x
Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (97)      Mart (165)      Şubat (157)      Ocak (132)

Tapu ve Kadastro ile İlgili Talimatlar ve Yorumlar ( 2.Cilt Takım )

Tapu ve Kadastro ile İlgili Talimatlar ve Yorumlar ( 2.Cilt Takım )Sayfa Sayısı
:  
1344
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013

0,00 TL ( KDV Dahil )

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Bu kitapta, tapu ve kadastro ile ilgili çok sayıda talimat ve yorum konularına göre tasniflenerek bir araya getirilmiştir. Metnin altında tarih ve sayıları yazılı olanlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü′nün somut olaylar karşısında verdiği muktezalar, diğerleri ise yorumlardır. Değişik tarihlerde değişik olaylara verilen talimat ve yorumlar arasında ender de olsa farklılıklar olabilir. Ancak bu farklılıklar olağan karşılanmalıdır. Çünkü esasında her olay kendisine özgü unsurlar içerir. Her konu hakkında talimat veya yorum bulmak mümkündür. Kitaptaki talimat ve yorumlar, uygulayıcı, bağlayıcı nitelikte değildir. Bunlar genelge niteliğinde olmayan metinlerdir. Benzer olaylarda uygulayıcıya yardımcı olması, okuyucuyu aydınlatması bakımından kitap haline getirilmiştir. Faydalı olmasını dilerim. 14/02/2013, Ankara İÇİNDEKİLER 1) BAŞVURU VE İNCELEME 1. İstem Zorunluluğu 41 2. İstemde Bulunacaklar 41 3. Tescil İçin istem 41 4. Terkin ve Değişiklik için İstem 41 5. Hak Sahibinin Belirlenmesi 41 6. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi 42 7. Yetkinin ve Sebebin Belirlenmesi 42 8. Belgelerin Tamamlanması 42 9. Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme 43 10. Emlakçıların ön Başvuru ve iş Takibi 44 11. Başvuru Belgesi Düzenlenmesi 46 12. Nüfus Kaydı Olmayanları Bildirme Zorunluluğu 46 13. On Yıllık Süresi Geçen Nüfus Cüzdanları 46 14. Nüfus Cüzdanı Onama Yetkisi 47 15. Vatansızların Kimlik Tespiti 47 16. Süresi Dolmuş Pasaportlar 47 17. Çok Yapraklı Nüfus Cüzdanları 47 18. Kabul Edilebilecek Kimlik Belgeleri 47 19. Nüfus Cüzdanlarındaki Hane, Cilt ve Sayfa Numaraları 47 20. Nüfus Hizmetlerine Ait Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin İlgili Hükümleri 48 21. Nüfus Cüzdanlarının Dikkatle incelenmesi 48 22. Hükümsüz Hale Gelen Nüfus Cüzdanı 49 23. Muhacir Kağıdının Kimlik Olarak Kabulü 49 24. Noterlik Kanunundaki, "Düzenleme Şeklî′ ve "Tanıkların İştirak?′ Hükümlerinin Uygulaması Yapılamaz 49 25. Başka İlçedeki Tapu Kaydı Hakkında Bilgi, Belge, Tapu Senedi ve Çap Alınması 50 26. Akitsiz işlemlerde Fotoğraflar imzalanmaz 50 27. Encümen ve İl özel İdaresi Kararları Zamanaşımına Uğramaz 51 28. Bir Müdürlüğün Tasdik Ettiği Evrak Başka Müdürlükte Kabul Edilmelidir 51 29. Şart ve Mükellefiyetler 51 30. Şart ve Mükellefiyet Kavramı 51 31. ölümden Sonra Yerine Getirilmesi İstenen Mükellefiyetlerin Resmi Senede Yazımı 52 32. Faks veya Fotokopi ile Tapuda Hiçbir işlem Yapılamaz 52 33. Harita Mühendisinin Belge Talebi 53 34. Kayıp Nedeniyle (Zayiinden) Tapu Senedi İstemi 53 35. Önceki Hakların Resmi Senet veya Tescil İstem Belgesinde Gösterilmesi 53 36. Doğum