x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (39)      Mayıs (108)      Nisan (73)      Mart (140)

Psikolojik Danışmada Etik ve Hukuk

Psikolojik Danışmada Etik ve HukukSayfa Sayısı
:  
270
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2020
ISBN NO
:  
9786051526911

1.200,00 TL


 


Bu kitabın "Meslek Etiği ve Yasal Konular" dersi için lisans ve lisansüstü düzeyde ders kitabı olması ve alanda çalışan psikolojik danışman ve hekim dışı ruh sağlığı meslek mensupları için etik ve yasal konulara ilişkin kaynak oluşturması amaçlanmıştır. Kitabın bu basısında Meslek Etiği ve Yasal Konular dersinin yürütülmesi sırasında daha uygun bir sıra oluşturması amacıyla kitaba yeni bölümler eklenmiş ve önceki basıdaki bölüm sırası değiştirilmiştir: Birinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kuralların Genel Özellikleri ve Yaptırım Gücü; İkinci Bölüm olarak, Mesleki Etik Kodların Temelinde Bulunan İlke ve Erdemler; Üçüncü Bölüm olarak, Psikolojik Danışma Meslek Etiği Kurallarına Etik ve Yasal Açıdan Genel Bir Bakış yer almakta; sonraki bölümler ise önceki basımın düzeninde ard arda gelmekte ve kitap toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki kaynakların bir kısmı güncellenmiş ve bazı alt başlıklara eklemeler yapılmıştır. Ancak Okul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal Sorumluluğu bölümünde yeni Yönetmelik kapsamında önemli değişiklikler ve eklemeler yapılmış; çocuk cinsel istismarının bildirim yükümü kapsamında ise yeni alt başlıklar yaratılmıştır. Kitabın ekler bölümüne psikolojik danışmanların Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına dayalı olarak hangi mesleki hizmetleri yürütebileceklerine ilişkin mevzuat taramasına dayalı açıklayıcı bir bölüm eklenmiştir.(ÖNSÖZDEN) İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Mesleki Etik Kuralların Genel Özellikleri ve Yaptırım Gücü Mustafa Alper Gümüş, Aynur Eren Gümüş Mesleki Etik Kuralların Ahlak Kuralları ve Hukuk Kuralları ile İlişkisi Meslek Birliklerinin Hukuksal Niteliği ve Etik Kurallarının Yaptırımı Sonuç ve Öneriler İKİNCİ BÖLÜM Mesleki Etik Kuralların Temelinde Bulunan İlke ve Erdemler Aynur Eren Gümüş Etik Yaklaşımın Zorunlu ya da İdeal Olması Psikolojik Danışma Meslek Etiğinin Temel Ahlak İlkeleri Psikolojik Danışma Meslek Etiğinin Temel Erdemleri Sonuç ve Öneriler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Psikolojik Danışma Meslek Etiği Kurallarına Etik ve Yasal Açıdan Genel Bir Bakış Aynur Eren Gümüş Psikolojik Danışmanın Yeterliği Gizlilik ve Mahremiyet Psikolojik Danışma İlişkisinde Çoklu İlişkiler ve Sınırlar Sonuç ve Öneriler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Psikolojik Danışmanın Psikolojik Danışma Sözleşmesine Dayalı Hukuksal Sorumluluğu Mustafa Alper Gümüş, Aynur Eren Gümüş Psikolojik Danışmanın Sözleşmeye Dayalı Sorumluluğu ile Mesleki Sorumluluğu Arasındaki Ayırım Psikolojik Danışma Sözleşmesinin Hukuksal Niteliği Psikolojik Danışma Sözleşmesinin (PDS) Kurulması Psikolojik Danışma Sözleşmesinde Tarafların Borçları Psikolojik Danışmanın Psikolojik Danışma Sözleşmesinden Doğan Borçlarını Kusurlu Olarak Hiç veya Gereği Gibi Yerine Getirmemesi Durumunda Tazmin Etmesi Gereken Zarar Psikolojik Danışma Sözleşmesinin Sona Ermesi Psikolojik Danışmanın Yardım İlişkisi Dışındaki Öğüt ve Önerilerinden Doğan Sorumluluğu Tüzel Kişiliğe Sahip Psikolojik Danışma Merkezlerinin Sorumluluğu Sonuç ve Öneriler BEŞİNCİ BÖLÜM Okul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal Sorumluluğu Aynur Eren Gümüş, Mustafa Alper Gümüş Devlet ve Özel Okul Psikolojik Danışmanlarının Hukuksal Sorumluluğunun Niteliği ve Dayanakları Okul psikolojik danışmanlarının hukuksal sorumluluğuna ilişkin temel görevleri Sonuç ve Öneriler ALTINCI BÖLÜM Bilgilendirilmiş Onay: Psikolojik Danışma Sürecindeki Yasal ve Etik Yükümlülük Aynur Eren Gümüş, Mustafa Alper Gümüş Psikolojik yardım sürecinde bilgilendirilmiş onay Bilgilendirilmiş onayın içeriği Bilgilendirilmiş onayın alınmasına ilişkin görüş farklılıkları ve ilgili araştırmalar Bilgilendirilmiş onayın hukuki temeli Bilgilendirilmiş onayın hukuka uygunluğu için aranan koşullar Okul psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri için bilgilendirilmiş onay alma Bilgilendirilmiş onayın alınma biçimi Sonuç ve Öneriler YEDİNCİ BÖLÜM Psikolojik Danışma Sürecinde Etik İkilemler ve Etik Karar Verme Aynur Eren Gümüş Etik Karar Verme Kuramları Etik Karar Verme Modelleri Sonuç ve Öneriler Yukarıdaki etik ikilemin çözümünde dikkate alınması gerekenler SEKİZİNCİ BÖLÜM Karara Bağlanmış Bir Ensest Davası Örneği Üzerinden Çocuğun Cinsel İstismarı Durumunda Okul Psikolojik Danışmanlarının Bildirim Sürecinde Dikkate Alması Gereken Önemli Konular Aynur Eren Gümüş 2006 Yılında Karara Bağlanmış Bir Ensest Davası Örneği Olayın Ve Dava Sürecinin Özeti Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararının Gerekçesi ve Sonucu EK-I ETİK İKİLEMLERDE KARAR VERME FORMU EK-II PSİKOLOJİK DANIŞMANLAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ MEVZUATINA DAYALI OLARAK HANGİ MESLEKİ HİZMETLERİ YÜRÜTEBİLİRLER? Mustafa Alper Gümüş