Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Türkiye de Sporcuların Vergilendirilmesi

Türkiye de Sporcuların VergilendirilmesiSayfa Sayısı
:  
92
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6707-15-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

öNSöZ

Spor, öteden beri insanların ilgisini çeken bir uğraş olmuştur. İnsanlar sporu, sağlıklı bir yaşama sahip olmak ve zinde kalmak gibi amatör bir ruhla yapmalarının yanında geçimlerini sağlamak temelinde tamamen profesyonel amaçlarla meslek olarak da yapmaktadırlar. Günümüz koşullarında, sporda amatörlük kavramı yerini iyiden iyiye profesyonelliğe bırakmaktadır. Buna karşın spor, insanlar için vazgeçilmez bir uğraş olma özelliğini sürdürmektedir.

Gerek sporcu olarak gerekse izleyici olarak sporun insanları cezbetmesi, ister istemez yatırımcıların da ilgisini çekmiştir. Böylece, spor faaliyeti zaman içerisinde değişikliğe uğramış, spor sahalarının ötesine geçmiştir. Artık, salt spor müsabakaları değil, spor müsabakalarının çevresinde cereyan eden faaliyetler söz konusudur. Bu bağlamda, spor faaliyeti, reklâm, tanıtım ve promosyon faaliyetlerini içine alan bir endüstri halini almıştır.

Sporun bu hızlı gelişiminden sporcular da etkilenmiştir. Özellikle popüler spor dallarında faaliyet gösteren ve sporu meslek olarak yapan profesyonel sporcular zaman zaman astronomik rakamlara ulaşan gelirler elde eder duruma gelmişlerdir. Sporcuların elde ettiği bu gelirler, doğal olarak, spor kamuoyunun dikkatini çekmektedir. Ülkemizde de durum çok farklı değildir.

Türkiye\\\′de tek profesyonel spor dalı futboldur. Buna karşın, basketbol, voleybol, halter gibi popüler spor dallan başta olmak üzere, sporcuların sportif faaliyetlerinden ötürü hatırı sayılır gelirler elde ettikleri bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda, spor dalı hukuken amatör olsa da, sporcular tarafından gelir elde edildiği düşünüldüğünde, sporda gizli bir profesyonellikten söz edilmektedir. Günümüz koşullarında bu durum doğal karşılanmaktadır.

Sporun, ülkemiz insanlarının ilgisini çeken bir uğraş olması, ülkemizde sporun gittikçe bir endüstri haline gelmesi, sporcu gelirlerinin kimi zamanlar yüksek meblağlara ulaşması, yürürlükteki vergi mevzuatı çerçevesinde Türkiye\\\′de sporcular tarafından elde edilen gelirler ve bunların niteliği gibi konular tez çalışmasının şekillenmesine etki etmiştir. Bu kapsamda, Türkiye\\\′de sporcuların vergilendirilmesi konusu seçilmiştir.

Tez çalışmasının amacı; Türkiye\\\′de sporcular tarafından elde edilen gelirlerin niteliğinin ve Türkiye\\\′de sporcuların elde ettiği gelirlerin kapsamına giren gelir unsurlarının tespiti ile yürürlükteki vergi kanunları çerçevesinde Türkiye\\\′de gelir elde eden sporcuların tabi olduğu vergilendirme rejiminin belirlenerek irdelenmesidir.

Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sporcuları da kapsayacak şekilde Türk spor teşkilatı bulunmaktadır. İkinci bölümde; sporcuların vergilendirilmesi konusunun kavranmasına etkisi olduğu düşünülerek, sporcular çeşitli yönlerden sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde; Türkiye\\\′de sporcular tarafından elde edilen gelirlerin nitelendirilmesi, Türkiye\\\′de sporcular tarafından elde edilen gelirler ve yürürlükteki vergi kanunları çerçevesinde bu gelirlerin vergilendirilmesi incelenmiştir.

Türkiye\\\′de sporcuların vergilendirilmesi daha önceden tez çalışmalarına, makalelere ve benzeri incelemelere konu olmuştur. Bu tez çalışmasında söz konusu kaynaklardan yararlanılmıştır. Temel olarak, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu başta olmak üzere yürürlükteki vergi kanunları ile sporcuların bağlı oldukları spor federasyonlarının talimatları ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü mevzuatı dikkate alınmıştır.

Bunun yanı sıra, Türk spor mevzuatında yakm zamanda meydana gelen değişiklikler gözetilerek, spor federasyonlarının özerlik kazanmasına olanak tanıyan kanun değişikliği, spor alanındaki sponsorluk harcamalarına ilişkin özendirici vergi düzenlemeleri gibi güncel konular incelenmiştir. Öte yandan, spor federasyonlarının özerklik kazanmalarına ilişkin kararlarla söz konusu özerk federasyonlarca ihdas edilen ana statüler gibi tezin hazırlanması sırasında meydana gelen mevzuat değişiklikleri izlenerek tez kapsamına alınmıştır. Nihayet, tez çalışmasında yer alan konular yeri geldikçe somut bilgilerle desteklenmiştir.

