Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Türk Hukukunda Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Ayırıcı Özellikleri

Türk Hukukunda Kooperatif Tüzel Kişiliğinin Ayırıcı ÖzellikleriSayfa Sayısı
:  
243
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-353-315-2

25,00 TLİÇİNDEKİLER

 

İÇİNDEKİLER XI KISALTMALAR XVII GİRİŞ 1 I- Konu 1 II-Plan ve Metot 3 Birinci Bölüm TARİHİ GELİŞİM, KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİ KAVRAMI VE TÜRLERİ §1. TARİHİ GELİŞİM 7 I-Genel Olarak 7 II- İngiltere ve Kara Avrupası 9 A- İngiltere 9 1-Robert OWEN 10 2- Dr. VVilliam KING 14 3- Rochdale Öncüleri 16 4- Hristiyan Sosyalistler 20 B- Fransa 22 1-Charles FOURIER 23 2- Philippe BUCHEZ 25 3-LouisBLANC 28 4- Nimes Okulu 32 C- Almanya 33 1- Hermann SCHULZE-DELITZSCH 34 2- Frederich VVilhelm RAIFFEISEN 37 3- Schulze - Delitzsch ve Raiffeisen Kooperatiflerinin Karşılaştırılması 39 a- Farklılıklar 39 b- Benzerlikler 41 III-Türkiye 41 A- Cumhuriyet Öncesi 42 XII 1- 1864 Tarihli Tarifname 43 2- Memleket Sandıkları ve 1867 tarihli Memleket Sandıkları Nizamnamesi 43 3- Menafi Sandıkları ve Mevzuatı 46 4- 1913 tarihli İdare-i Umumiye Vilâyet Kanunu 47 5- 1921 tarihli Havzai Fahmiye (Kömür Havzası) Kanunu 47 6- 1923 tarihli İstihsal, Alım ve Satım Ortaklık Kooperatifleri Nizamnamesi 47 B- Cumhuriyet Dönemi 48 1- 1924 tarihli 396 sayılı Kanunla, 1850 tarihli Ticareti Berriye (Kara Ticareti) Kanunu′nda Yapılan Değişiklik 49 2- 1924 tarihli 498 sayılı İtibarî Ziraî Birlikler Kanunu 49 3- 1926 tarihli 865 sayılı Ticaret Kanunu 50 4- 1929 tarihli 1470 sayılı Ziraî Kredi Kooperatifleri Kanunu 51 5- 1935 tarihli 2836 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ....52 6- 1935 tarihli 2834 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 52 7- 1956 tarihli 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 53 8- 1961 Anayasası 54 9- 1973 tarihli 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu .... 54 §2. KOOPERATİF KAVRAMI 55 I- Etimolojik Açıdan 55 II - Ülkemizde Kooperatifle Doğrudan İlgili Olan Yürürlükteki Kanunlarda Kooperatif Kavramı 57 A- 1982 Anayasası 57 B- 1969 tarihli 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 58 C- 1969 tarihli 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Tarım Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu 63 D- 1972 tarihli 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu 63 E- 1985 tarihli 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile rek Kabulüne Dair Kanun 64 III-Tanım 65 A- Genel Olarak 65 B- Ekonomik Tanım : 65 XIII C- Kanunî Tanım 68 §3. TÜRLERİ 71 I- Konut Yapı Kooperatifi 73 II- Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 74 III- Küçük Sanat Kooperatifi 75 IV- Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 75 V- Deniz Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi 76 VI- Üretim ve Pazarlama Kooperatifi 77 VII- Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifi 77 VIII- Tahmil ve Tahliye Kooperatifi ile Hamallar Taşıma Kooperatifi... 