Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (30)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar

Vergide Doğru Bilinen YanlışlarSayfa Sayısı
:  
607
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-975-8082-58-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Dursun Ali YAZ S.M Mali Müşavir, MBA 1973 Şişli, İstanbul doğumludur. 1992-1998 yılları arasım borsa şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1998-20( yılları arasında Yeminli Mali Müşavirlik firmasında denetçi olar; görev yapmıştır. 2002 yılında S.M. Mali Müşavir olarak mesleki faaliyetine kec ofisinde başlayan Dursun Ali YAZ, 2009 yılında Suadiye Denetim Mali Müşaviri Ltd.Ştİ.′nin kurucu ortağı olarak çalışmalarına kurumsal kimlik kazandırmışı Yeditepe Üniversitesindeki Yüksek Lisans Eğitimini (MBA) 2004 yılında "Onıı derecesiyle tamamlamıştır. 2006 yılında Adalet Bakanlığı′nda "Bilirkişi" olarak göı yapmıştır. 2005-2006 yıllarında İTKİB′in düzenlediği "Dış Ticaret Uzmanlı seminerini başarıyla tamamlamıştır. 2005 yılından itibaren başta Dünya Gazetesi ile Referans Gazetesi olmak üz* Vergi Dünyası Dergisi, Bursa Mali Müşavirler Odası′mn yayını olan Bilanço Der ve Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi′nde ekonomi, muhasebe ve vergi mevzuatı alam araştırma ve deneme yazıları yayımlanmaktadır. Bununla birlikte, turmob.org.tr, muhasebetr.com, kobi.mynet.com internet siteleri mesleki makaleleri yayımlanmaktadır. 2010 yılından itibaren Sustainable Econoı Dergisi nin "Ekonomi Danışmanlığı" görevini yürütmektedir. Dursun Ali YAZ, evli olup iki çocuk babasıdır. Arapça, Fransızca ve İngilizce eği almıştır. SUNUŞ Kamu harcamalarının en sağlam finansman kaynağının vergi olduğu öteden beri bilinir ve söylenir. Ancak vergi düzenlemelerinin adaletli olması kadar uygulamanın ve denetiminin de vergileme ilkelerine uygun, doğru ve gerçekçi olması da önemlidir. Bu nedenle mükelleflerin bilinçli olmasının yanında gelir idaresine duyduğu güvenin de yüksek olduğu ülkelerde vergi toplamak hep daha kolay ve daha başarılı olmuştur. Bunlar kadar önemli olan başka bir husus da aynı hukuk sistemi dahilindeki süjelerin aynı kavramlardan aynı anlamı çıkarmasıdır. Bu sağlanabildiği Ölçüde hukuk normları da bireyler tarafından bir o kadar anlaşılır ve uyulabilir olur. Böylelikle uyuşmazlıklar azalır, kaynak israfı önlenir. Vergi hukuku ise böyle bir ortama en fazla İhtiyaç duyulan alanlardan biridir. Aslında "vergiyi tabana yaymak" denince yapılması gerekenlerin en başında vergi düzenlemelerinin ve hukuk normlarının geniş halk kitleleri tarafından anlaşılır hale getirilmesi gelmektedir. Çünkü verginin bir tarafı devlet diğer tarafı ise vatandaş yani bireydir. Her şeyin anlaşılır ve ihtilafsız olduğu bir ortamda vergi ödemek de vergi almak da daha kolay hale gelir. Devlet vergiyi hangi alanlardan hangi kıstaslara göre ne kadar alacağını daha net ortaya koyar ve vergi politikası da daha net hale gelir. Mükellef de vergisini neden, nasıl ve ne kadar ödemesi gerektiğini bileceğinden, Ödemesi de zor gelmez. Ayrıca böyle bir ortamda sapla saman birbirinden ayrılmış olacağından kuruların yanında yaşlar da yanmayacak, vergiye karşı olan direnç azalacaktır. Vergi gibi teknik ve ağır bir konunun edebi aktüel bir şekilde ele alınması hem