Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (139)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Türkiye Cumhuriyeti'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku İle İlgili Bazı Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler

Türkiye Cumhuriyeti'nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku İle İlgili Bazı Çok Taraflı Uluslararası SözleşmelerSayfa Sayısı
:  
1179
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-105-8

257,04 TL    ÖNSÖZ-V
    İÇİNDEKİLER-VII
    AD VE SOYADLARININ DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-1
    AD VE SOYADLARININ NÜFUS KÜTÜKLERİNE YAZILIŞ ŞEKLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-5
    ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ-10
    ADLİ YARDIM TALEPLERİNİN İLETİLMESİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL-17
    AHVALİ ŞAHSİYE (KİŞİ HALLERİ) İLE İLGİLİ BELGE ÖRNEKLERİNİN PARASIZ VERİLMESİ VE TASDİKTEN MUAF TUTULMASI HAKKINDA SÖZLEŞME-24
    AHVALİ ŞAHSİYE KONUSUNDA MİLLETLERARASI MALÛMAT TEATİSİ HAKKINDA SÖZLEŞME-29
    AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN KODLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-37
    AHVALİ ŞAHSİYE CÜZDANLARININ TANINMASINA VE GÜNCELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-51
    AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİ-59
    AVRUPA SOSYAL ŞARTI (GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ)-76
    AVRUPA SOSYAL ŞARTINA DEĞİŞİKLİK GETİREN PROTOKOL-110
    BAZI İŞLEM VE BELGELERİN TASDİKTEN MUAF TUTULMASINADAİR SÖZLEŞME-116
    BAZI ÖLÜMLERİN TESBİTİNE AİT SÖZLEŞME-120
    CENAZELERİN NAKLİ ANLAŞMASI-124
    ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME-131
    ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME'YE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ İLE İLGİLİ İHTİYARİ PROTOKOL-159
    ÇOCUK HAKLARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ-175
    ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME-187
    ÇOCUKLARA KARŞI NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-191
    ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLÂT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME-198
    ÇOCUKLARLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ-215
    ÇOCUKLARIN VELÂYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELÂYETİNİN YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ-229
    ÇOK DİLDE NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-243
    DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞME-252
    DENİZ ALACAKLARINA KARŞI MESULİYETİN SINIRLANDIRILMASI HAKKINDA 1976 TARİHLİ MİLLETLERARASI SÖZLEŞMEYİ TADİL EDEN 1996 PROTOKOLÜ-269
    DEVLETLER VE DİĞER DEVLETLERİN VATANDAŞLARI ARASINDAKİ YATIRIM UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMLENMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME (ICSID)-279
    DİPLOMASİ VE KONSOLOSLUK MEMURLARINCA DÜZENLENEN BELGELERDE ONAY İŞLEMİNİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-304
    DİPLOMATİK İLİŞKİLER HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ-309
    EKONOMİK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLARA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME-330
    EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLARARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)-348
    EVLENME EHLİYET BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME-374
    EVLENME İLE NESEP DÜZELTİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME-383
    EVLİLİK BAĞINA İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI HAKKINDA SÖZLEŞME-396
    EVLİLİK DIŞI ÇOCUKLARIN TANINMALARINI KABULE YETKİLİ MAKAMLARIN YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME-404
    EVLİLİK DIŞINDA DOĞAN ÇOCUKLARIN TANINMASINA DAİR SÖZLEŞME-408
    GEMİ YAKITLARINDAN KAYNAKLANAN PETROL KİRLİLİĞİ ZARARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU HAKKINDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (2001) -417
    HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME-434
    HUKUKÎ VEYA TİCARÎ KONULARDA ADLÎ VE GAYRİ ADLÎ BELGELERİN YABANCI MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME-445
    HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞME-461
    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 (NO. 187)-482
    KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYIRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ -490
    KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN İHTİYARİ PROTOKOL-509
    KİŞİ HALLERİ İŞLEMLERİNİN DÜZELTİLMESİ KARARLARI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME-519
    KİŞİ HALLERİ KONUSUNDA MİLLETLERARASI KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-524
    KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ-530
    KÜÇÜKLERİN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN YETKİSİNE VE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME-567
    KÜÇÜKLERİN VATANA İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ-575
    MARKA KANUNU ANDLAŞMASI-586
    MARKALARIN TESCİLİ AMACIYLA MAL VE HİZMETLERİN ULUSLARARASI SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN 15 HAZİRAN 1957 TARİHLİ, 14 TEMMUZ 1967’DE STOKHOLM’DE, 13 MAYIS 1977’DE CENEVRE’DE GÖZDEN GEÇİRİLEN VE 2 EKİM 1979’DA DEĞİŞTİRİLEN NİS ANLAŞMASI-612
    MEŞRU OLMAYAN ÇOCUKLARIN ANA BAKIMINDAN NESEBİNİN TESİSİNE AİT SÖZLEŞME-628
    MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI-632
    MÜLTECİLERİN HUKUKİ DURUMUNA DAİR SÖZLEŞME-664
    NAFAKA ALACAKLARININ YABANCI MEMLEKETLERDE TAHSİLİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME-693
    NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ KONUSUNDAKİ KARARLARIN TANINMASINA VE TENFİZİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-703
    NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE UYGULANACAK KANUNA DAİR SÖZLEŞME-715
    OTOBÜS VE OTOKARLARLA ULUSLARARASI ARIZİ YOLCU TAŞIMACILIĞI ANLAŞMASI-723
    SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ-756
    SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL-770
    TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET ANLAŞMASI (TRIPS AGREEMENT 1994)-777
    TİCARETLE BAĞLANTILI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ANLAŞMASINI DEĞİŞTİREN PROTOKOL-818
    TÜM GÖÇMEN İŞÇİLERİN VE AİLE FERTLERİNİN HAKLARININ KORUNMASINA DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞME-825
    TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BM CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADININ GÜÇLENDİRİLMESİ BİRİMİ (BM KADIN) ARASINDA BM KADIN AVRUPA VE ORTA ASYA BÖLGE OFİSİ’NİN İSTANBUL’DA KURULMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA-866
    ULUSLARARASI BİR AİLE CÜZDANI İHDASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-883
    ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME-889
    ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARINA İLİŞKİN BAZI KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME-905
    ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN TAŞIT PERSONELİNİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASI (AETR)-932
    ULUSLARARASI KARAYOLU TAŞIMACILIĞI YAPAN TAŞITLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ 4 ÜNCÜ, 5 İNCİ VE 6 NCI DEĞİŞİKLİKLERİ-965
    ULUSLARARASI PATENT SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ STRASBURG ANLAŞMASI-1002
    UYDULAR ARACILIĞI İLE HABERLEŞME ULUSLARARASI TEŞKİLATI (INTELSAT) ANLAŞMASI-1018
    VASİYET TASARRUFLARININ BİÇİMİNE İLİŞKİN KANUN UYUŞMAZLIKLARI KONUSUNDA SÖZLEŞME-1044
    VASİYETNAMELERİN TESCİLİ KONUSUNDA BİR USUL KURULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME-1051
    VATANDAŞLIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-1058
    VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI KONUSUNDA KARŞILIKLI BİLGİ VERİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME-1064
    VATANSIZLIK HALLERİNİN SAYISININ AZALTILMASINA DAİR SÖZLEŞME-1070
    VATANSIZ KİŞİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME-1074
    VELAYET SORUMLULUĞU VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI HAKKINDA TEDBİRLER YÖNÜNDEN YETKİ. UYGULANACAK HUKUK, TANIMA, TENFİZ VE İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME-1101
    YABANCI HAKEM KARARLARININ TANINMASI VE İCRASI HAKKINDA 10 HAZİRAN 1958 TARİHİNDE NEW YORK’DA YAPILAN SÖZLEŞME-1123
    YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ-1134
    YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL-1142
    YABANCI MEMLEKETLERDE KULLANILMAK ÜZERE VERİLECEK NÜFUS KAYIT HÜLASASI SURETLERİ HAKKINDA SÖZLEŞME-1149
    YABANCI MEMLEKETLERDE YAPILAN EVLENME MERASİMİNİN KOLAYLAŞTIRILMASINA DAİR SÖZLEŞME-1157
    YABANCI RESMİ BELGELERİN TASDİKİ MECBURİYETİNİN KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ-1162
    YAŞAM BELGESİ VERİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME-1172