Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt I

Açıklamalı, Gerekçeli, İçtihatlı Sermaye Piyasası Kanunu Şerhi Md. 1-73 Cilt ISayfa Sayısı
:  
1518
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786053009818

338,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER


 


İÇİNDEKİLER....................................................................................................................... 5


 


SERMAYE PİYASASI


KANUNU


BİRİNCİ KISIM


Genel Hükümler


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam ve Tanımlar


 


MADDE 1. Amaç ................................................................................................... 15


GEREKÇE................................................................................................... 15


AÇIKLAMA ................................................................................................ 16


YARGI KARARLARI..................................................................................... 22


MADDE 2- Kapsam ............................................................................................... 29


GEREKÇE................................................................................................... 29


AÇIKLAMA ................................................................................................ 29


MADDE 3- Kısaltmalar ve tanımlar ....................................................................... 33


GEREKÇE................................................................................................... 36


YARGI KARARLARI..................................................................................... 37


 


İKİNCİ KISIM


Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı,


Kamunun Aydınlatılması ve İhraççılara İlişkin Esaslar


 


BİRİNCİ BÖLÜM


Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı


 


MADDE 4- İzahname hazırlama yükümlülüğü ....................................................... 49


GEREKÇE................................................................................................... 49


AÇIKLAMA ................................................................................................ 50


YARGI KARARLARI..................................................................................... 54


İLGİLİ TEBLİĞLER....................................................................................... 65


MADDE 5- Kurulun yetkisi ...................................................................................105


GEREKÇE................................................................................................. 105


AÇIKLAMA: ............................................................................................. 105


YARGI KARARLARI................................................................................... 107


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 113


 


6 İçindekiler


MADDE 6- İzahnamenin onaylanması ................................................................. 149


GEREKÇE..................................................................................................149


AÇIKLAMA ...............................................................................................150


YARGI KARARLARI ...................................................................................154


MADDE 7- İzahnamenin yayımlanması, ilan ve reklamlar.................................... 157


GEREKÇE..................................................................................................157


AÇIKLAMA ...............................................................................................157


 


MADDE 8- İzahnamedeki değişiklikler ve yeni hususların izahnameye


 


eklenmesi .......................................................................................... 161


GEREKÇE..................................................................................................161


AÇIKLAMA ...............................................................................................162


MADDE 9- İzahnamenin geçerlilik süresi ............................................................. 165


GEREKÇE..................................................................................................165


AÇIKLAMA ...............................................................................................165


MADDE 10- İzahnameden sorumlu kişiler ............................................................. 167


GEREKÇE..................................................................................................167


AÇIKLAMA ...............................................................................................168


MADDE 11- Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin ihracı ................. 171


GEREKÇE..................................................................................................171


AÇIKLAMA ...............................................................................................171


MADDE 12- Sermaye piyasası araçlarının satışı ..................................................... 177


GEREKÇE..................................................................................................177


AÇIKLAMA ...............................................................................................178


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................183


MADDE 13- Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi.................................... 239


GEREKÇE..................................................................................................240


AÇIKLAMA ...............................................................................................240


YARGI KARARLARI ...................................................................................245


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................263


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


Kamunun Aydınlatılmasına İlişkin Esaslar


 


MADDE 14- Finansal raporlama ve bağımsız denetim ........................................... 281


GEREKÇE..................................................................................................281


AÇIKLAMA ...............................................................................................282


YARGI KARARLARI ...................................................................................285


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................291


 


İçindekiler 7


MADDE 15- Kamunun aydınlatılmasında özel durumlar ........................................317


GEREKÇE................................................................................................. 317


AÇIKLAMA .............................................................................................. 317


YARGI KARARLARI................................................................................... 320


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 336


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Halka Açık Ortaklıklar


 


MADDE 16- Halka açık ortaklık statüsünün kazanılması.........................................357


GEREKÇE................................................................................................. 357


AÇIKLAMA .............................................................................................. 359


YARGI KARARLARI................................................................................... 363


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 365


MADDE 17- Kurumsal yönetim ilkeleri...................................................................377


