Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (161)      Eylül (287)      Ağustos (64)      Temmuz (98)

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1

Türk Ceza Hukuku Mevzuatı Cilt:1Sayfa Sayısı
:  
1256
Kitap Ölçüleri
:  
13x19
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5635-6

110,00 TL

Türk ceza hukukuna ilişkin yeni kanunların yürürlüğe girişinden sonra yayınlamaya başladığımız "Türk Ceza Hukuku Mevzuatı" kitabımızın yirmiikinci basısı, kapsamında yer alan kanunlara, son olarak 21.1.2017 tarihli ve 6771 sayılı Kanunla yapılan Anayasa değişikliğinin (RG: 11 Şubat 2017) yanı sıra, 4.7.2019 tarihli ve 7182 sayılı Kanunla (RG: 12 Temmuz 2019/30829) 31.3.2011 tarihli ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda yapılan değişiklikler işlenerek hazırlanmıştır.
Kitapta kanunların genel gerekçelerine ve özellikle Türk Ceza Kanununa ilişkin TBMM Adalet Komisyonu Raporlarına ve her bir maddeye ilişkin gerekçe metinlerine güncellenmiş haliyle yer verilmiştir. Özellikle Türk Ceza Kanununda sistematik ve içerik bakımından yapılan köklü değişiklikler karşısında, madde metinlerinin gerekçeleri ile birlikte yayımlanmasında büyük bir yarar olduğu düşünülmüştür.
Konu Başlıkları
    Türk Ceza Kanunu
    Türk Ceza Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli
    Ceza Muhakemesi Kanunu
    Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
    Kabahatler Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu
    Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Adli Sicil Kanunu
    Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun
    Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri İle Koruma Kurulları Kanunu
    Basın Kanunu
    İnfaz Hakimliği Kanunu
    Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun
    Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu
    Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkumiyetlerinin İnfazına Dair Kanun