Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (5)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tebliğler - Tartışmalar) 19 Haziran 2019

Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu (Tebliğler - Tartışmalar) 19 Haziran 2019Sayfa Sayısı
:  
489
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786257953115

147,00 TL

  Bu yayın; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından 19 Haziran 2019 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Ord. Prof. Dr. Nihad Sayar Konferans Salonunda gerçekleştirilen "Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu"nda sunulan tebliğ metinleriyle tartışmaları içermektedir. Amacımız; teori ve uygulama itibariyle Türk hukukuna katkı sağlamaktır. Gerçekten de birbirinden değerli tebliğlerdeki tespit ve değerlendirmeler, keza tartışmalar kısımlarında sorulan sorular ve yapılan açıklamalar önemli katkılar sağlayıcı niteliktedir.(ÖNSÖZDEN)


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ OTURUM


Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Sisteminin Sigorta
Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Uygulanması ve
Sigortacılık Tahkimi ile Karşılaştırması
Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞRUSÖZ KOŞUT


Cash Pooling (Nakit Havuzu) Uygulamasında Bağlı Şirket
Yönetim Organının Sermayenin Korunması İlkesi Bağlamındaki
Yükümlülükleri ve Sorumluluğu
Dr. iur. Funda ÖZDİN


Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Anonim Şirketin Paylarının Yavru
Şirketi Tarafından İktisap Edilmesi: Sorunlar, Saptamalar ve Öneriler
Dr. Öğr. Üyesi Kadir BAŞ


TARTIŞMALAR (BİRİNCİ OTURUM)


İKİNCİ OTURUM


Anonim Şirketlerde Sermaye ve Kanuni Yedek Akçeler Toplamının
Belirli Oranlarda Kaybı ve Borca Batıklık Hali, Alınması Gereken
Önlemler, Çözüm Önerileri
Doç. Dr. Özlem KARAMAN COŞGUN


Anonim Şirketlerde Önemli Miktarda Şirket Varlığının Toptan
Satışının Genel Kurul Kararına Bağlanması Üzerine Düşünceler
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YATAĞAN ÖZKAN


Anonim Şirket Pay Sahibinin Genel Kurul Dışında Talep Ettiği
Bilginin Genel Kurul Dışında Verilmesinin Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Halil Ali DURAL


TARTIŞMALAR (İKİNCİ OTURUM)


ÜÇÜNCÜ OTURUM


Sermaye Şirketlerinin Kanuni Temsilcilerinin-Yöneticilerinin
Ödenmeyen Prim Borçlarından Sorumluluğu
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ


TTK m. 360 Hükmüne Göre Yönetim Kurulunda Temsil
Edilme Hakkının Tanınabileceği Gruplar, Hakkın Hukuku
Niteliği ve İcrası
Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU


Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Müzakerelere Katılma
Yasağına Aykırılığın Hukuki Sonuçları
Dr. Öğr. Üyesi Işık ÖZER


TARTIŞMALAR (ÜÇÜNCÜ OTURUM)


DÖRDÜNCÜ OTURUM


Halka Açık Şirketlerdeki İmtiyazların SPK Tarafından
Kaldırılmasına İlişkin Düzenlemenin Analizi
Dr. Ahmet TOK


Limited Şirkette Müdürün ve Diğer Yöneticilerin Yönetim ve
Temsil Yetkilerinin Mahkemece Kaldırılması veya Sınırlandırılması
Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat SEVİ


Limited Şirketlerde Ortaklara Getirilen Bağlılık Yükümü ve
Rekabet Yasağına İlişkin TTK m. 613 Hükmünün Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ece Deniz GÜNAY - Dr. Gözde Engin GÜNAY


TARTIŞMALAR (DÖRDÜNCÜ OTURUM)