emek hem de maharet ister. Elinizdeki bu eser vergi konusunda gerek teori ve gerekse pratikteki yanılsamaları kendine özgü üslubuyla esprili bir şekilde dile getirmektedir. Bunu yaparken de tarihi ve güncel tecrübelerden, yaşanmış gerçeklerden hareket etmektedir. Böylece gündelik hayatta çok sık kullanılan ve herkes tarafından "doğru" bilindiği zannedilen kavramların aslında ne olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Yıllar boyu süren araştırma ve tecrübelerle yoğrulmuş bir emeğin ürünü olan bu eseri vücuda getiren sayın Dursun Ali YAZ kardeşime, benzer çalışmaların devamının geleceği ümidiyle başarılar diler ve kendisini kutlarım. Fahri ARIKAN Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Niçin yazıldı ? Doğru ve güzel sorular üretemez isek, toplumsal bilgi ve bilinç düzeyi artırılamayacağı gibi verginin kalkınma, bağımsızlık ve sosyal barış bağlamında önem ve katkıları sağlıklı şekilde anlaşılamaz. İşte bu kitap, sözü edilen eksikliği gidermek adına gösterilen bir çabanın ürünüdür. İnsan ve toplumların yaşam standardına yön veren önemli olguların başında "vergi" faktörü gelmektedir. Bu derece mühim bir konu hakkında üretilen mantıklı ve güzel soruların yetersizliği bu kitabın yazım sürecim başlatmıştır. Vergi kavramı, yaşamın tüm alanını çepeçevre sarmış olduğundan her konuyla yakından ilgilidir. Vergi konusunda, kendi kendime sorduğum soruları cevaplayarak hayal ettiğim toplumun resmini çizmek istedim. Bu nedenle birbirinden farklı bilimsel disiplinleri de çalışmaya dahil ettim. Ortaya çıkan geniş yelpazenin çalışmaya olağanüstü katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bu düşüncelerle "Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar" başlığını oluşturan 150 adet makalenin temel aldığı pusulasının "vergi" olduğunu söylemeliyim. Bunun yanı sıra vergi olgusunu muhasebe, hukuk, fınans, yönetim, sermaye piyasası, İktisat, sosyal güvenlik mevzuatı, dış ticaret, din, sanat, tarih, felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi birbirinden değişik bilimsel disiplinler penceresinden araştırdım. Zira, vergi kavramının ruhuna başka türlü nüfuz edilemeyeceğine inanmıştım. Kimler için yazıldı ? Kitabın merkezinde vergi konusu olmasına rağmen, özelde insanı genelde İse toplum ihtiyaçlarım önemseyen incelemelerde bulunulmuştur. İnceleme konularında teknik detaylardan olabildiğine kaçınılarak daha sade ve anlaşılır ortak bir dil kullanmaya özen gösterilmiştir. Öncelikle vergi, muhasebe, fınans, sermaye piyasası ve ekonomi alanında eğitim gören başta üniversite öğrencileri olmak üzere, yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adaylara Önemli yararlar sağlayacağına inanıyorum. Bu eserin ortaya çıkmasındaki tüm aşamalarda birbirinden farklı alanların vergi ile ilişkisini incelerken, kitabın ana hedef kitlesinin muhasebe uygulayıcıları, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, maliye bakanlığı mensupları, sermaye piyasası çalışanları, bankacılar, insan kaynakları uzmanları, hukukçular, yöneticiler, şirket sahipleri ve ekonomi bilimiyle ilişkili ve ilgili tüm kesimlerin ortak ihtiyacına cevap verebilmesi hedeflenmiştir. Bu yönüyle elinizdeki eser, gerek benim 19 yıllık, gerekse 2.000 ′e yakın eser, ma tez, araştırma ve inceleme raporu, köşe