Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Telif Hakları Ve Korsanlıkla Mücadele

Telif Hakları Ve Korsanlıkla MücadeleSayfa Sayısı
:  
311
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
978-6700-78-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Av. Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com 1971 Ordu doğumlu olan yazar, akademisyen ve serbest avukattır. Elinizdeki ile birlikte dördüncü kitabı yayımlanan yazar, genelde ticaret hukuku, özelde de fikri mülkiyet hukuku ile ilgilenmektedir. Fikri mülkiyet hukukuyla ilgili akademik ve günlük yazılar kaleme alan Dr. Suluk, aynı zamanda patent ve marka vekilidir. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde bilirkişilik de yapan Dr. Suluk, İstanbul′da serbest avukatlık ve hukuki danışmanlık yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır. YAZARIN ÖNSÖZÜ Tarihi bir geçmişe sahip olan korsanlık kavramı, bir fikir ve sanat eserinin izinsiz çıkarılan, sözgelimi kitap, kaset, CD ve DVD gibi ta-şıyıcı materyalleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Bunun yerine bazen taklit terimi tercih edilmektedir. O halde bu kavram marka, pa-tent ve tasarım taklitlerini de içine alacak kadar geniş bir anlama sa-hiptir. Ancak bu çalışma, esas itibariyle fikir ve sanat eserleri ve bunlardaki korsanlıkla mücadele ile sınırlandırılmıştır. Son zamanlarda ulusal ve uluslararası ticarette ciddi bir tehdit o-luşturan korsanlığın üstesinden gelinebilmesi için daha sıkı hukuki, cezai ve idari tedbirler öngörülmüştür. Bu durum hem Ülkemiz, hem diğer ülkelerin düzenlemeleri, hem de uluslararası anlaşmalar bakımından geçerlidir. Korsanlıkla mücadele için alman tedbirler yetersiz kalınca ülkeler ve uluslararası örgütler yeni önlemler alma ihtiyacı duymuştur. Yeni yasal düzenleme bunun en iyi örneğini oluşturmaktadır. Hemen belirtelim ki, korsanlığın sosyolojik, hukuki, kültürel ve ekonomik yönleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışma, esas itibariyle konunun hukuki boyutu ile sınırlandırılmıştır. İlim ve edebiyat, musiki, güzel sanat ve sinema eserlerinden teşekkül eden fikir ve sanat eserleri, sahibine çok geniş hak ve yetkiler tanımaktadır. Nasıl ki, bir koyunun etinden, sütünden, yününden faydalanmak mümkünse, benzer şekilde, korunan bir eserden değişik şekillerde yarar sağlanabilir. Örneğin, bir roman başka bir dile çevrilebilir. Bu roman çevrildiği dilden bir başka dile daha tercüme yapıla- bilir. Yine bu roman tiyatro ya da sinemaya uyarlanabilir. Her bir işlem için romanın yazarından izin almak gerekecektir. Yine bir şiir, radyo -TV yayınlarında ya da topluma açık bir yerde okunabilir. Bu şiiri bir başkası besteleyebilir. Bu beste (müzik) bir sanatçı tarafından icra edilebilir. Yine bu beste bir sinema eserinde kullanılabilir. Tüm bu işlemler yapılırken her safhada şiirin sahibinden izin alınacaktır. Romanın veya şiirin sahibi bu izinleri verirken telif ücreti alacaktır. Buna karşılık masa, sandalye ya da bir çanta gibi maddi bir nesneye sahip olan kimsenin bunları değişik şekillerde değerlendirmesi pek mümkün olmaz. Okuyucu bu çalışmada fikri mülkiyet haklarıyla ilgili genel bilgileri bulacaktır. Bunun ötesinde hukuki düzenlemelerle nelerin korunduğu (eser ve bağlantılı haklar), ne tür hakların tanındığı, haklara getirilen