Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (163)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Adli Bilimciler Derneği III.Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi

Adli Bilimciler Derneği III.Ulusal Sağlık Hukuku KongresiSayfa Sayısı
:  
469
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-975-02-3978-6

99,00 TLAdli Bilimciler Derneği tarafından 23-25 Nisan 2016 tarihlerinde III. Sağlık Hukuku Kongre'si Bursa'da düzenlenmiştir. Kongre, yurt içi ve yurt dışından yoğun katılım ile gerçekleşmiştir. Kongrede yurtdışında olduğu gibi, ülkemizde de önemi hızla artan bir konu olan sağlık hukukuna ilişkin bilgi paylaşımı ve tartışma ortamı sağlanmıştır. 


 


Sağlık ve hukuk alanında çalışan profesyoneller ve akademisyenlerin katkıları ile konuya ilişkin sorunlar değerlendirilmiş, bilgi paylaşımının yanı sıra çözüm önerileri de getirilmiştir. Kongrede, tıbbi uygulama hataları, aydınlatılmış onam, klinik çalışmaların hukuki boyutu, organ transplantasyonu, geleneksel ve tamamlayıcı tıpta malpraktis, uluslararası sağlık hukuku, maluliyet raporları, olgun çocuk ilkesi, hastane yönetimi ve sağlık çalışanlarının sorumlulukları gibi pek çok konu hakkında bildiriler sunulmuştur.


 


III. Sağlık Hukuku Kongre'sinde, sağlık ve hukuk gibi insan hayatının temelinde yer alan iki konunun aynı platformda birleştirilmesinin önemi vurgulanmış ve önümüzdeki yıllarda da devamı planlanmıştır.


 


Konu Başlıkları


 


Sağlık Hukukunun Günümüz Hukuk Sistemindeki Yeri ve Önemi, Av. Aydın Özcan


Maluliyet Raporlarında Yaşanan Sorunlar, Prof. Dr. Gürol Cantürk


Tıp Etiği Açısından Hasta Mahremiyeti, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu


Kas İskelet Sistemi Tümörlerinde Evreleme ve Cerrahi Prensipler, Op. Dr. Hüseyin Bekir


Confilict As A Fact And Battel Time Medıcal Assistance Is A Must, Dr. Ali Rıza Dilhoş


Ceza Muhakemesi Kanununda Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması, Prof. Dr. Med. Llm. Jur. Hasan Tahsin Keçeligil


Erkeğe Yönelik Şiddetin Hukuki Boyutları, Kevser Sarıca, Doç. Dr. Nergis Cantürk


Sağlık Personeline Karşı İşlenen Suçlar, Dt. Evin Toker


Psikiyatri Genetiği'nin Ceza Hukuku Uygulamalarına Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Sertaç Ak


Tıp Hukuku ve Sanat, Doç. Dr. Ramazan Karanfil


Tıbbi Yaşam Desteği Olarak Mekanik Ventilatörden Ayırma, Prof. Dr. Abdülgaffar Vural


Yapay Döllenmenin Soybağına Etkisi, Av. Gizem Atik


Sağlık Hizmetlerinde Paradigma Değişimi ve İletişim Çatışmaları, Dt. Bülent Özdoğan


Cerrahi Branşlarda Aydınlatılmış Onamın Genişletilmesi, Prof.Dr.T.Ahmet Serel


Plastik Cerrahide Malpraktis ve Uluslararası Hukuktaki Yeri, Av. Gözde Efe


Sağlık Hukuku'nda Arabuluculuk, Av. & Arb. Okan Dursun


Acil Müdahalelerde Hekim Hakları, Dr. Sevim Coşkun


Etik ve Hukuki Boyutlarıyla İnsan Klonlama, Av. Tansu Sayar Yrd. Doç. Dr. Sevinç Arslan Hızal


Türkiye'de Psikoloji Uygulamaları, Uzm.Psk. Sevgi Güney


İlaç Klinik Araştırmaları, Av. Bilge Aydın Temiz


Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarında Tıbbi Malpraktis, Dr. Bilge Geçioğlu Dr. Ersel Geçioğlu


TCK Madde 32'nin Adli Tıbbi Değerlendirilmesi, Uz.Dr. Serbülent Kılıç


Alman Sağlık Hukukuna İlişkin Önemli Yargı Kararları, Prof. Dr. Dr. H.C. Yener Ünver


Kan Transfüzyonlarının Yaşamsal Tehlike Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Mehmet Sunay Yavuz, Dr. Muhammed Ziya Kır, Ydr.Dr. Tarık Uluçay, Dr. Gonca Tatar


Sağlık Personellerinin Tıbbi Uygulama Hataları Tutanakları ve Karşılaştıkları Zorluklar, Öğr.Gör.Dr. Sevde Aksu


Alman Hukuku Çerçevesinde Organ Transplantasyonu, Av. Begüm Kocamaz, Av. Müge Mülazımoğlu


Estetik Amaçlı Plastik Cerrahi Uygulamalarında Endikasyon Sorunu, Uzm. Dr. Aslıhan Teyin, Doç. Dr. Serkan Çınarlı, Uzm. Dr. Selçuk Sinan Çelik


Hastane Yönetiminin Malpraktisteki Sorumluluğu, Öğr. Gör. Ali Ünsal


Adulteranlar, Yrd. Dr. Tarık Uluçay, Muhammed Ziya Kır, Mehmet Sunay Yavuz


Sağlık Çalışanlarına Yönelik Sözel Şiddet, Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman, Hilal Kutlu


Estetik Cerrahide Hukuki Sorumluklar ve Eser Sözleşmesi, Prof.Dr.Atilla Arıncı


Doğum Takibinde Hekimin Hukuki Sorumluluğu, Av. Çağatay Deniz Saygılı


Acil Servise Madde Kullanım Şüphesiyle Getirilen Olgularda Yaşanan Zorluklar, Dr. Muhammed Ziya Kır, Yalçın Gölcük, Tarık Uluçay, İlknur Kahraman, Murat Özsaraç, Dr. Mehmet Sunay Yavuz


Diş Hekimlerinin Tazminat Yükümlülüğü, Dt. Müge Ağır


Türk Hukuk Sisteminde Eksikliği Hissedilen "Olgun Çocuk İlkesi", Hukukcu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı, Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol


Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi: Hekimler Açısından Türk Ceza Kanununun 83. Maddesine Bir Bakış, Prof. Dr. Med. Llm. Jur. Hasan Tahsin Keçeligil


Ebelerin Yasal Sorumlulukları, Ebe İnci Yağmur Tezbasan


Sağlık Çalışanlarının Adli Olgu Karşısındaki Yasal Sorumlulukları, Ebe İnci Yağmur Tezbasan


Tıbbi Hatalar ve Tıbbi Hata Bildirim Sistemleri, Hemşire Nasibe Kıvrak, Hemşire Tuğba Denge, Yük. Müh.Melike Özlem Bilgili


AİHM Kararı Işığında Cinsiyet Değişikliği Ameliyatı, Hukukçu Hekim Yakup Gökhan Doğramacı, Prof. Dr. Zehra Zerrin Erkol, Av. Deniz Bektaş


Kazai Rüşt(Ergin Kılınma) , Dr. Hilal Tokgöz, Dr. Fatih Sezer, Prof. Dr. Gürol Cantürk, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı


Maluliyet Tayini ve Aktüerya Kursu


Aktüerya Kriterler ve Örnekleri, Dr. N. Nezih Anolay