Günü Belli Olmayanların Durumu 53 37. Tanık Bulundurulmaktan Vazgeçilemez 53 38. Belgeleri Onay Yetkisi Notere Aittir 54 39. Mevzuatta Olmayan Hususlar Tapu Siciline Yazılamaz 54 40. Reşit Olmadan Yapılan İşlemin Sıhhati 54 41. Gözleri Bozuk Olanların Tapu İşlemleri 55 42. Eski Malikin Aldığı Kararı Yeni Malik Uygulatabilir 55 43. Noterlerin Kayıt Örneği Talepleri 55 44. Avukatların Suret Çıkarabilme ve Onaylama Yetkisi 55 45. Avukatın Tebligat Yapabilme Yetkisi 56 46. Avukatların Tapu Sicilini İncelemeleri 56 47. Kayıt Örneği Talebi 56 48. Tapu Senedi ve Örnek Verilmesi 57 49. Sicillerin Daire Dışına Çıkarılması 57 50. Matbu Resmi Senetlerde İmzalar 57 51. Muvafakat Gereken Hallerde Muvafakat Verilmemesi Durumunda Ne Yapılabilir 57 52. Emlak Vergisi Değerinin Satılan (İşlem Yapılan) Hisseye Orantılanması 58 53. Harca Tabi Olmayan İşlemlerde Emlak Vergisi Değeri İstenmez 58 54. Resmi Gazete′nin Günlük Takip Edilmesi, Genelge Beklenmeden İşlemlere Yön Verilmesi 58 55. Tapu Siciline İtimat - Tapu Kütüğünü İnceleme Yükümlülüğü 58 56. Elektronik İmzalı Belgelerin Kontrol ve Kabulü 61 57. e-İmzalı Belgeler Kabul Edilmemelidir 62 58. İptal Edilen Yevmiye Sonradan Kullanılamaz 62 59. Hukuki İşlem Raporu (Doktor Raporu) 63 60. Kimlik Tespiti 63 61. Başkasının Yerine İmza Atılması 63 62. Eli Kırık Kişilerin İmzaları 63 63. Tapuya Başvuru Hak Sahibi Tarafından Yapılır 64 64. Tapu Kayıtlarındaki Takyidatlarla İlgili Muvafakatlar Tapu Dairesince Alınır 64 65. Yabancı Türkçe Biliyorsa Tercüman İstemeyebilir 64 66. Vesayet Altındaki Kişinin Bizzat Talepte Bulunması 64 67. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Alınmadan işlem Yapılmamalıdır 64 68. Komşu Parsele Bina Tecavüzü Nasıl Giderilir 65 69. "Dedemizin Şurada Gayrimenkulleri Varmış" iddiaları 65 70. Dedenize, Ait Taşınmazları Nasıl Bulursunuz? 66 71. Tapu Bilgi ve Verilerinin Gizliliği 66 2) YETKİ ALANI DIŞINDA YAPILAN TAPU İŞLEMLERİ 1. Yetki Alınarak Tapu İşlemi Yapılması 67 2. Talebin Yapıldığı Tapu Müdürlüğünce Yapılması Gereken İşlemler 67 3. Yetki Veren Tapu Müdürlüğünce Yapılması Gereken İşlemler 68 4. Yetki Alanı Dışında Tapu işlemleri Hk. Genelge 69 3) TÜRK VATANDAŞLIĞI 4) HAK SAHİBİNİN VE TASARRUF YETKİSİNİN BELİRLENMESİ 1. Talebin Hak Sahibinden Gelip Gelmediğinin Kontrolü 80 2. Medeni Hakları Kullanma Ehliyetinin Tespiti (Doktor Raporu) 81 3. Akli Melekelerin Yerinde Olup Olmadığı Konusunda Doktor Raporu istenmesi 83 4. Tapu Kütüğündeki Edinme Sebebinin irdelenmesi 83 5. Hak Sahibinin Belirlenmesi ve Edinme Belgesinin Kontrolü 84 6. Tasarruf Yetkisinin Belirlenmesi 84 7. Tasarruf Hakkı özel Şartlarla Kısıtlanamaz 85 8. İsteğe Bağlı Devir Yasağı Konamaz 85 9. Tapu Müdürünün Kanaati 85 10. Tapu Müdürünün Taraf Olduğu işlemler 86 1. Mülkiyetin içeriği, Kapsamı ve Türleri 86 a) Hakkın. Konusu Eşyaya Göre Mülkiyet Türleri 86 b)Hakkın Kullanım Şekline Göre Mülkiyet Türleri 87 2. Mülkiyetin Devreden Tapu işlemleri 88 3. Parselin Paftadaki Durumunu (Şeklini) Değiştiren Tapu işlemleri 89 4. 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu (Mülga) 89 5. 