Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (32)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre MEDENİ HUKUK DAVALARI ( Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemesi )

6100 sayılı HMK Hükümlerine Göre MEDENİ HUKUK DAVALARI ( Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemesi )Sayfa Sayısı
:  
1284
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-464-686-3

175,00 TLÖN SÖZ YERİNE Medeni Hukuk, mahkemelerde çok fazla uygulanan davaları bünyesinde barındırır. Medeni Hukuk, özel hukukun en geniş ve en önemli dalıdır. Kitap-dostlarımın bildiği üzere aralıksız olarak yirmi beş yıldır (evet, yirmi beş yıldır!) çalışmakta olduğum Yargıtay 2. Hukuk Dairesinde (=Dairemde) edindiğim deneyim ve birikim ile Medeni Hukuk bağlamında bilimsel açıklamaya dayalı olarak çok fazla sayıda eser verdim. Gerek genç meslektaşlarım (hakim/savcı ve özellikle avukat kardeşle¬rim) ve gerekse yayınevi tarafından Medeni Hukukun Sulh Hukuk ve Asli¬ye Hukuk Mahkemesi kapsamında kalan önemli dava türlerini kapsayan; bünyesinde sadece dava dilekçesi örnekleri, kısa açıklama ile son örnek içtihatları barındıran ve tek cilt şeklinde oluşacak bir rehber kitap hazır¬lamam ısrarla istenildi. Bilindiği üzere Medeni Hukukun Aile Mahkemesi kapsamında kalan davaları tarafımdan hazırlanan "Aile Mahkemesi Davaları, Ankara-2012" adlı eserimde yayınlandığından bu kitap bünyesine alınmasına gerek kalmamıştır. Medeni Hukuk Davaları adlı bu eserimde ise öncelikle Medeni Hukuk genel bilgileri, Medeni Hukuk başlangıç hükümleri de açıklandıktan sonra Medeni Hukukun Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Mahkemesi kapsamında kalan ve en çok uygulanan dava tiplemeleri esas alınmıştır. Kitap bünyesinde yer alan davalar hakkında daha fazla bilimsel açık¬lama ve daha fazla içtihat o konu ile ilgili yayınladığım diğer eserlerimde bulunmaktadır. Ancak kitap-dostlarımın bilmesini özellikle isterim ki bu eserde yer alan içtihatlar diğer kitaplarımda yer almayan içtihatlardan daha doğrusu son içtihatlardan oluşmaktadır. Bu vesile ile hukukçu çevresine Medeni Hukuk (Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk) davalarına ilişkin düşüncelerimi bugüne kadar açıklamama olanak sağlamış olanlardan aklıma geliveren Yargıtay, Adalet Bakanlığı, UNİCEF, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, Türkiye Barolar Birli¬ği, Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İKÜ Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (CEHAMER), Türk Hukuk Kurumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü, Türk Demokrasi Vakfı, Avrupa Genç Hukukçular Derneği ELSA (The European Law Students′ Assosiation), İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Mer¬kezi, Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü, Aile Hukuku Derneği, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Derneği (KEFE-DER), Aktif Kadın Çalışmaları Derneği (AKÇADER), Adalet Sistemi Uzman¬ları Derneği, Annem Kadın ve Aile Derneği ile Halkbank′ın değerli yö¬neticilerine; İstanbul Barosu, Ankara Barosu, İzmir Barosu, Adana Ba¬rosu, Bursa Barosu, Kocaeli Barosu, Uşak Barosu, Burdur Barosu, Kü¬tahya Barosu, Edirne Barosu, Aydın Barosu, Mersin Barosu, Yozgat Barosu, Çanakkale Barosu, Ordu Barosu ve Giresun Barosu′nun seçkin başkanlarına, Ankara Barosu Eğitim Merkezi, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Ankara Barosu Çocuk Haklan Merkezi, Ankara Ba¬rosu Kadın Hakları Merkezi, İstanbul Barosu Meslek İçi Eğitim Merke¬zi, İstanbul Barosu Bakırköy Bölge Temsilciliği′ne, konuşma metinlerimi yayınlama inceliğini gösteren Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM), İstanbul Barosu Kadın Haklan Komisyo¬nu, İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi, İzmir Barosu Dergisi Yayın Kurulu′na, makalelerimi yayınlayan Yargıtay Dergisi, Adalet Dergisi, Ankara Barosu Dergisi, İstanbul Barosu Dergisi, İzmir Barosu Dergisi, Bursa Barosu Dergisi, Manisa Barosu Dergisi, Kocaeli Barosu Dergisi, Türkiye Noterler Birliği Hukuk Dergisi yöneticilerine ve söyleşilerimi yayınlayan Güncel Hukuk Dergisi yayın kuruluna, verdikleri içten destek ve gönül okşayıcı sözleri için tüm akademisyen dostlarıma, varlıklarıyla onur duyduğum Türk kadın hareketinin yüz akı önderi seçkin arkadaşlarıma kalbî teşekkürlerimi sunarım. Bana sevgilerini ve anlayışlarını esirgemeyen SEVGİLİ(M) EŞİM AY¬ŞEGÜL′ÜM, KIZIM NİLÜFER CANSU′M ve OĞLUM SALİH CA-NER′İMİN ise haklarını ödeyemem. İyi ki varsınız !...©©© Hepinizi saygı ve dostluk ile selâmlarım. I Ocak 20Î3 Çankaya-ANKARA Ömer Uğnr GENÇCAN YARGITAY 2. Hukuk Dairesi ÜYESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM MEDENİ HUKUKUN GENEL BİLGİLERİ & 1. MEDENİ HUKUKUN KONUSU 63 I. SOSYAL HAYAT KAVRAMI 63 II. SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR 63 A- Din Kuralları 63 B- Ahlak Kuralları , 65 1- Objektif Ahlak Kuralları 65 2- Sübjektif Ahlak Kuralları 66 C- Görgü Kuralları 67 D- Hukuk Kuralları , 68 & 2. MEDENİ HUKUKUN TANIMI VE ANLAMI 69 I. MEDENİ HUKUKUN TANIMI 69 II. MEDENİ HUKUKUN ANLAMİ 69 A- Pozitif (Yürürlükteki/Müspet/Dogmatik/Olan/Yaşayan) Anlamı 69 1- Maddi Anlamı 70 2- Şekli Anlamı 70 B- Mevzu (Vazedilmiş/Konulmuş) Anlamı 70 C- Tabii (.Olması Gereken/İdeal) Anlamı 70 D- Tarihi Anlamı 71 E- Mukayeseli Anlamı 71 F- Politik Anlamı 71 & 3. MEDENİ HUKUKUN İŞLEVİ 72 I. ADALETİ GERÇEKLEŞTİRMEK 72 A- Denkleştiriri Adalet 72 B- Payîaştırırcı Adalet 72 II. GÜVENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRMEK 72 A- Şekil Güvenliği 73 B- Sicil Güvenliği 73 III. HUZURU GERÇEKLEŞTİRMEK 74 IV. GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAK 74 & 4. MEDENİ HUKUKUN DÜZENİ VE SİSTEMİ 76 I. MEDENİ HUKUKUN DÜZENİ 76 II. MEDENİ HUKUKUN SİSTEMİ 76 A- Kişiler Hukuku 77 B- Aile Hukuku 77 C- Miras Hukuku 77 D- Eşya Hukuku 78 & 5. MEDENİ HUKUKUN KURUMLARI VE KURALLARI 79 I. MEDENİ HUKUKUN KURUMLARI 79 II. MEDENİ HUKUKUN KURALLARI 79 A- Emredici (Buyurucu/Amir) Kurallar 79 B- Yedek (Emredici/Âmir Olmayan) Kurallar 81 1- Tamamlayıcı Kurallar 81 2- Yorumlayıcı (Tefsir Edici) Kurallar 81 C- Tanımlayıcı Kurallar 81 & 6. MEDENİ HUKUKUN YAPTIRIMLARI 82 I. YOKLUK 82 II. HÜKÜMSÜZLÜK (GEÇERSİZLİK) 83 A- Mutlak Hükümsüzlük 84 1- Tam Mutlak Hükümsüzlük 86 2- Kısmi Mutlak Hükümsüzlük 86 B- Nisbi Hükümsüzlük 86 1- Bozulabilir Nisbi Hükümsüzlük 87 2- Düzelebilir Nisbi Hükümsüzlük 87 C- Askıda Hükümsüzlük 88 III. SINIRLI ETKİSİZLİK 88 IV. TAZMİNAT (GİDERİM) 89 A- Maddi Tazminat 89 B- Manevi Tazminat 89 İKİNCİ KISIM MEDENİ HUKUKUN BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ (TMK m. 1-7) & 7. MEDENİ HUKUKUN YARATIM KAYNAĞI (TMK m. 1) 93 I. GENEL OLARAK 93 II. YARATIM KAYNAĞI 93 A- Kanunların Yaratım Kaynağı 93 B- Tüzüklerin Yaratım Kaynağı 94 C- Yönetmeliklerin Yaratım Kaynağı 94 D- Örf ve Adet Hukukunun Yaratım Kaynağı 94 E- Hâkimin Kendisinin Yaratım Kaynağı Olması 94 & 8. MEDENİ HUKUKUN YÜRÜTÜM KAYNAĞI (TMK m. 1) 95 I. ASIL KAYNAKLAR 95 A- Uluslararası Antlaşmalar 95 B- Kanunlar 96 C- Kanun Hükmünde Kararnameler 97 D- Tüzükler 97 E- Yönetmelikler 98 F- İçtihadı Birleştirme (Tevhidi İçtihat) Kararları 98 II. TAMAMLAYICI KAYNAKLAR 98 A- Örf ve Adet Hukuku 99 1- Genel Olarak 99 2- Çeşitleri 99 a. Genel Örf ve Adet Hukuku 99 b. Kısmi Örf ve Adet Hukuku 99 3- Unsurları 99 a. Süreklilik 99 b. Benimseme 100 c. Yaptırım 100 B- Hâkimin Yarattığı Hukuk 100 1- Koşulları 100 a. Asıl Kaynaklarda Hüküm Bulunmamalıdır 101 b. Örf ve Âdet Hukukunda Hüküm Bulunmamalıdır 101 2- Sonuçlan 101 a. Asıl Kaynak Sayılamaz 101 b. Bağlayıcı Değildir 101 & 9. MEDENİ HUKUKUN YARDIM KAYNAĞI (TMK m. 1) 102 I. BİLİMSEL GÖRÜŞLER (İLMİ İÇTİHATLAR/DOKTRİN/ÖĞRETİ).. 