Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (73)      Haziran (122)      Mayıs (91)      Nisan (92)

Vergi Hukukunda Takas

Vergi Hukukunda TakasSayfa Sayısı
:  
152
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-313-066-6

35,00 TL

KİTAP HAKKINDA
Takasın vergi hukukunda konumlanış şekli ve bu şeklin ideal biçiminin incelenmesini amaç edinen bu çalışmada öncelikle takas normu ve bu normu uygulayacak idarenin düzenleyici işlemleri ve idari görüşleri ele alınmış. Bu noktada kamu alacaklarının tahsilinin idari işlemlerle yapılması sebebiyle, takasın idare hukuku içerisinde konumlandırılması ilgili noktalarda ele alınmış. İdarenin usul ve esasları belirleme yetkisi kapsamında ortaya koyduğu bazı belirlemeler ise vergilerin yasallığı ilkesi temelinde irdelenmiş.


Kamu alacaklarının iadesi ve takası, normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alan anayasadan başlayarak yasa ve alt düzenleyici işlemler ile düzenleyici işlem niteliğinde olmamakla birlikte kuralları daraltan, genişleten ya da yeni kural getirebilen idari görüşler ve yargı kararları aracılığıyla incelenmeye çalışılmış.

(Girişten)

İÇİNDEKİLER
 • İÇİNDEKİLER •

• GİRİŞ •

I..... KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

II... HUKUKİ ÇERÇEVE

• BİRİNCİ BÖLÜM •

VERGİ HUKUKUNDA TAKASA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

I..... KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE HUKUKİ NİTELİK

II... VERGİ BORCUNU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER VE TAKAS İLE İLİŞKİLERİ

• İKİNCİ BÖLÜM •

TAKAS KURUMUNUN VERGİ HUKUKUNDAKİ YERİ

I. ... TAKAS KURUMUNUN TÜRKİYE UYGULAMASININ TARİHÇESİ

II... AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN'UN 23. MADDESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

III.. VERGİ HUKUKUNDA TAKASA İLİŞKİN SİSTEM

• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM •

TÜRKİYE’DE TAKAS UYGULAMASININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

I..... TÜRKİYE’DE TAKAS UYGULAMASI

II... OLMASI GEREKEN HUKUK BAKIMINDAN TAKAS KURUMU

III.. 6183 SAYILI KANUN’UN 23. MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

• SONUÇ •

• KAYNAKÇA •