Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (156)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Kapıdan Satışlar

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Kapıdan SatışlarSayfa Sayısı
:  
234
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-441-125-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ III İÇİNDEKİLER ..: ■ V KISALTMALAR XI GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TARİHÎ GELİŞİMİ, KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA KAPIDAN SATIŞLAR § 1. TÜKETİCİNİN KORUNMASININ TARİHÎ GELİŞİMİ; 3 I. TÜRK HUKUKUNDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI ..: 3 A) CUMHURİYET ÖNCESİ HUKUKUMUZDA TÜKETİCİNİN KOR UNMASI 3 B) CUMHURİYET SONRASİ HUKUKUMUZDA TÜKETİCİNİN KORUNMASI 5 1. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Önceki Durum 5 2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan Sonraki Durum 6 a) Genel Olarak 6 b) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Kapsamı 7 II. DİĞER BAZI HUKUK SİSTEMLERİNDE TÜKETİCİNİN KORUNMASI 12 § 2. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VE TÜRK HUKUKUNDA KAPIDAN SATIŞLAR 15 I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KAPIDAN SATIŞLAR 15 A) GENEL OLARAK 15 B) AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA KAPIDAN SATIŞLAR 15 C) ALMAN HUKUKUNDA KAPIDAN SATIŞLAR 21 D) FRANSIZ HUKUKUNDA KAPIDAN SATIŞLAR ′. 25 1. Alıcı, Gerçek Kişi Olan Tüketici Olmalıdır : 27 2. Kapıdan Satış, Tüketicinin İkametgâhı, Mutad Meskeni Veya İşyerinde Yapılmalıdır : 27 3. Kapıdan Satışın Konusu, Bir Malın Satışı, Kiralanması, Satış-Kirası Ya Da Hizmet Sunma Olmalıdır : 28 . V E) İSVİÇRE HUKUKUNDA KAPIDAN SATİŞLAR 31 II. TÜRK HUKUKUNDA KAPIDAN SATIŞLAR 33 İKİNCİ BÖLÜM KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TERİM SORUNU, TANIMI, KURULMASI, ESASLI UNSURLARI VE TARAFLARI § 3. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TERİM SORUNU : 37 § 4. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 39 § 5. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 40 I. GENEL OLARAK 40 II. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN KURULDUĞU AN 43 A) HAZIR OLANLAR ARASİNDA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE 43 B) HAZIR OLMAYANLAR ARASINDA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE 45 III. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURDUĞU AN 45 IV. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE MÜLKİYET HAKKININ İNTİKALİ 46 V. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE YARAR VE HASARIN İNTİKALİ 47 A) YARAR VE HASAR KAVRAMI 47 B) ASKI DÖNEMİNDE YARAR VE HASARIN İNTİKALİ 51 1. Yararın İntikâli 51 2. Hasarın İntikali 53 C) ASKI DÖNEMİNDEN SONRA YARAR VE HASARIN DURUMU 54 § 6. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ESASLI UNSURLARI 56 I. GENEL OLARAK 56 II. BEDEL 56 III. BİR TAŞINIR MAL VEYA HİZMET 60 IV. TAŞINIR MAL VEYA HİZMETİN BEDEL KARŞILIĞINDA DEĞİŞTİRİLMESİ KONUSUNDA ANLAŞMA 66 V. SATIŞIN ÖNCEDEN MUTABAKAT OLMAKSIZIN SATICININ SATIŞ MEKÂNLARI DIŞINDA KAPIDAN YAPILMASI 67 A) SATIŞIN SATICININ SATIŞ MEKÂNLARI DIŞINDA YAPILMASI. 