1617 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 89 6. Tahsis veya Satıştan Önce Hak Sahibinin ölümü 89 7. ilkokul Yapılmak Üzere Ayrılan Araziler 90 8. Köy Belediyeye Dönüşürse İlkokulların Mülkiyeti 90 9. Ortaklaşa Kullanılan Yer 90 10. işgal Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin iktisabı 90 11. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu 91 12. Suç Unsuru Olan Taşınmaz Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi 91 1. Paylı (Müşterek) Mülkiyet 92 2. Yönetim ve Tasarruf 92 a. Anlaşmalar 92 b. Olağan Yönetim işleri 92 c. önemli Yönetim işleri 92 d. Olağanüstü Yönetim işleri ve Tasarruflar >,....93 3. Kararların Bağlayıcılığı 93 4. Paydaşlıktan ve Hak Sahipliğinden Çıkarma 93 a. Paydaşın Çıkarılması 93 b. Diğer Hak Sahiplerinin Çıkarılması 94 5. Paylı Mülkiyetin Sona Ermesi 94 a. Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü 94 b. Paylaşma (Taksim) Biçimi .′ 94 c. Paylaşma Halinde İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 95 5. Pay Oranlarının Gösterilmesi 95 6. Paydaşların Kendi Payları Üzerindeki Tasarrufu 96 7. Müşterek Mülkün Kiraya Verilmesi 96 8. Temliki Tasarruflar 97 9. Önemli Yönetim İşleri 97 10. Olağanüstü Yönetim İşleri ve Tasarruflar 97 11. Paylı Mülkiyette Eşlerin Tasarruf Yetkisi 97 12. Müşterek Mülkün Cins Değişikliği 98 13. Yararlanma, Kullanma ve Yönetim İlişkin Anlaşmaların Tapuya Şerhi 98 14. Kararların Bağlayıcılığı 99 15. Müşterek (Paylı) Mülkiyetin Sona Ermesi 99 a) Sona Erme Sebepleri 99 b) Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü 100 c) Paylaşma (Taksim) Biçimi 100 d) Paylaşma Halinde intifa Hakkı Sahibinin Durumu 100 e) Paydaşlıktan ve Hak Sahipliğinden Çıkarma 101 16. Pay ve Payda 101 LElbirliği (iştirak) Mülkiyeti 102 2. Elbirliği (İştirak) Mülkiyeti 102 3. İştirak Halinde Mülkiyetin Oluşumu 103 a) Miras Ortaklığı 103 b) Adi Şirket 103 c) Mal Ortaklığı 104 d) Aile Malları Ortaklığı (Aile Şirketi Emvali) 104 4. Müşterek Mülkiyet ile İştirak Halinde Mülkiyet Arasındaki Farklar 104 5. İştirak Halinde Mülkiyetin Hükümleri 705 6. İştirak Halinde Mülkiyetin Tescil Şekli 105 7. İştirak Halindeki Mülkiyette Satış Vaadi 105 8. İştirak Halinde Mülkiyette Haciz ve ihtiyati Tedbir 105 9. iştirak Halindeki Taşınmazın Rehni 106 10. Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği (İştirak) Halindeki Mülkiyet 106 11. iştirak Halindeki Payla Müşterek Payın Tevhidi 107 1. İştirak Halinde Mülkiyetin Sona Ermesi 107 2. Tarafların Anlaşması ile İştirakin Sona Erdirilmesi 107 3. Mahkeme Kararıyla iştirakin Sona Ermesi 107 4. Elbirliği Mülkiyetinin Mahkeme Kararı ile Paylı (Müşterek) Mülkiyete Dönüşümü 108 5. Kadastro Çalışmalarında iştirakin Bozulması 109 6. Kadastroda iştirakin Bozulması 109 7. İmar Affında İştirakin Bozulması 109 8. Miras Taksimi ile İştirak Halinin Bozulması 109 9. Elbirliğinin Tüm Mallarda Bozulması Şart Değildir 110 10. Elbirliğinin Bozulma Şekli 110 11. İştirak Halinin Bozulması Vekaleti 110 12. iştirak Halinde İken Verilen Tapu İptali Kararı 110 