yazısı, mevzuat ve bilimsel çalışma incelenmesinden doğan birikim ve tecrübenin damıtılarak özellikle son iki ■ derlemesinden teşekkül etmiştir. Nasıl yazıldı ? Öncelikle bu kitabın yazarı olarak, Vergi dünyasında otorite olmadığımı etmeliyim. Hatta sahip olduğum teknik bilgi dağarcığını normal bir insan kısa sı aşabilir. Ancak her gün farklı insanlarla vergi mevzuatı, muhasebe, yönetim, fi ve buna bağlı olarak hukuk, sigorta, ekonomi alanlarında bilgi ve fikir alışverl bulunuyorum. Bu görüşmelerin ekseriyetinde mesleki kimliğimiz öne çıkıyor. Dolay tarafımıza birçok soru yöneltiliyor. Yıllar boyu çözülen problemler, cevaplı sorular yetişmemize, pişmemize ve sonuçta elinizdeki kitabın yazılmasına ı oldu. Verginin birçok bilim dalıyla iç içe olması, mecburen farklı alanlara temas etm gerektirmiştir. Başlarken elinizdeki kitabın yarısından az bir hacmi kapsayac düşünürken, farklı bilim dallarında araştırma yapma gereğinin doğal sonucu o çalışmamız genişlemiştir. Yazım sürecinin başında oldukça zahmetli bir düşünme ve meslektaşlarımla , fırtınası dönemi yaşadık. Konu ve soru seçimi eş zamanlı giderken, ilginç kon tespit etmemize rağmen bunları kitabın kurgusuna uygun soruya dönüştü zannedildiği kadar kolay olmadı. Soruların tespitinden sonra, konu bazında son çözümüne geçildi. Uzun bir araştırma ve okuma dönemi sonucunda 1200 sayfa ciltlik bir eser ortaya çıktı. Kitabın birinci cildi yani elinizdeki eserde, teknik ayrın çok fazla yer vermekten kaçınarak, verginin toplum üzerindeki etkileri ile vergi ala, doğru sanılan yanlışlar üzerine yoğunlaşılmıştı. İkinci cilt ise tamamen t makalelerden oluşmaktaydı. Uzun fikir alışverişlerinden sonra teknik makaleU oluşan ikinci cildin elinizdeki kitap ile birlikte yayınlanmasının doğru olmayac, kanaat getirildi. Zira, kitabın iki cilt olarak yayınlanması halinde, teknik bir kit aktüel bir kitabın başka bir ifadeyle tatlı ile tuzlunun aynı tabakta servis edilmt okuyucuyu rahatsız edeceği ve kitaptan hedeflenen faydayı veremeyeceği düşünülmÜŞTÜR. Bunun yanında, alanında kabul görmüş akademik çevrelerden alman değerli gön mümkün olduğunca fazla yer vererek, okuyuculara zengin bir model takdim eı çalıştım. Hatta, kitapta yer alan birçok fikir ve açıklamayı kendi cümlelerim ile h almış bile olsam, yazım sırasında veya sonradan fark ettiğim uzman veya rafu kaynak tespit ettiğimde hiç alınmadan ve düşünmeden kendi yazdıklarımla değişti bir görev saydım. Neden okunmalı ? İnsanlık tarihinde, kabile başkanlarına hediye verilmesi şeklinde başlayan "vergi uygulaması" günümüzde resmi otoritenin cebren tarh, tahakkuk, tebliğ ve tahsil ettiği bir ekonomik değerdir. Durup dururken kimsenin kabile başkanına hediye vermek istemeyeceğim düşünürsek, o günden bu güne içerik olarak bir şey değişmediğini söyleyebiliriz. Herkesçe kabul görmüş, adil bir vergi sisteminin bina edilmesinde, doğru ve yanlışların toplumun geniş kesimlerince bilinmesi Önemli bir zenginliktir. Kent yaşamının ve medeniyetin getirdiği sorunları, vergi bağlamında inceleyen, çözüm önerileri ortaya koyan bu kitabın geniş kitleler tarafından okunması, tartışılması vergi uygulamalarında ki mevcut kaliteyi artıracaktır. Değindiğimiz üzere, vergi kavramının mahiyeti ve önemi toplumun bütün kesimleri tarafından gerektiği