GEREKÇE................................................................................................. 378


AÇIKLAMA .............................................................................................. 379


YARGI KARARLARI................................................................................... 381


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 383


MADDE 18- Kayıtlı sermaye sistemi.......................................................................407


GEREKÇE................................................................................................. 408


AÇIKLAMA .............................................................................................. 409


YARGI KARARLARI................................................................................... 417


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 426


MADDE 19- Kâr payı ve bedelsiz pay dağıtımı ile bağış yapılması...........................433


GEREKÇE................................................................................................. 433


AÇIKLAMA .............................................................................................. 434


YARGI KARARLARI................................................................................... 437


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 443


MADDE 20- Kâr payı avansı ...................................................................................449


GEREKÇE................................................................................................. 449


AÇIKLAMA .............................................................................................. 450


MADDE 21- Örtülü kazanç aktarımı yasağı.............................................................453


GEREKÇE................................................................................................. 454


AÇIKLAMA .............................................................................................. 455


YARGI KARARLARI................................................................................... 465


MADDE 22- Ortaklıkların kendi paylarını satın ve rehin alması ..............................487


GEREKÇE................................................................................................. 487


AÇIKLAMA .............................................................................................. 488


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 491


 


8 İçindekiler


MADDE 23- Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri ............................................ 503


GEREKÇE..................................................................................................503


AÇIKLAMA ...............................................................................................504


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................509


MADDE 24- Ayrılma hakkı..................................................................................... 533


GEREKÇE..................................................................................................533


AÇIKLAMA ...............................................................................................534


YARGI KARARLARI ...................................................................................538


MADDE 25- Pay alım teklifi ................................................................................... 541


GEREKÇE..................................................................................................541


AÇIKLAMA ...............................................................................................541


MADDE 26- Pay alım teklifi zorunluluğu................................................................ 545


AÇIKLAMA ...............................................................................................546


GEREKÇE..................................................................................................553


YARGI KARARLARI ...................................................................................554


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................561


MADDE 27- Ortaklıktan çıkarma hakkı ve satma hakkı.......................................... 573


GEREKÇE..................................................................................................573


AÇIKLAMA ...............................................................................................574


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................580


MADDE 28- İmtiyazlı paylar .................................................................................. 587


GEREKÇE..................................................................................................587


AÇIKLAMA ...............................................................................................588


İLGİLİ TEBLİĞ ...........................................................................................590


MADDE 29- Genel kurul toplantılarına ilişkin esaslar ............................................ 595


GEREKÇE..................................................................................................596


AÇIKLAMA ...............................................................................................596


YARGI KARARLARI ...................................................................................599


MADDE 30- Genel kurul toplantısına katılım ve oy kullanma ................................ 611


GEREKÇE..................................................................................................611


AÇIKLAMA ...............................................................................................612


YARGI KARARLARI ...................................................................................615


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................616


MADDE 31- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının ihraç


limiti ve yetkisi................................................................................... 623


GEREKÇE..................................................................................................623


AÇIKLAMA ...............................................................................................623


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................626


 


İçindekiler 9


MADDE 32- Kamuyu aydınlatma belgelerinden doğan sorumluluk ........................647


GEREKÇE................................................................................................. 648


AÇIKLAMA .............................................................................................. 648


YARGI KARARLARI................................................................................... 653


MADDE 33- Diğer ortak hükümler .........................................................................657


GEREKÇE................................................................................................. 657


AÇIKLAMA .............................................................................................. 658


 


ÜÇÜNCÜ KISIM


 


Sermaye Piyasası Kurumları ve Faaliyetleri


 


BİRİNCİ BÖLÜM


Genel Hükümler


 


MADDE 34- Sermaye piyasası faaliyetleri ..............................................................662


GEREKÇE................................................................................................. 662


AÇIKLAMA .............................................................................................. 662


YARGI KARARLARI................................................................................... 664


MADDE 35- Sermaye piyasası kurumları................................................................671


GEREKÇE................................................................................................. 671


AÇIKLAMA .............................................................................................. 672


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 678


MADDE 35/A- Kitle fonlama platformları ..................................................................717


