Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (131)      Ekim (55)      Eylül (219)      Ağustos (117)

Özel Hastane ve Hekimin Tazminat Sorumluluğu

Özel Hastane ve Hekimin Tazminat SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
320
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-315-143-2

99,00 TL
Bu Değerli Eser, Avukat Ümit Erdem’in Sağlık Hukuku Alanında Yıllardır Yaptığı Çalışmalardan Yeni  Bir Kesitinin Yazıya Dökülmüş Halidir. İş Bu Eser'de; 2014 Ocak ila 2016 Mayıs Sonuna Kadar, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nce Karar Verilen; Konusu, İçeriği, Kapsamı ve/veya Bozma Gerekçesi “Özel Hastane’nin ve Hekim’in Tazminat Sorumluluğu” Açısından Önem ve Özellik Arz Eden 144 Karar’ın Tam Metinleri Bir Araya Getirilmiştir. Her Bir Karar İçin, Özet Metin Hazırlanarak ve Birkaç Anahtar Kelime Belirlenerek, Arama Kolaylaştırılmış Olup, Hukuk ve Tıp Meslek Profesyonelleri ile Öğrencilerine, Yargı  Mensuplarına, Akademisyenlere ve Sağlık Hukuku İle İlgilenenlere Faydalı Olması Amaçlanmıştır.


İÇİNDEKİLER


SUNUŞ V


GİRİŞ IX


TEŞEKKÜR XI


İÇİNDEKİLER XIII
ADLİ TIP KURUMU RAPORU YETERSİZ OLUP, HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI GİBİ, DAVACILARIN SÖZ KONUSU RAPOR’A İTİRAZLARININ DA KARŞILANMASI GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * İVF UYGULAMALARI * 6,5 AYLIK İKİZ BEBEKLERİN SEZARYEN AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI 1


“ESER SÖZLEŞMESİNDEN” KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZEN İNCELEMENİN, YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ’NCE YAPILACAĞI HK. 


* ESER SÖZLEŞMESİ * YARGITAY HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME  


KURULU 3


“HAKSIZ EYLEMDEN” KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZEN İNCELEMENİN, YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NCE YAPILACAĞI HK. 


* HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI * YARGITAY HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULU 3


OKSİJEN SATURASYON PROBUNUN AMELİYAT SIRASINDA ARIZALANMASININ VEYA ARIZALI OLMASI İLE ÖLÜM OLAYI ARASINDA İLLİYET BAĞI BULUNUP BULUNMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILMAMASI, ÖLEN KİŞİNİN İKİNCİ AMELİYATA HAZIR OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILIP YAPILMAMASI İLE ONAM FORMU’NUN ALINIP ALINMADIĞI HUSUSLARINDA DEĞERLENDİRME YAPILMAKSIZIN; YETERSİZ RAPORA GÖRE KARAR VERİLEMEYECEĞİ HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AMELİYAT SIRASINDA ARIZALANAN CİHAZ * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 5


MAHKEME’CE DAVALILARIN KUSURUNUN BULUNMADIĞI KABUL EDİLMİŞ OLUP, BU YÖN DAVACILAR TARAFINDAN TEMYİZ EDİLMEMEKLE KESİNLEŞTİĞİNDEN, DAVACILARIN MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZARYEN ENDİKASYONU KARARI * UTERUS ATONİ KANAMASI VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR 6


DOSYADA MEVCUT ADLİ TIP KURUMU RAPORLARI’NIN HÜKÜM KURMAYA YETERLİ VE ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI 8


“ESTETİK AMAÇLI BİR OPERASYONDAN” KAYNAKLANAN TAZMİNAT İSTEĞİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA TEMYİZEN İNCELEMENİN, YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NCE YAPILACAĞI HK. 


* ESTETİK AMELİYATI * YARGITAY HUKUK İŞBÖLÜMÜ İNCELEME KURULU 10


DAVACI HASTA’YA İMZALATILAN ONAM FORMU’NUN, DAVALI TARAFINDAN DOSYAYA SUNULMADIĞI HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 11


DAVALI DOKTOR’UN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞININ, AYRICA OMUZ TAKILDIKTAN SONRA YAPMASI GEREKEN MANEVRALARI YAPMIŞ OLUP OLMADIĞININ, KOMPLİKASYONLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIP YAPMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ KOMPLİKASYONU OLARAK BEBEKTE BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 14


VEKÂLET AKDİ NİTELİĞİNDE BULUNAN UYUŞMAZLIK KONUSU OLAYA İLİŞKİN DAVA’NIN, 6502 SAYILI KANUN’UN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNDEN ÖNCE AÇILDIĞI VE DAVA TARİHİNE GÖRE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NİN GÖREVLİ OLDUĞU HK. 


