Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Türk Spor Hukukunun Genel Esasları ve İlgili Mevzuat

Türk Spor Hukukunun Genel Esasları ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
377
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
1998
ISBN NO
:  
975-464-124-2

15,00 TL

İÇİNDEKİLER

Sayfa

ÖNSÖZ 11
TÜRK SPOR MEVZUATINI GÖSTERİR LİSTE 15

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK SPOR HUKUKUNUN GENEL ESASLARI


§ 1. TÜRK SPOR TEŞKİLATI . 21
I- KANUNİ DÜZENLEME 21
II- GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
GÖREVLERİ VE FAALİYET ALANI 22
III- GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN HUKUKİ
YAPISI VE BİRİMLERİ.. 24
A. Hukuki Yapısı 24
B. Birimleri 26
1) Merkez Teşkilatı 26
a) İdari Teşkilat 26
b) Sürekli Kurullar 27
2) Taşra Teşkilatı 28
§ 2. SPOR FEDERASYONLARI 29
I- FEDERASYONLARIN KURULMASI 29
II- FEDERASYONLARIN GÖREVLERİ 29
III- FEDERASYONLARIN TEŞKİLATLANMASI 30
A. Federasyon Başkanı , 30
B. Yönetim Kurulu 31
C. Yürütme Organı 32
D. Danışma Kurulları 33
IV- FEDERASYONLAR FONU 33


§ 3. SPORCULARIN TESCİL, VİZE VE TRANSFER
İŞLEMLERİ 35
I- HUKUKİ DÜZENLEME 35
II- TESCİL, LİSANS VE VİZE İŞLEMLERİ 35
III- SPORCULARIN KULÜPLERİNDEN AYRILMALARI 36
A. İstifa .36
B. Transfer 36
1) Transfer Çeşitleri 37
a) Normal Transfer ,...37
b) Serbest Transfer 37
c) Fakülte veya Yüksekokul Kazanmak Suretiyle
Yapılan Transfer 38
2) Transferlerle İlgili Özel Durumlar 39
IV- YABANCI UYRUKLU SPORCULARIN TESCİL, VİZE VE
TRANSFER İŞLEMLERİ 40
V- SİLAH ALTINA ALINAN SPORCULARIN DURUMU 41
VI- BİRLEŞEN, İSİM DEĞİŞTİREN VEYA
KAPANAN KULÜPLERDEKİ SPORCULARIN DURUMU 41
§ 4. SPORDA DİSİPLİNİN SAĞLANMASI 42
I- HUKUKİ DÜZENLEME VE KAPSAM 42
II- CEZA KURULLARI 1.43
A. Ceza Kurullarının Teşkili ve Görevleri 43
1) Merkez Ceza Kurulu 43
2) Genel Müdürlük Ceza Kurulu 43
3) İl ve İlçe Ceza Kurulları , 43
B. Kurul Üyeliklerine İlişkin Genel Hükümler 44
C. Ceza Kurullarının Çalışma Usulü 44
D. Ceza, Kurulları Tarafından Verilen Kararların
Yürürlüğe Girmesi 45
III- CEZALARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER 45
A. Ceza Türleri 45
1) İhtar Cezası ?. 45
2) Yarışmadan Men Cezası 46

a) Tek Yarışmadan Men Cezası 46
b) Sürekli Yarışmadan Men Cezası 46

c) Temsili, Milli ve Milletlerarası Yarışmadan
Men Cezası 46
3) Hak Mahrumiyeti Cezası 46
4) Saha Olaylarına İlişkin Cezalar 47