GEREKÇE................................................................................................. 717


AÇIKLAMA .............................................................................................. 718


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 722


MADDE 36- Ortak hükümler ..................................................................................739


GEREKÇE................................................................................................. 739


AÇIKLAMA .............................................................................................. 739


 


İKİNCİ BÖLÜM


Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri


 


MADDE 37- Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri.........................................................741


GEREKÇE................................................................................................. 741


AÇIKLAMA .............................................................................................. 742


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 746


MADDE 38- Yan hizmetler .....................................................................................795


GEREKÇE................................................................................................. 795


AÇIKLAMALAR ........................................................................................ 795


 


10 İçindekiler


MADDE 39- Faaliyet izni alma zorunluluğu............................................................ 799


GEREKÇE..................................................................................................800


AÇIKLAMA ...............................................................................................800


YARGI KARARLARI ...................................................................................802


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................809


MADDE 40- Yetki belgesi....................................................................................... 869


GEREKÇE..................................................................................................869


AÇIKLAMA ...............................................................................................869


YARGI KARARLARI ...................................................................................870


MADDE 41- Yetki belgesi ve faaliyet izninin iptali ................................................. 875


GEREKÇE..................................................................................................875


AÇIKLAMA ...............................................................................................875


MADDE 42- Mali sorumluluk sınırlarına ve çalışanlara ilişkin esaslar..................... 877


GEREKÇE..................................................................................................877


AÇIKLAMA ...............................................................................................877


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yatırım Kuruluşları


 


MADDE 43- Kuruluş şartları .................................................................................. 879


GEREKÇE..................................................................................................879


AÇIKLAMA ...............................................................................................880


MADDE 44- Kuruculara ilişkin şartlar .................................................................... 883


GEREKÇE..................................................................................................884


AÇIKLAMA ...............................................................................................884


MADDE 45- Faaliyette bulunulmasına ilişkin şartlar.............................................. 887


GEREKÇE..................................................................................................887


AÇIKLAMA ...............................................................................................887


İLGİLİ TEBLİĞLER......................................................................................889


MADDE 46- Teminatlar, yatırımcı varlıkları ve kullanım esasları............................ 913


GEREKÇE..................................................................................................913


AÇIKLAMA ...............................................................................................914


MADDE 47- Sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmeleri .............. 917


GEREKÇE..................................................................................................918


AÇIKLAMA ...............................................................................................918


 


İçindekiler 11


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Kolektif Yatırım Kuruluşları


 


MADDE 48- Yatırım ortaklıkları..............................................................................923


GEREKÇE................................................................................................. 923


AÇIKLAMA .............................................................................................. 924


İLGİLİ TEBLİĞLER..................................................................................... 928


MADDE 49- Yatırım ortaklıklarının kuruluş ve faaliyet şartları .............................1069


GEREKÇE............................................................................................... 1070


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1070


YARGI KARARLARI................................................................................. 1073


ANAYASA MAHKEMESİ KARARI ............................................................ 1084


MADDE 50- Değişken sermayeli yatırım ortaklıkları.............................................1087


GEREKÇE............................................................................................... 1088


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1088


 


MADDE 51- Değişken sermayeli yatırım ortaklıklarında uygulanmayacak


 


hükümler..........................................................................................1093


GEREKÇE............................................................................................... 1093


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1093


MADDE 52- Yatırım fonları ..................................................................................1095


GEREKÇE............................................................................................... 1095


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1096


YARGI KARARLARI................................................................................. 1102


İLGİLİ YÖNETMELİK............................................................................... 1103


İLGİLİ TEBLİĞLER................................................................................... 1124


MADDE 53- Fon mal varlığının ayrılığı..................................................................1197


GEREKÇE............................................................................................... 1197


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1198


YARGI KARARLARI................................................................................. 1199


MADDE 54- Yatırım fonlarında Kurula tanınan diğer yetkiler...............................1209


GEREKÇE............................................................................................... 1209


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1209


MADDE 55- Portföy yönetim şirketi.....................................................................1211


GEREKÇE............................................................................................... 1211


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1212


İLGİLİ TEBLİĞLER................................................................................... 1216


MADDE 56- Portföy saklama hizmeti ve bundan doğan sorumluluk ....................1249


