Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (123)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Açıklamalı - İçtihatlı Tebligat Kanunu ve ilgili Mevzuat

Açıklamalı - İçtihatlı Tebligat Kanunu ve ilgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
1037
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-315-321-4

168,00 TLİÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ V


TEŞEKKÜR VII


KISALTMALAR CETVELİ XV


§ 1. TEBLİGAT KANUNU 1


Madde 1 - TEBLİGATIN YAPILMASI 3


I. AÇIKLAMALAR 3


A. Tebligat Hukukunun Konusu 3


B. Tebligatın Unsurları 5


C. Tebligat Hukukunun Amacı 6


D. Tebligat Hukukunun Kapsamı 7


1. Tebligat Kanununa Göre Tebligat Çıkartmaya Yetkili Merciler 7


2. Tebligat Kanununa Göre Tebligatı Yapmaya Yetkili Kuruluşlar 9


II. İÇTİHATLAR 10


Madde 2 -TEBLİGATIN MEMUR VASITASİYLE YAPILMASI 43


I. AÇIKLAMALAR 43


II. İÇTİHATLAR 44


Madde 3 - ÜCRET TARİFESİ 56


Madde 4 - MEMUR VASITASİYLE TEBLİĞLERDE ZARURİ MASRAFLAR 56


Madde 5 - ÜCRET VE MASRAFIN PEŞİN ÖDENMESİ 56


I. AÇIKLAMALAR 56


II. İÇTİHATLAR 57


Madde 6 - TEBLİĞ EVRAKININ ZIYAI 61


Madde 7 - UÇAK, TELGRAF VE DİĞER VASITALARLA TEBLİGAT VE    


                  ÜCRETLERİ 61


İÇTİHATLAR 61


Madde 7/a - ELEKTRONİK TEBLİGAT 65


I. AÇIKLAMALAR 66


A. 31/12/2018’E KADAR OLAN DÖNEMDE ELEKTRONİK TEBLİGAT 66


1) Elektronik Tebligat Zorunluluğu 67


2) Elektronik Tebligatın İşleyişi 68


3) Elektronik Tebligatın Hüküm ve Sonuçları 69


4) Elektronik Tebligatın Özel Şekilleri 69


5) Elektronik Yolla Tebligatın Yapılamamasının Sonuçları 78


B. 01/01/2019 SONRASINDA ELEKTRONİK TEBLİGAT USULU 79


1) Elektronik Yolla Tebligatın Yapılmasının Zorunlu Olduğu Kişi ve Kurumlar 79


2) Elektronik Tebligat Adresinin Oluşturulması 80


3) Elektronik Tebligat Adreslerinin Oluşturulmasında İzlenecek Usul 80


II. İÇTİHATLAR 81


Madde 8 - TEBLİĞ EVRAKININ NÜSHALARI VE MAKBUZ VERİLMESİ 96


İÇTİHATLAR 96


Madde 9 - DAVETİYENİN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR 103


İÇTİHATLAR 103


Madde 10 - BİLİNEN ADRESTE TEBLİGAT 112


Madde 11 - VEKİLE VE KANUNİ MÜMESİLE TEBLİGAT 165


Madde 12 - HÜKMİ ŞAHISLARA VE TİCARETHANELERE TEBLİGAT 189


I. AÇIKLAMALAR 189


II. İÇTİHATLAR 189


Madde 13 - HÜKMİ ŞAHISLARIN MEMUR VE MÜSTAHDEMLERİNE  


                     TEBLİGAT 223


İÇTİHATLAR 223


Madde 14 - ASKERİ ŞAHISLARA TEBLİGAT 259


I. AÇIKLAMALAR 259


II. İÇTİHATLAR 260


Madde 15 - SEFER HALİ 274


I. İÇTİHATLAR 274


Madde 16 - AYNI KONUTTA OTURAN KİŞİLERE VEYA HİZMETÇİYE  


                     TEBLİGAT 277


I. AÇIKLAMALAR 277


II. İÇTİHATLAR 278


Madde 17 - BELLİ BİR YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT İCRASI 309


