Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta Hukuk ve Ceza Sorumluluğu (Uygulama ve Yargıtay Kararları Tazminat Hesapları ve Rapor Örnekleri)

Trafik Kazalarında Tazminat ve Sigorta Hukuk ve Ceza Sorumluluğu (Uygulama ve Yargıtay Kararları Tazminat Hesapları ve Rapor Örnekleri)Sayfa Sayısı
:  
1248
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750253874

265,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 

Trafik kazalarından kaynaklanan ölüm ve yaralanmalar ile maddi hasarlarda kimler sorumlu tutulabilir, nasıl hak aranabilir, kimlere karşı, hangi mahkemelerde ne tür davalar açılabilir; sigorta şirketlerine nasıl ve hangi koşullarda, ne tür belgelerle başvurulabilir, ne miktar ödeme yapmaları gerekir,

Motorlu araçlar için ne tür sigortalar yaptırılması gerekir Sigorta Tahkim Komisyonu nedir, nasıl başvurulur. Güvence Hesabı nedir, hangi durumlarda tazminat öder.

Trafik kazalarında ilk anda ve sonrasında alınması gereken önlemler nelerdir; ceza ve hukuk yargılama aşamalarında neler yapılır, kusur değerlendirmeleri nasıl, ne biçimde, kimler tarafından yapılır? Trafik kazalarında ölüme ve yaralanmaya neden olanlar hakkında ne tür cezalar uygulanır?

Motorlu araçların alımı satımı nasıl yapılır, araçlarda üretim ve onarım hatalarına karşı ne yapmak ve nasıl hak aramak gerekir. Araç sahibi, işleten, taşımacı kimlerdir. Sorumluluk dereceleri nedir.

Ölüm ve bedensel zararlarda kimler ve ne tür tazminat isteyebilirler. Tazminat davalarında ne tür belge ve kanıtlar sunmak gerekir. Tazminat hesapları nasıl yapılır.

Bütün bunlar ve daha fazlasını bu kitapta bulacaksınız. Yalnız hukukçular değil, motorlu araç kullananlar, bunlara yolcu olarak binenler, yayalar ve tüm motorlu araçlardan zarar görenler, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar, alıcılar, satıcılar, imalatçılar, ithalatçılar, sigortacılar hemen herkes bu kitapta kendi için yararlı bir bölüm bulacaktır.

Konu Başlıkları
    Genel Olarak Trafik Kazaları
    Karayolları Trafik Kanunu'nun Uygulama Alanı
    Motorlu Araç İşletenler
    Motorlu Araç İşletenlerin Sorumluluğu
    İşleten ve Sürücü Dışında Kaza Sorumlulukları
    Trafik Kazalarında Ortaklaşa ve Zincirleme Sorumluluk
    Devletin Trafik Kazalarından Kamusal Sorumluluğu
    Trafik Suçları
    Trafik Kuralları
    Trafik Kazalarına El Koyma Kovuşturma ve Ceza Yargılaması
    Trafik Kazalarında Ceza–Hukuk İlişkisi
    Trafik Kazalarından Kaynaklanan Tazminat Davalarında Kusur İncelemesi
    Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davaları
    Trafik Kazalarında Ölüm Nedeniyle Tazminat Davaları
    Trafik Kazalarında Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Davaları
    Trafik Kazasından Zarar Görenlerin Manevi Tazminat İstekleri
    Hatır Taşıması ve Hatır İçin Kullanma
    Yetersiz Ödemelerin İptali ve Bakiye Zararın Ödetilmesi
    Araç Hasarı Nedeniyle Tazminat Davaları
