Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Türk Borçlar Kanunu Işığında Akreditif Hukuku

Türk Borçlar Kanunu Işığında Akreditif HukukuSayfa Sayısı
:  
184
Kitap Ölçüleri
:  
13,5*19,5
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
979-975-02-4417-8

54,90 TL

Akreditif hukukuna ilişkin yeknesak kurallar, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) tarafından belli periyotlarla güncellenmektedir. Son güncelleme 2007 yılında 600 sayılı broşür hükümleri ile yapılmış ve bu kurallar halen yürürlükte bulunmaktadır.

Akreditife ilişkin uluslararası yeknesak kurallar, mahiyetleri itibariyle sözleşme nitelikli kurallardır. Bu nitelikleriyle, ülkemizde bulundukları halleriyle uygulanmaları mümkün olmayıp, Türk sözleşme hukukunun emredici kuralları çerçevesi dahilinde uygulanabileceklerdir. Özellikle, 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun genel işlem koşullarına ilişkin hükümleri, bu kuralların uygulanmasında son derece etkin olacaktır. Akreditif Hukukuna ilişkin yeknesak kuralların, salt bankalar lehine olan tek taraflı hükümleri, Türk Borçlar Kanunu'nun 20-25. maddelerindeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle, ülkemizde uygulama alanı bulamayacaktır.

Bu kitap, akreditif hukukuna ilişkin Milletlerarası Ticaret Odası tarafından güncellenen hükümler, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve mevcut gelişmeler göz önünde bulundurularak yargı mercilerine ve uygulamacılara yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
    Akreditif İşleminin Tanımı
    Akreditif İşleminin Pratikteki İşleyişi
    Akreditif Kurallarında Tanımlamalar
    İbrazın Karşılanması (Honour)
    Akreditif Türleri
    Vesaikin İbraz Süresi
    Teyitli Akreditif
    Bazı Özel Akreditif Türleri
    Akreditif İşleminin Süjeleri
    Teyit Bankası
    İştira Bankası
    Poliçeyi Kabul Bankası, Ödeme Bankası ve Vadeli Ödeme Bankası
    İhbar Bankası
    Lehdar
    Temel Sözleşme–Akreditif Küşat Mektubu İlişkisi
    Lehdar ve Amir Banka İlişkisi
    Lehdarla Akreditif Amiri Arasındaki İlişki
    Lehdarla Teyit Bankası ve Diğer Görevlendirilmiş Bankalar Arasındaki Hukuksal İlişki
    Akreditife İlişkin Uluslar Arası Yeknesak Kuralların Hukuki Mahiyeti
    Türk Borçlar Yasasının Genel İşlem Koşullarına İlişkin Hükümleri
    600 Sayılı Broşürün Türk Borçlar Yasasının Emredici Kurallarına Aykırı Bulunan Hükümleri
    Akreditif Hukukunda Sebepsiz Zenginleşme
    Akreditif Hukukunda İhtiyati Tedbir ve Haciz
    Amir Bankanın İflası Halinde, Akreditif Bedelinin İflas Masasına Girip, Giremeyeceği Sorunu