* RADYOLOJİ UZMANI * İLAÇLI MR. UYGULAMASI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 17


DAVACI HASTA’NIN KANAMA SONRASI YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNLARI İLE İLGİLİ YETERİNCE AYDINLATILMADIĞI VE HASTA ONAM FORMU’NUN BİYOTIP SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNE GÖRE YETERSİZ OLDUĞU HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * BADEMCİK AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ * HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI 18


BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN YETERSİZ OLDUĞU VE BİLİRKİŞİ’NİN UZMANLIK ALANI DA GÖZETİLDİĞİNDE HÜKÜM KURMAYA ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK. 


* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * HASTA GÜVENLİĞİ 21


BEBEKTE GÖRÜLEN ANOMALİNİN ERKEN TESPİT EDİLMESİ HALİNDE, TIBBİ TAHLİYE ENDİKASYONUN BULUNUP BULUNMADIĞININ MAHKEME’CE NETLEŞTİRİLEMEDİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * RADYOLOJİ UZMANI * ANOMALİNİN TESPİTİ * KÜRTAJ KARARI 23


AMELİYAT SONRASI ERKEN TABURCU EDİLDİĞİ VE AMELİYAT SONRASI ETKİN BİR TEDAVİ VE BAKIM HİZMETİ ALMADIĞI YÖNÜNDEKİ DAVACI HASTA İDDİALARI KAPSAMINDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME İÇERMEYEN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİBAR EDİLEMEYECEĞİ HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BOYUN FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * TABURCULUK ZAMANI * KONTROL MUAYENELERİ 26


DAVALILARIN BEBEK İLE İLGİLİ GEREKEN TÜM KONTROLLERİ YAPIP YAPMADIĞININ, YAPILDIYSA BU İŞLEMLERİN TIP BİLİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİNİN, TIBBIN GEREK VE KURALLARINA GÖRE OLAYDA DAVALILARIN SORUMLULUĞUNU GEREKTİRECEK İHMAL VE HATA BULUNUP BULUNMADIĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ACİL SERVİS HEKİMİ   * SEZAR-YENLA DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK FEMUR KIRIĞI * YENİDOĞANIN PEDİATRİ UZMANI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMEMESİ 27


BU TİP KOMPLİKASYONA NE GİBİ DURUMLARDA RASTLANILDIĞI, DOĞUM SIRASINDA HERHANGİ BİR HATA-İHMAL OLUP OLMADIĞI, GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİ KONULARINDA YETERLİ AÇIKLAMA İÇERMEYEN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNDE YETERLİ OLAMAYACAĞI HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 31


DAVALI DOKTOR’UN, ÖZEN BORCUNA AYKIRI DAVRANIP DAVRANMADIĞI KONUSUNDA İKİ FARKLI BİLİRKİŞİ RAPORU OLMASINA RAĞMEN, MAHKEME’CE YETERLİ İNCELEME YAPILMADAN VE GEREKÇELERİ GÖSTERİLMEDEN, ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA GÖRE HÜKÜM KURULMASININ İSABETSİZ OLDUĞU HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 33


CEZA DAVASI’NIN NETİCELENMESİ BEKLENEREK, HUKUK HAKİMİ’NİN, CEZA YARGILAMASI’NDA TESPİT OLUNUP KESİNLEŞEN MADDİ VAKIALARLA BAĞLI OLDUĞU DA DİKKATE ALINARAK, SONUCUNA GÖRE KARAR VERİLMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ35


ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; AMELİYAT ÖNCESİ KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER KONUSUNDA HASTA’NIN AYDINLATILMA BORCUNUN YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERHAL MÜDAHALE EDİLMESİNİN GEREKLİLİĞİ YÖNÜNDEN DAVALILARIN YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ, SEVK İŞLEMİNDE GEÇ KALINIP KALINMADIĞI, BU DURUMUN DAVACININ MEVCUT DURUMUNU AĞIRLAŞTIRIP AĞIRLAŞTIRMADIĞI KONUSUNDA YETERLİ AÇIKLAMALARI İÇERMEDİĞİ HK. 


* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * BİLATERAL NAZAL POLİP AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 38


ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVACI HASTA’YA YAPILAN OPERASYONUN, KALICI BİR ARIZAYA SEBEP OLUP OLMADIĞI, HALİHAZIRDA DAVACIDA İŞ GÜCÜ KAYBININ VAR OLUP OLMADIĞI HUSUSUNDA HERHANGİ BİR DEĞERLENDİRME YAPILMADIĞI HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * MALULİYET RAPORU * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 40


MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 50.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ MAKUL OLMADIĞI, FAZLA OLDUĞU HK. 


* ÜROLOJİ UZMANI * VASEKTOMİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * HASTANIN BİLGİLENDİRİLMESİ 42


CEZA MAHKEMESİ’NDE AÇILAN KAMU DAVASININ SONUCUNUN, TAZMİNAT DAVASINI ETKİLEYECEK NİTELİKTE OLDUĞU, DAVALILARIN KUSURLU OLUP OLMADIKLARININ TESPİTİ İÇİN, CEZA DAVASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* KALP DAMAR CERRAHİSİ UZMANI * YAPAY KALP KAPAKÇIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI 44


ENDİKASYONUNUN YERİNDE OLUP OLMADIĞI, AYRICA HASTA’YA UYGULANAN YÖNTEMDEN DAHA AZ RİSKLİ BAŞKACA YÖNTEMLERİN UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞININ ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * RADYOLOJİ UZMANI * ENDİKASYON KARARI * KOMPLİKASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ 46


DAVACILARIN TALEBİNİN DEVLET HASTANESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DOĞUMA İLİŞKİN OLMAYIP, DAVALI DOKTORUN ÖZEL MUAYENEHANESİNDE GEBELİK SÜRESİNCE VERMİŞ OLDUĞU HİZMETE İLİŞKİN OLDUĞUNDAN; VEKÂLET AKDİNE DAYALI OLARAK ADLİ YARGI’DA DAVA AÇILABİLECEĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GEBELİK TAKİBİ * ANOMALİLİ BEBEK DOĞUMU 49


MAHKEME’CE, DOSYADA BULUNAN İKİ RAPOR ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ GİDERMEK İÇİN ATK. GENEL KURUL RAPORU ALINMIŞ İSE DE, ÖĞRETİM ÜYELERİ’NİN SUNMUŞ OLDUĞU BİLİMSEL MÜTALAA’NIN, MAHKEME’CE USULÜNE UYGUN ALINMIŞ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU SAYILAMAYACAĞI HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BOYUN FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ50


CEZA MAHKEMESİ YARGILAMASINDA ALDIRILAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI; DAVACILARIN İDDİALARINI KARŞILAMAKTAN, İNANDIRICI VE TATMİNKAR OLMAKTAN UZAK OLDUĞUNDAN, İTİBAR EDİLİP HÜKÜM KURULAMAYACAĞI HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * DAHİLİYE UZMANI * GÖĞÜS AĞRISI, SOL KOLDA AĞRI VE KUSMA ŞİKAYETİ İLE BAŞVURAN HASTAYA YAKLAŞIM * MİYOKARD İNFARKTÜSÜ AYIRICI TANISI 52


DAVALI DOKTOR’UN DAVALI ŞİRKETİN ESKİ ORTAĞI OLDUĞU, OLAY TARİHİNDE DAVALI ŞİRKETTE YÖNETİCİ KADROSUNDA ÇALIŞTIĞI VE ŞİRKETİN BORÇLARI NEDENİYLE ŞAHSİ SORUMLULUĞUNUN BULUNMADIĞINDAN; HÜKMEDİLEN TAZMİNATTAN MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN SORUMLU TUTULMAMASI GEREKTİĞİ HK. 