    Motorlu Araçlarda Üretim ve Onarım Hataları
    Trafik Kazaları ve Sigortalar
    Güvence Hesabı
    Sigortacılıkta Tahkim Sigorta Tahkim Komisyonu
    Trafik Kazalarıyla İlgili Kurumlar
    Ardıllık ve Dönme (Rücu) Davaları
    Trafik Kazalarında Zamanaşımı Süreleri
    Tazminat Davalarında Faiz
    Ölüm ve Bedensel Zararlar Nedeniyle Tazminat Hesapları

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  V
Sunuş  VII
Giriş
GENEL OLARAK TRAFİK KAZALARI
I– TANIMLAR  1
1– Trafik kazası tanımı  1
2– Trafik kazası sayılmanın koşulları  1
3– Trafik kazalarıyla ilgili bazı tanımlar  1
II– TRAFİK KAZASI TÜRLERİ  4
1– Araç türüne göre trafik kazaları  4
2– Zarar türüne göre trafik kazaları  4
3– Kaza yerine göre trafik kazaları  5
4– Oluş biçimlerine göre trafik kazası türleri  5
5– Sürücülere göre kaza türleri  6
6– Sorumluluklara göre kaza türleri  7
7– Trafik kazası sayılmayan ve sayılmaması gereken olaylar  7
8– Yasalara göre trafik kazası türleri  8
III– ZARAR SORUMLULARI  8
Birinci Bölüm
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI
I– YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  11
1– Kaza karayollarında meydana gelmelidir  11
2– Karayolu sayılan ve yasa kapsamında bulunan yerler  11
3– Karayollarının sınırı  12
4– Uygulamada duraksama yaratan olaylar ve yerler  13
5– Karayolu sayılmayan ve Yasa’nın uygulanmayacağı yerler  14
6– Karayoluyla bağlantısı olmamasına karşın, Yasa kapsamında olan yerler  15
II– MOTORLU ARAÇLAR BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI  16
1– Motorlu araç tanımı  16
2– Motorlu araç sayılmanın koşulları  16
a) Kendi itici gücü ile çalışması  16
b) Bir yerden bir yere gidebilmesi  17
c) Toprak üzerinde hareket etmesi  18
3– Yasa kapsamındaki motorlu araçlar  18
4– Yasa kapsamında olması gereken motorlu araçlar  19
İkinci Bölüm
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLER
I– GENEL OLARAK  21
1– Yasal düzenlemeler  21
2– Araç sahibi ve işleten sayılmanın koşulları  22
3– Sorumluluk koşulları  23
4– Sorumluluk nedenleri  23
II– İŞLETENLER  24
1– Araç sahibi  24
2– İşyerlerinde kullanılan araçların sahip ve işletenleri  24
3– Personel taşıma araçlarının işletenleri  24
4– Ticari amaçla motorlu araç işletenler  25
5– Yolcu taşımacılarının “taşımacı” ve “işleten” olarak sorumlulukları  25
6– Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satışta alıcı sıfatıyla sicilde kayıtlı görülen ile ariyet veya rehin alan kişilerin “işleten” sayılması  27
7– Uzun süreli araç kiralamada kiracının “işleten” olarak sorumluluğu  27
III– İŞLETENİN BELİRLENMESİ  31
1– Araç sorumlularının belirlenmesi  31
2– Araçların trafik siciline tescil ettirilmesi zorunluluğu  34
3– Araçların satış ve devirlerinde araç sahibi veya işletenin belirlenmesi  36
4– Resmi satış yapılmadan işleten sıfatının alıcıya geçmesi (ayrık durum)  38
5– İcra yoluyla araç satışlarında alıcının sorumluluğunun başlangıcı  40
