Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Yeni Personel Hukuku

Yeni Personel HukukuSayfa Sayısı
:  
209
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-5202-16-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ

 

"Yeni Personel Hukuku" isimli eserimizle aslında personel mevzuatında sorunlu olan alanlar irdelenmeye çalışılmış ve personel hukukunda sorun olan alanların altı çizilerek çözüm üretilmeye çalışılmıştır.

 

Personel mevzuatı denilince akla ilk olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gelmekte ve bu Kanunun uygulamaları işlenmektedir. Aslında, her kurumun kendi teşkilat kanunlarına göre bir personel sistemi mevcuttur. Örneğin, kurumlarda bir iş sözleşmesine istinaden çalıştırılan işçiler, 4857 sayılı iş Kanunu'na tabidirler. İşte biz gerek memurlar, gerek sözleşmeli personeller ve gerekse de işçiler açısından özlük ve sosyal güvenlik haklarını düzenleyen kanunlar dikkate alınarak yeni bir bakış açısıyla çalışma ortaya koymak istedik.

 

Bu kitapla amacımız, personelin çalışması ve emekliliği sürecinde tabi olduğu tüm normlar açısından bir durum değerlendirmesi yapılması ve sorun alanlarının çözüme kavuşturulmasıdır. Bu çerçevede yeni personel hukuku kavramı daha geniş bir düşünsel dünyayı ifade eder. Eğer bu çalışmamız sizlerin teveccühüne mazhar olursa, yeni baskılar bizi bu düşünsel dünyayı oluşturmaya teşvik edecektir. Çalışmamız bu haliyle bir başlangıç niteliğindedir ve yılların birikimi ve tecrübesiyle değişik mesleki dergi ve yayınlarda yayımlanmış makale ve çalışmalar güncellenmek suretiyle derlenmiş, yeni makale ve çalışmalar ilave edilmiş ve sizlere derli ve toplu bir çalışma ortaya konulmuştur.

 

Bu çalışmada geniş açıdan personel hukuku adı altında 19 başlık altında makaleye yer verilmiştir. Çalışmanın insan kaynakları yönetimi ile ilgilenen tüm okurlara yararlı olacağını düşünüyor, okurlarımıza yeni ufuklar açmasını temenni ediyor, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Erkan KARAARSLAN & Mahmut ÇOLAK Temmuz/2014 

BEKAD Yayınları Hakkında

 

2011 yılında, kamu ve özel sektörün eğitim faaliyetlerini desteklemek, sürekli değişen mevzuatı yakından takip ederek kurumsal kapasiteyi artırma amacıyla kurulan BEKAD, danışmanlık, hizmet içi eğitim ve eğitim seminerleriyle çok başarılı işlere imza atmakta, kurum ve kuruluşların takdirini toplamaktadır.

 

Nitelikli eğitimlerimize devam ederken eğitimlerin tamamlayıcısı olan yayınlarımızın sayısı da her geçen gün artmaktadır. Yeni kitapların basılması için yol gösterici öneriler alan BEKAD Yayınları, gündemi takip ederek kurum ve kuruluşların tam da ihtiyacı olan yayınları zamanında çıkarmak için çabalamaktadır.

 

Bu kapsamda, 17. Yayınımız olan Sayın Erkan KARAARSLAN ve Mahmut ÇOLAK tarafından kaleme alınan Yeni Personel Hukuku isimli kitabımızı siz değerli okuyuculara sunmaktayız. Belediye başkanları, meclis üyeleri, kamu görevlileri ve hatta staj yapan öğrencilerin özlük hakları, primler, sosyal güvenlik hakları gibi bir çok konunun ele alındığı bu kitabın sizlere yararlı olacağını umuyorum.

 

Bu yayının size ulaşımında katkısı bulunan başta yazarlarımız Sayın Erkan KARAARSLAN ve Mahmut ÇOLAK olmak üzere, dolayı ve dolaysız katkıları bulunan BEKAD' daki çalışma arkadaşlarıma, Danışma Kurulumuza ve Yönetim Kurulu Üyelerimize içtenlikle teşekkür ediyorum.

 

Saygılarımla.

 

Mücahit DOĞAN

BEKAD Yönetim Kurulu Başkanı  İçindekiler

 

BELEDİYE BAŞKANLARININ ÖZLÜK HAKLARI....................................................................... 1

Giriş.................................................................................................................................... 1

Belediye Başkanlığı Ödeneği......................................................................................... 1

Huzur Hakkı....................................................................................................................... 4

Belediye Başkanlığında Geçen Süre............................................................................ 6

Sosyal Hak Ve Yardımlar................................................................................................. 7

izin Hakkı......................................................................................................................... 11

Kıdem Tazminatı Hakkı................................................................................................. 11

VIP Salonlarından Yararlanma Hakkı......................................................................... 11

Hizmet Aracından Yararlanma Hakkı......................................................................... 12

Konut Hakkı..................................................................................................................... 12

Pasaport Hakkı............................................................................................................... 13