102 A- Genel Olarak 102 B- Açıklama Usulü 103 1- Açıklama Şekli 103 a. Sistematik Eserler 104 b. Şerhler 104 c. Monografiler 104 d. Tezler 105 e. Makaleler 105 f. Eleştiri Yazıları 105 g. Açıklamalı Kanun Metinleri , 105 h. Bibliyografyalar 106 ı. İçtihat Derlemeleri 106 2- Açıklama Yeri 106 a. Sempozyumlar 106 b. Seminerler 107 c. Paneller 107 d. Kurslar 107 e. Kolokyumlar 108 f. Dersler 108 II. YARGI KARARLARI (MAHKEME İÇTİHATLARI) 108 A- Oluşumu 108 1- Daire Kararları 109 2- Genel Kurul Kararlan 109 B- Niteliği 109 1- Olay Kararları 109 2- İlke Kararları 110 & 10. MEDENİ HUKUKUN YER BAKIMINDAN UYGULANMASI (TMK m. 1) 111 I. GENEL OLARAK 111 II. MEDENİ HUKUKUN YERELLİĞİ İLKESİ 111 III. MEDENİ HUKUKUN KİŞİSELLİĞİ İLKESİ 114 & 11. MEDENİ HUKUKUN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI (TMK m. 1) 115 I. ÇATIŞMA BAKIMINDAN UYGULAMA A- Yeni Kuralın Önceliği İlkesi B- Özel Kuralın Önceliği İlkesi II. GEÇMİŞE ETKİ BAKIMINDAN UYGULAMA A- Geçmişe Etkili Olmama Kuralı (4722 SK m. 1). 1- Önceki Olayların Hukuki Sonuçlan 116 2- Önceki İşlemlerin Hukuki Sonuçlan 116 B- Geçmişe Etkili Olma Kuralı (4722 SK m. 2-4) 117 1- Kamu Düzeni (4722 SK m. 2) 117 2- Genel Ahlak (4722 SK m. 2) 117 3- İçeriği Kanunla Belirlenen İlişkiler (4722 SK m. 3) 117 4- Kazanılmamış Haklar (4722 SK m. 4) 118 & 12. MEDENİ HUKUKUN ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI (TMK m. 1) 119 I. YORUM TEORİLERİ 119 A- Sübjektif Yorum Teorisi 119 B- Objektif Yorum Teorisi 120 C- Karma Yorum Teorisi 120 D- Serbest Yorum Teorisi 120 II. YORUM ÇEŞİTLERİ 120 A- Yargısal Yorum 121 B- Bilimsel Yorum 121 C- Yasama Yorumu 121 III. YORUM YÖNTEMLERİ 121 A- Söze Bağlı Yorum 122 B- Sistematiğe Bağlı Yorum 122 C- Amaca Bağlı Yorum 123 D- Sürece Bağlı Yorum 123 E- Gerçeğe Bağlı Yorum 123 IV. YORUM ŞEKİLLERİ 124 A- Daraltıcı Yorum 124 B- Genişletici Yorum 124 & 13. MEDENİ HUKUKUN KAPSAM BAKIMINDAN UYGULANMASI (TMK m. 1) : 125 I. KİŞİLER HUKUKU (4722 SK m. 5-8) 125 A- Fiil Ehliyeti (4722 SK m. 5) 125 B- Gaiplik Karan (4722 SK m. 6) 125 C- Demekler (4722 SK m. 7) 125 D- Vakıflar (4722 SK m. 8) 126 II. AİLE HUKUKU (4722 SK m. 9-16) 126 A- Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri (4722 SK m. 9)... 126 B- Mal Rejimleri (4722 SKm. 10) 127 C- Üçüncü Kişilerin Korunması (4722 SK m. 11) 127 D- Soybağı (4722 SK m. 12) 127 E- Babalık Davası (4722 SK m. 13) 127 F- Evlat Edinme (4722 SK m. 14) 128 G- Velayet (4722 SK m. 15) 128 H- Vesayet (4722 SK m. 16) 128 III. MİRAS HUKUKU (4722 SK m. 17) 128 IV. EŞYA HUKUKU (4722 SK m. 18-19) 128 A- Aynî Haklar (4722 SK m. 18) 128 B- Eşya Hukuku Hükümlerinin Uygulanması (4722 SK m. 19) 129 V. DİĞER HÜKÜMLER (4722 SK m. 20-23) 129 A- Hak Düşürücü Süreler ve Zamanaşımı Süreleri (4722 SK m. 20) 129 B- Yollamalar (4722 SK m. 21) 129 C- Tüzük ve Yönetmelikler (4722 SK m. 22) 129 D- Yürürlükten Kaldırılan Kanun (4722 SK m. 23) 129 & 14. MEDENİ HUKUK İLİŞKİLERİNİN KAPSAMI (TMK m. 2-4) 130 I. DÜRÜST DAVRANMA (TMK m. 2) 130 II. İYİNİYET (TMK m. 3) 130 III. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ (TMK m. 4) 131 & 15. HAK KAVRAMI VE TEORİLERİ 132 I. HAK KAVRAMI 132 II. HAK TEORİLERİ 132 A- İrade Teorisi 132 B- Menfaat Teorisi 133 C- Karma Teori 133 & 16. HAKLARIN DOĞUŞU/DÜZENLENİŞİ/YERİ 134 I. KAMU HAKLARI 134 A- Özel Nitelikli Kamu Hakları 134 B- Genel Nitelikli Kamu Haklan 135 1- Kişisel Haklar 135 2- Sosyal ve Ekonomik Haklar ,. 136 3- Siyasal Haklar 138 II. ÖZEL HAKLAR ′. 138 & 17.HAKLARIN NİTELİĞİ/MAHİYETİ/İLERİ SÜRÜLMESİ 139 I. MUTLAK/SALT HAKLAR 139 A- Malvarlığı/Mallar Üzerindeki/Mamelek Hakları 139 1- Maddi Mallar Üzerindeki/Ayni Haklar.. 139 a. Sınırsız Ayni Haklar/Mülkiyet Hakkı 140 aa. Tek Kişi Mülkiyeti 140 bb. Toplu/Topluluk/Ortak Mülkiyet 140 aaa. Elbirliği/İştirak Halinde Mülkiyet 141 bbb. Paylı/Müşterek Mülkiyet 141 b. Sınırlı/Mahdut Ayni Haklar 142 aa. İrtifak Haklan 142 aaa. Ayni İrtifak Hakkı 144 bbb. Kişisel/Şahsi İrtifak Hakkı 145 ccc. Karma İrtifak Hakkı.... 147 bb. Taşınmaz Yükü 149 cc. Rehin Hakları 150 aaa. Taşınır Rehni 150 bbb. Taşınmaz Rehni 150 aaaa. İpotek 151 bbbb. İpotekli Borç Senedi 152 cccc. İrat Senedi.. 152 2- Maddi Olmayan Mallar Üzerindeki/Fikri ve Sınai Haklar 153 a. Fikri Mülkiyet Haklan 154 aa. Bilim ve Edebiyat Eserleri 154 bb. Musiki Eserleri 154 cc. Güzel Sanat Eserleri 154 dd. Sinema Eserleri 155 b. Sınai Mülkiyet Hakları 155 aa. Patent 155 bb. Marka 156 cc. Endüstriyel tasarımlar 157 dd. Coğrafi işaretler 157 aaa. Menşe Adı 157 bbb. Mahreç İşareti 158 B- Kişi varlığı/Kişiler Üzerindeki Haklar 158 1 - Kendi Kişiliği Üzerindeki/Kendisi Üzerindeki Kişilik/Şahsiyet Hakları 158 a. Maddi Varlık Hakları 159 b. Manevi Varlık Hakları 159 c. Ekonomik Varlık Hakları 159 2- Başka Kişiler Üzerindeki/Başkası Üzerindeki Haklar. 159 a. Vesayetten Doğan Haklar 160 b. Velayetten Doğan Haklar 161 c. Ev Başkanlığından Doğan Haklar 162 NİSBİ/GÖRELİ HAKLAR 163 A- Borç İlişkisinden Doğan 163 B- Aile İlişkisinden Doğan 163 C- Miras İlişkisinden Doğan 163 D- Eşya Hukukundan Doğan 164 & 18. HAKLARIN DEVREDİLMESİ/KULLANILMASI/KULLANMA YETKİSİ/EL DEĞİŞTİRİLEBİLMESİ/ŞAHSEN KULLANILMASI. 165 I. DEVREDİLEBİLEN/ KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI OLMAYAN HAKLAR 165 II. DEVREDİLEMEYEN/KİŞİYE SIKI SIKIYA BAĞLI HAKLAR 166 & 19. HAKLARIN SONUCU/AMACI/KULLANILMA ETKİSİ 169 I. YENİLİK DOĞURAN/İNŞAİ HAKLAR 169 A- Kurucu/Yaratıcı 169 B- Değiştirici 170 C- Bozucu 170 II. YENİLİK DOĞURMAYAN /ALELADE/YALIN/HÂKİMİYETİ İFADE EDEN HAKLAR , 170 & 20. HAKLARIN BAĞIMLILIĞI 171 I. BAĞIMSIZ/ASIL/DOĞRUDAN HAKLAR 171 II. BAĞIMLI/BAĞLI/DOLAYLI HAKLAR.... 