I. AÇIKLAMALAR 309


II. İÇTİHATLAR 311


Madde 18 - OTEL, HASTANE, FABRİKA VE MEKTEP GİBİ YERLERDE  


                     TEBLİGAT 344


I. AÇIKLAMALAR 344


II. İÇTİHATLAR 345


Madde 19 - MEVKUF VE MAHKÜMLARA TEBLİGAT 365


I. AÇIKLAMALAR 365


II. İÇTİHATLAR 366


Madde 20 - MUHATABIN MUVAKKATEN BAŞKA YERE GİTMESİ 387


I. AÇIKLAMALAR 387


II. İÇTİHATLAR 389


Madde 21 - TEBLİĞ İMKANSIZLIĞI VE TEBELLÜĞDEN İMTİNA 421


I. AÇIKLAMALAR 421


II. İÇTİHATLAR 423


Madde 22 -YAŞ VE EHLİYET ŞART: 483


İÇTİHATLAR 483


Madde 23 -TEBLİĞ MAZBATASI 505


İÇTİHATLAR 505


Madde 24 - İMZA EDEMİYECEK DURUMDA OLMAK 555


İÇTİHATLAR 555


Madde 25 - YABANCI MEMLEKETTE TEBLİGAT USULÜ 559


Madde 25/a - SİYASÎ TEMSİLCİLİK ARACILIĞIYLA YABANCI ÜLKEDEKİ  


                        TÜRK VATANDAŞLARINA TEBLİGAT 559


I. AÇIKLAMALAR 560


II. İÇTİHATLAR 562


Madde 26 - TÜRKİYE'DEKİ ELÇİLİK VEYA KONSOLOSLUKLARDAN  


                     TEVDİ OLUNAN TEBLİGAT EVRAKI 590


I. AÇIKLAMALAR 590


I. İÇTİHATLAR 590


Madde 27 - YABANCI MEMLEKETTE TÜRK MEMURLARINA VE ASKERİ 


                    ŞAHISLARINA TEBLİGAT 595


İÇTİHATLAR 595


Madde 28 - İLANEN TEBLİGAT 597


I. AÇIKLAMALAR 597


II. İÇTİHATLAR 598


Madde 29 - İLAN ŞEKLİ 632


İÇTİHATLAR 632


Madde 30 - İLANIN İHTİVA EDECEĞİ KAYITLAR 665


İÇTİHATLAR 665


Madde 31 - İLANEN TEBLİGATTA TEBLİĞ TARİHİ 676


İÇTİHATLAR 676


Madde 32 - USULÜNE AYKIRI TEBLİĞİN HÜKMÜ 682


İÇTİHATLAR 682


Madde 33 - RESMİ VE ADLİ TATİL GÜNLERİNDE TEBLİGAT 726


İÇTİHATLAR 726


KAZAİ TEBLİGAT 731


Madde 34 - ŞÜMULÜ 731


I. AÇIKLAMALAR 731


II. İÇTİHATLAR 732


Madde 35 - ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ 744


I. AÇIKLAMALAR 744


II. İÇTİHATLAR 745


Madde 36 - CELSE ESNASINDA VEYA KALEMDE TEBLİGAT 767


I. AÇIKLAMALAR 767


II. İÇTİHATLAR 767


Madde 37 - AVUKAT KATİPLERİNE VE STAJYERLERİNE TEBLİGAT 774


İÇTİHATLAR 774


Madde 38 - VEKİLLERİN YEKDİĞERİNE TEBLİGAT YAPMASI 775


I. AÇIKLAMALAR 775


II. İÇTİHATLAR 775


Madde 39 - TEBELLÜĞ EDECEK ŞAHSIN HASIM OLMASI 779


İÇTİHATLAR 779


Madde 40 - TEBLİGATA AİT KARARLARIN MÜSTACELİYETİ 796


Madde 41 - MEMUR VASITASİYLE TEBLİGAT 796


İÇTİHATLAR 796


Madde 42 - MÜSTACEL HALLERDE TEBLİGAT 801


Madde 43 - CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA TEBLİGAT 801


I. AÇIKLAMALAR 801


II. İÇTİHATLAR 802


Madde 44 - ASKERİ KAZADA TEBLİGAT 813


Madde 45 - İDARİ TEBLİGAT 814


I. AÇIKLAMALAR 814


II. İÇTİHATLAR 814