13. Elbirliği Mülkiyeti Noterde Bozulabilir 110 14. İştirakin Bozulması) (Feshi) Harca Tabidir 111 15. Mirasın İntikali ve İştirakin Tapu Müdürlüğünce Tebligat Yapılarak Bozulması 111 9) KADASTRO 1. Mükerrer Kadastro 115 2. İkinci Kadastronun Tapu Müdürlüğünce Re′sen iptali 115 3. Mükerrer Kadastro Yapılabilecek Haller 116 4. Toplu Yapıların Mükerrer Kadastrosu Yapılabilir 117 5. MükerrerTapu Kayıtlarının İptali 118 6. MükerrerTapu Kayıtlarının İptali 119 7. Mükerrer Kayıt 119 8. Kadastro Sırasında Uygulanmamış Kayıtlarla İlgili istem 120 9. Kadastro Sonuçlarından Devletin Sorumluluğu 120 10. Kadastro Başladıktan Sonra Tapu Müdürlüğünce Yapılacak Akit ve Tescil İşlemleri 121 11. Kadastro Müdürlüğünce Tapu Dairesine Verilecek Belgeler 122 12. Zabıt Kayıtlarından İşlem Yapılması 122 13. Aplikasyon işlemleri 122 14. Ölü Malikin Taşınmazının Aplikasyonu 122 15. Müdahalenin Men′i Davası Görülürken Aplikasyon 122 16. Yolların Aplikasyonu 122 17. Zilyedin Aplikasyon Talebi 123 18. Ayni Hak Sahiplerinin Aplikasyon Talebi 123 19. Aplikasyon Krokilerinin Farklı Olması 123 20. Aplikasyon Başvurusu Nereye Yapılmalıdır 123 21. Paftada, Projede Yer Gösterme 123 22. Komşu Parsele Yapılmakta Olan inşaat Acaba Sizin Parsele Tecavüzlü mü Yapılıyor 124 23. Hazine Adına İdari Yoldan Tescil 124 24. Kadastro Sonuçlarının Tescili 124 25. Kadastro Mahkemesince Gönderilen Kararların Tescili 125 26. Kadastro Mahkemesi Kararlarının Tescili 125 27. Ormanların Tescili 126 28. Özel Ormanlar 126 29. Kadastro Tutanağındaki Hakkın Tescil Edilmemiş Olması 126 30. Kesinleşmemiş Kadastro Tutanağının Yanlışlıkla Tescil Edilmiş Olması. 127 31. Ölçü Krokisinde Gösterilmiş Yapının Paftaya ve Tapu Siciline Aktarılmamış Olması 127 32. Doldurulan Yerlerin Tescili Mümkün Değildir 127 33. Tampon Bölge 127 34. Tampon Bölgede Kalan Arazinin Kadastrosu 128 35. Malik Olmayan Kimsenin Parsel Numarasını Öğrenme Talebi 128 36. Yüzölçüm Düzeltilmesine Muvafakat 128 37. Sınır Düzeltme - Tevhit ve İfrazen Taksim 129 38. Komisyon Çalışması Kadastro Sayılır 129 39. Uygulanmayan Tapu Kayıtları Listesi 129 40. Yayla ve Yaylak Ayrımı 129 41. Vekaletname Satış Demek Değildir 130 42. Takyitli Taşınmaza Ait Tapu Kaydının Uygulanmamış Olması 130 43. Kadastro Sırasında Takyidatların Durumu 131 44. Kadastro Tespitleri Sırasında Beyanlara Şagil (işgalci) Yazılamaz 131 45. Kadastro Öncesinde Zilyet Mahkemece Belirlenmiş İse 131 46. Kadastroda Tapu Kaydına Dayalı Tespitler Miktar Üzerinden Edinilmemişse 41. Madde Kapsamında Düzeltilebilir 132 47. Tapulama Harici Yerlerin Kadastrosu 132 48. Teknik Hataların Düzeltilmesi 133 1. Harita 133 2. Haritadan Yüzölçüm Hesabı 133 3. Pafta 134 4. Paftaların (Haritaların) İncelenmesi 134 5. Taşınmazın Haritasının istenmesi 136 6. Harita ile ilgili Bazı Kavramlar 136 7. Talebe Bağlı işlemlerin Resmi Araçlarla Yapılması önerisi 138 8. Kadastro veya Lisanslı Harita ve Kadastro Bürosu (LİHKAB) Elemanlarının Üzerinde "Kadastro" Yazılı özel Kıyafet Olmalıdır 139 9. Tapu Planları Tüzüğü 139 1. Resmi Senet Düzenlenecek işlemler 