171 A- Eşyaya Bağlı 171 B- Alacağa Bağlı , 171 C- Borç İlişkisine Bağlı 172 D- Mensubiyete Bağlı 172 & 21. HAKLARIN KONUSU/PARA İLE ÖLÇÜLEBİLMESİ/EKONOMİK DEĞERİ 173 I. MALVARLIĞI HAKLARI 173 A- Alacak Hakları 173 B- Ayni Haklar 173 C- Maddi′Değeri Olan Yenilik Doğuran Haklar 173 D- Fikri Haklar 174 II. KİŞİVARLIĞI HAKLARI 174 & 22. HAKLARIN KAZANILMA KAYNAKLARI 175 I. HUKUKİ OLAY 175 II. HUKUKİ FİİL 175 A- Hukuka Uygun Fiiller 175 1- Duygu Açıklamaları 176 2- Bilgi Açıklamaları 177 a. İkrar 177 b. İhbar 177 3- İrade Açıklamaları 177 a. Maddi Fiiller 177 b. Hukuki İşlem Benzeri Fiiller 178 c. Hukuki İşlemler 178 B- Hukuka Aykırı Fiiller 178 1- Haksız Fiiller 179 2- Sözleşmeye Aykırı Fiiller 179 III. HUKUKİ İŞLEMLER 179 A- Unsurları 179 1- İrade Beyanı , 179 a. İradenin Açıklanması 179 aa. Açık İrade Beyanı , 180 bb. Örtülü İrade Beyanı 180 b. İradenin Sakatlanması 180 aa. İsteyerek Sakatlama 180 aaa. Muvazaa 180 bbb. Gizli Kayıt 181 ccc. Şaka 181 bb. İstemeyerek Sakatlanma 181 aaa. Yanılma 181 bbb. Aldatma 182 ccc. Korkutma 182 2- Hukuki Sonuç 182 B- Çeşitlen 182 1- Tarafına Göre 183 a. Tek Taraflı Hukuki İşlemler 183 b. Sözleşmeler 183 c. Kararlar 184 2- Uygulandığı Ana Göre 184 a. Sağlararası Hukuki İşlemler 184 b. Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler 185 3- Karşılığına Göre 185 a. İvazlı Hukuki İşlemler 185 b. İvazsız Hukuki İşlemler 186 4- Malvarlığına Etkisine Göre 186 a. Taahhüt İşlemleri 186 b. Tasarruf İşlemleri 187 c. Borçtan Kurtulma İşlemleri 187 d. Kazanma İşlemleri 187 e. Kazandırıcı İşlemler 188 aa. Sebepleri 188 aaa. Borç Ödeme 188 bbb. Alacak Edinme 188 ccc. Bağışlama 188 ddd. Diğer 188 bb. Sebebe Bağlılığı , 188 aaa. Sebebe Bağlı İşlemler 189 bbb. Sebebe Bağlı Olmayan İşlemler 190 & 23. HAKLARIN KAZANILMA ŞEKİLLERİ 191 I. ASLEN KAZANMA 191 A- Maddi Malların Aslen Kazanılması 191 B- Maddi Olmayan Malların Aslen Kazanılması 192 II. DEVREN KAZANMA 192 A- Külli Devir 192 B- Cüz′i Devir 193 C- Tesisen Devir 193 & 24. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ/YİTİRİLMESİ/ZIYAI 194 I. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ ŞEKİLLERİ 194 A- İstek Bağlamında Kayıp 194 1- İsteğe Bağlı Kayıp 194 2- İstek Dışı Kayıp 195 B- Varlık Bağlamında Kayıp 195 1- Mutlak Kayıp 195 2- Nisbi Kayıp 195 II. HAKLARIN KAYBEDİLMESİ SEBEPLERİ 196 A- Mutlak Kayıp Sebepleri 196 1- Hukuki Olaylar 196 a. Hakkın Öznesinin Kendiliğinden Yok Olması/Ölüm 196 b. Hakkın Konusunun Kendiliğinden Yok Olması 197 c. Zorlayıcı/Mücbir Sebep 197 d. Beklenmeyen Durum/Kaza 198 e. Zamanın Geçmesi 198 f. Diğerleri 200 2- Hukuki Fiiller 200 a. Mirastan Yoksunluğu Gerektiren Fiiller 200 b. Terk 201 c. Af 201 d. Diğerleri 201 3- Hukuki İşlemler 201 a. Kamulaştırma 202 b. Feragat 202 c. Boşanma Hükmü 202 d. Diğerleri 203 B- Nisbi Kayıp Sebepleri 203 1- Hukuki Olaylar 203 2- Hukuki İşlemler 204 a. Bağış 204 b. Satış 204 c. Diğerleri 204 & 25. HAKLARIN BİZZAT KORUNMASI 205 I. HAKLI SAVUNMA/MEŞRU MÜDAFAA 205 A- Koşullan 205 1- Malvarlığı ya da Kişivarlığına Karşı Saldırı 206 2- Başlayan ya da Başlamakta Olan Saldırı 206 3- Hukuka Aykırı Saldırı 206 4- Saldırana Haklı Savunmayı Zorunlu Kılan Saldırı 206 5- Haklı Savunmayla Orantılı Saldırı 207 B- Sonuçları 207 II. ZORDA KALMA/ZARURET HALİ/ZORUNLULUK DURUMU 207 A- Koşulları 208 1- Malvarlığı ya da Kişivarlığına Karşı Saldırı 208 2- Başlayan ya da Başlamakta Olan Saldırı 208 3- Zarar Vermeyi Zorunlu Kılan Saldırı 209 A 4- Mal Sahibinin Yaratmadığı Saldırı 209 5- Üçüncü Kişinin Malvarlığına Zarar Verilmesi 209 6- Zorda Kalmayla Orantılı Saldırı 209 B- Sonuçlan 209 III. KUVVET/GÜÇ KULLANMA 210 A- Koşullan 210 1- Korunması Gereken Hak Bulunmalıdır 210 2- Hak Kullanana Ait Olmalıdır 211 3- Devletin Yetkili Organları Zamanında Önieyememelidir 211 4- Hakkın Sonra Elde Edilmesi Güç Olmalıdır 211 5- Kuvvet Orantılı Kullanılmalıdır 211 B- Sonuçlan 211 & 26. HAKLARIN DEVLET İLE KORUNMASI 213 I. TALEP/İSTEM , 213 A- Mutlak Haklarda 214 B- Nisbi Haklarda 214 1- İfa İstenebilir İse 214 2- İfa İstenilemez İse 214 II. DAVA 214 A- Tarafları 215 1- Davacısı Olup Davalısı Olmayan 215 2- Davacısı ve Davalısı Olan 215 3- Hem Davacı Hem Davalı Olunan 216 B- Çeşitlen 218 1- Koruma Türüne Göre Davalar 218 a. Eda/Edim Davaları 218 aa. Yapma 219 bb. Yapmama/Kaçınma 219 cc. Verme 219 b. Tespit/Saptama Davaları , 220 aa. Menfi/Olumsuz 220 bb. Müspet/Olumlu 220 c. Yenilik Doğuran/İnşai Davalar 220 aa. Geleceğe Etkili 221 bb. Geçmişe Etkili 222 2- Talebin Niceliğine Göre Davalar 222 a. Kademeli Davalar 223 b. Seçimlik Davalar 223 r c. Objektif Dava Birleşmesi 223 d. Yarışan Davalar 224 e. Kısmi Davalar 224 C- Savunma Yolları 224 1- Kabul 224 2- İnkâr 225 3- İkrar 225 4- İtiraz 225 5- Defi 226 6- Sulh 226 D- Şartları 227 1- Genel Dava Şartları 227 a. Mahkemeye İlişkin 227 aa. Yargı Hakkı 228 bb. Yargı Yolu „ 229 cc. Kesin Yetki 229 dd. Görev 229 b. Taraflara İlişkin 230 aa. İki Tarafın Bulunması 230 bb. Dava Ehliyeti 230 cc. Taraf Ehliyeti 231 dd. Geçerli Takip Yetkisi 231 c. Dava Konusuna İlişkin 232 aa. Hukuki Yarar 232 bb. Kesin Hükmün Yokluğu 233 2- Özel Dava Şartları 233 III. CEBRİ İCRA 234 A- Kurumlan 234 1- İcra Daireleri 234 2- İflas Daireleri 235 3- Tetkik Mercileri 235 B- Takip Yolları 235 1- Haciz 235 2- İflas 236 3- Rehnin Paraya Çevrilmesi 236 & 27. DÜRÜSTLÜK İLKESİ (TMK m. 2. f. I) 237 I. KAVRAM 237 A- Bireyci Görüş 238 B- Toplumcu Görüş 238 II. UYGULANIŞI 238 A- Hakların Kullanılmasında 238 B- Borçların Yerine Getirilmesinde 239 C- Kanunların Yorumunda 239 D- Hukuki İşlemlerde 239 1- Kurulmasında 240 2- Uyarlanmasında 242 3- Tamamlanmasında 242 4- Dönüştürülmesinde 243 5- Yorumlanmasında 243 III. ÖZELLİĞİ 243 A- Genel Hüküm Özelliği 243 B- Emredici Hüküm Özelliği 244 & 28. HAKKIN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI (TMK m. 2. f. II)... 245 I. NİTELİĞİ 245 II. UNSURLARI 245 A- Hakkın Varlığı 245 B- Hakkın Açıkça Kötüye Kullanımı 246 1- Çelişkili Davranış 246 2- Zararlandırıcı Davranış 247 3- Oransız Davranış 247 III. SONUÇLARI 248 A- Önleme Davası 248 B- Durdurma Davası 248 C- Tazminat Davası 249 D- Tespit Davası 249 E- Genel Dava 250 & 29. İYİNİYET (TMK m. 3) 251 I. KAVRAM 251 II. İYINİYETİN KORUNMASININ UNSURLARI 251 A- Engelin Varlığı 251 B- Engeli Bilmeme/Bilinmezlik 252 C- Engelin Bilinmesi Gerekmeme/Özen 252 1- Özen Yükümlülüğünün Gösterilmesi 252 2- Engelin Bilindiği Kabul Edilen Haller 252 a. Tam Ehliyetsizle İşlem Yapma 253 b. Sınırlı Ehliyetsizle İşlem Yapma 253 c. Sicilde Yer Alma 254 d. İlan Edilmiş Olma 254 D- Korumanın Düzenlenmiş Olması/Özel Hüküm 255 1- Anında Koruma 255 2- Erteli Koruma 255 E- Karinenin Çökertilmemiş Olması 256 III. İYINİYETİN KORUNMASININ UYGULAMA ŞEKLİ 256 A- Kişi Bakımından 257 1- Aranacak Kişi 257 a. Gerçek Kişiler 257 b. Tüzel Kişiler 258 c. Kişi Toplulukları 259 2- İspatlayacak Kişi 259 B- Zaman Bakımından 259 IV. İYİNİYETİN KORUNMASININ SONUÇLARI 260 A- İşlem Tarafı Olmayan Bakımından 260 B- İşlem Tarafı Olan Bakımından 260 1- Kazandırıcı Sonuçları 260 2- İyileştirici Sonuçlan 261 3- Tamamlayıcı Sonuçları 261 & 30. HÂKİMİN TAKDİR YETKİSİ (TMK m. 4) 263 I. KAVRAM 263 II. KARŞILAŞTIRMA 263 A- Delillerin Serbestçe Takdiri , 263 B- Yorum , 264 C- Gerçek Boşluk 264 IV. TAKDİR YETKİSİ VERİLEN DURUMLAR 264 A- Kanunun Tanıdığı 264 B-C- 1- Açıkça 264 2- Örtülü