şekilde anlaşılamadığı sürece hukuk devleti ve ekonomik bağımsızlıktan söz edebilmek mümkün olmayacaktır. İçinde yaşadığımız ortamın kurallarını belirleyen ve milyonlarca insanın belli bir düzen içinde yaşamasını organize eden devletin, yine vatandaşının huzur ve refahı için koyduğu kurallar bütününe mevzuat diyoruz. Her vatandaşın uymak zorunda olduğu yazılı norm ve kurallar olduğu gibi yazılı olmayan gelenek ve görenekleri de vardır. Gözükmeyen bu ilişkinin en başında ise vergi gelmektedir. Çünkü günlük hayatını, çevresel faktörlerden soyutlayarak yaşamayı tercih eden insanlar dahi vergi mükellefi olmadığı halde hiç farkında olmadan vergi öderler. Nasıl okunmalı ? Kitaptaki soruların/makalelerin kurgusunda yer alan "olmayana ergi yöntemi" okuyuculara önemli kolaylıklar sunmaktadır. Kitabı oluşturan 150 adet makale birbirinden bağımsız yazıldığından istenilen herhangi birinden başlama bile önemli bir eksiklik hissedilmeyecektir. Bunun yanında, içindekiler kısmından görüleceği üzere 150 adet makale yirmi ana grupta toplandığı için ilgi duyulan bölümler kendi başına da okunabilir. Dolayısıyla kitabı başından okumanın zorunlu olmayışı okuyucuya önemli bir özgürlük imkânı tanımaktadır. Toplam yirmi adet bölümün içinde yer alan makalelerin kısa bir özetine her bölümün başında yer verilmiştir. Bunun yanında, her makale sonunda yer alan dipnot toplamından oluşan "kaynakça" bölümü ile kavram ve isim dizini makale konuları hakkında daha geniş bilgi edinmek isteyen okuyucu veya araştırmacıya destek olacak kapasitededir. Kitap bittiğinde, aynı satırı belki yüz defa okuduğumu gördüm. Bu tekrarlar el kitabın hatasız olmasına yönelikti. Ancak sonuçta bilmediğim birçok şeyi tekrar edi aynı zamanda üzerinde derinlemesine düşünme imkânı buldum. Okuyucularım benim hissettiğim bilgi eksikliğim göz ardı etmeden okumalarım bekliyorum. Soruları seçerken kendimi Özgür bırakmaya çalıştım. Ancak tek istisnayı siy alanına girmemekte kullandım. Özellikle belirtmek isterim ki, siyaset, politik magazinden titizlikle uzak kalmaya gayret ettim. Buna rağmen bu yönde dik alınabilecek düşünce ve yorumlarımın siyasi kaygılardan uzak bir çalışma olduğ yelpazenin herhangi bir noktasında bulunmak veya anılmak istemediğimi, herh bir mesleki veya sivil toplum kuruluşunun desteği veya yönlendirmesi olmadı^ tamamen mesleki ve bilimsel bir Özgün "eser" üretebilmek için kişisel çaba ettiğimin ve bu konudaki özel hassasiyetimin dikkate alınmasını tüm okurlarım rica ederim. Tarafsız, ödünsüz, bağımsız bir pencereden yazılmış elinizdeki çalışma bu yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğinin altım çizmek isterim. Özellikleri Düşünce dünyasının referans isimlerinden Farabi ′nin "Doğruyu bulmak için ö yanlışı bilmek gerekir, Yanlışı bilmeyen doğru bulamaz." sözleri bu eserin isn, ilham kaynağı olmuştur. Kitabı yazarken üç farklı bakış açısı kullanabilirdim. Bunlar; Mali müşavir, vt mükellefi, devlet memuru. Üç şapkayı eşit şekilde takmaya çalıştım. Tüm yorumla tarafsız, bağımsız ve objektif olmaya itina gösterdim. Ayrıca kendi kendime bile be yapmamaya da gayret ettim. Dolayısıyla ortaya çıkan dengenin doğaçlama bir soı olduğunu belirtmek isterim. Kitabın tamamlanma süresinin uzun bir zamana yayılması, farklı soruların faı ruh hallerinde