Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Yedek Parça Tasarım Hakkının Korunması

Yedek Parça Tasarım Hakkının KorunmasıSayfa Sayısı
:  
405
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-8380-40-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

YAZARIN öNSöZü

Ülkemizde uzun yıllar gerekli ilgiyi görmeyen fikri mülkiyet haklan, Gümrük Birliği ile birlikte hak ettiği ilgiye kavuşmuştur. DTO\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nün kuruluş anlaşmasının eki olarak kabul edilen Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nın da bu ilgideki payı inkar edilemez.

Teknoloji transferi yoluyla gelişmiş ülkelerin kazanç kapısı olarak gördüğü fikri mülkiyet hakları, gelişmekte olan ülkelerin de daha az maliyetle teknoloji transferini gerçekleştirerek kalkınmalarını sağlamaya çalışmaları nedeniyle bu iki blok arasında önemli tartışmalara neden olmuştur. Bu bağlamda konu birkaç kez masaya yatırılmıştır. Bugün TRIPS ile birlikte gelişmiş ülkelerin bu mücadelede üstün geldiğini söylemek yanlış olmaz.

Montaj sanayii ile başlayan serüveninde Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin fikri mülkiyet haklarını korumada uluslararası arenada kötü bir imajı vardır. Son zamanlarda çıkarmış olduğu mevzuatıyla bu imaj büyük oranda bertaraf edilmiş olsa da halen uygulamada ciddi sorunların olduğu da bir gerçektir.

Tasarımlar, uzun yıllar fikri mülkiyet hakları arasında hak ettiği yeri bulamamıştır. Ancak son yıllarda üretilen ürünlerin kalitesinin bir birine yakın olmasından dolayı müşterinin satın alma kararında, ürünlerin görünümü (tasarımı) önemli rol oynamaya başlamıştır. Bu bağlamda tasarımların korunması da önemli hale gelmiştir. Bu gelişme sonucunda bazı önemli hukuk sistemlerinde konuya ilişkin yeni düzenlemelere gidilmiştir. AB\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nin 1980\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′lerden sonraki konuya yaklaşımı ve üye ülke mevzuatlarını yakınlaştırma gayretlerine burada özellikle vurgu yapılmalıdır.

Yedek parça tasarımları otomobil, ev aletleri, beyaz eşya ve mobilya gibi bileşik ürünün söz konusu olduğu sektörlerde bir sorun haline gelmiştir. Sorun daha ziyade otomobil yedek parçalarında yaşanmaktadır. Eğer (otomobil) yedek parça tasarımları, herhangi bir ürün tasarımı gibi tam korumadan yararlanırsa bileşik ürün (otomobil) üreticileri, söz konusu yedek parça pazarında tekel imkanına kavuşacaktır ki, bu durumu tasarım korumasıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Yedek parça tasarımları hiç

korunmazsa bu da fikri mülkiyet haklarından birisi olan tasarım hakkını korumamak anlamına gelecektir ki, anılan hakların azami korunması yönündeki dünyadaki gidişata aykırı bir durum oluşturacaktır. AB Hukukunda tasarım mevzuatının uzun yıllar yürürlüğe girememesinin nedeni, yedek parça tasarımlarının hangi yönde korunacağı konusunda üye ülkelerin bir uzlaşmaya varamamış olmalarıdır. Bu da konunun ne kadar özel bir yere sahip oluğunu göstermektedir.

Bu çalışmada konu değişik hukuk sistemlerindeki düzenlemeler dikkate alınarak incelenmiştir. Özellikle AB ve Türk Hukukundaki düzenlemeler dikkate alınmıştır. Mevzuatın ülkemizde çok yeni olması ve uygulamanın yeni yeni belirmeye başlamasından dolayı, daha ziyade AB ve üye ülke hukuklarındaki öğreti ve mahkeme kararlarından yola çıkılarak konu aydınlatılmaya çalışılmıştır.

Yukarıda da belirtildiği gibi konunun ülkemizde az bilinmesinden dolayı bu çalışmayı yaparken, -yardımını aldığım kişi ve kurum sayısı oldukça fazladır (Burada okuyucunun tavsiye ve eleştirilerini beklediğimi belirtmek isterim. Bu tavsiye ve eleştiriler, csuluk@hotmail.com adresine gönderilebilir). Burada özellikle University of Baltimore\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan Prof. Dr. William FRYER III, MPI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan Dr. Anette KUR, Bilgi Üniversitesi\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nden Viginia Brovvn KEYDER ile kıymetli meslektaşlarım Dr. Hakan ACAR, Ar. Gör. Mesut AYDIN ve Av. Zeynel ÖZTÜRK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′e teşekkürü bir borç biliyorum. Ayrıca yapıcı eleştiri ve tavsiyelerinden dolayı kıymetli hocam Prof. Dr. A. Necip ORTAN\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ı burada anmadan geçemeyeceğim. Değerli hocam ve danışmanım Prof. Dr. Güzin ÜÇIŞIK ile yapıcı eleştirileri ile bana yön tayin eden Prof. Dr. Hüseyin HATEMİ, Prof. Dr. M. Kemal OMAĞ ve Doç. Dr. Lerzan YILMAZ hocalarıma da müteşekkirim. Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN, Hakim A. Saadet ARIKAN, Kaan DERİCİOĞLU ve yardımını aldığım, ancak burada isimlerini sayamadığım herkese minnettarım. Kitabın basım ve yayımını yapan Yargı Yayınevi mensupları ile kapak tasarımını yapan A ajans\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′a ayrıca teşekkür ederim.


Küçükçekmece, 1 Ocak 2001

Dr. Cahit SULUKöNSöZ

Sınai Haklar Hukukunun tarihsel gelişiminden söz etmek, kısmen sanayi hukuku ve ülke tarihlerini açıklamak anlamına gelir.

Ondokuzuncu yüzyıl, özellikle 1840 yıllarından başlayan işaretler, Kıta Avrupa ilk sanayi devriminin kıvılcımları olmuştur. Kuşkusuz, Onsekizinci yüzyılın sonlarında İngiltere\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′de tarım toplumundan, sanayi toplumuna geçiş hamlesi gelişmenin öncüsü olmuştur.

Yeni buluşlar ve buhar makinesinin geliştirilmesi (James Watt\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın:1769 tarihli patent) makine döneminin başlatılması, böylelikle o zaman doğru ulaşılır olmayan sanayi sektörünün kapıları açılmıştır. .

Kuşkusuz, Sınai Haklar Hukukunun sanayileşme sürecinde korumaya değer gördüğü diğer fikir ürünlerden olan \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Tasarımlar\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" da aynı önem ve ilgiyi görmüştür.

Tasarımların korunması konusunda Fransa ve İngiltere\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′de yapılmış yasal düzenlemeler, Ondokuzuncu yüzyılın ilk yarısında Alman Birliğinin kurulması öncesi Friedrich Cari von Savigny söylemiyle (Vom Beruf unserer zeit für Gesetzgeburg und Rechtswissenschaft 1814) dikkat çekmiş eyalet devletleri, tasarımların korunması ile ilgili tasarılar hazırlamışlar ve özellikle Fransız yasası (Gesetz zum Schutz von Fabrikmustern) göz önünde tutulmuştur. Bu konudaki çalışmalar 1 Nisan 1876 Alman Tasarım Yasasının yürürlüğe girmesiyle (Geschamacksmustergesetz) sonuçlanmıştır. Alman istatistik rakamlarının verilerine göre, 1903-1905 yılları arasında tasarım başvurusu yaklaşık 171.461-211.398\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′e ulaşmıştır.

Tasarımın korunmasının yasalaşması, ilk dönemlerinde öncelikle ulusal sanayiyi pedagojik anlamda etkilemiştir.

Taklitçilik (plagiat) hızla, azalmış, imalatçının evvelce taklit etme özgürlüğü, yerini tescil edilmiş ve yasal olarak korunmakta olan bir tasarımı mı taklit etmekteyim tedirginliğine bırakmıştır.

Sınai Haklar Hukukunun konusunu oluşturan fikri sanayi ürünlerinin doğası, zaman ve mekandan soyut olmalarıdır. Bu özellik, anılan hakların

korunmasının, ulusal düzeyin ötesinde uluslararası korunmasını gerektirmektedir. Sınai Hakları Hukuku alanı ile ilgili uluslararası sözleşmeler, Dünya Ticareti Örgütü Antlaşması ve buna ilişkin ek metinler (TRIPS Metni) ulusal düzenlemelerin de uyumlu hale getirilmesini zorunlu kılmıştır. Nitekim, ülkemizde de 1995 tarihinde kabul edilerek, yürürlüğe sokulan 554 sayılı \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" bu gelişmenin sonucudur.