istisnalar, ihlal halinde açılabilecek davalar ve diğer başvuru yolları ve korsanlıkla mücadelenin yolları gibi konular hakkında bilgi sahibi olacaktır. Sözgelimi, bir yazar, sanatçı ya da yapımcı, yaptığı çalışmanın korunan bir eser olup olmadığı, eğer korunuyorsa bu korumanın sağladığı haklar, bu hakların sınırları, hakkının ihlali halinde ne gibi yollara başvuracağı konularında bir fikir sahibi olacaktır. Yazar, görüşlerini paylaştığı için meslektaşları Av. Erdem TÜR-KEKUL ve Av. Sabri KUŞKONMAZ′a teşekkür ve minnet duygularını belirtmek ister. Kitabı dil ve anlatım bakımından inceleyen hayat arkadaşım Av. Rabia SULUK ile meslektaşlarım Av. Zeynel ÖZ-TURK, Av. Figen ŞAŞTIM′a ve yine eserin okuyucu ile buluşmasını sağlayan Hayat Yayınlarının sahibi Hayati BAYRAK ve ekibine şükranlarımı sunarım. 26.03.2004, Mecidiyeköy Av. Dr. Cahit SULUK csuluk@hotmail.com ARKA KAPAK Telif Haklan ve Korsanlıkla Mücadele Av. Dr. Cahit Suluk Son zamanlarda ülkemizde korsan kitap, kaset ve CD gibi materyallerin satışındaki artış; yayın, müzik ve sinema gibi ilgili sektörlerde mali krize neden olmuştur. O kadar ki, son günlere kadar tüketiciye ulaşan materyallerin P′sinden fazlası korsandı. Bu noktaya gelinmesinde, korsanlıkla mücadeleye ilişkin yetersiz ya da uygulanamaz nitelikteki yasaların payı küçümsenemez. Bu durumu dikkate alan Hükümet ve Meclis, harekete geçerek bu gidişe bir son vermek istemiştir. 03.03.2004′te kabul edilen, 12.03.2004′te de Resmi Gazete′de yayımlanarak yürürlüğe giren 5101 sayılı KORSANLIKLA MÜCADELE YASASI, esas itibariyle böyle bir ortamın ürünüdür. Eserde; • Fikir ve sanat eserlerinin, sahiplerine sağladığı hak ve yetkiler nelerdir? • Yeni yasa korsanlığı önleyebilecek mi? .Yasanın hayata geçirilebilmesi için ne gibi araç ve yöntemlerle desteklenmesi gerekir? • Sektörde faaliyet gösterenlerin dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? gibi soruların cevaplarını bulacaksınız. Eser; yayıncılar, yazarlar, müzisyenler, sinemacılar, fonogram yapımcıları, mütercimler, ressamlar, mimarlar, fotoğrafçılar, kütüphaneciler, öğretim üyeleri, hukukçular, el sanatçıları, tasarımcılar, tiyatrocular, belediye yöneticileri, polisler, zabıtalar, araştırmacılar, film yapımcıları, heykeltıraşlar, grafikerler, galericiler, karikatürcüler, müzeciler, moda tasarımcıları, bilgisayar programcıları, dağıtımcılar, kitapçılar ve konuyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgili her kesim için başvuru kaynağı olacaktır. YAYINCININ ÖNSÖZÜ Son zamanlarda ülkemizde korsan kitap, kaset ve CD gibi materyallerin satışındaki artış; yayın, müzik ve sinema gibi ilgili sektörlerde mali krize neden olmuştur. O kadar ki, son günlere kadar tüketiciye ulaşan materyallerin P sinden fazlası korsan idi. Bu noktaya gelinmesinde, korsanlıkla mücadeleye ilişkin yetersiz ya da uygulanamaz nitelikteki yasaların payı küçümsenemez. Diğer taraftan sektör içerisinde korsanın devam etmesini sağlayan ticari faaliyetlere zemin hazırlayan gerçek ve tüzel kişilerin ′varlığı da en büyük etkenlerden biri olmuştur. Zira ticari karşılığı olmayan hiçbir işin gelişmesi, büyümesi, hatta sektörü tehdit etme noktasına gelmesi mümkün değildir. Üretmek için gece gündüz çalışan, gayret eden, bedensel, zihinsel ve finansal varlığını ortaya koyarak özgün eserler ortaya koyan insanların emekleri ve bu gayretleri; hak-hukuk tanımaz, ahlak ve vicdandan yoksun, kanun ve geleneklerimize saygısız kişiler tarafından adeta cezalandırılmakta ve heba edilmekteydi. Bu durumu dikkate alan Hükümet ve Meclis, harekete geçerek bu gidişe bir son vermek istemiştir. 