* NEFROLOJİ UZMANI * DİYALİZ TEDAVİSİNDE HEPATİT C BULAŞI  


* HASTA GÜVENLİĞİ 54


ADLİ TIP KURUMU GENEL KURULU RAPORU’NUN; DAVACI HASTA’NIN AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEN DAVALILARIN TEŞHİS VE TEDAVİ ANLAMINDA YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ HUSUSLARINDA AÇIKLAMA İÇERMEDİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * ANESTEZİ KOMPLİKASYONU OLARAK YEMEK BORUSUNUN YIRTILMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 55


MAHKEME’CE ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI; BU TİP KOMPLİKASYONA NE GİBİ DURUMLARDA RASTLANDIĞI, DOĞUM SIRASINDA HERHANGİ BİR HATA, İHMAL OLUP OLMADIĞI, GEREKLİ ÖZENİN GÖSTERİLİP GÖSTERİLMEDİĞİ KONULARINDA YETERLİ AÇIKLAMALARI İÇERMEDİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 57


BİLİRKİŞİ RAPORU’NDA; HER NE KADAR DAVALILARA KUSUR ATFEDİLMEMİŞ İSE DE, LEZYONUN ERKEN TESPİT EDİLMEDİĞİ AÇIK OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ, ERKEN TEŞHİS EDİLSEYDİ DAHİ MEVCUT DURUMUN GELİŞİP GELİŞMEYECEĞİNE DAİR BİLİMSEL BİR AÇIKLAMA GETİRİLMEDİĞİ, İHTİMALE DAYANILARAK KANAAT BİLDİRİLDİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * DOĞUM LEKESİ OLAN YENİDOĞANA YAKLAŞIM * CİLT LEZYONU AYIRICI TANISI 60


DAVACI TARAFÇA BİLİRKİŞİ RAPORU’NA İTİRAZ EDİLMESİ VE YENİDEN RAPOR ALDIRILMASININ TALEP EDİLMESİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * SUNİ SANCI VE VAKUM YÖNTEMİ KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 62


MAHKEME’CE HÜKME DAYANAK KILINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NIN; DAVACI HASTA’NIN AŞAMALARDA DİLE GETİRDİĞİ İTİRAZLARINI KARŞILAR MAHİYETTE VE YETERLİ OLMAMASI HK. 


* ÜROLOJİ UZMANI * KAPALI BÖBREK TAŞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 63


DAVA KONUSU OLAY VE HASTA’NIN AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEN, DAVALI DOKTOR’UN TEŞHİS VE TEDAVİ ANLAMINDA YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ KONUSUNDA YETERLİ AÇIKLAMALARI İÇERMEYEN BİLİRKİŞİ RAPORU HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * KÜRTAJ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * SEVK KARARI VE ZAMANI 65


MAHKEME’CE, DOSYAYA BİRİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ VE BİRİ DE TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU ÖĞRETİM ÜYESİ OLAN İKİ KİŞİLİK KURUL’DAN BİLİRKİŞİ RAPORU ALINMAK SURETİYLE, DAVANIN REDDİNE KARAR VERİLDİĞİ, OYSA Kİ; DAVACILARIN ALINAN RAPOR’A İTİRAZ ETTİKLERİ VE İTİRAZLARINI DESTEKLER BİÇİMDE ALDIKLARI ÖZEL RAPORLARI DA DOSYAYA İBRAZ ETTİKLERİ HK. 


* KARDİYOLOJİ UZMANI * ANJİYO ENDİKASYONU 68


MAHKEME KARARI’NIN DAYANAĞI ADLİ TIP RAPORU’NUN, HÜKÜM KURMAYA YETERLİ OLMADIĞI HK. 


* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI İLE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE 


YÖNETİMİ 69


DAVALI DOKTOR VE ÖZEL HASTANE’NİN KUSURUNUN BULUNUP BULUNMADIĞI, KONULAN TEŞHİS VE ÖNERİLEN TEDAVİNİN SOMUT DURUMA UYGUN DÜŞÜP DÜŞMEDİĞİ; TEKNİK BİLGİ VE UZMANLIK GEREKTİRMEKTE OLDUĞUNDAN, UZMAN BİLİRKİŞİ VEYA BİLİRKİŞİ KURULU’NDAN RAPOR ALINMASI GEREKTİĞİ HK. 


* ACİL SERVİS EKİBİ * YÜKSEK ATEŞ ŞİKAYETİ İLE GETİRİLEN ÇOCUĞA YAKLAŞIM * KIZAMIK VE FARENJİT AYIRICI TANISI 70


MAHKEME’CE HÜKME DAYANAK KILINAN BİLİRKİŞİ RAPORU’NUN; DAVACI HASTA’NIN AŞAMALARDA DİLE GETİRDİĞİ İTİRAZLARINI KARŞILAR MAHİYETTE VE YETERLİ OLMADIĞI HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * BİYOTIP SÖZLEŞMESİ 71


DAVACI TARAFÇA BİLİRKİŞİ RAPORU’NA İTİRAZ EDİLMESİ, YENİDEN ATANACAK UZMAN BİLİRKİŞİ’DEN RAPOR ALDIRILMASINI TALEP ETMESİ  HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * YUMURTALIK KİSTİ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 73


DAVACI HASTA’NIN, AYDINLATILMIŞ ONAM BELGESİ’NİN İPTALİ İÇİN AÇTIĞI DAVA SONUCUNUN BEKLENİLMESİ GEREKTİĞİ HK.