Olarak 265 Durumun Gerekleri 265 Haklı Sebepler 265 V. TAKDİR YETKİSİNİN KULLANIMI 266 A- Hukuka Uygun Kullanım 266 1- Sebepler Gösterilmelidir 266 2- Sınır İçinde Kalınmalıdır 267 3- Sınır Aşılmamalıdır 268 B- Hakkaniyete Uygun Kullanım 271 1- Hükmün Amacı 271 2- Menfaat Dengesi 273 3- Somut Olayın Özelliği 273 4- Toplumun Adalet Anlayışı, 274 TAKDİR YETKİSİNİN DENETİMİ 274 VI. & 31. MEDENİ HUKUKUN GENEL NİTELİKLİ HÜKÜMLERİ (TMKm. 5) 275 I. UYGULAMA ALANI 275 II. UYGULANAMAYACAĞI DURUMLAR 275 A- Özel Nitelikli Hükmün Varlığı 275 B- Kesin Hükmün Varlığı 276 C- Yapıya İlişkin Engelin Varlığı 276 & 32. MEDENİ HUKUKUN İSPAT KURALLARI (TMK m. 6-7) 277 I. GENEL OLARAK 277 II. İSPAT KURALLARI 277 A- İspat Yükü (TMK m. 6) 278 B- Resmî Belgelerle İspat (TMK m. 7) 278 ÜÇÜNCÜ KISIM MEDENİ HUKUKUN DAVALARI (SULH HUKUK VE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ) & 33. KİŞİLİĞİ HUKUKA AYKIRI SALDIRIDAN KORUMA DAVALARI (TMK m. 25 f. I) 283 I. AÇIKLAMA 283 A- Saldırıyı Önleme Davası 283 B- Saldırı Tehlikesini Sonlandırma/Durdurma Davası 283 C- Saldırının Hukuka Aykırılığını Tespit Davası 283 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 284 III. İÇTİHATLAR 285 & 34. KİŞİLİĞE HUKUKA AYKIRI SALDIRIDAN DOĞAN ZARARLARI GİDERME DAVALARI (TMK m. 25 f. III) 290 I. AÇIKLAMA 290 A- Maddi Tazminat Davası 290 B- Manevi Tazminat Davası 290 C- Elde Edilen Kazancın Geri Verilmesi Davası 291 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 291 III. İÇTİHATLAR 292 & 35. EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN MANEVİ TAZMİNAT DAVASI (TMKm. 25) 319 I. AÇIKLAMA 319 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 319 III. İÇTİHATLAR 321 & 36. ADA YAPILAN SALDIRILARI DURDURMA DAVALARI (TMKm. 26) 324 I. AÇIKLAMA 324 A- Saldırıyı Sonlandırma Davası 324 B- Saldırı Tehlikesini Önleme Davası 324 C- Saldırının Hukuka Aykırılığını Tespit Davası 324 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 324 III. İÇTİHATLAR 326 & 37. ADA YAPILAN HUKUKA AYKIRI SALDIRIDAN DOĞAN ZARARLARI GİDERME DAVALARI (TMK. m. 26 f, II) 327 I. AÇIKLAMA 327 A- Maddi Tazminat Davası 327 B- Manevi Tazminat Davası 327 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 327 III. İÇTİHATLAR 329 & 38. ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 27) 330 I. AÇIKLAMA 330 A- Adın Değiştirilmesi Davası (TMK m. 27 f. I) 330 B- Adın Değiştirilmesine İtiraz Davası (TMK m. 27 f. IV) 330 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 331 III. İÇTİHATLAR 332 & 39. DOĞUM VE ÖLÜM İLE İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 28-31)..... 337 I. AÇIKLAMA 337 A- Tespite İlişkin Davalar 337 1- Sağ Olmanın Tespiti Davası 337 2- Ölümün Tespiti Davası 337 B- Ölü Kaydının Düzeltilmesi Davası 337 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 338 III. İÇTİHATLAR 339 & 40. GAİPLİK DAVASI (TMK m. 32-35) 351 I. AÇIKLAMA 351 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 352 III. İÇTİHATLAR 353 & 41. NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI (TMK m. 39) 361 I. AÇIKLAMA 361 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 361 III. İÇTİHATLAR 363 & 42. KİŞİSEL DURUM SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR (TMK. m. 38) 388 I. AÇIKLAMA 388 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 389 III. İÇTİHATLAR 390 & 43. NÜFUS KAYDININ İPTALİ DAVASI (NHK m. 40) 393 I. AÇIKLAMA 393 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ , 393 III. İÇTİHATLAR 394 & 44. CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DAVALAR (TMK m. 40).... 397 I. AÇIKLAMA 397 A- Cinsiyet Değişikliğine İzin Davası (TMK m. 40 f. I) 397 B- Cinsiyet Değişikliğine İzin Sonucu Nüfus Sicilinde Düzeltme Davası (TMK m. 40 f. II) 397 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 398 III. İÇTİHATLAR 399 & 45. CESEDİ BULUNAMAYAN KİŞİ İLE İLGİLİ DAVALAR (TMKm. 44) 400 I. AÇIKLAMA 400 A- Cesedi Bulunamadığı İçin Ölü Kaydı Düşürülen Kişinin Ölü Olduğunun Tespiti Davası (TMK m. 44 f. II) 400 B- Cesedi Bulunamadığı İçin Ölü Kaydı Düşürülen Kişinin Sağ Olduğunun Tespiti Davası (TMK m. 44 f. II) 400 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 400 III. İÇTİHATLAR 402 & 46. ÖZEL VESAYETE İLİŞKİN DAVALAR 403 I. AÇIKLAMA 403 A- Özel Vesayetin Kurulması Davası (TMK m. 399) 403 B- Özei Vesayetin Kaldırılması Davası (TMK m. 402) 404 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 404 III. İÇTİHATLAR 405 & 47. ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR DAVASI (5395 SAYILI KANUN) 406 I. AÇIKLAMA 406 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 407 III. İÇTİHATLAR 408 & 48. KÜÇÜĞE VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 404) 411 I. AÇIKLAMA 411 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 411 III. İÇTİHATLAR 412 & 49. AKIL HASTASINA VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 405,409 f. II) 423 I. AÇIKLAMA 423 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 424 III. İÇTİHATLAR 425 & 50. AKIL ZAYIFINA VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 405, 409 f. II) 436 I. AÇIKLAMA 436 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 436 III. İÇTİHATLAR 437 & 51. SAVURGANA VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 406,409 f. I)... 444 I. AÇIKLAMA 444 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 444 III. İÇTİHATLAR 445 & 52. ALKOL BAĞIMLISINA VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 406,409 f. I) 449 I. AÇIKLAMA 449 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 449 III. İÇTİHATLAR 450 & 53. UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLISINA VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 406,409 f. I) 453 I. AÇIKLAMA 453 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 453 III. İÇTİHATLAR 454 & 54. KÖTÜ YAŞAMA TARZI SEBEBİYLE VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 406,409 f. I) 456 I. AÇIKLAMA 456 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 456 III. İÇTİHATLAR 457 & 55. MALVARLIĞININ KÖTÜ YÖNETME SEBEBİYLE VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 406,409 f. I) 460 I. AÇIKLAMA 460 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 460 III. İÇTİHATLAR 461 & 56. ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA SEBEBİYLE VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 407) 467 I. AÇIKLAMA 467 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 467 III. İÇTİHATLAR 468 & 57. İSTEK ÜZERİNE VASİ ATANMASI DAVASI (TMK m. 408, 409 f. I) 475 I. AÇIKLAMA 475 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 475 III. İÇTİHATLAR 476 & 58. VESAYETTE YETKİ 480 I. AÇIKLAMA 480 A- Vesayet İşlerinde Yetki (TMK m. 411) 480 B- Vesayet Yerinin Değişmesi (TMK m. 412) 480 II. İÇTİHATLAR 480 & 59. KISITLANABİLECEK KİŞİLERE İLİŞKİN DAVALAR 490 I. AÇIKLAMA 490 A- Ergin Kimse Kısıtlanabilir (TMK m. 405-408) 490 B- Henüz Ergin Olmayanların Kısıtlanması (TMK m. 419 f. II) 490 C- Ergin Çocukların Kısıtlanması (TMK m. 335, 419 f. III) 491 II. İÇTİHATLAR 492 & 60. VASİ ATANMASI USULÜ (TMK m. 419) 498 I. AÇIKLAMA 498 A- Birden Çok Vasi Atanması (TMK m. 413 f. II-III) 498 B- Eşin ve Hısımların Önceliği (TMK m. 414) 498 C- İlgililerin İsteği (TMK m. 415) 498 D- Vasiliği Kabul Yükümlülüğü (TMK m. 416) 498 II. İÇTİHATLAR 498 & 61. KAYYIM ATANMASI USULÜ (TMK m. 431) 513 I. AÇIKLAMA 513 A- Birden Çok Kayyım Atanması (TMK m. 413 f. II-III) 513 B- Eşin ve Hısımların Önceliği (TMK m. 414) 513 C- İlgililerin İsteği (TMK m. 415) 513 D- Kayyımlığı Kabul Yükümlülüğü (TMK m. 416) 513 III. İÇTİHATLAR 514 & 62. YASAL DANIŞMAN ATANMASI USULÜ (TMK m. 431) 516 I. AÇIKLAMA 516 A- Birden Çok Yasal Danışman Atanması (TMK m. 413 f. II-III) 516 B- Eşin ve Hısımların Önceliği (TMK m. 414) 516 C- İlgililerin İsteği (TMK m. 415) 516 D- Yasal Danışmanlığı Kabul Yükümlülüğü (TMK m. 416) 516 II. İÇTİHATLAR 517 & 63. GEÇİCİ TEMSİLCİLİK ALTINA ALMA DAVASI (TMK. m. 420)... 519 I. AÇIKLAMA 519 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 519 III. İÇTİHATLAR 520 & 64. GEÇİCİ SINIRLI VESAYET ALTINA ALMA DAVASI (TMK. m. 420) 521 I. AÇIKLAMA 521 A- Geçici Kayyımlık (Temsilcilik) Altına Alma Davası (TMK. m. 420)521 B- Geçici Yasal Danışmanlık Davası (Temsilcilik) Altına Alma (TMK. m. 420) 521 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 522 III. İÇTİHATLAR 523 & 65. VASİLİKTEN KAÇINMA (TMK. m. 417,422 f. I) 524 I. AÇIKLAMA 524 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 525 III. İÇTİHATLAR 526 & 66. VASİ ATANMASINA İTİRAZ (TMK. m. 422) 530 I. AÇIKLAMA 530 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 530 III. İÇTİHATLAR 531 & 67. VASİNİN ŞAHSINA İTİRAZ (TMK. m. 422) 533 I. AÇIKLAMA 533 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 533 III. İÇTİHATLAR 534 & 68. GEÇİCİ VASİLİK ALTINA ALMA (TMK. m. 423) 540 I. AÇIKLAMA 540 II. İÇTİHATLAR 540 & 69. TEMSİL KAYYIMI ATANMASI DAVASI (TMK. m. 426, 430 f. I).... 541 I. AÇIKLAMA 54İ II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 541 III. İÇTİHATLAR 542 & 70. YÖNETİM KAYYIMI ATANMASI DAVASI (TMK. m. 427, 430 f. II) 556 I. AÇIKLAMA 556 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 556 III. İÇTİHATLAR 557 & 71. KARMA KAYYIM ATANMASI DAVASI (TMK. m. 426-428) 564 I. AÇIKLAMA 564 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 564 III. İÇTİHATLAR 565 & 72. 3561 SAYILI KANUNA GÖRE KAYYIM ATANMASI DAVASI 566 I. AÇIKLAMA 566 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 566 III. İÇTİHATLAR 567 & 73. KAYYIMLIKTAN KAÇINMA 578 I. AÇIKLAMA 578 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 579 III. İÇTİHATLAR 580 & 74. KAYYIM ATANMASINA İTİRAZ 581 I. AÇIKLAMA 581 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 581 III. İÇTİHATLAR 582 & 75. KAYYIMIN ŞAHSINA İTİRAZ 584 I. AÇIKLAMA 584 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 584 III. İÇTİHATLAR 585 & 76. OY DANIŞMANI ATANMASI DAVASI (TMK. m. 429 f. I) 589 I. AÇIKLAMA: 589 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 590 III. İÇTİHATLAR 591 & 77. YÖNETİM DANIŞMANI ATANMASI DAVASI (TMK. m. 429 f. II). 593 I. AÇIKLAMA 593 H. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 593 III. İÇTİHATLAR 594 & 78. KARMA DANIŞMAN ATANMASI DAVASI (TMK. m. 429 f. MI).... 596 I. AÇIKLAMA 596 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 596 III. İÇTİHATLAR 597 & 79. YASAL DANIŞMANLIKTAN KAÇINMA 599 I. AÇIKLAMA 599 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 600 III. İÇTİHATLAR 601 & 80. YASAL DANIŞMAN ATANMASINA İTİRAZ 602 I. AÇIKLAMA 602 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 602 III. İÇTİHATLAR 603 & 81. YASAL DANIŞMANIN ŞAHSINA İTİRAZ 604 I. AÇIKLAMA 604 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 604 III. İÇTİHATLAR 605 & 82. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI DAVASI608 I. AÇIKLAMA , 608 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 609 III. İÇTİHATLAR 610 & 83. VASİNİN DEFTER TUTMASI (TMK. m. 438) 612 I. AÇIKLAMA 612 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 612 III. İÇTİHATLAR , 613 & 84. VASİNİN DEĞERLİ ŞEYLERİ SAKLAMASI (TMK. m. 439) 616 I. AÇIKLAMA : .′ 616 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ : 616 III. İÇTİHATLAR 617 & 85. VASİNİN TAŞINIRLARI SATMASI (TMK. m. 440) 618 I. AÇIKLAMA 618 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 618 III. İÇTİHATLAR 620 & 86. VASİNİN PARAYI İŞLETMESİ (TMK. m. 441-442) 623 I. AÇIKLAMA 623 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 623 III. İÇTİHATLAR 624 & 87. VASİNİN TİCARÎ VE SINAÎ İŞLETMELERİ YÖNETMESİ (TMK. m. 443) 625 I. AÇIKLAMA 625 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 625 III. İÇTİHATLAR 626 & 88. VASİNİN TAŞINMAZLARI SATMASI (TMK. m. 444) 627 I. AÇIKLAMA *. 627 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 627 III. İÇTİHATLAR 629 & 89. VASİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN DİĞER DAVALAR (TMK m. 445-455) 637 I. AÇIKLAMA 637 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 637 III. İÇTİHATLAR 638 & 90. VASİNİN MALVARLIĞINI YÖNETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK. m. 454-455) 640 I. AÇIKLAMA 640 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 640 III. İÇTİHATLAR 641 & 91. VASİNİN GÖREV SÜRESİ (TMK m. 456) 643 I. AÇIKLAMA 643 A- Kural Olarak (TMK. m. 456 f. I) 643 B- Görev Süresinin Uzatılması (TMK. m. 456 f. II) 643 C- Görev Süresinin Uzatılmaması/Vasinin Değiştirilmesi (TMK m. 480) 643 D- Vasilikten Kaçınma Hakkının Kullanılması (TMK. m. 456 f. III) 643 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 644 III. İÇTİHATLAR 645 & 92. VASİNİN HAKLARINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 457) 649 I. AÇIKLAMA 649 A- Ücret İsteme Hakkı (TMK. m. 457) 649 B- Masrafları İsteme Hakkı (BK m. 394) 649 C- Dört Yıl Dolunca Kaçınma Hakkı (TMK. m. 456 f. III) 649 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 649 III. İÇTİHATLAR 650 & 93. KAYYIMIN GÖREVLERİNE İLİŞKİN DAVALAR 656 I. AÇIKLAMA 656 A- Temsil Kayyımının Görevleri (TMK. m. 459) 656 B- Yönetim Kayyımının Görevleri (TMK. m. 460) 657 C- Karma Kayyımın Görevleri (TMK. m. 459-460) 657 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 657 III. İÇTİHATLAR 658 & 94.VESAYET DAİRELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN DAVALAR 660 I. AÇIKLAMA 660 A- Şikâyetleri İncelemek (TMK. m. 461 f. I) 660 B- İtirazları İncelemek (TMK. m. 461 f. II) 661 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 661 III. İÇTİHATLAR 662 & 95. VESAYET MAKAMININ İZİN VERMESİ (TMK. m. 462) 664 I. AÇIKLAMA 664 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 665 III. İÇTİHATLAR 666 & 96. DENETİM MAKAMININ VESAYET MAKAMINDAN SONRA İZİN VERMESİ (TMK. m. 463) 681 I. AÇIKLAMA 681 