a) Müsabakayı Seyircisiz Oynatma Cezası 47
b) Saha Kapatma Cezası 47
5) Puan İndirme ve Küme Düşürme Cezaları 47
B. Cezayı Artıran ve Azaltan Durumlar 47
C. Tahkikat ve Ceza Zamanaşımı 48
IV- GENÇLİK VE SPOR SUÇLARI 48
V- İDARİ TEDBİRLER 50
VI- SORUŞTURMA USULÜ, KARAR VE KARARA İTİRAZ 51
A. Soruşturma Usulü 51
B. Karar ve Karara İtiraz 52
§ 5. SPOR KULÜPLERİ 54
I- HUKUKİ DÜZENLEME ....54
II- SPOR KULÜPLERİNİN KURULMASI 55
A. Tüzüğün Hazırlanması 55
B. Kuruluş Bildirisinin İlgili Makama teslimi 55
C. Kuruluş Bildirisi ve Tüzüğün İncelenmesi 56
III- SPOR KULÜPLERİNİN TESCİLİ 57
A. Tescilin Şartları 57
B. Tescil İşlemleri 58
C. Tescile İlişkin Özel Durumlar 58
1) Spor Kulüplerinin İsim Alması 58
2) Spor Kulüplerinin Renkleri 59
3) Spor Dalı Seçimi ve İhtisas Spor Kulüpleri 59
D. Tescile İlişkin\′Değişiklikler 59
E. Tescillerin İptali .....60
IV- SPOR KULÜPLERİNİN ORGANLARI 60
A. Zorunlu Organlar 61
1) Genel Kurul 61
a) Genel Kurulun Görev ve Yetkileri 61
b) Genel Kurulun Toplanması 62
c) Toplantıya Çağrı 62

d) Toplantı Yeri ve Yetersayısı 63
e) Toplantının Yapılması , 63
2) Yönetim Kurulu 64
a) Genel Olarak 64
b) Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 65

3) Denetleme Kurulu 65
4) Yürütme Birimi 66

a) Genel Sekreter... 66
b) Kulüp Saymanı 67
c) Kulüp Doktoru 67
d) Tesis ve Malzeme Yönetici ve Görevlileri 67
e) Spor Direktörü 67
f) Genel Kaptanlar 67
g) Teknik Yönetici ve Öğreticiler 68
h) Kaptanlar 68
B. Seçimlik Organlar 68
1) Kulüp Danışmanları ve Danışma Kurulları 68
2) Kulüp Temsilcileri 69
V- SPOR KULÜPLERİNİN ŞUBE AÇMALARI 69
VI- KULÜPLERİN ÜST KURULUŞLARI 70
VII- SPOR KULÜPLERİNE YARDIM EDİLMESİ 71


İKİNCİ BÖLÜM İLGİLİ MEVZUAT


§ 1. ANAYASANIN GENÇLİK VE SPORA
İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 75
§ 2. GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUATI. 79
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü\′nün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun 81
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Federasyonlarının
Teşkilatı, Çalışma, Görev, Yetki ve Sorumluluk
Yönetmeliği 105
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları
Seçim Yönetmeliği 114


- Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü
Federasyonlar Fonu Yönetmeliği 122
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Tescil,
Vize ve Transfer Yönetmeliği 140
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans,
Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği 152
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dallan
Ceza Yönetmeliği 156
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Dopingle Mücadele
Yönetmeliği 179
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu
Yönetmeliği 184
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine
Serbest Giriş Yönetmeliği 206
- Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliği 216
- Yabancı Ülkelerle Yapılan Spor Yarışmalarında
Türkiye\′yi Temsil Görevini Alan Sporculara Dair
Yönetmelik ...223
- Milli Takım Mensuplarının Sigortalanmaları Hakkında
Yönetmelik 226
- Başarılı Sporcular ile Bu Sporcuların Teknik Direktör ve
Antrenörlerine Ayni ve Nakdi Yardım Yapılmasına ve
Ödül Verilmesine Dair Yönetmelik 229
- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dalı Temsilci
Yönetmeliği 235
- BTGM Spor Faaliyetlerinde Sporcuların Forma ve
Eşofmanlarına Reklam Konulmasına Dair Yönetmelik 238
- Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve
Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla
Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmelik 241
SPOR KULÜPLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT , 249
- Dernekler Kanunu (İlgili Hükümler) 251
- Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği 252
- Spor Kulüpleri Tescil Yönetmeliği 266
- Spor Kulüpleri Yardım Yönetmeliği 277
«1»§ 4. FUTBOLA İLİŞKİN MEVZUAT 281
- Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun 283
- Türkiye Futbol Federasyonunun Çalışma Usul ve
Esaslarına Dair Ana Statü 293
- Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı 310
- Futbol Disiplin Talimatı 319
- Profesyonel Futbol Talimatı 341
- Amatör Futbolcu Tescil, Vize ve Transfer Talimatı 359
- Türkiye Futbol Federasyonu Yayın Talimatı 368
- Tahkim Kurulu Talimatı 373