yazılmasına neden oldu. Kitabın bitiminden sonra geriye dön baktığımda devletçi bir bakış açısının yoğun olarak kendini hissettirdiğini iti, etmeliyim. Gerek kamu kesimi gerekse iş dünyasını eleştirirken yıkıcı bir dil kullanmama özen gösterirken geriye baktığımda yer yer vergilendirmeye ilişkin eleştiriler getirirh en çok kendi meslektaşlarıma hoşgörülü davrandığımı kabul etmeyelim. Konuları mümkün olduğunca birbirinden bağımsız izlemeye çalıştık. Ancak, konul arasında inkâr edilemez bir bağ ve hiyerarşik ilişki bulunuyor. Yine konuları işlerken sözü uzatmamaya, uygulamacıların ihtiyacı olan sonuç odaklı verileri bir araya toplamaya, saygın ve donanımlı yazarların kaliteli ve özgün fikirlerini aktarmaya, vergi, hukuk ve muhasebe alanında çalışanların kolay erişemeyecekleri ve endirekt olarak kendilerine değer katacak bilgileri; binin üzerindeki bilimsel yayın, kitap, ansiklopedi, mevzuat, uluslararası anlaşmalar, yargı kararları, denetim raporları, araştırma, tez, makale, seminer, internet sitesi, köşe yazısı ve özlü sözlerin içerisinden adeta cımbızla seçerek sunmaya çalıştım. Kitaba aldığım tüm bilgilerin asıl kaynağına ulaşarak tek bir cümleye dair bile olsa kaynak var ise dipnotlara eklemeyi tercih ettim. Tercih ettim diyorum, bilhassa mevzuat alanında yapılmış açıklamalarda kanun, tebliğ, yönetmelik, tüzük, özelge, sirküler mahkeme kararları vb. yayınlardaki izahatları haliyle çok sık kullandım. Bu bilgilerin çoğu her meslektaşımızca cümle haline getirmekte pek zorlanılmayacak sözcük dizelerinden oluşmasına rağmen, her hangi bir kanun veya sair mevzuat içinde yer alan yorum veya açıklamayı dipnot sayısının artmasından endişe etmeyerek bilerek kullandım. Bununla birlikte, kamuoyunca ve meslektaşlarımızca bilinen herhangi bir olay, sonuç, hüküm veya kesin bir yargı oluşturacak nitelikte olaylardan bahsettiğimde mezkûr konuya dair ciddiye alınması gerektiğine inandığım her dayanağa kitapta yer verdim. Ayrıca okuyucuların kafasında soru işareti bırakmaması ve konular hakkında detaylı bilgiye ulaşmak isteyenlerin kaynak arayışına (belki de kendimin) destek olmak istedim. Okuyucularımın bana ilham veya fikir veren, söylemek istediğimi benden daha öz, yalın ve güçlü şekilde ifade etmiş kişi ve kurumları tanımaya hakkı olduğuna inanıyorum. Çünkü, bu güne kadar ki birçok inceleme ve okumalarımda bu eksikliği ziyadesiyle hissetmiştim. İÇİNDEKİLER • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Kavram ve Tanımlamalar 1. "Vergi" kavramının etimolojik kökeni üzerine - - - - 20 2. Harcama gider midir ? Maliyet harcama mıdır? Gider maliyet midir ? - - ~- 23 3. Kıymetli evrak para yerine geçer mi ? - - ..... 28 4. "Vergi avantajı" ile "vergiden kaçınmak" aynı kavramlar mıdır ? — - 32 5. Şirk koşmak, şirketlerin ortak özelliği midir ? - - ...... 36 6. Ücret ile maaş arasındaki "vade!" farkı esprisi - - - 41 7. Muafiyet ile istisna kavramları ikiz kardeş midirler ? .-. - - - - 44 8. Değerli kağıtlarla vergi borcu ödenir mi ? - - — 49 9. Kavramlarla tanışmanın tam zamanı - - - - - 50 • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Vergide Usûl 10. Vergi levhasındaki tutar, bir şirketin Ödediği gerçek vergi miktarı mıdır ? ...... 54 11. Kağıttan, naylon fatura düzenlenebilir mi ? 