Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona Ermesi

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Sona ErmesiSayfa Sayısı
:  
198
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
978-605-05-0544-3

60,00 TL

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümü Yüksek Lisans Programı kapsamında hazırlanan bu çalışma, 20.06.2019 tarihinde Prof. Dr. Hasan İşgüzar, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut Erkan ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Jüri tarafından kabul edilen tezin değiştirilmemesi prensibine uygun olarak çalışmada önemli değişiklikler yapılmamıştır. Ancak okuyucuda fikir oluşturması amacıyla kullanılan veriler ve ele alınan konuyla ilgili değinilen bazı yargı kararları güncellenmiştir. Buna ek olarak anlatımı berraklaştırmak amacıyla tespit edilen bazı imla hataları düzeltilmiş ve bazı dipnotların kapsamı genişletilmiştir.

Yeri gelmişken ilk olarak tez danışmanım olan hocam, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut Erkan’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Kendisi tezin her aşamasında tarafıma yardımlarını esirgememiş ve bu sürecin en sağlıklı şekilde tamamlanması için elinden geleni yapmıştır. Kendisinin kıymetli görüşleri ve yorumları tezin olgunlaşmasına son derece önemli katkılar sunmuş ve çalışmayı zenginleştirmiştir. Ayrıca tez jürisinde yer alan Prof. Dr. Hasan İşgüzar ve Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa’ya da değerli görüşleri ve eleştirileri için teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Prof. Dr. Hasan İşgüzar, jüri başkanlığı görevini üstlenmesinin yanı sıra, her aşamada “fahri danışmanım” gibi davranarak yüksek lisans eğitimimde önemli bir yer tutmuş ve bana her zaman destek olmuştur. Kendisine bunun için de ayrıca teşekkür ederim.

Çalışmanın büyük kısmı Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığım esnada tamamlanmıştır. Bu aşamada özellikle değerli kürsü hocalarım, Dr. Öğr. Üyesi Dursun Ali Demirboğa ve Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan Dalcı Özdoğan’a tarafıma gösterdikleri sabır ve yapıcı önerileri için teşekkür ederim.

 

Son olarak, bu çalışmanın meydana gelmesi esnasında yanımda olan ve esere katkılarını sunan kıymetli meslektaşlarım Arş. Gör. Eren Yıldız, Arş. Gör. Miray Özer Deniz, Arş. Gör. Seda Yıldız, Arş. Gör. Furkan Özdemir, Arş. Gör. İdil Nur Gürbüz Gökberk, Arş. Gör. M. Zahid Doğanay ve Arş. Gör. Tahsin Mavzer’e içtenlikle teşekkür ederim.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

İÇİNDEKİLER9

KISALTMALAR13

§ 1. GİRİŞ

I. Konunun Takdimi ve Sınırlandırılması

II. Konunun Önemi

BİRİNCİ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ, ŞEKLİ VE
SONA ERME HÂLLERİ

§ 2.ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN
TANIMI19

§ 3.ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ

I.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları26

1.Arsa Payı Sahibinin Arsa Paylarını Devir Borcu Altına
Girmesi

2.Yüklenicinin İnşaat Meydana Getirme ve Belirlenen Bağımsız Bölümleri Teslim Etme Borcu Altına Girmesi

3.Tarafların Karşılıklı İradelerinin Uyuşması

II.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Hukukî Niteliği

1.İvazlı ve Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşmedir

2. Rızai Bir Sözleşmedir

3. Ani Edimli Bir Sözleşmedir

4. İsimsiz Bir Sözleşmedir

III.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli

1.Genel Olarak Şekil

2.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekli

3.Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Şekle Uygun Olmamasının Sonuçları

a.Şekle Aykırılığın Yaptırımı Hakkında Öğretideki
Görüşler

aa.Yokluk Görüşü

bb.Kesin Hükümsüzlük (Mutlak Butlan) Görüşü

cc.Eksik Borç Görüşü

dd.Fiili Sözleşme Görüşü

ee. Kendine Özgü Geçersizlik Görüşü

b.Şekle Aykırılığı İleri Sürme Hakkının Kötüye
Kullanılması Durumu

§ 4. GENEL OLARAK ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME HÂLLERİ

I.Genel Hükümlere Göre Sona Erme Hâlleri

II.Eser Sözleşmesine Özgü Sona Erme Hâllerinin Arsa Payı Karşılığı
  İnşaat Sözleşmesine Uygulanması

İKİNCİ BÖLÜM
YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

§ 5. YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE SÖZLEŞMENİN SONA ERDİRİLMESİ

I. Genel Olarak Ayıp Sebebiyle Sorumluluk

II. Teslimden Önce Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Arsa Payı
 Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi

III.Teslimden Sonra Yapının Ayıplı Olması Sebebiyle Arsa Payı
 Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi

1. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluluğunun Olumlu
Şartları

a. Yapının Teslim Edilmiş Olması

b. Yapının Ayıplı Olması

c. Gözden Geçirme ve Bildirim Külfetlerinin Yerine Getirilmiş Olması

aa. Arsa Sahibinin Gözden Geçirme Külfeti

bb. Arsa Sahibinin Bildirim Külfeti

2. Yüklenicinin Ayıp Sebebiyle Sorumluğunun Olumsuz
Şartları

a. Yapıdaki Ayıbın Arsa Sahibine Yüklenememesi

b. İnşaatın Kabul Edilmemiş Olması

3. Arsa Sahibinin Yapının Ayıplı Olması Durumunda Sahip Olduğu Seçimlik Haklar

a. Bedelden İndirim İsteme Hakkı

b. Ücretsiz Onarım İsteme Hakkı

4. Dönme Hakkının Kullanılmasıyla Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Sona Ermesi

a. Dönme Hakkı ve Hakkın Hukukî Niteliği

b. Dönme Hakkının Kullanılabilmesinin Özel Şartları

aa.Yapıdaki Ayıpların Arsa Sahibinin Kabule Zorlanamayacağı Derecede Önemli Olması

bb.Yapının Sökülüp Kaldırılmasının Aşırı Zarar Doğurmaması

c. Dönme Hakkının Kullanılabileceği Süre

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN YAPININ AYIPLI OLMASI SEBEBİYLE SONA ERMESİNİN SONUÇLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ

§ 6.SÖZLEŞMEDEN DÖNME VE SONUÇLARI

I. Genel Olarak

1. Klasik Dönme Teorisi

2. Kanunî Borç İlişkisi Teorisi

3. Aynî Etkili Dönme (İstihkak) Teorisi

4. Yeni Dönme (Dönüşüm)Teorisi

5. Uygulamadaki Durum

6. Görüşlerin Değerlendirilmesi ve Kanaatimiz

II. Tazminat Talep Etme

III.Ceza Koşulu

IV. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi

1. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Hakkında Yargıtay’ın Görüşü

2. Dönmenin Üçüncü Kişilere Etkisi Hakkında Kanaatlerimiz

§7.SONUÇ

 

BİBLİYOGRAFYA