrufları  142
bab. Yasama Niteliği Olmayan Genel Nitelikli Düzenlemeler (Yetkilendirme Sonucu Kabul Edilen Önlemler) (actes délégués)  143
bac. Uygulama Tasarrufları (Yürütme Önlemleri) (actes d’exécution)  144
bb. ABAD’ın Yaklaşımı  144
2. Takdir Yetkisinin Çerçevesi  145
a. Meroni İçtihadı  146
b. Frontex’in Takdir Yetkisi  148
B. İkame Yetkisinin Kullanım Koşulları  148
Sonuç  153
Kaynakça  157
Kavramlar Dizini  175
    


n İkame Yetkisi