57 12. Vergi levhasındaki "matrahsız" ibaresi ne ifade etmelidir ? . 60 13. Vergi borcunu ödemeyen hapse girer mi ? 61 14. Kapalı faturanın kilidi nasıl açılır ? _ _ 62 15. Devletin, mükellefin beyanını beğenmeme lüksü var mıdır ? 64 16. Vergi rejimindeki "Garamaten Taksim" ne kadar adil ? -.′.... - - 66 17. Uluslararası ticaret yapanlar, çifte vergi öder mi ? - - - - 70 18. Vergi borcu zamanla biter mi ? ...- • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Genel Hukuk 19. İşadamlarının "Basiret" sınavı ve bir çıkış yolu - - 83 20. Rüşvet gider yazılabilir mi ? - — 86 21. Devlet memurundan işadamı olur mu ? 90 22. Vergi borcu olanların tüm mal varlığına haciz mi konulur ? - - - 93 23. Ticari borçlar ve kamu borçları açısından avantajlı şirket türü ? - 95 24. Şahıs şirketi, sermaye şirketlerinden daha mı az vergi öder ? - 96 25. Maliyeciler anayasayı deler mi ? - - - - - ...101 26.Tevkifat sistemi mükellefi mi tutuklar ? - 109 27.1 liralık vergi ödemesi hapisten kurtarmaya yeter mi ? 115 28. Devlet mükellefiyle uzlaşır mı ? 121 29. Mükellef ve mali idare, hukuki randevularını neden kaçırmamalı ? 123 • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Kayitdişi Ekonomi 30. Vergi kaçırmanın doğru bilinen yanlışları ? - - - 31. Türkiye′de vergi nasıl kaçırılıyor ? ~~ - 32. Vergi kaçırmayan firma yok mudur ? ~- ~- ~- ~- - ~- 33. Kamuoyuna açıklanan vergi yüzsüzleri, gerçek yüzsüz müdür ? 34. Kayıtdışı ekonomilerde muhasebe fişi işlenmiyor mu ? - - 35. Vergi kaçıranlar cidden hapse giriyor mu ? - - 36. Basel II standartları, kayıtdışılığı çözmek için ne bekliyor ? Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Muhasebe İlmi ve Mesleği 37. Muhasebe ilmini yok sayarak vergi toplanabilir mi ? 38. Çıkacak vergi muhasebeciye göre değişir mi ? - - 39. Muhasebeciler vergi kaçırır mı ? — 40. Yurdum meslek mensupları bağımsız mıdır ? 41. En çok kalp krizi geçiren meslek grubu hangisidir ? -- - 42. Mühür kimdeyse müşavir o mudur ? ~- - ~- - -- • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Vergi Ve Denetim Mesleği 43. Yeminli mali müşaviri olan firmalar incelemeye sevk edilemez mi ? — 44. Yeminli mali müşavirlerin sorumluluğu sınırsız mıdır ? ~~ - 45. Vergi inceleme elemanı ceplerinizi karıştırabilir mi ? 46. Vergi inceleme elemanı ile yalnız kovboy arasındaki benzerlik nedir ? 47. Denetim elemanları gerçek anlamda bağımsız mıdırlar ? ~~ 48. İnceleme esnasında mükellef haklan gözetiliyor mu ? - - ~- 49. İnceleme elemanı canı istediğinde hesaplarınıza bakabilir mi ? ~ ~- • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Araştırma ve Etüdler 50. Devlet her şeyi affeder mi ? — - -~ -- — — 51. Maliyeciler nereden buldun sorusunu sorabilirler mi ? - - ik. 52. Türkiye′de vergi oranları çok mu yüksektir ? , 53. Her sektörün aynı oranda vergiye tabi tutulmasının sakıncalı tarafları olabilir m 54. Devalüasyon dönemlerinde, daha mı çok vergi ödenir ?.-... - 55. Maliye Bakanlığı gizli kamera kullanır mı ? 56. Maliye Bakanı da vergi ödüyor mu ? ■$-&*& 227 57. Vergi avantajlarından yeterince faydalanabiliyor muyuz ? 229 58. Türk maliyesinde "yaratıcı yıkım" 241 59. Vergi kaçıran şirketlerin alamet-i farikaları ! 245 60. Denetimin çarpan etkisi vergi gelirlerini olumlu etkiler mi ? 