Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

2. Türk-Alman Uluslararası Vergi Hukuku Bienali - 2nd Turkish-German Biennial on International Tax Law

2. Türk-Alman Uluslararası Vergi Hukuku Bienali - 2nd Turkish-German Biennial on International Tax LawSayfa Sayısı
:  
347
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-7909-22-0

50,00 TL

  Bu kitap, Altınbaş Üniversitesi ve Münster Üniversitesi Vergi Hukuku Enstitüsü'nün, İktisadi Kalkınma Vakfı ile birlikte 3 Mart 2016 tarihinde İstanbul Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2. Türk-Alman Uluslararası Vergi Hukuku Bienali'nde sunulan ve tartışılan tebliğlerin derlendiği bir çalışmadır. Vergi idarelerinin dar mükelleflere ya da yurtdışında gelir elde eden tam mükelleflere ulusal vergi yasalarını uygulayabilmesi, diğer ülke vergi idareleri ile iş birliklerine gitmesini ve ulusötesi kuruluşlar ve ağlar oluşturmak için çalışmalar yapmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Konferans bu iş birliği çalışmalarının anahtar unsurlarından birine yani otomatik bilgi değişimine odaklanmış, Türkiye'nin ve Almanya'nın yeni uluslararası standarda uyumunu ve iki ülke arasındaki vergisel iş birliğine etkisini değerlendirmeyi amaçlamıştır.

İÇİNDEKİLER / CONTENTS


Birinci Bölüm 
Uluslararası Gelişmeler ve Türk-Alman Vergisel İş Birliğine Yansımaları/ 
International Developments and Their Reflection in Turkish-German Tax Cooperation


Yeni Küresel Standart Olarak Otomatik Bilgi Değişimi: Tarihin (Offshore Vergi Kaçakçılığının) Sonu Mu?
Markus Meinzer 
Çeviren: Arş. Gör. Aylin Armağan


Automatic Exchange of Information as the New Global Standard: The End of (Offshore Tax Evasion) History?
Markus Meinzer


Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi- Standardın Almanya Uygulaması
Prof. Dr. Joachim Englisch and Beate Terschluse 
Çeviren: Arş. Gör. Ezgi Arık


Automatic Exchange of Financial Account Information– Implementing the Standard in Germany
Prof. Dr. Joachim Englisch and Beate Terschluse


Türk-Alman Otomatik Bilgi Değişiminin Hukuki Esasları ve Ana Sorunları: Standardın Türkiye Uygulaması
Prof. Dr. Leyla Ateş


Legal Bases and Key Issues of Turkish-German Automatic Exchange of Information: Implementing the Standard in Turkey
Prof. Dr. Leyla Ateş


İkinci Bölüm 
Vergi İlişkisinin Taraflarının Perspektifinden Otomatik Bilgi Değişimi / 
Automatic Exchange of Information from the Perspective of Parties of Tax Relationship


Alman Vergi Mükellefi ve Vergi Aracılarının Perspektifinden Otomatik Bilgi Değişimi
Prof. Dr. Michael Hendricks 
Çeviren: Arş. Gör. Burçak Bal Yalçın


Automatic Exchange of Information from German Taxpayer and Tax Intermediary's Perspective
Prof. Dr. Michael Hendricks


Türk Vergi Mükellefi Perspektifinden Otomatik Bilgi Değişimi
Prof. Dr. Billur Yaltı


Automatic Exchange of Information from Turkish Taxpayer's Perspective
Prof. Dr. Billur Yaltı


Türk Vergi İdaresi Perspektifinden Otomatik Bilgi Değişimi
Doç. Dr. Tahir Erdem


Automatic Exchange of Information from Turkish Tax Administration's Perspective
Assoc. Prof. Dr. Tahir Erdem


EK I: Türk-Alman Çifte Vergilendirme Anlaşması ve Protokolünün Bilgi Değişimine İlişkin Hükümleri
EK II: Exchange of Information Provisions of the Turkish-German Double Taxation Convention and its Protocol
EK III: Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi
EK IV: Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters