Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtayın İş Hukukuna İlişkin Kararlarının DeğerlendirilmesiSayfa Sayısı
:  
369
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-377-169-2

30,00 TL

MİLLİ KOMİTE BAŞKANI PROF. DR. MÜNİR EKONOMİ′NİN SEMİNERİ AÇIŞ KONUŞMASI


Yargıtayımızm çok değerli daire başkanları, üyeleri, tetkik hâkimleri, sayın konuklar ve değerli Milli Komite üyeleri; Milli Komitemizin "Yargıtay Kararlarını Değerlendirme Seminerleri"nin 32′ncisini açmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım.

Hakikaten Milli Komite′nin varlığının ve faaliyetlerinin devamında, 32 yıldır sizlerin gösterdiği katkı, yardım ve ilgi bizim için büyük bir şeref olmuştur. Sadece kurumlaşmakla kalmadı, aynı zamanda geleceğe yönelik bütün faaliyetlerini şimdiden güvence altına almış olarak görebiliriz.

Yargıtay′ın değerli üyeleriyle kurulan ilişkinin, bir bakıma bilim ve uygulama arasında en iyi diyalogu gerçekleştirdiğine inanıyorum; öyle ki, bu diyalog sayesinde iş hukukunun gelişmesine de büyük bir katkımız olduğu bir gerçektir.

Seminerimize bu yıl katılan Yargıtay üyelerine huzurlarınızda teşekkür ederken, saygıdeğer Yargıtay üyeleri ve tetkik hakimlerini Yargıtay l′inci Başkanlığından gelen sıraya göre ismen de sizlere takdim etmek istiyorum:

• 21 ′inci Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Ali Güneren,

• 2l′inci Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Necdet Okay,


• 9′uncu Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Kılıçoğlu,

• 9′uncu Hukuk Dairesi Tetkik Hakimleri Sayın Bektaş Kar ve Şahin Çil,


• 10′uncu Hukuk Dairesi Başkanı Sayın Süleyman Caner,

• 10′uncu Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Fatih Arkan,


Teşrif ettikleri için kendilerine tekrar teşekkürleri huzurlarınızda arz etmek istiyorum.

Bu arada, yıllardır seminerlerimizi destekleyen, çok dostça hareket eden Yargıtay 9′uncu Hukuk Dairesi Onursal Başkanı Sayın Osman Güven Çankaya da aramızda bulunuyorlar. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Seminer tebliğlerini hazırlayan değerli üyelerimize bu gayretleri için her zaman olduğu gibi teşekkürlerimi tekrar ediyorum.


Bu arada, faaliyetlerimizi yıllardan beri destekleyen, maddi ve manevi katkılarda bulunan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu′na ve bu seminerde bize yardımlarını esirgemeyen Sabancı Hol-ding′e tekrar teşekkürü bir borç bilirim.

Şimdi, semineri başlatmak üzere Başkanlık için 9′uncu Daire Başkanı Sayın Mustafa Kılıçoğlu′nu kürsüye davet ediyorum. Tebliğ sunmak üzere de ben başımı eğerek kürsüye gidiyorum.


İÇİNDEKİLER


Milli Komite Başkanı Prof. Dr. Münir Ekonomi′nin
Semineri Açış Konuşması


.


Prof. Dr. Münir Ekonomi

Tebliğ: Bireysel İş İlişkisinin Kurulması ve İşin
Düzenlenmesi Açısından Yargıtay′ın 2007 Yılı
Kararlarının Değerlendirilmesi

Genel Görüşme.
Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu

Tebliğ: Bireysel İş İlişkisinin Sona Ermesi ve
Kıdem Tazminatı Açısından Yargıtay′ın 2007
Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi 105


Genel Görüşme 167

Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer

Tebliğ: Toplu İş İlişkileri Açısından Yargıtay′ın
2007 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi

Genel Görüşme ,Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu

Tebliğ: Sosyal Sigortaların Genel Hükümleri ve Türleri
Açısından Yargıtay′ın 2007 Yılı
Kararlarının Değerlendirilmesi
Genel Görüşme.