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM  


FORMU 74


YAPILAN İŞLEMLERİN TIP BİLİMİ AÇISINDAN YETERLİLİĞİ VE DAVALILARA ATFI KABİL BİR KUSUR OLUP OLMADIĞININ TESPİTİNİN GEREKTİĞİ HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEYİN TÜMÖRÜ AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KONTROL MUAYENELERİ 75


TAKİPSİZLİK İLE SONUÇLANAN SORUŞTURMA DOSYASI’NDA ALINAN VE DAVACILARCA İTİRAZ EDİLEN, ADLİ TIP KURUMU RAPORU HÜKME ESAS ALINARAK KARAR VERİLMEMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * HATALI TEŞHİS VE TEDAVİ İDDİASI 77


DAVACI TARAFÇA ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİRAZ EDİLDİĞİ, SADECE ATK. RAPORU’NA İTİBAR EDİLEREK HÜKÜM KURULAMAYACAĞI HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * ANTİKOAGÜLASYON TEDAVİ İLKELERİ * YAYGIN DAMARİÇİ PIHTILAŞMA VE GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 78


İNANDIRICI VE TATMİNKAR OLMAKTAN UZAK OLAN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİBAR EDİLİP HÜKÜM KURULAMAYACAĞI HK. 


* ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI * TRAFİK KAZASI SONRASI SAĞ EL BİLEK KEMİĞİ KIRIK HASTAYA YAKLAŞIM * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AMELİYAT YÖNTEMİNİN SEÇİMİ 79ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN; AMELİYAT SONRASI ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEN DAVALI DOKTOR’UN TEŞHİS VE TEDAVİ ANLAMINDA YETERLİ ÖZEN VE DİKKATİ GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİ HUSUSLARINDA YETERLİ AÇIKLAMAYI İÇERMEDİĞİ HK. * KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM SONRASI KANAMALI HASTAYA YAKLAŞIM * DOĞUM SONRASI RAHİMDE PLASENTA KALMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 82


2 AYRI HASTA’NIN AYNI KONUDA AÇTIKLARI DAVALARDA, ADLİ TIP KURUMU’NUN FARLI RAPORLAR VERDİĞİ VE ÇELİŞKİ OLUŞTURDUĞU  HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * ANESTEZİ UZMANI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * HASTANE ENFEKSİYONLARI 84


DAVACI HASTA’YA YASAL MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE SAĞLANACAK SOSYAL GÜVENCE KAPSAMININ, SİGORTALI OLDUĞU TAKTİRDE REHABİLİTASYON VE PROTEZ GİDERİ YÖNÜNDEN DEVLET KATKISININ VE DAVACININ YAPACAĞI HARCAMA MİKTARININ BELİRLENMESİ GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * GEBELİK TAKİBİ * ANOMALİLİ BEBEK DOĞUMU * MALULİYET RAPORU * SOSYAL YARDIMLAR 87


ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; SÜNNET OPERASYONUNDA KUSUR BULUNUP BULUNMADIĞI YETERLİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULMADIĞI GİBİ, HÜKME ESAS OLACAK ŞEKİLDE BİLİMSEL GÖRÜŞ DE SERGİLENMEDİĞİ HK. 


* SÜNNET OPERASYONU KOMPLİKASYONU OLARAK NEKROZ * YARA BAKIMI VE PANSUMANIN ÖNEMİ 89


DAVACI TARAFÇA ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA İTİRAZ EDİLMESİ VE KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLARINDAN OLUŞAN BİLİRKİŞİ HEYETİ’NDEN RAPOR ALDIRILMASININ TALEP EDİLMESİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * NORMAL DOĞUM ENDİKASYONU * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU * DOĞUM EYLEMİ SONRASI BEBEKTE TESPİT EDİLEN BRAKİAL PLEKSUS YARALANMASI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 91


TARAFLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN NİTELİĞİ VE ZAMANAŞIMI SÜRESİ HK. 


* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * BADEMCİK AMELİYATI SONRASI ÖLÜM * ZAMANAŞIMI 92


MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 25.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ ÇOK FAZLA OLDUĞU HK. 


* ACİL SERVİS HEKİMİ * İM ENJEKSİYON KOMPLİKASYONLARI 93


HÜKME ESAS ALINAN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NUN İNANDIRICI VE TATMİNKAR OLMAKTAN UZAK OLDUĞU HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * KÜRTAJ OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * EKTOPİK GEBELİK AYIRICI TANISI94


AMELİYAT SIRASINDA VE SONRASINDAKİ SORUNLARIN MEYDANA GELMESİNDE DAVALI DOKTOR’UN KUSURLU OLUP OLMADIĞININ SAPTANMASI GEREKTİĞİ  HK. 


* KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI * SİNÜZİT OPERASYONU KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 97


DAVA TARİHİ İTİBARİYLE, TARAFLAR ARASINDA 4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI KANUN’UN 3/H MADDESİNDE TANIMLANAN TÜKETİCİ İŞLEMİNDEN SÖZ EDİLEMEYECEĞİ HK. 


* ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI * PREMATÜRE DOĞAN BEBEĞE YAKLAŞIM * SÜRESİNDE PREMATÜRE RETİNOPATİ MUAYENESİNİN GEREKLİLİĞİ * TÜKETİCİ MEVZUATI 99


BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NA GÖRE; DAVALI DOKTOR’UN KOMPLİKASYONU TEŞHİS EDEMEDİĞİ, BU ŞEKİLDE DAVACI HASTA’YA MÜDAHALEDE GECİKTİĞİ, BU GEREKÇELERLE KUSURLU OLDUĞU HK. 


* GÖĞÜS CERRAHİSİ UZMANI * BİLATERAL AKSİLLER BLOK AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 101


ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; LAZER İLE YAPILAN ALANLARDA HAFİF KABARMA VE KIZARIKLIK GÖRÜLEBİLECEĞİ VE OLUŞAN BU ŞİKÂYETLERİN BİRKAÇ GÜNDE GERİLEDİĞİ BELİRTİLMEKTE İSE DE; DAVACI HASTA’DA OLUŞAN YANIKLARIN UZUN SÜRELİ TEDAVİYE RAĞMEN GEÇMEMESİ HK. 


* KARDİYOLOJİ UZMANI * LAZER İLE VARİS OPERASYONU SONRASI KOMPLİKASYON OLARAK YANIK * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE  


YÖNETİMİ 103


DAVACI HASTA’NIN ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NA KARŞI YAPTIĞI İTİRAZLAR HUSUSUNDA OLUMLU VE OLUMSUZ BİR KARAR VERİLMEDİĞİ AYRICA DOSYADA MEVCUT ADLİ TIP RAPORU’NUN HÜKÜM KURMAYA YETERLİ VE ELVERİŞLİ OLMADIĞI HK. 


* BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ UZMANI * BEL FITIĞI AMELİYATI KOMPLİKASYONLARI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ105


MAHKEME’CE HÜKMEDİLEN 5.000.-TL. MANEVİ TAZMİNAT MİKTARININ AZ OLDUĞU HK. 


* GENEL CERRAHİ UZMANI * SAFRA KESESİ AMELİYATINDA VÜCUTTA UNUTULAN AMELİYAT MALZEMESİ * HASTA GÜVENLİĞİ107


HUKUK YARGILAMASINDA, CEZA DAVASI’NDA ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORLARI’NA BAĞLI KALINARAK HÜKÜM TESİS EDİLEMEYECEĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK KANAMA * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ 109


DAVACI HASTA; AMELİYATA GİRMEDEN ÖNCE AMELİYATIN RİSKLERİ HAKKINDA HİÇ AYDINLATILMADIĞINI, HATTA DOSYA ARASINDA BULUNAN “CERRAHİ GİRİŞİM İZİN FORMU” ALTINDAKİ İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADIĞINI İLERİ İDDİA ETTİĞİNDEN; MAHKEME’CE, HASTA’NIN İDDİA ETTİĞİ GİBİ AMELİYATTAN ÖNCE, AMELİYATIN TÜM RİSKLERİ HAKKINDA AYDINLATILIP AYDINLATILMADIĞININ TESPİTİ AÇISINDAN, “CERRAHİ GİRİŞİM İZİN FORMU” ALTINDAKİ İMZANIN HASTA’YA AİT OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ İÇİN İMZA İNCELEMESİ YAPTIRILMASI VE SONUCUNA GÖRE HÜKÜM TESİSİ GEREKTİĞİ HK. 