67 B) ÖNCEDEN MUTABAKAT OLMAMASI. 70 C) SATIŞIN TEAMÜL, TİCARÎ ÖRF VEYA ÂDETTEN OLMAMASI 72 VI § 7. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI -. 75 I. TÜKETİCİ ′. 75 A) GENEL OLARAK 75 B) TÜKETİCİNİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA İMKÂNI 76 C) TÜKETİCİNİN MAL VEYA HİZMETİ ÖZEL AMAÇLARLA SATİN ALMIŞ OLMASI : 78 D) TÜKETİCİNİN MAL, VEYA HİZMETİ NİHAÎ KULLANMA AMACIYLA SATIN ALMIŞ OLMASI " , 80 II. SATICI 81 A) GENEL OLARAK′.. 81 B) SATICININ GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİ OLMA İMKÂNI 82 C) SATICININ MAL VEYA HİZMET SUNMAYI MESLEK EDİNMİŞ OLMASI ,′... 85 j ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ, ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ § 8. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 89 § 9. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 93 I. SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İLKESİNİN EGEMEN OLMASI 93 II. NİSPÎLİK İLKESİNİN EGEMEN OLMASI 94 III. RIZAÎ SÖZLEŞMELERDEN OLMASI 95 IV. TEMLİK VEYA İŞGÖRME BORCU DOĞURAN SÖZLEŞMELERDEN OLMASI 95 V. TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN SÖZLEŞMELERDEN OLMASI 96 VI. TECRÜBE VEYA MUAYENE ŞARTIYLA SATIŞLARDAN OLMASI 97 A) TECRÜBE VEYA MUAYENE ŞARTININ NİTELİĞİ 97 1. Genel Olarak 97 2. Onaylama 99 a) Açık Onaylama 99 b) Zımnî Onaylama Durumları , 100 aa) Genel Olarak. 100 bb) Cayma Süresinin Geçmesi, 101 cc) Tecrübe veya Muayene Sınırını Aşan Kullanma 101 c) Onaylamanın Sonucu 102 VII 3. Onaylamama 103 a) Açık Onaylamama 103 b) Zımnî Onaylamama 103 c) Onaylamamanın Sonucu 104 B) KAPIDAN SATIŞLARIN TECRÜBE VEYA MUAYENE ŞARTLI SATIŞLARLA KARŞILAŞTIRILMASI 105 1. Kapıdan Satışların Tecrübe veya Muayene Şartlı Satışlarla Ortak Yönleri..... 105 2. Kapıdan Satışların Tecrübe Veya Muayene Şartlı Satışlardan Farklı Yönleri 1Û5 VII. TÜKETİCİNİN KANUNEN CAYMA HAKKININ OLMASI 108 § 10. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN ÇEŞİTLERİ 110 I. EDİMLERİN İFA ZAMANI VE ŞEKLİNE GÖRE YAPILAN AYIRIM 110 A) PEŞİN KAPIDAN SATIŞLAR 110 B) VERESİYE KAPIDAN SATIŞLAR 114 C) TAKSİTLE KAPIDAN SATIŞLAR ; 116 1. Genel Olarak 116 2. Muacceliyet Kaydının Geçerlik Koşulları 119 a) Sözleşmede Muacceliyet Kaydının Bulunması 119 b) Satıcının Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması 120 c) Satıcının En Az Dört Hafta Beklemesi 120 d) Satıcının En Az Bir Haftalık Ek Ödeme Süresi Daha Vererek Muacceliyet İhtarında Bulunması 121 3. Toptan Satış Fiatında Değişiklik Yapma Yasağı 122 4. Tüketicinin Erken Ödemede Bulunması Nedeniyle Faizden İndirim Yapılmasını Talep Hakkı 123 5. Sözleşmeyle İlgili Bilgileri İçeren Belgenin ve Sözleşmenin Bir Örneğinin Tüketiciye Verilmesi Zorunluluğu 124 D) ÖN ÖDEMELİ KAPIDAN SATIŞLAR 125 II. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNE GÖRE YAPILAN AYIRIM 127 A) GENEL OLARAK : 127 B) OLAĞAN KAPIDAN SATIŞLAR 128 C) TOPLANTILI KAPIDAN SATIŞLAR 129 D) KA TALOGDAN SEÇİM YOL UYLA SONUÇLANDIRILAN KAPIDAN SATIŞLAR ; 129 E) MESAFELİ KAPIDAN SATIŞLAR ′. ; 130 VIII DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI § 11. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ HAK VE BORÇLARI 133 I. SATICININ HAKLARI 133 II. SATICININ BORÇLARI.. 134 A) TAŞINIR MALIN TESÜMİYLE MÜLKİYETİNİN NAKLİ VEYA HİZMETİ SUNMA BORCU. 134 l.Taşınır Malın Teslimi ve Mülkiyetinin Nakli Borcu 134 2.Hizmeti Sunma Borcu 137 B) AYIPLI MAL VEYA HİZMETLERE KARŞI TEKEFFÜL BORCU 139 1. Ayıplı Mal veya Hizmetler Kavramı 139 2. Ayıplı Mal Ve Hizmetlere Karşı Tekeffül Borcunun Şartları 141 a) Maddî Şartlar 141 aa) Zikir ve vaad olunan vasıflardan dolayı tekeffülün maddî şartları 141 bb) Lüzumlu vasıflardan dolayı tekeffülün maddî şartları 144 b) Muayene ve İhbar Külfeti 151 aa) Muayene ve ihbar külfetinin hukukî niteliği 151 bb) Muayene ve ihbar süresi 152 3. Tüketiciye Tanınan Seçimlik Haklar 155 a) Ayıplı Mallarda Tüketicinin Seçimlik Hakları 155 aa) Ücretsiz değiştirme hakkı 156 bb) Ücretsiz tamir hakkı 162 cc) Bedelin iadesini talep hakkı , 164 dd) Bedelin indirilmesini talep hakkı 166 b) Ayıplı Hizmetlerde Tüketicinin Seçimlik Hakları 168 4. Tazminat Hakkı ; 171 5. Ayıplı Mal ve Hizmetlerde Dâva Zamanaşımı 174 C) ZAPTA KARŞI TEKEFFÜL BORCU. 175 D) SATICININ YAN BORÇLARI 178 § 12. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TÜKETİCİNİN HAK VE BORÇLARI.. 179 I. TÜKETİCİNİN HAKLARI 179 II. TÜKETİCİNİN BORÇLARI 180 IX A) BEDEL ÖDEME BORCU 180 B) MALI TESLİM ALMA VEYA HİZMETİN İFASINI KABUL BORCU 181 C) TÜKETİCİNİN YAN BORÇLARI 182 BEŞİNCİ BÖLÜM KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SONA ERME, TARAFLARIN BAŞVURABİLECEKLERİ HUKUKÎ YOLLAR § 13. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE SONA ERME.. 185 I. GENEL OLARAK SONA ERME 185 II. CAYMA BİLDİRİMİYLE SONA ERME 186 A) CAYMA BİLDİRİMİNİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 186 B) CAYMA BİLDİRİMİNİN SÜRESİ 190 C) CAYMA BİLDİRİMİNİN İÇERİĞİ 195 D) CAYMA BİLDİRİMİNİN ŞEKLİ 197 E) CAYMA BİLDİRİMİNİN HUKUKÎ SONUÇLARİ 200 1. Genel Olarak 200 2. Cayma Bildiriminin Satıcı Bakımından Hukukî Sonuçları 201 a) Bedeli ve Tüketiciyi Borç Altına Sokan Her Türlü Belgeyi İade Borcu 201 b) Malı veya Hizmet Ediminden Elde Edileni Geri Alma Borcu 203 3. Cayma Bildiriminin Tüketici Bakımından Hukukî Sonuçları.. 204 , a) Malı veya Hizmet Ediminden Elde Ettiğini İade Borcu 204 b) Geri Vermenin Mümkün Olduğu Durumlarda Kullanma Tazminatı Verme Borcu 205 c) Geri Vermenin Mümkün Olmadığı Durumlarda Faydalanma Tazminatı Verme Borcu 207 § 14. KAPIDAN SATIŞ SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BAŞVURABİLECEKLERİ HUKUKÎ YOLLAR 209 I. TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİNE BAŞVURMA 209 II. TÜKETİCİ MAHKEMELERİNE BAŞVURMA 211 III. İDARÎ MAKAMLARA BAŞVURMA _ 214 SONUÇ 219 TABLOLAR 223 BİBLİYOGRAFYA 225