142 2. Resmi Senede Fotoğraf Yapıştırılması ve Mümkün Olan Yerlerde Fotoğrafları Yapıştırılır 143 3. Tapu işlemleri idari Emirle Durdurulamaz 143 4. Akdi Gerektiren işlemlerde Resmi Senet Düzenlenmesi 143 5. imza Bilmeyenin İşareti 143 6. ikametgahta İstem Belgesi Düzenlenmesi Veya Akit Yapılması 144 7. Resmi Senedin İçeriği 144 8. Akdin Alınması Ve Tescil 144 9. Resmi Senetlerin Tanzim Şekli 144 10. Resmi Senede Tarafların Kimliklerinin Yazımı 144 11. Tüzel Kişi Tescil Numaralarının Yazılması Gerekir 145 12. T.C.Kimlik Numarasının Yazılması 145 13. Fotoğrafların Renkli Fotokopileri 145 14. Resmi Senet Düzenlenmesi 146 15. Tapu İşlemi Yapmaya Yetkili Memurlar 146 16. Resmi Senedin Müdür Huzurunda İmzalanması Zorunludur 146 17. Resmi Senedin Aynı Anda İmzalanması 147 18. Resmi Senetteki İmza Eksikliği 147 19. Üniformalı Resim 148 20. Resmi Senedin Şekli 148 21. Resmi Senet 149 22. İkametgahta Takrir (İmza) Alınması 149 23. Tüzükteki İkametgah Tabiri 150 24. İkametgahta Yapılacak Tapu İşlemleri 150 25. Resmi Senede Kağıt İliştirilmez 150 26. Resmi Senetlerde "Okudum" İbaresi 150 27. Akitli Ve Akitli İşlemin Aynı Resmi Senetle Yapılması 150 28. Birden Çok işlem İçin Tek Resmi Senet Düzenlenmesi 151 29. Matbu Resmi Senet Kullanılması 151 30. Resmi Senet Fotokopiyle Çoğaltılamaz 151 31. Resmi Senede İlave Yapılması 151 32. Resmi Senette Taraflar Arasındaki Sözleşmelere Yollama Yapılması 151 33. İlgisiz işlemlerde Resmi Senedin Ayrı Ayrı Düzenlenmesi 152 34. Resmi Senede Yazılabilecek Hususlar 152 35. Akit Odası 152 36. Resmi Senette Alıcısının Bilgisine Sunulmayan Muhdesat 152 37. Tapu Sicil Müdürlüklerince Düzenlenen Resmî Senetlere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 153 12) TESCİL 1. Tescilin Biçimi 163 2. Mülkiyet Hakkının Tescili 163 3. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin Tescili 163 4. İmar Uygulanmasının Tescili 164 5. Tahsis Yoluyla Tescil 164 6. Arazi Toplulaştırmalarında Tescil 164 7. Hisse Tevhidi 164 8. Elbirliğini Doğuran Sebebin Yazılma Şekli 164 9. ifrazen Taksimin Tescili 164 10. Müşterek Mülkiyet Hissesi İle Henüz İştirak Halindeki Hisse Tevhit Edilmez 164 11. Tescilin Yapılmamasının Sonuçları 165 12. Tescilin Sonuçları 165 13. İyiniyetli Üçüncü Kişilere Karşı Tescilin Sonuçları (Tapuya Güven ilkesi). 165 14. İyiniyetli Olmayan Üçüncü Kişilere Karşı Tescilin Sonuçları 165 15. Tescilin Unutulmuş Olması 166 16. Tescili Unutulmuş işleme Rastlanması 166 17. Resmi Senet Düzenlenmiş Olmasına Rağmen Tescilin Unutulmuş Olması 166 18. Bir İlçede Bulunan Taşınmazın Zabıt Kaydı Başka İlçede İse Tedavül Nasıl Yapılır? 