Dr. Cahit Suluk, Tasarım Hukuku konusunda, daha çok Genel Hükümler ve Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku kapsamı çerçevesinde yapılmış incelemeler mevcutken, böylesi özel bir konuyu seçmiş olması ve benim de üyesi olduğum başkanlığını Prof. Dr. Güzin Üçışık\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′m yaptığı ve Prof. Dr. Hüseyin Hatemi, Prof. Dr. M. Kemal Omağ ile Doç. Dr. Lerzan Yılmaz\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′dan oluşan jüri önünde başarı ile savunması övgüye değerdir.

Bu alandaki çalışmaların yakın bir gelecekte Yüksek Öğrenim Kurulunun \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Fikri ve Sınai Haklar Hukuku Anabilim Dalı\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" kurulması yönündeki kararını vermesinde etkili olacağına inanmak dahi mutluluk vericidir.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Bir yıkıcı eleştiri var, bir de verimli eleştiri, birincisi çok kolaydır, çünkü ne kadar sınırlı olursa olsun, kafasında herhangi bir ölçü, herhangi bir örnek kurup sonra da cesaretle önündeki kitabın buna uymadığına, bu yüzden işe yaramayacağına inandırmak yetiyor; böylece de bilim adamı-sanatçıya karşı her türlü sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Verimli eleştiri epeyce daha güç.

Onun soruları şöyle:

Yazar ne yapmak istemiş? Bu plan akıllı ve anlaşılabilir bir şey mi? Onu uygulamayı ne kadar başarabilmiş? Bu sorular anlayışlı ve sevgiyle cevaplandırılınca yazara yardım etmiş oluruz; o da sonraki çalışmalarında şüphesiz ilerlemeler kaydeder ve eleştirimize karşı yükselir.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
Aralık 2000, Levent Prof.Dr. A. Necip ORTAN

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ ??
YAZARIN ÖNSÖZÜ ??
İÇİNDEKİLER ??
KISALTMALAR ??
KAYNAKÇA ??
GİRİŞ 1
I. KONUNUN TAKDİMİ 1
II. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE İNCELEME PLANI 10


BİRİNCİ BÖLÜM
TASARIM VE TASARIM HAKKI KAVRAMLARI


§ 1. TASARIM KAVRAMI 17
I. TANIMI VE UNSURLARI 17
A. TANIMI 17
B. UNSURLARI 21
1. Genel Olarak 21
2. Yenilik 24

a) Genel Olarak 24
b) Rengin Yeniliğe Etkisi 28
c) Yenilik Çeşitleri 30
aa) Mutlak Yenilik - Nisbi Yenilik 30
bb) Objektif Yenilik -Sübjektif Yenilik 31
cc) Basit Yenilik- Nitelikli Yenilik 32
d) EndTasKHK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′da Yenilik 33
aa) Genel Olarak 33
bb) Yeniliğin Belirlenmesi 39
3. Ayırt Edici Nitelik 40
a) Kavram 40
b) Ayırt Edici Niteliği Belirlerken Kullanılacak Kriterler 43
aa) Genel izlenimde Belirgin Farklılık 43
bb) Bilgilenmiş Kullanıcı Gözü 44
cc) Farklılıklardan Çok Ortak Özelliklere Ağırlık Verilmesi 46
dd) Tasarımcının Tasarımı Geliştirmede Seçenek Özgürlüğü 48
ee) Tasarımın Uygulandığı Ürün ya da


Uygulandığı Alan 50
c) Ayırt Edici Niteliğin Değerlendirilmesi 50
4. Ürün ve/veya Ürün Parçası 51
5. insan Duyuları ile Algılanabilen
(iki ve/veya Üç Boyutlu) Görünüm 61
II. ÇEŞİTLERİ 65
A. TESCİLLİ VE TESCİLSİZ TASARIMLAR 66
B. ESTETİK VE İŞLEVSEL (FONKSİYONEL) TASARIMLAR 71
C. İKİ VE ÜÇ BOYUTLU TASARIMLAR 78
D. TASARLANAN VE TASARIMIN UYGULANDIĞI
ÜRÜN BAKIMINDAN TASARIMLAR 79
§2. TASARIM HAKKI VE BU HAKKIN DİĞER FİKRİ
MÜLKİYET HAKLARIYLA İLİŞKİSİ 81
I. TASARIM HAKKI 81
II. TASARIM HAKKININ DİĞER FİKRİ
MÜLKİYET HAKLARIYLA İLİŞKİSİ 84
A. GENEL OLARAK 84
B. ÖZEL OLARAK ., 86
1. Fikir ve Sanat Eserleriyle ilişkisi 86
2. Patentle ilişkisi 90
3. Faydalı Modelle ilişkisi 94
4. Yarı iletkenlerin Topografyaları ile ilişkisi 96
5. Veri Tabanları (Databases) ile ilişkisi 98
6. Ayırt Edici Ad ve işaretlerle ilişkisi 99
a. Markayla ilişkisi 100
b. Coğrafi işaretle ilişkisi 105
c. Ticaret Unvanı ve işletme Adıyla ilişkisi 106
III. KÜMÜLATİF KORUMA (ÇOKLU KORUMA) İLKESİ 107


