Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu

Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler SempozyumuSayfa Sayısı
:  
256
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789752449633

60,00 TL

  Sivil havacılık alanının dinamik ve hızla gelişen yapısına karşın bu alanda ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların yeterli düzeye ulaşmadığı sıklıkla dile getirilmektedir. Elinizdeki kitap bu eksikliğin giderilmesine mütevazi bir katkı sağlamak için, havacılık hukuku alanında gerçekleşen güncel gelişmeleri ele almak, tartışmak ve ilgilileri bir araya getirmek amacıyla 2018 yılında MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından gerçekleştirilen "Sivil Havacılık Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu"nda sunum yapanlar arasından, konuşulanları kalıcı bir esere dönüştürmek isteğimizi bizimle paylaşan konuşmacıların katkılarıyla hazırlanmıştır. Kitapta uçuş mürettebatının uçuş emniyetine etkileri, uçak kazaları, kural tanımaz yolcu, Türk Hukukunda güvenliğe ilişkin güncel değişiklikler, insansız hava araçlarına ilişkin düzenlemeler, yolcu hakları konusundaki farklı düzenlemelerin giderilme çabaları, hava aracı üzerindeki kullanım hakları, ayni haklar, Cape Town Konvansiyonu ve Protokolü'nün icra iflas hukuku bakımından değerlendirilmesi gibi konulara ilişkin makaleler yer almaktadır.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


UÇUŞ EMNİYETİNDE UÇUŞ MÜRETTEBATI FAKTÖRÜ VE HUKUKİ YANSIMALARI
Yaşar ÖZTÜRK


UÇAK KAZA ve OLAYLARINI İNCELEMEDE YETKİ VE SORUMLULUKLAR
Nuri SAKARYA


UÇUŞ GÜVENLİĞİNE BİR TEHDİT OLARAK KURAL TANIMAZ YOLCU
Bilge ERSON-ASAR


TÜRK HUKUKUNDA SİVİL HAVACILIK GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN YENİLİKLER
Ömer Faruk EROL


TÜRKİYE'DE İNSANSIZ HAVA ARACI UÇURABİLMENİN HUKUKİ ŞARTLARI
Meltem Deniz GÜNER-ÖZBEK


İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İLE İLGİLİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Huriye KUBİLAY / İbrahim Atakan KUBİLAY


ALMAN HUKUKUNDA DRONE YÖNETMELİĞİ İLE GETİRİLEN YENİ DÜZENLEMELER
Ferhat YILDIRIM


HAVA YOLU TAŞIMACILIĞINDA YOLCU HAKLARINA İLİŞKİN MUHTELİF HUKUK DÜZENLEMELERİNDEKİ FARKLILIKLARIN GİDERİLMESİ ÇABALARI: ICAO VE IATA'NIN ÖNERİLERİ
Hülya GÖKTEPE


HAVA ARACININ KULLANIM HAKKINI ELDE ETMEYE DAİR ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMELERİNİN TESCİLE ETKİSİ
Kazım Sedat SİRMEN / Gülce GÜMÜŞLÜ TUNÇAĞIL


HAVA ARACI ÜZERİNDEKİ AYNİ HAKLARIN TSHK'DA DÜZENLENİŞ BİÇİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ekrem KURT


CAPE TOWN KONVANSİYONU VE PROTOKOLÜ ÇERÇEVESİNDE İCRA VE İFLAS KANUNU'NA EKLENEN EK MADDE 2 HÜKMÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çiğdem YAZICI