77 IX-Turizm Geliştirme Kooperatifi 77 X-Tüketim Kooperatifi 78 XI-Temin Tevzi Kooperatifi 78 XII- Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi 78 XIII-İşletme Kooperatifi 79 XIV-Yayıncılık Kooperatifi 79 XV- Sigorta Kooperatifi 79 İkinci Bölüm KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN AMAÇ YÖNÜNDEN AYIRICI ÖZELLİKLERİ §1. KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN TÜRÜNÜ BELİRLEYEN ÖZEL AMAÇ ..81 I- Kooperatifin Amacı 82 A- İktisadî Menfaatleri Karşılamak 82 B- Kooperatiflerde Kazanç Sağlamanın Amaç Olmaması 85 II- Kooperatifin Amacına Ulaşmak İçin Kullanacağı Araçlar 86 A- Karşılıklı Yardım 86 B- Dayanışma 87 C-Kefalet 89 III- Kooperatifin Amacını Gerçekleştirmek İçin Kullanacağı Diğer Unsurlar 89 A- Sermaye 89 B- Dış Yardım 92 C- Vergi Muafiyeti 93 §2. KOOPERATİFİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 93 I-Genel Olarak 93 XIV .■■--,-■-/ İ,:. -_-.-_ ■ II- Kooperatifin Hukukî Niteliğinin Ticaret Şirketi Olduğu Görüşü 94 III- Kooperatifin Hukukî Niteliğinin Kendine Özgü Bir Teşekkül Olduğu Görüşü 97 IV- Yüksek Yargı Organlarının Soruna Bakış Açısı 103 A- Anayasa Mahkemesi′nin Görüşü 103 B- Danıştay′ın Tutumu 105 C- Yargıtay′ın Yaklaşımı 106 j3. ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLİĞİ OLARAK KOOPERATİF VE DİĞER TÜZEL KİŞİLİKLERLE OLAN FARKLARI 108 I- Genel Olarak Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Kavramı ve Amaçla Belirlenen Türler 108 A- Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Diğer Tüzel Kişilerle Olan Farkları 108 B- Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Türleri 113 1- Kazanç Paylaşma Gayesi Taşıyan Özel Hukuk Tüzel Kişileri... 113 2- Kazanç Paylaşma Amacı Bulunmayan Özel Hukuk Tüzel Kişileri 113 II- Kooperatif Teşekkülün Benzer Topluluklardan Farkı 114 A- Dernekler ve Kooperatifler 115 B- Vakıflar ve Kooperatifler 127 C- Sendikalar ve Kooperatifler 137 D- Siyasî Partiler ve Kooperatifler 143 E- Şirketler ve Kooperatifler 144 1- Tüzel Kişiliği Olmayan Adî Şirketler ve Kooperatifler 145 2- Tüzel Kişiliği Olan Ticaret Şirketleri ve Kooperatifler 155 a- Genel Olarak 155 b- Kişi Şirketleri 159 c- Sermaye Şirketleri 164 F- Diğer Topluluklar ve Kooperatifler 172 1- Genel Olarak 172 2- Eşler Arasındaki Mal Ortaklığı : 172 3- Aile Şirketi Emvali (Aile Malları Ortaklığı) 173 4- Miras Şirketi (Miras Ortaklığı) 173 §4. ULTRA-VİTES KURAMI VE KOOPERATİFLER 174 I- Kuralın Anlamı 174 II- Hak Ehliyeti Açısından Etkisi 176 III- Fiil Ehliyeti Yönünden Etkisi 179 -^ Üçüncü Bölüm KOOPERATİF TÜZEL KİŞİLİĞİNİN YAPI VE İŞLEYİŞ YÖNÜNDEN AYIRICI ÖZELLİKLERİ §1. AYIRICI ÖZELLİKLERİ BELİRLEYEN İLKELER 183 I-Genel Olarak 183 A- Kooperatif Tüzel Kişiliğinde İlkelerin Önemi 183 B- İlkelerin Gelişimi 184 II- Gönüllü ve Serbest Giriş İlkesi 186 A- Genel Olarak 186 B- Ülkemizdeki Uygulaması 188 III- Kooperatifin Korunması İlkesi 190 IV- Ortağın Demokratik Yönetimi İlkesi 191 A- Genel Olarak 191 B- Ülkemizde Uygulanması 192 V- Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi 193 VI- Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi 194 A- Genel Olarak 194 B- Risturn Verilmesi İlkesi 195 C- Sermayeye Sınırlı Faiz Verilmesi İlkesi 197 VII- Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi 198 VIII- Kooperatifler Arası İşbirliği İlkesi 200 IX-Toplumsal Sorumluluk İlkesi 201 X-Kooperiflerin Dışarıdan Denetlenmesi İlkesi 202 A- Genel Olarak 202 B- Ülkemizde Kooperatiflerin Denetimi 204 1- Kooperatiflerin Kuruluş Aşamasındaki Denetimi 205 2- Kooperatiflerin Kurulduktan Sonraki Denetimi 205 a- Kooperatiflerde İç Denetim 206 b- Kooperatiflerin Dışarıdan Denetimi 208 §2. KOOPERATİF KURUCUSU VE ORTAĞI OLABİLECEK TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN AYIRICI ÖZELLİKLER 210 §3. KOOPERATİFLER VE PERDENİN ARALANMASI TEORİSİ 214 SONUÇ VE ÖNERİLER 225 YARARLANILAN KAYNAKLAR 231