03.03.2004′te kabul edilen, 12.03.2004′te de Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5101 sayılı KORSANLIKLA MÜCADELE YASASI, esas itibariyle böyle bir ortamın ürünüdür. Söz konusu yasanın, korsanlığı önleyip önleyemeyeceği, önleyebilecekse hangi araç ve yöntemlerle destek- lenmesi gerektiği gibi bir dizi sorunun cevabını bu kitapta bulacaksınız. Bunun da ötesinde ilgili sektörde faaliyet gösterenlerin yapacakları sözleşmelerde dikkat edecekleri hususlar gibi, ilgililerin zaman zaman başını ağrıtan hususlar da ele alınmıştır. 5101 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren daha bir aylık süre dolmadan, böyle bir eseri okuyucuların beğenisine sunmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağıdır. Bu vesileyle, yoğun bir çalışma temposu sergileyen Genç Yazara teşekkür borcumu ifa etmek istiyorum. Yayıncılar, müzisyenler, sinemacılar, fonogram yapımcıları, mütercimler, ressamlar, mimarlar, fotoğrafçılar, kütüphaneciler, öğre-tim üyeleri, hukukçular, el sanatçıları, tasarımcılar, tiyatrocular, belediye yöneticileri, polisler, zabıtalar, araştırmacılar, film yapımcıları, heykeltıraşlar, grafikerler, galericiler, karikatürcüler, müzeciler, moda tasarımcılar, bilgisayar programcıları, dağıtımcılar, kitapçılar ve konuyla doğrudan ya da dolaylı bir şekilde ilgili her kesim için başvuru niteliğindeki bu kitabın tüm topluma faydalı olacağını ümit etmekteyim. Yeni yasanın uygulanmasında ve korsanlığın önlenmesinde yargı ve emniyet mensuplarının, yerel yöneticilerin, merkezi yönetim birimlerinin ve işin içinde bulunan meslektaşlarımızın gereken duyarlılığı göstererek dayanışma içerisinde sonuca ulaşılması en büyük temennimizdir. 05.04.2004, Cağaloğlu Hayati BAYRAK GİRİŞ Son zamanlarda teknolojinin gelişimi, özgün ürünlerin önemini artırmış ve bu özgün çalışmalardan yeni yararlanma imkanları sunmuştur. Bu yönüyle teknolojinin gelişimi hak sahiplerinin menfaatine olmuştur. Diğer yandan teknolojinin gelişimiyle birlikte çoğaltma ve yayma teknikleri de gelişmiştir. Bu gelişime bağlı olarak bir fikri ü-rünün taklidi bazen saniyeler içinde gerçekleştirilebilmektedir. Örneğin, bir müzik eserini birkaç saniyede internet aracılığıyla dünyanın dört bir tarafına yaymak mümkündür. Fikir ve sanat eserlerinin ko-layca kopyalanması ve yayılması yasa koyucuları, bu hakları daha iyi koruyabilmek için birtakım yeni düzenlemeler yapmaya sevk etmiştir. Bilginin ve teknolojinin sınır tanımaz niteliği, hukuki tedbirlerin hem ulusal, hem de uluslararası düzeyde alınmasını gerekli kılmıştır. Ülkemizde ulusal düzeyde bu tedbirlere en yeni örnek 12 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren 5101 sayılı KORSANLIKLA MÜCADELE yasasıdır. Taklit, orijinal bir şeyin kopyası veya sahtesidir. izinsiz şekilde fikri bir ürünü taklit etmek ile sahtekarlık aynı şeydir. Taklit terimi, daha ziyade patent, marka ve tasarım gibi hakka konu ürünler; korsan kavramı ise, fikir ve sanat eserleri için kullanılır. Bununla birlikte taklit ve korsan terimleri günlük