Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Türk Hukuku'nda Kadının Soyadına ilişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun Soyadı

Türk Hukuku'nda Kadının Soyadına ilişkin Gelişmeler Çerçevesinde Çocuğun SoyadıSayfa Sayısı
:  
247
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-2449-76-3

40,00 TL

  Çalışmamızın konusunu, kadının ve çocuğun soyadına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sonucunda özellikle çocuğun soyadı bağlamında ortaya çıkan hukuki sorunlar oluşturmaktadır. Emredici hükümlerle düzenlenmiş olan kadının ve çocuğun soyadı hususunda yargısal içtihatlarla alternatif bir yol yaratılmıştır. Bunun sonucu olarak Türk Medeni Kanunu hükümleri ve uygulama arasında iki başlılık ortaya çıkmıştır. Bu durum çözümlenmesi gereken birçok hukuki problemi de beraberinde getirmiştir. Çalışmamızda hukuki açıdan ortaya çıkan sorunlar ele alınarak, bu sorunları çözmek amacıyla, olması gereken hukuk bakımından Türk Medeni Kanunu'nun ilgili hükümlerinde değişiklik önerisi sunulmuştur.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ


BİRİNCİ BÖLÜM
SOYADI KAVRAMI
I. TANIMI VE İŞLEVİ
II. SOYADININ KAZANILMASI
III. SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ
IV. SOYADI ÜZERİNDEKİ HAKKIN HUKUKİ NİTELİĞİ
V. ALMAN, AVUSTURYA ve İSVİÇRE HUKUKU'NDA KADININ VE ÇOCUĞUN SOYADINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER


İKİNCİ BÖLÜM
KADININ SOYADI
I. GENEL OLARAK
II. TÜRK HUKUKU'NDA KADININ SOYADINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
III. ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE KADININ SOYADINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
IV. TÜRKİYE'NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇERÇEVESİNDE KADININ SOYADINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
V. KADININ SOYADINA İLİŞKİN YARGISAL GELİŞMELER


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇOCUĞUN SOYADI
I. GENEL OLARAK
II. GENEL OLARAK ÇOCUK HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARI
III. TÜRK HUKUKU'NDA SOYBAĞININ KURULMASI VE HÜKÜMLERİ BAKIMINDAN ÇOCUĞUN SOYADI
IV. ÇOCUĞUN SOYADINA İLİŞKİN YARGISAL GELİŞMELER


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ AÇIDAN ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. HUKUKİ AÇIDAN ÖĞRETİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR
II. TÜRK MEDENİ KANUNU'NUN SOYADINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ
SONUÇ


KAYNAKÇA