248 61. Maliye isterse her firmada açık yakalayabilir mi ? -f-irk-s-r 252 62. Vergileri tamamen ortadan kaldırsak olmaz mı ? .-^^^;-H^^M&-^^-- 253 63. Vergi oranları arttıkça daha mı fazla vergi toplanır ? - 257 64. Hesap Uzmanları Kurulundan mahrum olmanın Türkiye′ye alternatif maliyeti ne olur ? - ----- — ----- 261 65. Kapalı işyerine vergi borcu nasıl gelir ? 42$mK£--!------&4lH---u*--&&~ş^--- 262 66. Devletin şirketlerdeki hisse oram kaçtır ? • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Özlü Hikâyeler ve Anılar 67. Şoförler vergi mevzuatını defterdardan daha mı iyi bilirler ? 68. Çirkin papağanın maliye protokolünde yeri var mıdır? 69. Gümrük müfettişi kamyon kaçırır mı ? 70. Vergisini ödemeseydi Vehbi Koç′u asar mıydık ? 71. Vergi gelirlerini arttıracak Sabancılar yetişmiyor mu ? --î.-=r~ • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & İktisat ve İşletme 72. Merkez Bankasına giren hırsızlar kaç dolar çalabilir ? 73. Şirketler para basabilir mi ? -^-^i-ı-v-^th-v- 74. Kaç çeşit döviz kuru sayabiliriz ? - -.-ir-ir--^-.--; 75. Cebimizdeki düşman; yerli sıcak para ! : 76. Maskeli bilançoyla maliye balosuna girilir mi ? 307 77, Sürdürülebilir kalkınma ile vergi muhasebesinin ilişkisi - 312 78, Senyoraj vergisi suikast yapar mı ? 316 79, Zarar eden şirketler ne kadar vergi öderler ? -^-fe-j^ 321 80, Ödenecek vergiler, enflasyon ile doğru orantılı mı yükselir ? ^fsk^-i-*™^ 322 81, Âdatlandırma işlemi kasa fazlalığı sorununu çözer mi ? 328 • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Sermaye ve Mali Tablolar 82. Altın hisse (golden share) darphanede mi basılır ? ~~ - - ^.,,, 83. Holdinglerin vergi yükü şirketlerden yüksek midir ? - - - ..:. 84. Şirketlerin sermayesi ortakların servetinden fazla mıdır ? - 85. Faturasız satışlar, mali tablolarda yer alır mı ? - - - 86. Şirket ortaklarına dağıtılan kâr payından, aslan payını kim alır ? - 87. Şirket ortağından habersiz "gizli yedek akçe" ayrılabilir mi ? 88. Entelektüel sermaye, ödenmiş sermayeden büyük olabilir mi ? • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Gelir/Gider ve Kâr/Zarar 89. Gelir İdaresi, "Ticari Kâr"dan neden hoşlanmaz ? ~_ - 90. Bakkal dükkânı sahibi, Hilton Otelinde konaklayabilir mi ? - 91. Sonsuz sayıdaki vergi matrahının hepsi de kanuna uygun olabilir mi ? 92. Yıl sonunda araç satın almak, vergi matrahını azaltır mı ? 93. Şahıs firmaları, giderlerinin çoğunu kullanamıyor mu ? - - 94. Ödenen vergiler, gider hesaplarına intikal ettirilebilir mi ? - • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Din ve Ahlak 95. Vergiden kaçınmak günah mıdır ? ~.~ - - -~ -^. 96. Diyanet İşleri Başkanlığı İhracat yapar mı ? ..- 97. Vergisini düzenli ödeyenler günaha girer mi ? - ~.~ 98. Verginizin sigortasını yaptırdınız mı ? 99. Adil vergileme rejimi hıristiyanı müslüman yapar mı ? 100. Vergi uyumunda ahlaki zorunluluk mu, rasyonellik mi ön plana çıkarılmalıdır • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Eğitim ve Kültür 101. Beyin göçünden (beşeri sermayeden) vergi alınmalı mıdır ? 102. Müellif olmanın vergisel avantajları kitap yazdırır mı ? (I) 103. Müellif olmanın vergisel avantajları kitap yazdırır mı ? (II) ıJ^ 104. Vergi duyarlılığında eğitim şart mıdır ? (I) - 105. Vergi duyarlılığında eğitim şart mıdır ? (II) • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Sosyal Güvenlik 106. Sigortasız işçi çalıştırmanın cezası yok mudur ?.