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 681 III. İÇTİHATLAR 683 & 97. VASİNİN SORUMLULUĞU (TMK. m. 467) 685 I. AÇIKLAMA 685 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 685 III. İÇTİHATLAR 686 & 98. KAYYIMIN SORUMLULUĞU (TMK. m. 467) 689 I. AÇIKLAMA 689 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 689 III. İÇTİHATLAR 690 & 99. YASAL DANIŞMANIN SORUMLULUĞU (TMK. m. 467) 692 I. AÇIKLAMA 692 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 692 III. İÇTİHATLAR 693 & 100. DEVLETİN SORUMLULUĞU DAVASI (TMK. m. 468) 695 I. AÇIKLAMA 695 A- Vesayet Organlarının Sorumluluğu Sebebiyle Devlet Aleyhine Açılan Tazminat Davaları 695 B- Devletin, Kusurlu Olanlara Karşı Açtığı Rücu Davaları 695 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 696 III. İÇTİHATLAR 697 & 101.KÜÇÜKLERDE VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ (TMK. m. 470) 698 I. AÇIKLAMA 698 II. İÇTİHATLAR 698 & 102.HÜKÜMLÜLERDE VESAYETİ GEREKTİREN HÂLLERİN SONA ERMESİ (TMK. m. 471) 700 I. AÇIKLAMA 700 II. İÇTİHATLAR 700 & 103.AKIL HASTALIĞI SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472,474) 701 I. AÇIKLAMA 701 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 701 III. İÇTİHATLAR 702 & 104.AKIL ZAYIFLIĞI SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472,474) 706 I. AÇIKLAMA 706 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 706 III. İÇTİHATLAR 707 & 105. SAVURGANLIK SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472,475) 709 I. AÇIKLAMA 709 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 709 III. İÇTİHATLAR 710 & 106.ALKOL BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472,475) 712 I. AÇIKLAMA 712 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 712 III. İÇTİHATLAR 713 & 107.UYUŞTURUCU MADDE BAĞIMLILIĞI SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472, 475) 714 I. AÇIKLAMA 714 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 714 III. İÇTİHATLAR 716 & 108.KÖTÜ YAŞAMA TARZI SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472, 475) 717 I. AÇIKLAMA 717 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 717 III. İÇTİHATLAR 718 & 109.KÖTÜ YÖNETİM SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472,475) 719 I. AÇIKLAMA 719 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 719 III. İÇTİHATLAR 720 & 110.İSTEK ÜZERİNE KISITLAMA SEBEBİYLE GERÇEKLEŞEN VESAYETİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK. m. 472,476) 721 I. AÇIKLAMA , 721 A- Yaşlılık Sebebiyle Kısıtlamada Vesayetin Kaldırılması 721 B- Sakatlık Sebebiyle Kısıtlamada Vesayetin Kaldırılması 721 C- Deneyimsizlik Sebebiyle Kısıtlamada Vesayetin Kaldırılması 722 D- Ağır hastalık Sebebiyle Kısıtlamada Vesayetin Kaldırılması 722 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 722 III. İÇTİHATLAR 723 & 111. TEMSİL KAYYIMLIĞININ KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 426, 477 f. I) 724 I. AÇIKLAMA 724 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 724 III. İÇTİHATLAR 725 & 112.YÖNETİM KAYYIMLIĞININ KALDIRILMASI DAVASI (TMK m. 477 f. II) 727 I. AÇIKLAMA 727 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ , 727 III. İÇTİHATLAR 729 & 113. 3561 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN KAYYIMLIK KARARININ KALDIRILMASI DAVASI 742 I. AÇIKLAMA 742 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 742 III. İÇTİHATLAR 744 & 114. KARMA KAYYIMLIĞININ KALDIRILMASI DAVASI 748 I. AÇIKLAMA 748 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 748 III. İÇTİHATLAR 749 & 115. YASAL DANIŞMANLIĞIN SONA ERMESİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 479-488) 751 I. AÇIKLAMA 751 A- Oy Danışmanlığının Sona Ermesi 751 B- Yönetim Danışmanlığının Sona Ermesi 752 C- Karma Danışmanlığın Sona Ermesi 752 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 752 III. İÇTİHATLAR 753 & 116. VASİNİN GÖREVDEN ALINMASINI İSTEMESİ (TMK. m. 481-482) 755 I AÇIKLAMA 755 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 755 III. İÇTİHATLAR 756 & 117. VASİNİN GÖREVİNİ AĞIR SURETTE SAVSAKLAMASI SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINMASI DAVASI (TMK. m. 483 f. I) 757 I. AÇIKLAMA 757 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 757 IH. İÇTİHATLAR 759 & 118. VASİNİN YETKİLERİNİ KÖTÜYE KULLANMASI SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINMASI DAVASI (TMK. m. 483 f. I) 761 I. AÇIKLAMA 761 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 761 III. İÇTİHATLAR 762 & 119.VASİNİN GÜVENİ SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMASI SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINMASI DAVASI (TMK. m. 483 f. I) 764 I. AÇIKLAMA 764 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 764 III. İÇTİHATLAR 765 & 120.VASİNİN BORÇ ÖDEMEDE ACZE DÜŞMESİ SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINMASI DAVASI (TMK. m. 483 f. I) 767 I. AÇIKLAMA 767 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 767 III. İÇTİHATLAR 768 & 121. VASİNİN GÖREVİNİ YAPMAKTA YETERSİZLİĞİ SEBEBİYLE GÖREVDEN ALINMASI DAVASI (TMK. m. 483 f. II) 770 I. AÇIKLAMA 770 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 770 III. İÇTİHATLAR 771 & 122. VASİNİN GÖREVDEN ALINMA USULÜ (TMK. m. 484-487) 772 I. AÇIKLAMA , 772 A- Vasinin Görevden Alınmasını İsteyebilecekler (TMK m. 484) 772 B- Araştırma ve Uyan Yapılması (TMK m. 485) 772 C- Geçici Önlemlerin Alınması (TMK m. 486) 772 D- Diğer Önlemlerin Alınması (TMK m. 487) 772 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 773 III. İÇTİHATLAR 774 & 123.V ASİNİN GÖREVDEN ALINMASI KONUSUNDA VERİLEN KARARA İTİRAZ DAVASI (TMK. m. 488) 778 I. AÇIKLAMA 778 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 778 III. İÇTİHATLAR 779 & 124.SON RAPOR VE KESİN HESABA İLİŞKİN İŞLEMLER (TMK m. 489-491) 782 I. AÇIKLAMA 782 A- Vasinin Son Rapor ve Kesin Hesabını Vermesi (TMK m. 489) 782 B- Son Rapor ve Kesin Hesabın Onayı veya Reddi (TMK m. 490) 782 C- Vasinin Görevine Son Verilmesi (TMK m. 491) 782 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 783 III. İÇTİHATLAR 784 & 125. SORUMLU VASİYE KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 492 f. I) 786 I. AÇIKLAMA 786 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 787 III. İÇTİHATLAR 788 & 126. SORUMLU KAYYIMA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 467 f. II) , 789 I. AÇIKLAMA 789 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 790 III. İÇTİHATLAR 791 & 127.SORUMLU YASAL DANIŞMANA KARŞI AÇILACAK TAZMİNAT DAVASI (TMK m. 467 f. II) 792 I. AÇIKLAMA. 