Silah Taşıma Ve Bulundurma İzni Hakkı................................................................... 13

Belediye Başkanlarının Kimlik Kartı Hakkı................................................................ 13

Belediye Başkanlarının Sosyal Güvenlik Hakları..................................................... 14 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ VE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ BELEDİYE BAŞKAN
YARDIMCILARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ.................................................................................... 27

Giriş.................................................................................................................................. 27

Belediye Meclis Üyelerinin Sosyal Güvenliği............................................................ 27

Belediye      Meclis      Üyeleri      Arasından      Belediye      Başkan      Yardımcısı
Görevlendirilmesi.......................................................................................................... 28

Belediye Meclis Üyesi Belediye Başkan Yardımcılarının Sosyal Güvenliği........ 29

Soru Cevaplar................................................................................................................. 31

Sonuç................................................................................................................................. 36

MAHALLİ İDARELERDE İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SİGORTA
PRİMİNE ESAS KAZANÇ MATRAHI VE PRİM ORANLARI................................................... 37

Giriş.................................................................................................................................. 37

Sözleşmeli Personelin Sosyal Güvenliğinin Ortaya Konması.............................. 40
Yasal Dayanak................................................................................................................ 41

Prime Tabi Tutulacak Ödemeler................................................................................. 42

Prime Tabi Tutulmayacak Ödemeler......................................................................... 43

Prim Oranları................................................................................................................... 49

Sonuç Ve Öneri............................................................................................................... 51

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN DANIŞMANLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ................. 53

Giriş.................................................................................................................................. 53

Başkan Danışmanlarının Nitelikleri, Sayısı Ve Ücreti............................................. 53

Başkan Danışmanlarının Sosyal Güvenliği.............................................................. 55

Sonuç Ve Öneri............................................................................................................... 60

İŞKUR TARAFINDAN TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMINA................................ 61

KATILANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ................................................................................... 61

Giriş.................................................................................................................................. 61

Kanuni Dayanak............................................................................................................. 62

Değerlendirme Ve Sonuç............................................................................................. 63 STAJ YAPAN ÖĞRENCİLERİN SİGORTALILIĞINDA PÜF NOKTALAR................................. 65

Giriş.................................................................................................................................. 65

Staj Yapan Öğrencilerin Sigortalılığı........................................................................... 66

Staj Yapan Öğrencilere Ödenmesi Gereken Ücret................................................. 68

Diğer Hususlar............................................................................................................... 70

Sonuç............................................................................................................................... 71

KAMU GÖREVLİLERİNİN DAHA YÜKSEK ÜCRET ELDE ETME İMKANI................................ 73

Giriş.................................................................................................................................. 73

Hak Kaybına Neden Olan Uygulamalar..................................................................... 73

Eksik Yapılan Ödemelerin Telafisinde Dikkat Edilecek Hususlar....................... 88

Örnek Uygulama............................................................................................................ 88 5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE İFADE ALINMASI SIRASINDA
AVUKAT BULUNDURULMASI................................................................................................ 91

Giriş.................................................................................................................................. 91

Hakkında Ön İnceleme Yapılan Kişinin İfadesinin Alınması................................. 91 Tanıkların Çağrılması ve ifadesinin Alınması.......................................................................... 102

MEMURLARIN ÇEŞİTLİ ADLARLA EK GELİR ELDE ETMESİNDE YASAK KAPSAMININ
GENİŞLETİLMESİ..................................................................................................................... 111

Giriş................................................................................................................................ 111

İlgili Kanun Maddesinde Yaşanan Değişim............................................................................. 111

Memurlar İçin Getirilen Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma
Yasağının Değerlendirilmesi................................................................................................. 112

Memurların Serbestçe Elde Edebileceği Kazanç Ve İratlar........................................................ 118

399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tabi (I) Sayılı Cetvelde Gösterilen
Personelin Ticaret Yasağı Karşısındaki Durumu...................................................................... 120

Ticaret Ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyetlerde Bulunma Yasağına Aykırı Hareket
Edenlere Uygulanacak Müeyyideler....................................................................................... 121

Sonuç.............................................................................................................................. 122

MEMURLARIN BASINA BİLGİ VE DEMEÇ VERMESİ...................................................... 125

Giriş................................................................................................................................. 125

Bilgi Ve Demeç Vermenin Mevzuat Karşısındaki Durumu......................................................... 125

Konuyla İlgili Bir Yargı Kararı................................................................................................ 126

Sonuç.............................................................................................................................. 127

BÜTÇE HAZIRLIK SÜRECİNDE MEMURLAR İÇİN SAĞLIK PRİMİ HESABI...................................... 129

Giriş................................................................................................................................... 129

Bütçede Sağlık Primi Giderleri.............................................................................................. 129

SORU VE CEVAPLARLA MAHALLİ İDARELERDE TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN
ZORUNLU MAL
İ SORUMLULUK SİGORTASI.............................................................................. 133