İKİNCİ BÖLÜM

YEDEK PARÇA TASARIMI VE HUKUKSAL KORUMA


§3. PARÇA, YEDEK PARÇA, BİLEŞİK ÜRÜN VE
YEDEK PARÇA TASARIMI KAVRAMLARI
I. PARÇA, YEDEK PARÇA VE BİLEŞİK ÜRÜN KAVRAMLARI

.115
.115

XII

A. GENEL OLARAK \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′. ., 115
B. YEDEK PARÇA ÇEŞİTLERİ 120
1. Teknik Fonksiyon ifa Edebilmesi İçin Belli Bir Biçimde
Yapılması (Tasarlanması) Gereken Yedek Parçalar
(Must Fit Parçalar) 120
2. Bileşik Ürünün Genel Görünümüyle Uyumu için Belli Bir
Biçimde Yapılması (Tasarlanması) Gereken Yedek
Parçalar (Must Match Parçalar) 122
II. YEDEK PARÇA TASARIMI .<■:-, 123
A. KAVRAM 123
B. ÇEŞİTLERİ 127
1. Must Fit Parça Tasarımı 127
2. Must Match Parça Tasarımı 133
§4. YEDEK PARÇA TASARIM HAKKINA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER 134
I. GENEL OLARAK 134
II. ÇEŞİTLİ HUKUK SİSTEMLERİNDEKİ DÜZENLEMELER ..: 136
A. ALMAN HUKUKU 137
B. İSVİÇRE HUKUKU , 140
C. FRANSIZ HUKUKU 143
D. İTALYAN HUKUKU 145
E. İNGİLİZ HUKUKU 146
F. AMERİKAN HUKUKU 152
G. DİĞER HUKUK SİSTEMLERİ 157
1. Benelüx Hukuku 157
2. Japonya Hukuku 158
3. ispanya Hukuku 159
4. Avustralya Hukuku 161
5. Güney Afrika Hukuku 163
III. AB HUKUKU 164
A. GENEL OLARAK 164
B. AB HUKUKUNDAKİ KONUYA İLİŞKİN
DÜZENLEMELERİN GELİŞİMİ 172
1. Green Paper\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′deki Düzenleme 172
2. Topluluk Yönerge ve Tüzük Tasarılarındaki Düzenleme 174
C. MEVCUT DURUM VE SON GELİŞMELER 179
IV. TÜRK HUKUKU 183
V. ULUSLARARASİ ANLAŞMALARDAKİ DÜZENLEMELER 186

A. GENEL OLARAK \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"..: 186
B. PARİS ANLAŞMASI 188
C. BERN ANLAŞMASI 189
D. LA HAYE ANLAŞMASI 190
E. LOCARNO ANLAŞMASI 191
F. TRIPS 192


_^—— ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YEDEK PARÇA TASARIM HAKKINA GETİRİLEN \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KORUMA İSTİSNASI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"


§5. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KORUMA İSTİSNASI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" KAVRAMI 195
I. GENEL OLARAK 195
II. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KORUMA İSTİSNASI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"NIN UYGULANMASI İÇİN
GEREKEN ŞARTLAR 197
A. TASARLANAN ÜRÜN, BİLEŞİK BİR ÜRÜNÜN
PARÇASI VE GÖRÜNÜMÜ BU BİLEŞİK ÜRÜNE
BAĞIMLI OLMALI > 197
1. Tasarlanan Ürün, Bileşik Bir Ürünün Parçası Olmalı 198
2. Tasarlanan Ürünün Görünümü (Tasarımı),
Bağlı Olduğu Bileşik Ürüne Bağımlı Olmalı 200
B. YEDEK PARÇA TASARIMI, BİLEŞİK ÜRÜNE ORİJİNAL
GÖRÜNÜMÜNÜ YENİDEN KAZANDIRMAK ÜZERE
ONARIMDA KULLANILMALI 201
C. YEDEK PARÇA TASARIMI ÜÇÜNGÜ KİŞİLER
TARAFINDAN KULLANILMALI 202
D. ONARIM İÇİN KULLANILAN ÜRÜNÜN
(YEDEK PARÇANIN) KAYNAĞI KONUSUNDA
KAMUOYU YANILTILMAMALI 202
1. Genel Olarak 202
2. Kamuoyunu Bilgilendirme Yükümlülüğü ve Haksız Rekabet 203
3. Bileşik Ürüne Ait Tasarım Sahibinin,
Marka Hakkının Korunması 206
E. YEDEK PARÇA, PİYASAYA İLK SÜRÜLDÜĞÜ
TARİHTEN İTİBAREN ÜÇ YIL GEÇMİŞ OLMALI 207
XIV