792 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 793 III. İÇTİHATLAR 794 & 128. VESAYET DAİRELERİNDE GÖREVLİ OLANLARIN SEBEBİYET VERDİKLERİ ZARARLARDAN DOLAYI AÇILACAK DAVALAR 795 I. AÇIKLAMA 795 A- Vesayet Dairelerinde Görevli Olanların Sebebiyet Verdikleri Zararlardan Dolayı Devlete Karşı Tazminat Davası (TMK m. 492 f. III) 795 B- Devletin Rücu Hakkına İlişkin Dava (TMK m. 492 f. IV) 796 II. İÇTİHATLAR 797 & 129. YABANCI UNSURLU VESAYET İŞLEMLERİ 798 I. AÇIKLAMA 798 II. İÇTİHATLAR 799 &130. MİRASÇILIK BELGESİNE VERİLMESİ DAVASI (TMK m. 495-501, 598) , 805 I. AÇIKLAMA 805 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 805 III. İÇTİHATLAR 806 & 131. MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ DAVASI (TMK m. 598) 836 I. AÇIKLAMA 836 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 836 III. İÇTİHATLAR 838 & 132.CEZA AMACIYLA MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 510-512) 851 I. AÇIKLAMA 851 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 852 III. İÇTİHATLAR 854 & 133.BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ SEBEBİYLE MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA (TMK m. 513) 860 I. AÇIKLAMA 860 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 860 III. İÇTİHATLAR , 862 & 134.KOŞUL VE YÜKLEMEYE BAĞLI İPTAL DAVASI (TMK m. 515) 863 I. AÇIKLAMA 863 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 863 III. İÇTİHATLAR 865 & 135. BELİRLİ MAL BIRAKMA (TMK m. 517-519) 866 I. AÇIKLAMA 866 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 867 III. İÇTİHATLAR 868 & 136. YEDEK MİRASÇI ATAMA (TMK m. 520) 870 I. AÇIKLAMA 870 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 870 III. İÇTİHATLAR 871 & 137. ARTMİRASÇI ATAMA (TMK m. 521-525) 872 I. AÇIKLAMA 872 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 872 III. İÇTİHATLAR 874 & 138. MİRASBIRAKANIN MİRAS SÖZLEŞMESİNDEKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE BAĞDAŞMAYAN ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARINA VEYA BAĞIŞLAMALARINA İTİRAZ DAVASI (TMK m. 527) 875 I. AÇIKLAMA 875 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 875 III. İÇTİHATLAR 877 & 139. MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR (TMK m. 528-530) 878 I. AÇIKLAMA 878 A- Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düştüğüne İlişkin Davalar 878 B- Tereke Alacaklıları Tarafından Açılacak Olan Her Türlü Sorumluluk Davaları (TMK m. 530) 879 1- Feragat Edene Karşı Açılan Sorumluluk Davaları 879 2- Feragat Edenin Mirasçılarına Karşı Açılan Sorumluluk Davaları879 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 879 III. İÇTİHATLAR 881 & 140. RESMÎ VASİYETNAME (TMK m. 532-537) 883 I. AÇIKLAMA 883 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 884 III. İÇTİHATLAR 885 & 141. EL YAZILI VASİYETNAME (TMK in. 538) 888 I. AÇIKLAMA 888 ii. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 888 III. İÇTİHATLAR 889 & 142. SÖZLÜ VASİYET (TMK m. 539-541) 892 I. AÇIKLAMA 892 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 892 III. İÇTİHATLAR 894 & 143. VASİYETTEN DÖNME (TMK m. 542-544) 895 I. AÇIKLAMA 895 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 895 III. İÇTİHATLAR 897 & 144. MİRAS SÖZLEŞMESİ (TMK m. 545-548) 900 I. AÇIKLAMA 900 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 901 III. İÇTİHATLAR 902 & 145.VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ ATAMA (TMK m. 550 f. I) 903 I. AÇIKLAMA 903 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 903 III. İÇTİHATLAR 904 & 146. EHLİYETSİZLİK SEBEBİYLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVASI (TMK m. 557 b. 1) 906 I. AÇIKLAMA 906 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 906 III. İÇTİHATLAR 908 & 147. İRADE SAKATLIĞI SEBEBİYLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (TMK m. 557 b. 2) 915 I. AÇIKLAMA 915 A- Yanılma Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 2) 915 B- Aldatma Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 2) 915 C- Korkutma Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 2) 916 D- Zorlama Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 2) 916 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 917 III. İÇTİHATLAR 918 & 148.HUKUKA AYKIRILIK SEBEBİYLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (TMK m. 557 b. 3) 922 I. AÇIKLAMA 922 A- Tasarrufun İçeriğinin Hukuka Aykırı Olması Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 3) 922 B- Bağlandığı Koşulların Hukuka Aykırı Olması Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 3) 922 C- Bağlandığı Yüklemelerin Hukuka Aykırı Olması Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 3) 923 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 923 III. İÇTİHATLAR 924 & 149.AHLAKA AYKIRILIK SEBEBİYLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI (TMK m. 557 b. 3) 933 1. AÇIKLAMA 933 A- Tasarrufun İçeriğinin Ahlaka Aykırı Olması Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 3) 933 B- Bağlandığı Koşulların Ahlaka Aykırı Olması Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 3) 933 C- Bağlandığı Yüklemelerin Ahlaka Aykırı Olması Sebebiyle Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davası (TMK m. 557 b. 3) 933 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 934 III. İÇTİHATLAR 935 & 150.ŞEKLE AYKIRILIK SEBEBİYLE ÖLÜME BAĞLI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TENKİS DAVASI 939 I. AÇIKLAMA 939 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 939 III. İÇTİHATLAR 941 & 151. TENKİS DAVASI (TMK m. 560-571) 943 I. AÇIKLAMA 943 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 945 III. İÇTİHATLAR 946 & 152. MİRASBIRAKANIN MUVAZAASI 962 I. AÇIKLAMA 962 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 962 III. İÇTİHATLAR 964 & 153.MİRAS SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN DAVALAR (TMK m. 572-574) 965 I. AÇIKLAMA 965 A- Mirasbırakanın Sağlığında Mallarını Vermesinde (TMK m. 572) 965 B- Mirastan Feragat Durumunda (TMK m. 573-574) 965 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 966 III. İÇTİHATLAR 968 & 154. MİRASTAN YOKSUNLUĞUN TESPİTİ DAVASI (TMK m. 578)... 969 I. AÇIKLAMA 969 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 969 III. İÇTİHATLAR 971 & 155.TEREKE MALLARINI TESLİM ALMIŞ OLANLARA KARŞI AÇACAK İSTİHKAK DAVASI (TMK m. 585) 972 I. AÇIKLAMA 972 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 972 III. İÇTİHATLAR 973 & 156.GAİPLİK VE GAİBE DÜŞEN PAYIN KENDİLERİNE TESLİMİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 586-587) 975 I. AÇIKLAMA 975 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 976 III. İÇTİHATLAR 977 & 157.GAİPLİĞE BAĞLI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVALARI (TMK m. 588) 979 I. AÇIKLAMA 979 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 979 III. İÇTİHATLAR 980 & 158. TEREKE İLE İLGİLİ GENEL KORUMA ÖNLEMLERİ DAVASI (TMK m. 589) 994 I. AÇIKLAMA 994 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 994 III. İÇTİHATLAR 995 & 159. TEREKENİN DEFTERİNİN TUTULMASI DAVASI (TMK m. 590) 1001 I. AÇIKLAMA 1001 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1001 III. İÇTİHATLAR 1002 & 160. TEREKENİN MALLARININ MÜHÜRLENMESİ (TMK m. 591).. 