İDARE MAHKEMESİ KARARIYLA GÖREVİNE İADE EDİLEN BELEDİYE SÖZLEŞMELİ
PERSONELİNİN SGK İŞLEMLERİ.............................................................................................. 139

Giriş................................................................................................................................. 139

idari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilen Sözleşmeli Personel
Üzerine İdarece Yapılacak işlem.......................................................................................... 139

Mahkeme Tarafından Ücret Ödenmesine Karar Verilmesi Halinde Prime Esas
Kazanç Hesabı...................................................................................................................... 140

Diğer SGK işlemleri............................................................................................................ 140

Sözleşmenin Yenilenmemesinden Mahkeme Kararına Kadar Olan Dönemdeki
Sigortalılık Durumunun Değerlendirilmesi............................................................................... 141  

Sonuç............................................................................................................................. 142
HİZMET AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİNDE ÖDENECEK TAZMİNAT VE DİĞER
ÖDEMELER PRİMİ................................................................................................................ 143

Giriş................................................................................................................................ 143

Yasal Dayanak............................................................................................................. 143

5510 Sayılı Kanun Gereğince Prime Esas Kazanç Tespiti................................. 144

Prim Belgesinin Düzenlenmesi............................................................................... 146

Sonuç............................................................................................................................. 146

KAMU ÇALIŞANLARINDA İŞSİZLİK SİGORTASI............................................................... 147

Giriş................................................................................................................................ 147

İşsizlik Sigortasının Kapsamı................................................................................... 147

Kamu Çalışanları 4447 Sayılı Kanuna Tabi Olması............................................. 149

4447 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödeme Ve Hizmetler......................... 151

İşsizlik Sigortası Primi................................................................................................ 152

İşsizlik Ödeneğinin Miktarı......................................................................................... 153

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanmanın Şartları (Madde 51)................................... 154

İşsizlik Ödeneğinin Kesileceği Ve Durdurulacağı Haller..................................... 155

İdari Para Cezaları İle İdari İşlemlere Karşı İtirazlar............................................. 156

4447 Sayılı Kanuna Tabi Olmayanların Sgk Bildirimi........................................... 157

İşsizlik Sigortası Priminin Kamu İhale Genel Tebliğindeki Yeri......................... 157

Sonuç............................................................................................................................. 157

KAMU KURUMLARININ İŞÇİ TALEPLERİNİ İŞKUR ARACILIĞIYLA TEMİNİ..................... 159

Giriş................................................................................................................................ 159

İşçi Olarak Alınacaklarda Aranacak Şartlar............................................................ 161

İşkur Tarafından işe Göndermede Öncelikli Olanlar............................................ 161

İşkur'dan İşçi Talebinde Bulunma........................................................................... 162

İşçi Talebinde Dikkat Edilecek Hususlar............................................................... 163

İŞKUR'dan İşçi Talebinde Bulunulmayacak Hâller.............................................. 164

İşçi Talebinin İlanı Ve İş Başvurusu......................................................................... 165

Taleplerin İşkur Tarafından Karşılanma Esasları................................................. 165 KPSS Kapsamındaki Taleplerle İlgili Aday Listelerinin Belirlenmesi.............. 166

Kura Usulüne Tabi Taleplerle ilgili Aday Listelerinin Belirlenmesi.................. 167

Asıl Ve Ek Listelerin Kamu Kurum Ve Kuruluşuna Gönderilmesi.................... 167

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Yapılacak İşlemler........................................... 168

işçi Taleplerinde Masraf Karşılığı Ödenmesi....................................................... 169

Engelli Ve Eski Hükümlü Çalıştırma...................................................................... 170

Sonuç............................................................................................................................. 173

KAMU KURUMLARI YÖNÜNDEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU............................ 175

Giriş................................................................................................................................ 175

Kamu Kurumlarının 6331 Sayılı Kanunda Genel Olarak Yükümlülükleri........ 176

Madde Madde Kanunun Yürürlük Tarihleri............................................................ 179

iş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Karşılanma Yöntemi............................... 185

iş Güvenliği Uzmanı Kapsamı Genişletildi............................................................ 186

iş Güvenliği Uzmanlarına Üst Sınıflardaki Belgeleri Alabilmelerine İlişkin Sınav
Hakkı Getirilmesi........................................................................................................ 186

idari Para Cezaları..................................................................................................... 187

Değerlendirme, Sonuç Ve Öneri............................................................................. 194

6331 SAYILI KANUNDA TAŞERONLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ......................................... 197

6331 Sayılı Kanunda Alt İşverenlerin Yükümlülükleri.......................................... 197

Sonuç............................................................................................................................. 203

İŞYERİNDE GEÇİRİLEN KALP KRİZİ OLAYININ İŞ KAZASI KAPSAMINA GİRMESİ....205

Giriş................................................................................................................................ 205

iş Kazası Olayının Unsurları.................................................................................... 206

Sigortalının işyerinde Kalp Krizi Geçirmesi İş Kazası mıdır?............................. 207

Sonuç............................................................................................................................. 208