Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (5)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YORUMU ( Bilimsel Açıklama - Son İçtihatlar )

6100 Sayılı HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU YORUMU ( Bilimsel Açıklama - Son İçtihatlar )Sayfa Sayısı
:  
1576
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
9789754647655

450,00 TL

Ömer Uğur GENÇCAN YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ÜYESİ 24.10.1958 tarihinde doğdu. 1975 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1979 yılında mezun oldu. İzmir Adliyesinde hâkimlik  stajını  tamamladıktan  sonra 26.2.1981 tarihinde Giresun ili Şebinkarahisar ilçesi Ağır Ceza Mahkemesi Üyeliği ile hâkimlik mesleğine başladı. Kastamonu ili Devrekani ilçesi Askerlik Şubesi Başkanı olarak askerlik hizmetini tamamladıktan sonra sırasıyla Ağrı Hâkimliği ve Ankara ili Ayaş ilçesi Hâkimliği görevlerinde bulundu. 28.4.1988 tarihinde Yargıtay İkinci Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimliği görevine atandı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca 25.7.2005 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçildi. Yargıtay Başkanlığı tarafından meslek aşkı olan Yargıtay İkinci ! Hukuk Dairesinde görevlendirildi. Sosyal bilim yöntemleri, çağdaş siyaset teorileri, çağdaş toplumlar sosyolojisi, demokr ve eleştirileri, ideoloji ve kültür, mukayeseli hükümet sistemleri, Türkiye'de anayasa tan maları ve siyaset sosyolojisi konularında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset ve Sosyal Bilimler Ana Bilim dalında yüksek lisansını 5.12.1996 tarihinde tamam­lamıştır. Türkiye'nin yönetim sorunlarının parlamenter rejim yerine başkanlık rejimine geçilerek çözülebileceği yolundaki yaygın inancın araştırılması yüksek lisans tezine konu oldu. Yüksek lisans tezi, Başkanlık Rejimi adı ile ilk kitabının konusunu oluşturdu. Özellikle felsefe, hukuk ve siyaset bilimi konularında kitaplarının yanı sıra çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda yayımlanmış bilimsel araştırma, mesleki inceleme yazıları ve makaleleri bulunmaktadır.

 

 

ÖN SÖZ YERİNE

Elinizdeki kitabın konusu olan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Ka-nunu'nu belki de en kapsamlı şekilde inceleyen ve uygulayan Yargıtay İkinci Hukuk Dairesinde yirmi beş yıldır (evet, yirmi beş yıldır!) aralıksız görev yapıyorum.

Hukuk muhakemesini ilgilendiren binlerce (evet, binlerce!) dava dosya­sını bizzat okudum ve binlerce (evet, binlerce!) Yargıtay ilamını bizzat yaz­dım

Yayın önceliği verdiğim maddi hukuka ilişkin eserlerim sebebiyle üzüle­rek ifade etmeliyim ki ısrarla istenilen uygulayıcılara yönelik usul hukukuna yönelik bu kitabı yazabilmem bugünü buldu. Kitap-dostlarımın bildiği üzere bugüne kadar maddi hukuka ilişkin ya­yınladığım çok sayıda eser bünyesinde usul hükümleri ile ilgili bölüm açarak usul hukukuna ilişkin açıklamalarda bulunarak örnek içtihatları da yayınla­dım.

Yayınlama mutluluğu ve huzuru bulduğum bu eser ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nu MADDE OLARAK yorumlama fırsatını buldum.

Anlatım düzeni HMK MADDE SIRALAMASINA GÖRE gerçekleşti­rilmiştir.

Bu eserde, madde metni, hükümet gerekçesi ve gerekçe içindeki sözler birebir aktarılarak ve daha önceki eserlerde ve eserlerimde yayınlanmış içti­hatları tekrar yayınlayarak kitabın hantallaşması yoluna gidilmemiştir. Eserin bünyesine ezici çoğunlukla ilk kez yayınlanan 2012 ve 2013 yılı içtihatları alınmıştır. Hukuk muhakemesi içtihatlarının kökleşmesi uzun yıllara ihtiyaç gös­termektedir. Hukuk muhakemesinde oybirliği oluşturmayan konularda zo­runlu olarak kendi düşüncemi ifade etmiş isem de şu an için gerçekleşen Yargıtay uygulamasına da var olduğu ölçüde işaret ettim. Yargıtay uygu­lamasının da zamanla değiştiği herkesin bilgisi dahilindedir. Gerçekleşecek değişiklikleri de Allah izin verirse en kısa süre içinde yayınlayacağım yeni baskılarda sizlere aktarmak arzusundayım.

Bu vesile ile hukukçu çevresine Usul Hukukuna ilişkin düşüncelerimi bugüne kadar açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren Yargıtay, Adalet Bakanlığı, UNİCEF, TBMM Adalet Komisyonu Baş­kanlığı, Türkiye Barolar Birliği, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorun­ları Genel Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniver­sitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversi­tesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ak­deniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ti­caret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students' Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygu­lama ve Araştırma Merkezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsan­cıl Hukuk Enstitüsü, Yoncalı Platformu, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzmanları Derneği (ASUD), An­nem Kadın ve Aile Derneği ile Halkbank'ın değerli yöneticilerine; Adana Barosu, Ankara Barosu, Aydın Barosu, Burdur Barosu, Bursa Barosu, Çanakkale Barosu, Edirne Barosu, Giresun Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Kastamonu Barosu, Kocaeli Barosu, Kütahya Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, Muğla Barosu, Ordu Barosu, Samsun Barosu, Uşak Barosu, Yozgat Barosu'nun seçkin başkanlarına, Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Anka­ra Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Hakları Mer­kezi, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, Ankara Barosu Gelincik Merkezi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Staj Eğitim Merkezi, İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği'ne, konuşma metinlerimi yayınlama inceliğini gösteren Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merke­zi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu'na, makalelerimi yayınlayan Yar­gıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Giresun Barosu Dergisi, Türkiye Noter­ler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine ve söyleşilerimi yayınlayan Gün­cel Hukuk Dergisi ve ZİGGURAT, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakülte­si Öğrenci Topluluğu Dergisi yayın kuruluna, CNN Televizyonuna verdik­leri içten destek ve gönül okşayıcı sözleri için tüm akademisyen dostları­ma, varlıklarıyla onur duyduğum Türk kadın hareketinin yüz akı önderi seçkin arkadaşlarıma ve saymayı unuttuğum diğer bütün tüzel kişiliklere kalbî teşekkürlerimi sunarım.

Bütün eserlerimin olduğu gibi bu eserimin de yayınlanmasına aracılık eden/emek veren Yetkin Yayınevinin bütün çalışanlarına ve özellikle sayın Ziya Gülkök ve Muharrem Başer'e teşekkür ederim. Bana sevgilerini ve anlayışlarını esirgemeyen SEVGİLİ(M) EŞİM AY­ŞEGÜL'ÜM^ KIZIM NİLÜFER CANSU'M ve OĞLUM SALİH CA-NER'İMİN ise haklarını ödeyemem. İyi ki varsınız L.C""""

Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım.


1 Ağustos 2013 Çankaya-ANKARA
Ömer Uğur GENÇCAN YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ÜYESİ