hayatta genellikle aynı anlamı ifade etmek üzere birbirinin yerine de kullanılmaktadır. Geniş anlamda, bir malın veya hizmetin tanıtılmasına yarayan ambalaj ve marka türü unsurların başka bir mal üzerine konulması korsanlık olduğu gibi, bir fikir ve sanat eserinin izinsiz çoğaltılan kopyaları da korsan maldır. Korsan mal ticareti, tarihi bir geçmişe sahiptir. Tarihte de korsanlık, hukuk ve ahlaka aykırı bir eylem olarak kabul edilirdi. Ancak bu eylemin yaptırımı genellikle ahlaki olurdu ve kınama ile yetinilirdi. Sanayi devrimiyle birlikte fikir ve sanat eserleri, patent, marka ve ta-sarım gibi fikri mülkiyet haklarının ekonomideki önemi artmıştır. Bu-gün sinema, müzik ve yayın endüstri;:-inden söz edilmektedir. Bu ge-lişime bağlı olarak korsan mal ticareti artınca korsanlıkla mücadele de hız kazanmıştır. Bugün korsanlıkla mücadeleye gelişmiş ülkeler öncülük etmektedir. Bunun temel nedeni, söz konusu ülke ekonomilerinin önemli bir kısmının fikri mülkiyet haklarını içeren varlık ve değerlerden oluşmasıdır. Sözgelimi, Amerika′da sinema endüstrisi veya bilgisayar programının ekonomideki payı düşünülürse durum daha da iyi anlaşılır. Korsanlıkla uluslararası düzeydeki mücadelede özellikle 1995′te yürürlüğe giren TRIPS Anlaşmasını anmak gerekir". Avrupa Birliği (AB) de korsanlıkla mücadele için bir Yönerge Taslağı üzerinde çalışmaktadır". Yönergeye ilişkin çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Bu Taslak, AB mevzuatına uyum bağlamında hukukumuzu da yakından ilgilendirmektedir. Elinizdeki kitabın Birinci Bölümünde fikri mülkiyet haklarına ilişkin genel bilgilere yer verilecektir. Bu bölümde patent, faydalı rru> del, marka, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, çip tasarımı, bilgisayar programı, veri tabanı, yeni bitki çeşidi ve biyoteknolojik buluş gibi fikri mülkiyetin konular kavram düzeyinde ele alınacaktır. ikinci Bölümde, ingilizce copyright terimine karşılık gelen fikir ve sanat eserleri incelenecektir. Ki bunlar; i) İlim ve edebiyat eserleri, ii) Musiki eserleri, iii) Güzel sanat eserleri ve iv) Sinema eserleri şeklinde dört ana kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler üzerinde tek tek durulduktan sonra eser sahibi, eser sahibine tanınan haklar, bağlantılı haklar, haklara getirilen sınırlamalar, devir ve lisans işlemleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Üçüncü Bölümde, korsanlık suçları, daha geniş olarak da haklara tecavüz halinde açılabilecek hukuk ve ceza davaları incelenmiştir. Bu bölümde ayrıca ihtiyati tedbirler, gümrükte el koyma gibi diğer taleplere değinilmiştir. Kitabın Dördüncü Bölümü, "Korsanlık ve Mücadele Yolları" başlığını taşımaktadır. Hemen belirtelim ki, korsanlığın sosyolojik, kültürel ve ekonomik yönleri de bulunmakla birlikte bu çalışma, esas itibariyle konunun hukuki boyutu incelenmiştir. Bu bölümde korsanlık kavramına açıklık getirildikten sonra, korsanlıkla mücadelede meslek birliklerinin rolü üzerinde durulmuştur. Yine bu mücadelede fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi, bandrolleme ve toplumu aydınlatma gibi hükümete tanınan yetki ve görevler incelenmiştir. Son olarak, korsan kullanımlarda özel bir yeri bulunan fikir ve sanat eserlerinin u-muma açık mahallerde kullanımı ve hak sahipleri ile radyo -TV kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümler ele alınmıştır. Beşinci Bölümde, 2004 tarih ve 5101 sayılı Kanunla getirilen yenilikler tek tek belirtilmiş, daha sonra da bu Kanunun bir kritiği yapılmıştır. Altıncı ve son Bölümde ise, korsanlıkla mücadeleye ilişkin soru ve cevaplara yer verilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında varılan neticeler ile olması gereken hukuk bakımından birtakım önerilerde bulunulmuştur. İÇİNDEKİLER Yayıncının Önsözü 11 Yazarın Önsözü 13 Kısaltmalar 15 Giriş 17 BİRİNCİ BÖLÜM FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER I. Genel Açıklama 21 II. Tarihi Gelişim 25 A. Dünyadaki Gelişmeler 25 B. Türkiye′deki Gelişmeler 28 III. Çeşitleri 30 A. Patentler 31 B. Faydalı Modeller 31 C. Tasarımlar 32 D. Markalar ve Diğer Ayırt Edici Ad ve İşaretler 34 E. Gelişen Teknoloji ve Fikri Mülkiyet Hakları 35 1. Çip Tasarımları 35 2. Bilgisayar Programları 36 3. Veri Tabanları 37 4. Yeni Bitki Çeşitleri 38 5. Biyoteknolojik Buluşlar 39 6. Gizli Bilgiler 39 7. Internet, Multimedya ve Fikri Mülkiyet Hakları 40 IV. Fikri Mülkiyet Haklarını Korumanın Önemi ve İşlevi 41 İKİNCİ BÖLÜM FİKİR VE SANAT ESERLERİ I. Genel Açıklama 45 II. Eser ve Çeşitleri 47 A. Eser 47 1. FSEK′te Belirtilen Eser Türlerinden Birine Girmesi (Objektif Şart) 48 2. Sahibinin Hususiyetini Taşıması (Sübjektif Şart) 49 3. Fikri Çabanın Ürünü ve Biçimlenmiş Olması 51 B. Eser Çeşitleri 52 1. İlim ve Edebiyat Eserleri 53 a) Herhangi Bir Şekilde Dil ve Yazı ile İfade Olunan Eserler ve Bilgisayar Programları 53 b) Raks, Koreografı, Pandomima ve Benzeri Sözsüz Sahne Eserleri 54 c) İlmi ve Teknik Eserler 55 2. Musiki Eserleri 57 3. Güzel Sanat Eserleri 58 4. Sinema Eserleri 59 5. İşlenmeler ve Derlemeler 61 a) Genel Olarak 61 b) İşleme, Esinleme ve İntihal 64 c) İşleme ve Derleme Çeşitleri 65 aa) Tercümeler 65 bb) Roman, Hikaye ve Tiyatro gibi Eserlerden Birinin Diğerine Dönüştürülmesi 65 cc) Musiki, Güzel Sanatlar, Bilim ve Edebiyat Eserlerinin, Film Haline Dönüştürülmesi veya Filme Alınmaya ya da Radyo-TV ile Yayma Müsait Hale Getirilmesi 65 dd) Musiki Aranjman ve Tertipleri 66 ee) Güzel Sanat Eserlerinin, Bir Şekilden Başka Bir Şekle Sokulması 66 ff) Bir Eser Sahibinin, Bütün veya Aynı Cinsten Eserlerinin Külliyat Haline Sokulması 66 gg) Belli Bir Maksada Göre ve Hususi Bir Plan Dahilinde Seçme ve Toplama Eser Düzenlemesi 66 hh)Henüz Yayımlanmamış Bir Eserin, Bilimsel Araştırma Sonucunda Yayma Hazır Hale Getirilmesi 67 ıı) Başkasına Ait Bir Eserin Açıklaması, Şerhi veya Kısaltılması 67 ii) Bir Bilgisayar Programının Uyarlanması, Düzenlenmesi veya Programda Bir Değişikliğe Gidilmesi 67 jj) Veri Tabanları 68 kk) Parodi ve Benzeri Eserler 68 III. Eser Sahibi 68 A. Genel Açıklama 68 B. Türk Hukukunda Eser Sahibi 69 1. Genel Olarak 69 2. Gerçek ve Tüzel Kişilerin Eser Sahipliği 71 3. İşçi - İşveren İlişkisinde Eser Sahipliği 73 4. Birden Çok Kişinin Eser Sahipliği 74 a) Ortak Eserler 74 b) Eser Sahipleri Arasındaki Birlik 76 IV. Eser Sahibinin Hakları 77 A. Genel Açıklama 77 B. Manevi Haklar , 80 1. Kamuya Sunma (Umuma Arz) Hakkı 80 2. Eser Sahibi Olarak Tanıtılma (Adın Belirtilmesi) Hakkı 83 3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı 86 4. Eserin Aslına Ulaşma (Esere Varma) Hakkı 91 C. Mali Haklar 93 1. İşleme Hakkı 93 2. Çoğaltma