GEREKÇE............................................................................................... 1250


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1251


İLGİGLİ TEBLİĞLER ................................................................................ 1255


 


12 İçindekiler


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


Konut ve Varlık Finansmanı ile


İpotek Finansmanı Kuruluşları


 


MADDE 57- Konut ve varlık finansmanı............................................................... 1267


GEREKÇE................................................................................................1267


AÇIKLAMA .............................................................................................1268


YARGI KARARLARI .................................................................................1269


İLGİLİ YÖNETMELİK ...............................................................................1284


MADDE 58- Konut ve varlık finansmanı fonları ................................................... 1291


GEREKÇE................................................................................................1292


AÇIKLAMA .............................................................................................1293


İLGİLİ TEBLİĞLER....................................................................................1298


MADDE 59- İpotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler..................................... 1327


GEREKÇE................................................................................................1328


AÇIKLAMA .............................................................................................1328


İLGİLİ TEBLİĞLER....................................................................................1332


MADDE 60- İpotek finansmanı kuruluşları .......................................................... 1355


GEREKÇE................................................................................................1355


AÇIKLAMA .............................................................................................1356


İLGİLİ TEBLİĞLER....................................................................................1360


MADDE 61- Kira sertifikası ve varlık kiralama şirketleri....................................... 1375


GEREKÇE................................................................................................1376


AÇIKLAMA .............................................................................................1376


YARGI KARARLARI .................................................................................1382


İLGİLİ TEBLİĞLER....................................................................................1383


MADDE 61/A- Gayrimenkul sertifikası ................................................................... 1395


GEREKÇE................................................................................................1395


AÇIKLAMA .............................................................................................1396


 


ALTINCI BÖLÜM


Bağımsız Denetim, Derecelendirme


ve Değerleme Kuruluşları


 


MADDE 62- Bağımsız Denetim, Derecelendirme ve Değerleme Kuruluşları


Faaliyet esasları ............................................................................... 1401


GEREKÇE................................................................................................1401


AÇIKLAMA .............................................................................................1402


TEBLİĞLER .............................................................................................1405


MADDE 63- Sorumluluk ...................................................................................... 1441


GEREKÇE................................................................................................1441


AÇIKLAMA .............................................................................................1442


 


İçindekiler 13


MADDE 64- Yükümlülük ......................................................................................1445


GEREKÇE............................................................................................... 1445


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1446


 


DÖRDÜNCÜ KISIM


Sermaye Piyasalarında Borsalar,


Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Diğer Kurumlar


 


BİRİNCİ BÖLÜM


Borsalar


 


MADDE 65- Borsalar ve piyasa işleticileri.............................................................1449


GEREKÇE............................................................................................... 1451


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1452


YARGI KARARLARI................................................................................. 1456


BAKANLAR KURULU KARARI................................................................. 1459


İLGİLİ YÖNETMELİK............................................................................... 1460


MADDE 66- Teşkilatlanmış diğer pazar yerleri .....................................................1477


GEREKÇE............................................................................................... 1477


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1477


MADDE 67- Borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar...............................................1481


GEREKÇE............................................................................................... 1482


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1482


MADDE 68- Borsada kotasyon.............................................................................1491


GEREKÇE............................................................................................... 1491


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1492


MADDE 69- İşlemlerin durdurulması ve kottan çıkarma ......................................1495


GEREKÇE............................................................................................... 1495


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1495


MADDE 70- Uyuşmazlıkların çözümü ve borsa işlemlerinin gözetimi ...................1501


GEREKÇE............................................................................................... 1501


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1502


MADDE 71- İş birliği.............................................................................................1507


GEREKÇE............................................................................................... 1507


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1507


MADDE 72- Borsa ve piyasa işleticilerinin mali ve bilgi sistemleri denetimi .........1511


GEREKÇE............................................................................................... 1511


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1512


MADDE 73- Diğer hususlar ..................................................................................1517


GEREKÇE............................................................................................... 1517


 


AÇIKLAMA ............................................................................................ 1517