* GÖZ HASTALIKLARI UZMANI * KATARAKT AMELİYATI KOMPLİKASYONU OLARAK RETİNA DEKOLMANI * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU 110


DAVALI DOKTOR’UN MEVCUT DURUMUN TESPİTİ İÇİN GEREKEN TAKİPLERİ TIP KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPIP YAPMADIĞI, YAPILAN TAKİP VE KAYITLARDA BEBEĞİN NE ZAMAN SIKINTIYA GİRDİĞİ, SEZARYEN ENDİKASYONU BULUNUP BULUNMADIĞI, NORMAL DOĞUM YAPTIRILMASININ TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, DAVALI DOKTOR TARAFINDAN UYGULANAN TEDAVİNİN YETERLİ VE TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARININ VERİLERE DAYALI OLARAK ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK BEBEĞİN BOYNUNA KORDON DOLANMASI VE ASFİKSİ * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * TRAVAY TAKİBİ KAYITLARI * SEZARYEN ENDİKASYONU 112


DOSYA KAPSAMINDAN; DAVALI HASTANE’NİN, ADLİ TIP RAPORU’NDA VE MAHKEME GEREKÇESİNDE İZAH EDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRİP GETİRMEDİĞİNİN NET OLARAK ANLAŞILAMADIĞI HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * YENİDOĞANDA SARILIK AYIRICI TANISI 114


GEBEYE SEZARYAN ÖNERİLDİĞİ ANCAK GEBENİN KENDİ TERCİHİ İLE NORMAL DOĞUM YAPMAK AMACIYLA HASTANEYE SON ANDA GELDİĞİ İDDİASININ İSPATLANAMADIĞI HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * SEZARYEN ENDİKASYONU * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK BRAKİAL PLEKSUS * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * YENİ TARİHLİ HASTA TAKİP FORMU 117


DAVACILAR, YENİDOĞAN’IN BEYİN FELCİ GEÇİRMESİNDE, DAVALI DOKTORUN DOĞUM EYLEMİ İLE İLİŞKİSİNİN OLDUĞUNU İLERİ SÜREREK ELDEKİ DAVAYI AÇMIŞ OLDUĞUNA GÖRE; HÜKME ESAS ALINAN ADLİ TIP RAPORU’NDA BU HUSUSLAR ÜZERİNDE HİÇ DURULMADIĞI HK. 


* KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI * DOĞUM KOMPLİKASYONU OLARAK BRAKİAL PLEKSUS * KOMPLİKASYON SÜREÇ VE YÖNETİMİ * HİPOKSİK İSKEMİK ENSEFALOPATİ 119


ADLİ TIP KURUMU RAPORU’NDA; DAVALILARCA UYGULANAN TEDAVİNİN YETERLİ VE TIP KURALLARINA UYGUN OLUP OLMADIĞI, TEKRAR HASTANEYE MÜRACAAT EDEN VE MİTRAL MEKANİK KAPAĞI BULUNAN, BU NEDENLE .... İSİMLİ İLACI KULLANAN HASTANIN ŞİKAYETLERİ NEDENİYLE YAKIN (YATIRILARAK) TAKİBİNİN GEREKİP GEREKMEDİĞİ, DAVACILARIN KENDİ İSTEKLERİ İLE HASTA’YI ÇIKARDIKLARINA DAİR İMZALI BEYANLARI BULUNMADIĞINA GÖRE HASTA’NIN HASTANE’DEN ÇIKARILMASININ UYGUN OLUP OLMADIĞI HUSUSLARINDA BİR İRDELEME YAPILMADIĞI HK. 


* KARDİYOLOJİ UZMANI * ACİL SERVİS HEKİMİ * KALP KAPAĞI AMELİYATI KONTROLLERİ * INR TAKİBİ * TABURCULUK KARARI VE ZAMANI 122


DAVACILAR TARAFINDAN DAHA ÖNCE AÇILAN TEDAVİ GİDERLERİNE YÖNELİK, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEKİ DAVA DOSYASININ SONUCUNUN BEKLENMESİ GEREKTİĞİ HK.