1004 I. AÇIKLAMA 1004 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1004 III. İÇTİHATLAR 1005 & 161. TEREKENİN RESMEN YÖNETİLMESİ (TMK m. 592-594) 1007 I. AÇIKLAMA 1007 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1008 III. İÇTİHATLAR 1009 & 162. VASİYETNAMENİN TESLİMİ (TMK m. 595) 1012 I. AÇIKLAMA 1012 A- Sulh Hâkimine Teslim Edilmesi Zorunluluğu (TMK m. 595 f. I)... 1012 1- Vasiyetnameyi Düzenleyen Görevlinin Teslimi... 1012 2- Vasiyetnameyi Muhafaza Eden Görevlinin Teslimi 1014 3- Vasiyetnameyi Mirasbırakanın Arzusu Üzerine Saklayan Kimsenin Teslimi 1014 4- Vasiyetnameyi Başka Surette Ele Geçiren Kimsenin Teslimi... 1015 5- Vasiyetnameyi Ölenin Eşyası Arasında Bulan Kimsenin Teslimi 1016 B- Teslim Görevini Yerine Getirmeyenin Doğacak /aiaıdan Sorumluluğu (TMK m. 595 f. II) . .101"′ C- Teslim Alan Sulh Hâkiminin Görevlen (TMk m 595 f HI) . ..1018 II. İÇTİHATLAR 1018 & 163. VASİYETNAMENİN AÇILMASI DAVASI (TMK m. 596) 1019 I. AÇIKLAMA 1019 A- Çağrı İşlemi Yapılması (TMK m. 596 f. II) 1019 B- Açığa Çıkarma İşlemi Yapılması (TMK m. 596 f. I) 1019 C- Okuma İşlemi Yapılması (TMK m. 596 f. I) 1019 D- Tespit İşlemi İle Yapılması 1019 E- Saklama İşlemi Yapılması 1020 F- Sonraki Vasiyetname İçin Aynı İşlem Yapılması (TMK m. 596 f. III) 1021 G- Vasiyetnamenin Tebliği (TMK m. 597) 1021 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1021 III. İÇTİHATLAR 1022 & 164.ATANMIŞ MİRASÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VERİLMESİ (TMK m. 598 f. II) 1028 1. AÇIKLAMA 1028 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1028 III. İÇTİHATLAR 1029 & 165.VASİYET ALACAKLISI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE VERİLMESİ (TMK m. 598 f. II) 1031 i. AÇIKLAMA 103 i II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1031 III. İÇTİHATLAR 1032 & 166. VASİYETNAMENİN TENFİZİ DAVASI (TMK m. 600) 1034 i. AÇIKLAMA 1034 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1035 III. İÇTİHATLAR 1036 & 167. MİRASIN GERÇEK REDDİ DAVASI (TMK m. 605 f. I) 1063 I. AÇIKLAMA 1063 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1063 III. İÇTİHATLAR 1065 & 168. MİRASIN HÜKMEN REDDİ DAVASI (TMK m. 605 f. II)..... 1077 I. AÇIKLAMA 1077 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1077 III. İÇTİHATLAR 1079 & 169. MİRASI RET HAKKININ DÜŞMESİ (TMK m. 610) 1103 I. AÇIKLAMA 1103 II. İÇTİHATLAR 1103 & 170.M İR AŞÇILARDAN BİRİ TARAFINDAN MİRASIN REDDİ (TMK m. 611) 1105 I. AÇIKLAMA 1105 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1105 III. İÇTİHATLAR 1107 & 171.EN YAKIN MİRASÇILARIN TAMAMI TARAFINDAN MİRASIN REDDİ (TMK m. 612) 1108 1. AÇIKLAMA 1108 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1108 III. İÇTİHATLAR 1110 & 172.ALTSOYUN TAMAMI TARAFINDAN MİRASIN REDDİ (TMKm.613) 1114 I. AÇIKLAMA 1114 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1114 III. İÇTİHATLAR 1115 & 173. SONRA GELEN MİRASÇILAR YARARINA MİRASIN REDDİ (TMK m. 614) 1116 I. AÇIKLAMA 1116 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ ′. 1116 III. İÇTİHATLAR 1118 & 174, VASİYETİN REDDİ (TMK m. 616) 1119 I. AÇİKLAMA 1119 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1119 III. İÇTİHATLAR 1121 & 175. MİRASI REDDİN İPTALİ DAVASI (TMK m. 617 f. I) 1122 I. AÇIKLAMA 1122 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1123 III. İÇTİHATLAR 1124 & 176. MİRASIN HÜKMEN REDDİ HALİNDE, REDDEDENLERİN SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 618) 1129 I. AÇIKLAMA 1129 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1129 III. İÇTİHATLAR 1131 & 177. RESMİ DEFTER TUTMAYA İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 619-631) 1132 I. AÇIKLAMA 1132 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1134 III. İÇTİHATLAR 1135 & 178. RESMİ TASFİYEYE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 632-636) 1136 I. AÇIKLAMA 1136 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1137 III. İÇTİHATLAR 1138 & 179. MİRAS SEBEBİYLE İSTİHKAK DAVALARI (TMK m. 637-639). 1141 I. AÇIKLAMA 1141 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1142 III. İÇTİHATLAR 1143 & 180. MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI (TMK m. 640 f. III) 1145 I. AÇIKLAMA 1145 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1145 m. İÇTİHATLAR 1146 & 181. MİRASÇILARIN TEREKE BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU DAVASI (TMK m. 641) 1157 I. AÇIKLAMA 1157 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1157 III. İÇTİHATLAR 1159 & 182.PAYLAŞMAYI İSTEME HAKKI (TMK m. 642) 1160 I. AÇIKLAMA 1160 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1161 III. İÇTİHATLAR , 1162 & 183.ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİNİN PAYLI MÜLKİYETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ (TMK m. 644) 1163 I. AÇIKLAMA 1163 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1164 III. İÇTİHATLAR 1165 & 184.MİRASBIRAKANLA BİRLİKTE YAŞAYANLARIN VEYA ONUN TARAFINDAN BAKILANLARIN TEREKE ALEYHİNE AÇACAKLARI DAVALAR (TMK m. 645) 1178 I. AÇIKLAMA 1178 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1178 III. İÇTİHATLAR 1180 & 185. PAYLAŞMAYA KAYYIMIN KATILMASI (TMK m. 648) 1181 I. AÇIKLAMA 1181 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1181 III. İÇTİHATLAR 1182 & 186. AİLE KONUTU VE EV EŞYASININ MİRAS HAKKINA MAHSUBEN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ (TMK m. 652) 1185 I. AÇIKLAMA 1185 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1185 III. İÇTİHATLAR 1187 & 187. MİRASTA DENKLEŞTİRME DAVASI (TMK m. 669-675) 1197 I. AÇIKLAMA 1197 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1197 III. İÇTİHATLAR 1199 & 188. PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 676) 1203 I. AÇIKLAMA 1203 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1204 III. İÇTİHATLAR 1206 & 189.MİRAS PAYININ DEVRİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN DAVALAR (TMK m. 677-678) 1209 I. AÇIKLAMA 1209 A- Açılmış Miras Payının Devri Sözleşmesi (TMK m. 677 ) 1209 B- Açılmamış Miras Payının Devri Sözleşmesi (TMK m. 678) 1209 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1210 III. İÇTİHATLAR 1212 & 190.MİRASÇILARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUĞU (TMK m. 679-680) 1214 I. AÇIKLAMA 1214 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1214 III. İÇTİHATLAR 1216 & 191. MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUĞU (TMK m. 681-682) 1217 I. AÇIKLAMA 1217 II. İÇTİHATLAR 1217 & 192. MİRAS HUKUKU İLE İLGİLİ YABANCI UNSURLU İŞLEMLER 1219 I. AÇIKLAMA 1219 II. İÇTİHATLAR 1220 & 193. MİRASÇI ATAMA (TMK m. 516) 1222 I. AÇIKLAMA 1222 II. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 1222 III. İÇTİHATLAR 1224 DÖRDÜNCÜ KİSM EKLER KAVRAM DİZİNİ 1227 ÖMER UĞUR GENÇCAN′IN YAŞAM ÖYKÜSÜ 1263 ÖMER UĞUR GENÇCAN′IN ÇALIŞMALARINDAN "BİR KISMI" 1265