§6. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KORUMA İSTİSNASI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" HAKKINDA İLERİ SÜRÜLEN
GÖRÜŞLER VE DEĞERLENDİRME 210
I. GENEL OLARAK 210
II. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KORUMA İSTİSNASI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"NI SAVUNAN GÖRÜŞLER
(MUST MATCH PARÇA TASARIMLARININ TAM
KORUNMASINA KARŞI OLAN GÖRÜŞLER) 212
III. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"KORUMA İSTİSNASI\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"NA KARŞI OLAN GÖRÜŞLER
(MUST MATCH PARÇA TASARIMLARININ TAM
KORUNMASINI SAVUNAN GÖRÜŞLER) 219
IV. KİŞİSEL DEĞERLENDİRME 227
A. GENEL OLARAK 227
B. REKABET ve HAKSIZ REKABET HUKUKU
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME 235
1. Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirme 235
2. Haksız Rekabet Hukuku Bakımından Değerlendirme 242
C. TÜKETİCİ HUKUKU BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME. 246
D. EKONOMİK BAKIMDAN DEĞERLENDİRME 249


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′
YEDEK PARÇA TASARIM HAKKINA TECAVÜZ VE HAK SAHİBİNİN YETKİLERİ


§7. YEDEK PARÇA TASRIM HAKKINA TECAVÜZ 253
I. TECAVÜZ KAVRAMI 253
A. GENEL OLARAK 253
B. TECAVÜZÜN KONUSU (TECAVÜZE UĞRAYAN ALAN) 257
II. TECAVÜZÜN BELİRLENMESİ 258
III. ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′DE SAYILAN
TECAVÜZ HALLERİ 262
A. SAHİBİNİN İZNİ OLMADAN YEDEK PARÇA
TASARIMININ KULLANILMASI (m.48/a) 262
B. LİSANS HAKKININ İZİNSİZ GENİŞLETİLMESİ VEYA
DEVREDİLMESİ (m.48/b) 263
C. TECAVÜZ FİİLLERİNE İŞTİRAK, YARDIM, BU
FİİLLERİN TEŞVİKİ VE/VEYA KOLAYLAŞTIRILMASI (m.48/c) 265
D. YEDEK PARÇA TASARIMINA TECAVÜZ EDİLEREK
XV

ÜRETİLEN VEYA TİCARET ALANINA ÇIKARILAN ÜRÜNÜ ELİNDE BULUNDURANIN, ÜRÜNÜ NEREDEN ALDIĞINI VEYA NASIL SAĞLADIĞINI BİLDİRMEKTEN
KAÇINMASI (m.48/d) 266
E. GASP(m.48/e) 267
IV. ELEKTRONİK TİCARET VE BUNUN SEBEP
OLDUĞU TECAVÜZLER 268
§8. TECAVÜZ HALİNDE İLERİ SÜRÜLEBİLECEK TALEP
VE DAVALAR VE İHTİSAS MAHKEMELERİ 269
I. GENEL OLARAK 269
II. İHTİYATİ TEDBİRLER VE ÖZELLİKLE
GÜMRÜKTE EL KOYMA 271
A. İHTİYATİ TEDBİRLER 271
1. Genel Olarak 271
2. Tecavüz Fiilinin Durdurulması (m.64/a) 273
3. Ürünlere El Koyma (m.64/b) 274
4. Teminat Verilmesi (m.64/c) 274
B. GÜMRÜKLERDE EL KOYMA 27^
III. TECAVÜZ HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR 277
A. HUKUK DAVALARI 277
1. Delillerin Tespiti Davası (m.62) 277
2. Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava (m.61) 279
3. Tecavüzün Tespiti Davası (m.49/l,a) 281
4. Tecavüzün Önlenmesi ve Durdurulması Davası (m.49/l,b) 281
5. Tecavüzün Giderilmesi Davası (m.49/l,c) 282
6. Tazminat Davaları 283

