Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (19)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Themis - İcra ve İflas Hukuku 15.Bası

Themis - İcra ve İflas Hukuku 15.BasıSayfa Sayısı
:  
411
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-7820-49-5

50,00 TL


İÇİNDEKİLER
Takip Hukukuna Giriş
Birinci Kitap
İcra Hukuku
Birinci Kısım Giriş
İkinci Kısım
Takip Yolları
Birinci Bölüm
Haciz Yoluyla Takip
Birinci Ayrım
İlamsız Takip
Birinci Kesim
Genel Haciz Yoluyla Takip
İkinci Kesim
Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz
Yolu ile Takip
Üçüncü Kesim
Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
İkinci Ayrım
İlamlı Takip
Birinci Kesim
Giriş
İkinci Kesim
İlamların İcrası
İkinci Bölüm
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Üçüncü Kısım
İhtiyati Haciz
İkinci Kitap
İflas Hukuku
Birinci Kısım
Giriş
İkinci Kısım
İflas Yoluyla Takip
Birinci Bölüm
Koşulları
İkinci Bölüm
İflas Yolları
Birinci Ayrım
Takipli İflas
İkinci Ayrım
Takipsiz (= Doğrudan) İflas
Üçüncü Ayrım
Terekenin İflas Hükümlerine
Göre Tasfiyesi
Üçüncü Bölüm
İflasın Hukuksal Sonuçları
Dördüncü Bölüm
İflas Tasfiyesi
Beşinci Bölüm
İflas Yasaklılıklarından
Kurtulma Yolları
Üçüncü Kitap
İyileştirme
(Rehabilitasyon) Hukuku
Birinci Kısım
Konkordato Hukuku
Birinci Bölüm
Genel İlkeler
İkinci Bölüm
Adi Konkordato
Birinci Ayrım
İflas Dışı Konkordato
İkinci Ayrım
İflas İçi (İflastan Sonra)
Konkordato
Üçüncü Bölüm
Mal Varlığının Terki Suretiyle Konkordato
İkinci Kısım
Yeniden Yapılandırma Hukuku
Dördüncü Kitap
Alacaklıları Koruyucu
Diğer Önlemler
Birinci Kısım
Tasarrufun İptali Davaları