Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (63)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Taşınmaz Değerlemesi Taşınmaz Hukuku – İmar Hukuku – Değerleme Yöntemleri

Taşınmaz Değerlemesi Taşınmaz Hukuku – İmar Hukuku – Değerleme YöntemleriSayfa Sayısı
:  
1400
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5751-3

180,00 TL


Gördüğü yoğun ilgi sonucunda, kısa sürede güncellenmiş 4. baskısını yapan Kitapta, Türkiye'de ve Dünya'da ki değerleme yöntemleri ve teknikleri soru ve cevaplarla ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ayrıca taşınmaz mülkiyeti, tapu sicili, imar, mekansal planlama, imar uygulamaları, imar mevzuatına aykırı yapılar, imarda kazanılmış hak ve daha pek çok konu yargı kararları, yasa, tüzük, yönetmelik ve genelgelerin yanı sıra yerli ve yabancı pek çok kaynağın ışında anlatılmıştır.


 


Kitap, uzun yıllar, "Gayrimenkul Değerleme" ve "Arazi Geliştirme" konularında çalışan, bu konularda çeşitli üniversiteler, meslek kuruluşları ve kamu kurumlarında eğitimler veren, danışmanlık yapan yazarlar tarafından hazırlanmıştır. Yazarlar kitabın yeni baskısında, eğitimlerine katılanlardan ve danışmanlık yaptıkları firmalardan gelen sorularla kapsamını genişletmişler ve daha pratik bir kitap haline getirmişlerdir.


 


Kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.


 


• Sit, kıyı, turizm, tarım, su havzaları, OSB, orman gibi özel yasa kurallarının uygulandığı yerlere rastlayan taşınmazlarda değerlemede nelere dikkat edilir?


 


• Arsa, konut, işyeri, arazi, ipotek kredisi, AVM, akaryakıt istasyonu, otel, tatil köyü, marina, yat çekek yeri, fabrika, irtifak hakkı, ecrimisil, şerefiyelendirme amaçlı değerlemeler nasıl yapılır?


 


• Yapı Ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni alınmadan inşa edilen yapılara değer takdir edilebilir mi?


 


• Tapu kütüğündeki şerhler ve beyanlardan hangileri mülkiyet ve tasarruf hakkını yasaklamaktadır?


 


• Hangi şerhler ve belirtmeler taşınmaz değerlemesini olumsuz etkiler?


 


• İmar planının iptal edilmesi veya yürürlüğünün durdurulması taşınmaz değerlemesini nasıl etkiler?


 


• Değerleme uzmanı plan ve ruhsat incelemelerinde nelere dikkat etmelidir?


 


• Ruhsatla ilgili değişik durumlar taşınmaz değerlemesi üzerinde ne tür etkiler yaratır?


 


• İmarda kazanılmış hak olgusu ile taşınmaz değerlemesi arasında ne tür ilişki vardır?


 


• 6306 sayılı Yasa kapsamında riskli alan/rezerv yapı alanı/riskli yapı ilan edilen taşınmazlara değer verilebilir mi?


 


• Piyasa rayici ile değerleme uzmanının belirlediği "değer" arasında fark olursa ne yapmak gerekir?


 


• Taşınmaz değerlemesinde emlak vergisi değeri ile kamulaştırma değeri esas alınır mı?


 


• Değerlemesi yapılmayan taşınmazların emlak vergisi nasıl hesaplanır? Hatalı işleme itiraz nasıl yapılır?


 


• Türkiye'de taşınmaz değerlemesinde hangi yöntemler uygulanır ve kaç tür değerleme tekniği vardır?


 


Konu Başlıkları


Taşınmaz Değerlemesine İlişkin Kavramlaşma, Taşınmaz Piyasası ve Analizler


Türk Hukuk Sisteminde Taşınmaz Değerlemesinin Yeri


Türkiye'de Taşınmaz Değerlemesi Yapan Kişiler, Kurullar, Şirketler, Komisyonlar


Sermaye Piyasasında Taşınmaz Değerlemesi İle İlgili Kuruluşlar


Taşınmaz Değerlemesi ve Taşınmaz Hukuku


Taşınmaz Değerlemesi ve İmar Hukuku


Türkiye'de Taşınmaz Değerlemesinde Var Olan Sistemler


Emlak Vergisi ve Kamulaştırma Amaçlı Değerleme


Taşınmaz Değerlemesi Yöntemleri, Taşınmaz Değerlemesinde Özel Uygulamalar


Almanya'da Taşınmaz Değerlemesi


 


Uluslararası Değerleme Standartları