~~ 420 107. Ben ne zaman emekli olurum ? 422 108. İstihdama katkıda bulunanların külfeti artar mı ? (I) - 423 109. İstihdama katkıda bulunanların külfeti artar mı ? (II) 433 110. Mİnik referandum : Emeklilerin dokunulmazlığı kaldırılsın mı ? 439 111. İhbar tazminatını sadece işverenler mi öder ? 442 112. Tunç kanunu, bölgesel asgari ücrete pamuk ipliği ile bağlanabilir mi? 445 113. Ticaret sicil gazetesine abone olunabilir mi ? 450 Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Sosyolojik Denemeler 114. Var mı, "Ben vergi ödemiyorum" diyen ?115. Türkiye vergi cenneti mi yoksa vergi cehennemi mi ? 458 116. Vergisini düzenli ödeyenler kaz mıdır ? _.. 460 117. Vergi ödemekten imtina edenlerin, bilinmeyen ortak özellikleri. 462 118. Vergi kaçıran mükellefini devlete bildiren muhasebeciye ihbar ikramiyesi ödenir mi ? 463 119. Asgari ücretli işçiden daha az vergi ödeyen patron var mıdır ? 466 120. Yazar kasa fişi neden alınmaz ? • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Devlet Yardımları 121. Devlet yardımları, teşvik, hibe, destek, istisna, muafiyet ve iade kavramları aynı şeyler midir ? 474 122. KDV iadesi, devlet tarafından verilen bir hibe midir ? - 480 123. Kanun koyucunun insani tarafları yok mudur ? - - ~- 483 • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Devlet ve Milli Egemenlik 124. Vergi gelirleri milli egemenliğin tek sigortası mıdır ? 491 125. Yüksek orantı vergi rejimi, devletin bekâsını temsil eder mi ? 498 126. Vergi rejimi prensip sahibi midir ? 500 127. Modern vergileme otoritesi, Kraldan daha mı zayıftır ? 502 128. Ekvator prensipleri, vergi gelirlerinin arkasına mı saklanıyor ? 506 129. Maliye teşkilatım denetleyen bir kurum var mıdır ? 507 130. Lâfzen salındığı halde fıziken alınmayan vergi olabilir mi ? 513 • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Tarihten Levhalar 131. Vergi kavramının doğuşu ve tarihe düşülen notlar. - - 132. Hacı Bayram Veli tarafından kaldırılan vergi muafiyeti 133. III. Selim, Amerikadan aldığı vergileri nerelere harcamıştır ? 134. "Kral Midas" ′tan verginin taraflarına altın öğüt. -. • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Verginin Tarihçesi 135. Vergi kavramının doğuşu ve tarihsel evrimi 136. Verginin doğuşu ve İlk Çağlarda vergi anlayışı. 137. Verginin doğuşu ve Orta Çağda vergi anlayışı - 138. Verginin doğuşu ve Türklerde vergi anlayışı. 139. İdrar vergisine sormuşlar; Cui bono ? - • Vergide Doğru Bilinen Yanlışlar & Hipotez ve Öneriler 140. Hayal üzerinden gerçek vergi alınır mı ? _ _ _ _ 141. Hayal üzerinden alman vergilere ilişkin çözüm önerileri _ 142. Bir Öneri: İşadamlarına verilmesi gereken "Oscar" ödülü 143. Çılgın Türkler neden vergi ödemezler ? 144. Vergi ödeme bilinci sonradan kazanılabilecek bir alışkanlık mıdır ? 145. Tüm vatandaşları kapsayan, vergi kalkanı uygulamasına geçilemez mi ? 146. Vergi müzesini gezmeye ne dersiniz ? _ _ _ _ 147. Vergi sistemini dişi kuş mu kurmalıdır ? 148. Vergi ödeme direncini kıracak öneriler ve yapısal reformlar ? 149. Vergİ levhası değil, "Soyluluk Belgesi" ! _ _.. _ 150. Vergi sistemi daha anlaşılabilir ve ihtisarı olamaz mı ? Son Söz Yararlanılan Kaynaklar Kavram Dizini İsim Dizini