Hakkı 95 3. Yayma Hakkı , 98 a) Genel Olarak 98 b) Yayma Hakkı ve Hakkın Tükenmesi İlkesi 99 c) Kiralama ve Ödünç Verme Hakkı 100 5. Temsil Hakkı 102 6. Yayın ve Umuma İletim Hakkı 104 7. Pay ve Takip Hakkı 105 V. Bağlantılı Haklar ve Eser Dışındaki Koruma Konuları 107 A. Bağlantılı Haklar 107 1. İcracı Sanatçıların Hakları 109 2. Fonogram (Plak) Yapımcılarının Hakları 110 3. Radyo′TV Kuruluşlarının Hakları 111 4- Film Yapımcılarının Hakları 112 B. Eser Dışındaki Koruma Konuları 113 1. Mektup ve Hatıralar 113 2. Resim ve Portreler 114 VI. Hakların Kullanılması 115 VII. Korumanın Sınırları 119 A. Kamu Düzeni Düşüncesiyle Getirilen Sınırlamalar 119 1. Mevzuat ve Mahkeme Kararları 120 2. Nutuklar ve Beyanlar 121 3. Temsil Serbestisi 121 4- Eğitim ve Öğretim Amacıyla Seçme ve Toplama Eser Meydana Getirmek 121 5. İktibas Serbestisi 123 6. Gazete İçeriği 124 7. Haber 124 B. Özel Menfaat Düşüncesiyle Getirilen Sınırlamalar 125 C. Devletin Yararlanma Yetkisi 128 D. Süre Yönünden Getirilen Sınırlamalar 128 VIII. Devir ve Lisans İşlemleri 131 A. Genel Açıklama 131 B. Devir 137 C. Lisans (Ruhsat) 139 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HAKLARIN İHLALİ HALİNDE AÇILABİLECEK DAVALAR I. Hukuk Davaları 141 A. Eser Sahibinin Tespiti Davası (FSEK m.15/11) 141 B. Tecavüzün Ref′i (Kaldırılması) Davası (FSEK m.66-67) 142 C. Tecavüzün Men′i (Önlenmesi) Davası (FSEK m.69) 143 D. Tecavüzün Tespiti Davası 143 E. Tazminat Davaları (FSEK m.68, 69 ve 70) 144 1. Manevi Hakların İhlali Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Talebi 145 2. Manevi Hakların İhlali Halinde Maddi Tazminat Talebi 145 3. Mali Hakların İhlali Halinde Maddi ve Manevi Tazminat Talebi 146 4. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Talep 147 II. Hukuk Davalarında İleri Sürülebilecek Talepler 148 III. Hukuk Davalarında Yargılama Usulü 149 IV. Ceza Davaları 150 A. Yaptırıma Tabi Eylemler 151 1. Manevi Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar 152 2. Mali Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar 153 3. Bandrol Suçu 153 4. Diğer Suçlar 154 B. Ceza Davalarında Yargılama Usulü 155 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KORSANLIK VE MÜCADELE YOLLARI I. Genel Açıklama 159 II. Korsanlıkla Mücadelede Meslek Birliklerinin Rolü 161 A. Ülkemizde Meslek Birliklerinin Kuruluşu 161 B. Korsanlıkla Mücadele ve Meslek Birlikleri 166 III. Korsanlıkla Mücadelede Hükümete Tanınan Yetki ve Görevler 168 A. Toplumu Aydınlatma 168 B. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesi 169 C. Bandrol Yapıştırma Zorunluluğu 170 D. Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi 172 IV. Korsanlıkla Mücadeleye İlişkin Özel Hükümler 173 A. Umuma Açık Yerlerde Kullanım 173 B. Radyo-TV Gibi Araçlarla Yayın veya Umuma İletime İlişkin Ödemeler 176 BEŞİNCİ BÖLÜM 5101 SAYILI YENİ YASAL DÜZENLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ I. Genel Açıklama 179 II. 2004 Tarih ve 5101 Sayılı Yasal Düzenleme ile Getirilen Yenilikler 181 III. 2004 Tarih ve 5101 Sayılı Yasal Düzenlemenin Eleştirisi 199 ALTINCI BÖLÜM SORU VE CEVAPLAR Sonuç 213 İLGİLİ MEVZUAT I- Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 219 II- Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu (SVMEK) 291 Genel Kaynakça indeks Yazarın Diğer Eserleri 310