Madde 46 - PTT TEŞKİLATI OLMAMASI 817


İÇTİHATLAR 817


Madde 47 - MÜTEADDİT ŞAHSIN MÜMESSİLİNE TEBLİGAT 821


İÇTİHATLAR 821


Madde 48 - GÜMRÜK VE İNHİSAR İŞLERİNDE TEBLİGAT 825


Madde 49 - TAPU İDARELERİNCE YAPILACAK TEBLİGAT 825


MALİ TEBLİGAT 825


Madde 50 - DİVANI MUHASEBAT TARAFINDAN YAPILACAK TEBLİGAT 825


Madde 51 - DİĞER MALİ TEBLİGAT 825


I. AÇIKLAMALAR 825


II. İÇTİHATLAR 825


CEZAİ HÜKÜMLER 827


Madde 52 -  I. İÇTİHATLAR 827


Madde 53 - YANLIŞ ADRES BİLDİRMEK 830


İÇTİHATLAR 830


Madde 54 - TEBLİĞ EVRAKININ MUHATABINA VERİLMEMESİ 831


İÇTİHATLAR 831


Madde 55 - YALAN BEYAN 836


İÇTİHATLAR 836


Madde 56 - TEBLİĞ EVRAKININ TALİKİ İLE İLGİLİ SUÇLAR 839


Madde 57 - TEBLİĞ MEMURLARI ALEYHİNE İŞLENEN SUÇLAR 839


İÇTİHATLAR 839


MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 841


Madde 58 - TEBLİĞİN VAKTİNDE YAPILMAMASI 841


İÇTİHATLAR 841


Madde 59 - TEBLİĞ MAZBATALI KAPALI ZARF 842


Madde 60 - YÖNETMELİK 842


İÇTİHATLAR 842


Madde 61 - DİĞER KANUNLARDAKİ ATIFLAR 843


Madde 62 - KALDIRILAN HÜKÜMLER 843


Ek Madde 1 - BAĞIMSIZ BÖLÜM SAHİPLERİNE TEBLİGAT 843


İÇTİHATLAR 843


Ek Madde 2 - ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESİNİN OLUŞTURULMASI 850


Geçici Madde 1 -TEKNİK ALTYAPININ KURULMASI, TÜZÜK  


                             HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 850


İÇTİHATLAR 850


Geçici Madde 2 - ELEKTRONİK TEBLİGAT ADRESLERİNİN VERİLMESİ 853


Madde 63 - KANUNUN MER'İYETE GİRMESİ 853


Madde 64 - KANUNU İCRA EDECEK MAKAM 853


§ 2. TEBLİGAT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 855


§ 3. ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ 873


§ 4. MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK 


       TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA  


        YÖNETMELİK 881


§ 5. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456) 887


§ 6. ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1) 893


§ 7. POSTA HİZMETLERİ KANUNU 897


§ 8. POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 919


§ 9. POSTA TÜZÜĞÜ 931


§ 10. POSTADA TEBLİGAT İŞLEMLERİ REHBERİ 981


§ 11. YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI  


          GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ 1009


§ 12. ELEKTRONİK İMZA KANUNU 1011


§ 13. ELEKTRONİK İMZA KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN         


          USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1019


KAVRAM İNDEKSİ 1031