Elinizdeki kitap, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Ana Bilim Da-h\\\′nda Prof. Dr. Süheyl Donay, Prof. Dr. Şener Akyol, Prof. Dr. Billur Yaltı, Prof. Dr. Ateş Oktar ve Doç. Dr. Elif Sonsuzoğlu\\\′ndan oluşan tez jürisine sunularak oybirliğiyle kabul edilen yüksek lisans tezini temel almaktadır. Bunun yanında, tez savunmasından sonra mevzuatta meydana gelen değişiklikler tez kapsamına alınmış, tez içeriğinde bazı küçük değişiklikler yapılmıştır.

Tez çalışmasının kitap haline getirilerek yayına hazırlanmasındaki özverili çalışmalarından ötürü başta Sn. Özgür Kalın ve Sn. Fikriye Karasu olmak üzere tüm Remark Reklam personeline teşekkürlerimi sunuyorum.

M. Cüneyt Yatkın
Tünel. Temmuz 2006
-IV-

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ V
İÇİNDEKİLER VII
KISALTMALAR XI
GİRİŞ 1


BİRİNCİ BOLUM
TÜRK SPOR TEŞKİLATI VE SPORCULAR

1. SPOR TERİMİ 3
2. TÜRK SPOR TEŞKİLATI 4
3. TÜRK SPOR TEŞKİLATINI OLUŞTURAN UNSURLAR 5

3.1. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 5
3.2. SPOR FEDERASYONLARI 6

3.2.1. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SPOR FEDERASYONLARI 6
3.2.2. ÖZERK SPOR FEDERASYONLARI 6

3.2.2.1. ÖZERK TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU 7
3.2.2.2. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK
SPOR FEDERASYONLARI 8
3.3. SPOR KULÜPLERİ 9
3.3.1. DERNEK OLARAK YAPILANAN SPOR KULÜPLERİ 9
3.3.2. TİCARET ŞİRKETİ OLARAK YAPILANAN SPOR KULÜPLERİ 11

3.4. SPORCULAR 14
3.5. ULUSLARARASI SPOR KURULUŞLARI 15
3.6. TARAFTAR DERNEKLERİ VE TARAFTAR TEMSİLCİLERİ 16İKİNCİ BÖLÜM
TÜRKİYE\\\′DE SPORCULARIN SINIFLANDIRILMASI

1. GENEL AÇIKLAMA 17
2. TÜRKİYE\\\′DE SPORCULARIN MUHTELİF YÖNLERDEN SINIFLANDIRILMASI 17
2.1. GELİR ELDE ETME AÇISINDAN SPORCULAR 17
2.1.1. AMATÖR SPORCULAR 17
2.1.2. PROFESYONEL SPORCULAR 18
2.1.3. YARI PROFESYONEL SPORCULAR 19
2.2. LİSANS AÇISINDAN SPORCULAR 20
2.2.1. FERDİ LİSANSLI SPORCULAR 20
2.2.2. BİR SPOR KULÜBÜNDE LİSANSLI SPORCULAR 21
2.3. BAĞLI OLDUKLARI FEDERASYONLAR AÇISINDAN SPORCULAR 22
2.3.1. TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAĞLISI SPORCULAR 23
2.3.2. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLISI
FEDERASYON SPORCULARI 24
2.3.2.1. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BAĞLISI
ÖZERK OLMAYAN SPOR FEDERASYON SPORCULARI 24
2.3.2.2. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZERK SPOR
FEDERASYON SPORCULARI 25
2.4. VATANDAŞLIKLARI AÇISINDAN SPORCULAR 25
2.4.1. GENEL OLARAK TÜRK VATANDAŞLIĞI 25
2.4.1.1. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 26
2.4.1.2. TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI 27

2.4.2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI SPORCULAR 27
2.4.3. YABANCI UYRUKLU SPORCULAR 28

2.4.3.1. AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKE VATANDAŞI SPORCULAR 29
2.4.3.2. İGOR SİMUTENKOV DAVASI 30
2.5. VERGİ MÜKELLEFİYETİ AÇISINDAN SPORCULAR 31

UÇUNCU BOLUM
TÜRKİYE\\\′DE SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ

1. TÜRKİYE\\\′DE SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE MÜKELLEFİYET 33
1.1. TAM MÜKELLİFİYET VE DAR MÜKELLEFİYET KAVRAMLARI 34
1.2. SPORCULAR AÇISINDAN TAM MÜKELLİFİYET VE DAR MÜKELLEFİYET 36
-VI-

1.2.1. TAM MÜKELLEF SPORCULAR 36
1.2.2. DAR MÜKELLEF SPORCULAR 37
2. TÜRKİYE\\\′DE SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNDE KONU 38
2.1. ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI 41
2.1.1. ÜCRETİN TANIMI 41
2.1.2. ÜCRETİN UNSURLARI 43

2.1.2.1. İŞVERENE TABİ OLMA UNSURU 43
2.1.2.2. BELİRLİ BİR İŞYERİNE BAĞLI OLARAK ÇALIŞMA UNSURU 43
2.1.2.3. ÖDEMENİN BİR HİZMET KARŞILIĞINDA YAPILMASI UNSURU ... 44
3. TÜRKİYE\\\′DE SPORCULARIN VERGİLENDİRİLME İŞLEMİ 44
3.1. TÜRKİYE\\\′DE SPORCULAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER 44
3.1.1. TRANSFER ÜCRETİ 45
3.1.1.1. TRANSFER TÜRLERİ 49
3.1.1.1.1. SPORCUNUN İLK KEZ SÖZLEŞME
İMZALADIĞI TRANSFER 49
3.1.1.1.2. SPORCUNUN ARASINDA SÖZLEŞME BULUNAN
KULÜBÜYLE SÖZLEŞME İMZALADIĞI TRANSFER 49
3.1.1.1.3. SPORCUNUN BAŞKA BİR KULÜPLE SÖZLEŞME
İMZALADIĞI TRANSFER 50
3.1.1.1.4. GEÇİCİ TRANSFER VE KARŞILIKLI FUTBOLCU DEĞİŞİMİ . . 51
3.1.1.1.5. ULUSLARARASI TRANSFER 53

3.1.2. AYLIK ÜCRET 54
3.1.3. PRİM ÖDEMELERİ 56
3.1.4. ÜSTÜN BAŞARI GÖSTEREN SPORCULARA YAPILAN ÖDEMELER 57
3.1.5. SPONSORLUK GELİRLERİ 59
3.1.6. SPORCULARIN DİĞER GELİRLERİ 61

3.1.6.1. SPORCULARA SAĞLANAN MENFAATLER 61
3.1.6.2. TAZMİNAT ÖDEMELERİ 61
3.2. SPORCU ÜCRETLERİNDE İSTİSNALAR 62
3.2.1. AMATÖR SPORCULARA ÖDENEN ÖDÜL VE İKRAMİYELERDE İSTİSNA . . 62
3.2.2. MİLLİ MÜSABAKALARA İŞTİRAK EDEN AMATÖR SPORCULARA
ÖDENEN ÜCRETLERDE İSTİSNA 63
3.2.3. SPORCULARA DEMİRBAŞ OLARAK VERİLEN GİYİM EŞYALARI 65

3.3. SPORCU ÜCRETLERİNDEN İNDİRİLECEK GİDERLER 65
3.4. SPORCULARIN VERGİLENDİRİLME USULÜ 67
3.4.1. SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN HUKUKİ
DÜZENLEMELER 67
-VII-

3.4.1.1. 3986 SAYILI KANUN UYARINCA SPORCULARIN
VERGİLENDİRİLMESİ 67
3.4.1.2. 4369 SAYILI KANUN UYARINCA SPORCULARIN
VERGİLENDİRİLMESİ 67
3.4.1.3. 4444 SAYILI KANUN UYARINCA SPORCULARIN
VERGİLENDİRİLMESİ 68
3.4.1.4. 4842 SAYILI KANUN UYARINCA SPORCULARIN
VERGİLENDİRİLMESİ 68
3.4.2. SPORCULARIN VERGİLENDİRİLMESİ USULÜNE YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER ... 69
3.5. SPORCU ÜCRETLERİNDE ELDE ETME 70
3.6. SPORCU ÜCRET ÖDEMELERİNİN BEYANI VE TEVKİFAT UYGULAMASI 72
3.7. ÜCRET BORDROSU DÜZENLENMESİ 72
3.8. SPORCU GELİRLERİ VE ÇİFTE VERGİLENDİRME 74
3.8.1. ÇİFTE VERGİLENDİRME VE ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ... 76
3.8.1.1. ÇİFTE VERGİLENDİRME KAVRAMI 76
3.8.1.2. ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ USULÜ 77
3.8.2. TÜRKİYE\\\′DEKİ SPORCU GELİRLERİ BAĞLAMINDA ÇİFTE
VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 78
SONUÇ 81
KAYNAKÇA 85