a) Maddi Tazminat (m.49/l,c) 283
b) Manevi Tazminat (m.49/l,c) 287
c) itibar Tazminatı (m.54) 288
7. Hukuk Davalarında ileri Sürülebilecek Talepler 291
a) Ürün ve Araçlara El Konması (m.49/l,d) 291
b) Ürünler Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması (m.49/l,e) 291
c) Ürün ve Araçların Şekillerinin Değiştirilmesi
veya imhası (m.49/l,f) 292
d) Hükmün İlgililere Tebliği ve Kamuya ilan
Yoluyla Duyurulması (m.49/l,g) 292
8. Taraflar, Görevli -Yetkili Mahkeme ve Zamanaşımı 293
XVIa) Davacılar 293
aa) Yedek Parça Tasarım Sahibi 293
bb) Lisans Alan 293
cc) Rehin ve intifa Hakkı Sahibi 294
b) Davalılar 295
c) Yetkili - Görevli Mahkeme 296
aa) Yetkili Mahkeme 296
bb) Görevli Mahkeme 298
d) Zamanaşımı 299
B. CEZA DAVALARI 301
1. Gerçeğe Aykırı Kimlik Bildiriminde Bulunmak (m.48/A,a) 302
2. Yedek Parça Tasarımının Koruma Altında
Olduğunu Belirten işareti, Ürün veya
Ambalaj Üzerinden Kaldırmak (m.48/A, a) 303
3. Hakkı Olmadığı Halde Kendisini
Tasarım Başvurusu Yapmış veya Tasarım
Sahibi Olarak Göstermek (m.48/A, a) 303
4. Tasarruf Hakkı Olmadığı Halde Tasarım
Üzerinde Tasarrufta Bulunmak (m.48/A, b) 303
5. Korunan Bir Tasarımı Olmadığı Halde,
Bu izlenimi Uyandıracak Eylemlerde
Bulunmak (m.48/A, b) 303
6. Tecavüz Fiillerinden Birini İşlemek (m.48/A, c) 304
IV. İHTİSAS MAHKEMELERİ 305
SONUÇ 309
ABSTACT 315


İLGİLİ MEVZUAT

I. 554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 319
II. 554 SAYILI ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA
KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK ...352
III. AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN
13 EKİM 1998 TARİHLİ TASARIMLARIN YASAL
KORUNMASI HAKKINDAKİ 98/71/EL SAYILI
YÖNERGESİ 369EKLER


Ek: 1a- Çeşitli Ürün Grupları için Tasarım Örnekleri 381
Ek: 1b- Çeşitli Ürün Grupları için Tasarım Örnekleri 382
Ek: 2a- Türkiye\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′de Tasarım Başvurusu ve Tescil Sayısı 383
Ek: 2b- Belli Başlı Ülkelerin 1998 Sonu İtibarıyla
Toplam Tescilli Tasarım Sayıları 384
Ek: 3 - Tasarım Koruması / Protectron of Design 385
Ek: 4a- Must Fit Parça Tasarımlarına Örnekler 386
Ek: 4b- Must Fit Parça Tasarımlarına Örnekler 387
Ek: 5a- Must Match Parça Tasarımlarına Örnekler 388
Ek: 5b- Must Match Parça Tasarımlarına Örnekler 389
Ek: 6 - Bileşik Ürünün Genel Görünüme Bağımlı
Olmayan Yedek Parça Tasarım Örnekleri 390
Ek: 7 - EndTaskHK\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′nın 10/111 Maddesinde Düzenlenen
Modüler Ürün Tasarımlarına Örnekler 391
Ek: 8a-1989 - 1991 Yılları Arasında Otomobil
Üreticilerinin Ffansa\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′daki Tasarım Tescili 392
Ek: 8b-1989 - 1991 Yıllarında Ford ve Fiat\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′ın
Danimarka\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\′daki Tasarım Tescili 393
Ek: 9a- La Haye Sistemine Göre Yapılan Tasarım Başvurulan 394
Ek: 9b- Dünyada Yapılan Tasarım Başvuruları 395
Ek: 10- Tasarımların uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Ana Sınıflar 396

İNDEKS 403