6– Araçlara konulan hacizlerin ve satışların geçerliği  40
7– Araç devirlerinin sigortacıya bildirilmesi  42
8– Miras ortaklığında “işleten” sıfatı  44
IV– İŞLETEN GİBİ SORUMLU OLANLAR  45
1– Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunanlar (Genel olarak)  45
2– Oto servis ve tamirhane sahiplerinin sorumlulukları  47
3– Galeri sahibinin, satış için bırakılan araçtan dolayı sorumluluğu  49
4– Otoparka ve garaja bırakılan araçlardan sorumluluk  50
5– Oto kiralama şirketlerinin “işleten” olarak sorumluluğu  54
6– Yarış düzenleyicilerinin sorumluluğu  55
7– Devlet ve kamu kurumlarının sorumlulukları  56
8– Motorlu aracı çalan veya gaspeden kişiler  56
Üçüncü Bölüm
MOTORLU ARAÇ İŞLETENLERİN SORUMLULUĞU
I– GENEL OLARAK  59
1– Yasal düzenlemeler  59
2– Sorumluluk nedenleri  59
3– Sorumluluk koşulları  60
II– MOTORLU ARACIN İŞLETİLMESİ  60
1– Yasa hükmü ve motorlu araç işletenlerin sorumluluğu  60
2– Motorlu aracın işletilmesi  62
3– İşletilme halindeki motorlu araç konusunda öğretideki görüşler  63
a) Makine tekniği (mekanoteknik) görüşü  63
b) Trafiğe çıkarma (trafik tekniği) görüşü  65
4– İşletilme halindeki araç konusunda görüşlerimiz  66
5– Motoru çalışan ve trafiğe çıkarılan her araç, hareket halinde olsun olmasın, her durumda “işletilme” halindedir  67
6– Yasanın 85/3. maddesindeki “işletilme halinde olmayan” araç düzenlemesinin yanlışlığı ve gereksizliği  71
III– SORUMLULUĞUN HUKUKSAL NİTELİĞİ  77
1– Tehlike sorumluluğu  77
2– İşletme tehlikesi ve işletme sorumluluğu  78
3– İşletenin sorumluluğuna ilişkin 85. maddenin 3. fıkrası hakkında  80
IV– SORUMLULUK KOŞULLARI  80
1– Zarar, “işletilme halinde” olan bir motorlu araçtan kaynaklanmalıdır  80
2– Zararı doğuran motorlu araç “işletilme” halinde olmalıdır  81
3– Motorlu araçtan kaynaklanan bir “zarar” doğmuş olmalıdır  82
4– Zarar, sürücünün veya yardımcı kişilerin kusurundan kaynaklanmalıdır  82
5– İşleten, araçtaki bozukluktan (teknik arızadan) sorumludur  84
6– İşleten (taşımacı), “işletme kusurlarından” sorumludur  87
7– İşleten, imalât hatalarından sorumlu tutulabilir mi?  87
8– Motorlu araç işletilmesinin ağır ve tehlikeli işlerden olması nedeniyle, işletenlerin (işveren olarak) önlem alma yükümlülükleri  88
9– İşletenlerin, araç sürme sürelerine uyulmasını sağlama yükümlülükleri  88
10– İşletenin, motorlu aracın işletilmesi sırasında, çalışanların birbirlerine verdikleri zarardan “işveren” olarak sorumluluğu  88
11– İşletenin “taşımacı” olarak, yolcuların birbirlerine verdikleri zarardan sorumluluğu  89
V– ÖZEL SORUMLULUK DURUMLARI  90
1– İşletenin, kazadan sonraki yardım çalışmalarına katılanların uğradıkları zararlardan sorumluluğu  90
2– İşletenlerin üçüncü kişilerin zararından ortaklaşa sorumlulukları  91
3– İşletenlerin birbirlerinin zararlarından sorumlulukları  92
4– Karayolunda çekilen araçlardan sorumluluk  93
5– Bagaj ve benzeri eşya dışındaki eşyalardan sorumluluk  94
6– İşletenin araç malikine karşı sorumluluğu  97
7– Hatır taşıması ile hatır için kullanma ve kullandırmada sorumluluk  97
8– Çalınmış ve gasbedilmiş araca bilerek binene karşı sorumluluk  100
9– Yarışta, yarışçı ve yardımcısı ile araç zararlarından sorumluluk  100
VI– UYGUN NEDENSELLİK BAĞI  100
1– Sorumluluk için uygun nedensellik bağının gerekliliği  100
2– Genel olarak kaza nedenleri  101
3– Uygun nedensellik bağının kolayca belirlenemediği olaylar  101
4– Dış etkenlerin kazaya neden olması durumunda, işleten ve sürücünün sorumluluğu yönünden “nedensellik bağı”nın kesilmesi  103
5– Kasıtlı eylemlerde işletenin sorumluluğu yönünden nedensellik bağının kesildiği görüşü  105
VII– İŞLETENİN SORUMLULUKTAN KURTULUŞ NEDENLERİ  107
1– Yasal düzenlemeler  107
2– Sorumluluktan kurtuluş koşulları  107
3– İşleteni sorumluluktan kurtaran genel kurtuluş nedenleri  109
a) Zarar görenin tam ve ağır kusuru  109
b) Üçüncü kişinin tam kusuru  110
c) Zarar görenin ve üçüncü kişinin ortaklaşa kusuru  110
ç) İşleteni sorumluluktan kurtaran üçüncü neden: Mücbir sebep  111
4– Aracın çalınmasında işletenin kusuru yoksa, sorumlu tutulamaz  113
5– Gasp ve soygun olaylarında taşımacının sorumluluğu  114
VIII– İŞLETENİN, SORUMSUZLUĞUNU KANITLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  116
1– İşletenin, sorumluluktan kurtulabilmesinin koşulları  116
2– İşletenin “taşımacı” olarak “işletme kusurları”  116
3– İşletenin “işveren” olarak önlem alma yükümlülükleri  119
IX– SORUMLULUĞUN AZALTILMASI VE KALDIRILMASI YASAĞI  123
1– Genel olarak  123
2– Karayolları Trafik Kanunu’nun sözleşme yasağına ilişkin hükümleri  124
3– Karayolu Taşıma Kanunu’nda sözleşme yasağına ilişkin düzenlemeler  125
4– Türk Ticaret Kanunu’nun sözleşme yasağına ilişkin hükümleri  126
X– TAŞIMACININ “İŞLETEN” OLARAK SORUMLULUĞU  127
1– Motorlu araç işleten olarak  127
2– Motorlu araç işletenin “taşımacı” olarak yolculara karşı sorumluluğu  128
3– Taşımacının, yolcuların birbirlerine verdikleri zarardan sorumluluğu  131
XI– İŞLETENLERİN “İŞVEREN” OLARAK SORUMLULUKLARI  132
Dördüncü Bölüm
İŞLETEN VE SÜRÜCÜ DIŞINDA KAZA SORUMLULUKLARI
I– YAYALAR  137
1– Genel olarak yayaların sorumlulukları  137
2– Yasada ve Yönetmelikte yayalara ilişkin kurallar  137
3– Yayaların trafikte tehlike yaratması ve kusur değerlendirmesinde yanılgılar  138
4– Yayaların ceza sorumlulukları  139
II– MOTORSUZ TAŞITLAR VE BİSİKLET SÜRÜCÜLERİ  142
1– Yasa hükmü  142
2– Kurallar  142
3– Seyyar satıcılar  142
III– YOLCULAR  143
1– Yolcuların sorumlulukları  143
2– Hatır yolcuları  143
IV– HAYVAN TUTUCUNUN SORUMLULUĞU  143
1– Borçlar Kanunu’na göre  143
2– Türk Ceza Kanunu’na göre  144
3– Trafik Kanunu’na göre  144
V– EV BAŞKANI İLE VELİ VE VASİNİN SORUMLULUĞU  144
1– Yasa hükmü  144
2– Çocukların ve ayırtım gücünden yoksun olanların kazaya karışmaları durumunda kimlerin ve nasıl dava edilmeleri gerektiği hakkında  145
VI– İMALATÇININ SORUMLULUĞU  145
VII– BİNA VE YAPI ESERİ MALİKİNİN SORUMLULUĞU  146
1– Borçlar Yasasına göre  146
2– Ceza Yasasına göre  146
3– Trafik Yasasına göre  147
VIII– SİGORTACININ SORUMLULUĞU  148
1– Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası  148
2– İsteğe bağlı sorumluluk sigortası  148
3– Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  148
4– Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası  149
5– Güvence Hesabının sorumluluğu  150
6– Uluslararası Yeşil Kart (Green Card) Sigorta Poliçesi  151
7– Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortası  152
8– Birleşik (Paket) Sigorta Poliçesi  152
9– Ferdi Kaza Sigortası  153
10– Karayolu turist taşıma araçları zorunlu sigortaları  153
Beşinci Bölüm
TRAFİK KAZALARINDA ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUK
I– KONUYA GİRİŞ  155
1– Trafik kazalarında sorumluluk ve sorumlular  155
2– Ortaklaşa sorumlulukta zarar görenlerin hakları  155
3– Ortaklaşa sorumluların birbirlerine dönme (rücu) hakları  156
II– YASALAR VE TANIMLAR  156
1– Türk Borçlar Kanunu hükümleri  156
2– Önceki Borçlar Kanunu hükümleri  158
3– Karayolları Trafik Kanunu  159
4– Ortaklaşa sorumlulukta sorumlu tipleri  160
5– Ortaklaşa sorumlulukta kavram arayışı  160
6– İki sorumluluk türü arasındaki farklar  161
III– ORTAKLAŞA SORUMLULUKLARIN İNCELENMESİ  163
1– Birden çok kişinin birlikte bir zarara neden olmaları  163
2– Aynı zarardan birden çok kişinin değişik nedenlerle ortak sorumluluğu  165
IV– ALACAKLININ SORUMLULUKLARI  168
1– Alacaklı diğerlerinin zararına olarak borçlulardan birinin durumunu iyileştirirse, bunun sonuçlarına katlanır  168
2– Alacaklının, aynı zarardan, değişik hukuksal nedenlerle, ortak sorumlulardan biri hakkında feragati farklı sonuçlar doğurur  169
3– Alacaklının borçlulardan biriyle yaptığı ibra sözleşmesinin etkileri  170
V– ORTAKLAŞA SORUMLULUKTA DIŞ İLİŞKİ – İÇ İLİŞKİ  171
1– Genel olarak  171
2– Dış ilişki  171
3– İç ilişki  176
VI– ORTAKLAŞA SORUMLULUKTA KUSUR DEĞERLENDİRMESİ  187
1– Zarar görenin kusuru yoksa, sorumlular arasındaki kusur oranlarının ayrıntılarıyla belirlenmesi gerekmez  187
2– Ortaklaşa sorumluların ayrı ayrı zararın tamamından sorumlu tutulmaları gerekirken, kusur oranlarına göre tazminat ödenmesine karar verilmesinin yanlış olduğuna ilişkin karar örnekleri  188
3– Sigorta şirketlerinin, sigortalısının kusuruna göre değil, ortaklaşa sorumluluk kurallarına göre tazminat ödeme yükümlülüğü  191
VII– İÇ İLİŞKİDE RÜCUNUN KAPSAMI VE ZAMANAŞIMI  193
1– Türk Borçlar Kanunu 73. maddesine göre rücu zamanaşımı  193
2– Dönme (rücu) hakkı ve koşulları  193
3– Dönme (rücu) hakkının kapsamı  194
4– Rücu edilebilecek miktar  195
5– Dönme (rücu) hakkının kaybedilebileceği durumlar  196
6– Ortaklaşa sorumlulukta zamanaşımının kesilmesi  197
7– Karayolları Trafik Kanunu’na göre rücuda zamanaşımı  197
Altıncı Bölüm
DEVLETİN TRAFİK KAZALARINDAN KAMUSAL SORUMLULUĞU
I– GENEL OLARAK  199
1– Hizmet kusuru nedeniyle sorumluluk  199
2– Yasal düzenlemelerde ve denetimlerde yetersizlik  199
II– DEVLETİN SORUMLULUĞU  200
1– Trafik kazalarından dolayı, Devlet, sorumlu tutulabilir mi?  200
2– Devletin Anayasal sorumluluğu  201
3– Ulaşım politikaları ve hizmet kusurları  201
III– KAMU KURULUŞLARININ SORUMLULUĞU  204
1– Kamu yapılarından sorumluluk  204
2– Karayolları İdaresinin sorumluluk ve yükümlülükleri  204
3– Karayolu yapım, bakım ve onarım çalışmalarından sorumluluk  205
4– Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ve trafik kuruluşlarının görev ve yetkileri  206
5– Belediyelerin sorumluluk ve yükümlülükleri  207
6– Yolcu taşımada Devletin sorumluluk ve yükümlülükleri  208
7– Yabancı plakalı araçlardan sorumluluk  209
IV– DEMİRYOLLARI İDARESİNİN SORUMLULUĞU  214
1– Trenlerle taşınan yolculara ve eşya sahiplerine karşı sorumluluk  214
2– Demiryolları İdaresinin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu  215
a) Demiryolu geçitlerindeki (hemzemin geçitlerdeki) kazalardan sorumluluk  215
b) Yayaların sürekli gelip geçtiği yerlerden sorumluluk  217
3– DDY’nin genel hükümlere göre sorumluluğu  218
4– Demiryollarıyla ilgili ceza sorumluluğu  218
V– DANIŞTAY KARARLARI  219
1– Karayolu yapım ve bakımından sorumlulukla ilgili kararlar  219
2– Trafik işaret ve uyarı levhalarından sorumluluk  221
3– Trafik tescil kayıtlarından sorumluluk  222
4– Yabancı plakalı araçların sigortasız yurda girmesinden sorumluluk  223
Yedinci Bölüm
TRAFİK SUÇLARI
I– TANIMLAR VE KAVRAMLAR  225
1– Trafik suçları  225
2– Eylem biçimlerine göre trafik suçu türleri  225
a) Kurallara aykırı eylem ve işlemler  225
b) Tehlike suçları  225
c) Zarar suçları  226
3– Ceza Yasasına göre suç türleri  227
a) Kasıtlı suç  227
b) Taksirli suç  227
c) Taksirin türleri  227
ç) Taksirli suçlarda “kusur” koşulu  228
d) Taksirli suçlarda ceza verilemeyecek veya ceza indirimi yapılacak durumlar  229
4– Şikâyete bağlı olan–olmayan suç ayrımı  229
5– Şikâyet süresi  230
6– Şikâyetten vazgeçmenin ceza kovuşturmasına etkisi  230
7– Şikâyetten vazgeçmenin hukuk davasına etkisi  230
II– CEZA SORUMLULUĞUNDA NEDENSELLİK BAĞI  231
1– Cezalandırma koşulu  231
2– Öne geçen neden  232
3– Önceki ve sonraki olaylar arasında nedensellik bağı kurulabilen durumlar  233
4– Ortak kusurlarda nedensellik bağı  233
III– TRAFİK SUÇLARI  234
1– Karayolları Trafik Kanunu’nda trafik suçları  234
2– Türk Ceza Kanunu’na göre trafik suçları  235
3– Kasıtlı suçlar trafik suçu değil, adi suçtur  235
a) Motorlu aracın “suç aygıtı” olarak kullanılması  235
b) Motorlu aracın “suç işleme” sırasında kullanılması sırasında, suç işleyenlerin kaza geçirip ölmeleri veya yaralanmaları bir trafik olayı değildir  237
IV– TRAFİK SUÇLULARI  237
1– Sürücüler  237
2– Yayaların Ceza Sorumlulukları  244