167 19. Muhdesat Durumundaki Zeytin Ağaçlarının Satışı ve Tapu Siciline Yeni Maliki Adına Tescili 167 20. Türkiye Diyanet Vakfına Ait Camiler 168 21. "Kargir Cami Ve Avlusu" Vasıflı Taşınmaz Mal 168 22. Hazine′ye Bağışı istenilen Cami Ve ibadethane Binaları 169 23. Camilerin Tahdit, Tespit Ve Tescili 169 24. İşgal Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin İktisabı 169 25. Yeni Oluşan Arazinin Tescili 170 26. Mezarlığın Tescili 170 27. Mezarlıkların imar Planıyla Değiştirilemeyeceği 173 28. Vakıfların Hayrattan Olan Gayrimenkulleri 175 29. Devlet İhale Kanunu Kapsamında ihale Yoluyla Satılan Taşınmaz Malın Devri 175 30. Mütegayyip Eşhasa Ait Taşınmaz Malların Hazine Adına Tescil Şekli 176 31. Eşlerin Boşanmaya Yönelik Anlaşmalarının Mahkemece Onaylanması Durumunda Taşınmaz Malların Adlarına Tescili 177 32. Yeni Oluşan Köyün Tapu Kütükleri, Kadastro Paftaları Ve Fen Klasörlerinin Oluşturulması 177 33. Afet Kanuna Göre Tahsis 178 34. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 179 35. Trafo Yerlerinin Tescili 179 36. Ormanların Tapuya Tescili 180 37. Ölü Kimsenin Taşınmazının Zilyetlikle Kazanımı 180 38. icra Ve iflas Kanununun 94. Maddesine Göre Alacaklıya Tescil Yetkisi Verilmesi 181 39. Memur, Müdür Veya Tarafların Tescilden Önce Ölmesi 182 40. Hazine Adına İdari Yoldan Tescil 182 41. Hazine Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mallarda Aranacak Şartlar 182 42. Çalılığın Tescili 185 43. Sağlık Ocaklarının Tespiti Maliye Hazinesi Adına Yapılır 185 44. Hazine Yolun Tescilini İsteyemez 186 45. idari Yoldan Tescilde Muhdesatın Durumu Ve Vasıf 186 46. Denizden Doldurulan Yerlerin Tescili Mümkün Değildir 186 47. iştirak Halinde Mülkiyet Kaldırılmalıdır 186 48. Askı İlanına Alınmış Parselin Tapu Kütüğüne Tescil Edilmemiş Olması 187 49. Yolun Tesciline Dair Mahkemece Verilen Karar 188 50. Kadastro Sırasında Zabıtta Yapılan İşlemlerin Tapu Kütüğüne Nakli 188 51. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin (Müşterek Methal) Terkini 189 52. Örfü Belde Ve Paftos Haklarının Tasfiyesi Ve Terkini 189 53. Askı İlanı Sonucu Kesinleşmemiş Yerin Kesinleşmiş Gibi Tescili 190 54. Kadastro Sırasında Vasıf Tayininde Hata Yapılmış Olması 190 55. Tarım Arazilerinin Hisseli Satışı, Devir Ve İfrazı 190 56. Sahtecilikle Devredilmiş Taşınmazın Eski Sahibine iadesi Kurması 192 57. isim Soyisimlerin Yazılış Şekli 194 58. Takyitli Taşınmaza Ait Tapu Kaydının Uygulanmamış Olması 194 59. Dsi′ye Ait İrtifakların Tescili 194 60. İntifa Hakkının Tescili 194 61. Bir Kimsenin Kendi Taşınmazı Üzerinde irtifak Hakkı 195 62. Komşu Tarla Yol Vermiyorsa Ne Yapılır 195 63. Köy İken Belediye Sınırlarına Alınmış ve Mahalle Olmuş Yerlerde Dask istenir 195 64. Yıpranan Tarihi Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkları ile ilgili Tapu İşlemleri Adına Tescil Ve Takyidatların Yeniden Oluşturulması 196 65. Müşterek Methalin Terkini Ve Cins Değişikliği 198 66. Müşterek Methal Üzerine Tedbir Gelmesi 199 67. Tescil Tarihindeki Mevzuat Geçerlidir 199 68. Tecavüzlü Yapı 199 69. Derenin İhdas Yoluyla (İdari Yoldan) Tescili 200 70. Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Alanları ile İlgili işlemler 20 71. Köy Boşluklarının Tescili 201 72. idari Yoldan Tescilde Taşınmazın Vasfı 202 73. İhalenin Feshi Halinde Eski Malik Adına Tescil ve Takyidatların Yeniden Oluşturulması 202 74. Ortaklaşa Kullanılan Yerlerin (Müşterek Methal) Terkini 202 75. Tapu Kütükleri Arasında Sayfa İrtibatı Kurma Şekli 203 76. Ada içi Otoparkların Tescili 203 1. Velayetin Kullanılması 203 2. Velinin Hakim izni Alması Gerekmez 204 3. Çocuğun Temsil Edilmesi 205 4. Veli Tarafından Yapılması Yasak işlemler 205 5. Çocuk ile Ana Baba Arasındaki İşlemler 205 6. Kayyım Tayini Gereken işlemler 205 7. Ergin Kısıtlı Üzerinde Velayet Hakkı 207 8. Evlatlık Üzerinde Velayet Hakkı 207 9. Velayetin Kaldırılması 208 10. Velayetin Geri Verilmesi 208 11. Küçüğün Resmi Senede veya Tescil istem Belgesine Katılması 208 12. Vesayet Hakkındaki Hükümlerin Velayette de Uygulanması 208 13. Velinin Küçük Adına Verdiği Vekaletname 209 14. Temyiz Kudretine Sahip Küçük Kendi Başına Bağış Kabul Edebilir 210 15. Evlatlık Verme ile Gerçek Anne Babanın Velayet Hakkı Son Bulur 210 16. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı 210 VELAYET HAKKINDAKİ TALİMAT VE YORUMLAR 1. Velayeten Verilen Vekaletname ve Rüşt 210 2. Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayet Hakkı 211 3. İmam Nikahlı Evlilerin Çocuklarının Velayeti 211 4. Velayet Hakkının Vekalet ile Kullanılması 211 5. Velayeten Verilen Vekaletnameye istinaden Yapılacak İşlemde Çocuğun Yaşının Kontrolü 212 6. Velinin Ölmesi 212 7. Tanıma ve Babalığa Hükmedilmesi 212 8. Velayete Sahip Ana veya Babanın Yeniden Evlenmesi 212 9. Çocuğa Taşınmaz Mal Alımı ve Kanuni İpotek 212 10. Veli Tarafından Çocuğa Taşınmaz Satışı 213 11. Menfaat Çatışması ve Kayyım Tayini 213 12. Çocuk ile Veli Arasında İştirakin Feshi 213 13. Çocuğun Taşınmazının ipotek Edilmesi 213 14. Reşit Çocuğun Kısıtlanması 213 15. Velinin Takyitli Taşınmaz Alması Mümkündür 214 16. Velinin Küçüğe Yer Bağışı 214 17. Velinin Küçüğe Yer Satışı 214 18. Annenin Çocuğa Taşınmaz Satışı 214 19. Reşit Çocuk Kısıtlanırsa Velayet Devam Edebilir 214 20. Çocuk Mallarının Kiraya Verilmesi 215 1. Vesayeti Gerektiren Haller 215 2. Vasi Hangi işlemleri Nasıl Yapabilir 216 3. Vesayet Altındaki Kimse Adına Taşınmaz Alımı 217 4. Vesayet Kararının Kesinleşmesinden önce Vasinin Yetkileri 217 i 5. Vesayet Kararının Süresi 2171 6. Eski Tarihli Pazarlıkla Satış veya Alım Kararı Kabul Edilemez 217 j 7. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazının İpotek Edilmesi 218] VESAYET HAKKINDAKİ TALİMAT VE YORUMLAR 1. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazı Üzerine Ayni Hak Kurulması 219 2. Vesayet Altındaki Kimsenin Ayni Sermaye Taahhüdü 219, 3. Vesayet Altındaki Kimse Adına ÖKB. Akdi Yapılması 219 4. Vasinin Taksim Yapması 219 5. Vesayet Altındaki Kimsenin Kira Sözleşmesi 219 6. Pazarlıkla Satışa Asliye Mahkemesi Karar Verir veya Sulh Mahkemesinin Pazarlık Kararını Onaylar 220 7. Vasinin İzin Almasına Gerek Olmayan İşlemler 220 8. Vesayet Altındaki Kimsenin Görüşünün Alınması 220 9. Gerekli İzin Alınmadan Yapılan İşlemlerin Durumu 220 10. Vasinin Yapması Yasak Olan Tapu İşlemleri 220 11. Vesayet Altındaki Kimse ile Vasi Arasındaki İşlemler 221 12. Vesayetin Aile Meclisi Tarafından Kullanılması (Özel Vesayet) 221 13. Kısıtlıya Ait Taşınmaz İçin Kat Karşılığı Temlik Sözleşmesi 222 14. Hem Satıcının Hem Alıcının Vasisinin Aynı Kişi Olması 223 15. Kesinleşmemiş Mahkumiyeti Bulunan Kısıtlı Sayılır mı? 223 16. Yurtdışında Mahkum Olan Kimseye Vasi Atanması 223 17. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazlarının Satılması 223 18. Vesayet Altındaki Kısıtlının Taşınmazının Satışı 225 19. Vesayet Altındaki Kişiye Ait Malların Satışı 226 20. Vesayet Altındaki Kimsenin Taşınmazının Taksimi 227 21. Vasi Vekaleten iş Yaptırabilir 227 22. Yaş Küçüklüğü Nedeniyle Tayin Edilen Vasinin Vasilik Yetkisi Sona Ermesi 228 23. Vesayet Altındaki Kişinin Taşınmazının Satışı..... 228 24. Kısıtlı Adına Kat Karşılığı inşaat Sözleşmesi Yapılması 228 25. Hissenin Satışının Hissedarlarca Yasaklanma Yöntemi 229 26. Satış ihalesine Girecek Vekilin Avukat Olması Şart Değildir 229 1. Kayyım 229 2. Kayyımlığı Gerektiren Hâller 230 a) Temsil Kayyımlığı 230 b) Yönetim Kayyımlığı 231 c) İstek Kayyımlığı (istek Üzerine Atanan Kayyım) 231 3. Sağır Dilsize Kayyım Tayini 231 4. Fiziki Yetersizlik (Sakatlık) Nedeniyle Kayyım Tayini 231 1. Genel Bilgi 232 2. Yasal Danışmanın Katılacağı Tapu İşlemleri (MK.429) 232 3.Yasal Danışmanın İşleme Katılması 232 4. Vekaletname Verilmesi 233 5. Yasal Danışmanlığın Kütüğün Beyanlar Sütununda Gösterilmesi 233 6. Yasal Danışman Kendi Başına işlem Yapamaz 233 17) VEKALET 1. Vekaletnamenin Şekli 233 2. Birlikte Vekâlet Verenlerin ve Birlikte Vekillerin Sorumluluğu 234 3. Vekaletnamenin İçeriği ve Temsil Yetkisinin Kapsamı 234 4. Birden Çok Kişiye Vekalet Verilmesi 237 5. Velinin Verdiği Vekaletnameler 237 6. Küçüğün Reşit Olması İle Vekaletin Sona Erip Ermeyeceği 237 7. Yabancı Uyrukluların Verdiği Vekaletnameler 238 VEKALETLE İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR 1. Vekalet Düzenleyemeye Yetkili Merciler 238 2. Vekaletnamelerde Aranılacak Hususlar 239 3. Yabancı Ülkelerce Düzenlenen Vekaletnameler 240 4. Vekaletnamelerde Yetki 240 5. Avukatların Dava Vekâleti İle İşlem Yaptırmaları 242 6. Velayet, Vesayet, Tutukluluk Durumunda Verilen Vekâletnameler 242 7. Vekaletnamelerde Aranacak Hususlar 242 8. Temsil Yetkisinin Kapsamının Yorumu 244 9. Vekaleti Tevkil (Devir) Yetkisi 244 10. Vekilin Diğer Vekile Satış Yapması 245 11. Vekilin veya Üçüncü Kişinin Borcu İçin Müvekkilin Taşınmazının ipoteği 245 12. Temsilcinin Taşınmazı Satın Alması 245 13. Temsilcinin Satın Alması 246 14. Vekilin Müvekkilin Taşınmazını Satın Alması 246 15. Vekaletnamede Kayıt, Şart, Mükellefiyet Bulunması 246 16. Vekaletnamedeki Yetkilerin Kapsamının Yorumu 246 17. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Kamulaştırmayı da Kapsar 248 18. Satış Yetkisi iştirakin Feshi Yetkisini de Kapsar 248 19. Vekaletnamedeki Tapu İşlemlerini Yapabilme Yetkisi, Bilgi Belge Alabilme ve Aplikasyonu da Kapsar 248 20. Öldükten Sonra Geçerli Olmak Üzere Verilen Vekaletnameler 248 21. Vakıf Temsilcisi Yetkisini Yazı ile Devredemez 248 22. Avukatların İbraz Ettikleri Vekaletnameler 249 23. Bir Şirketin Vekil Tayin Edilmiş Olması 249 24. Kadastro veya İmardan Önce Verilmiş Vekaletnamelerin Geçerliliği 249 25. imardan Önceki Duruma Göre Verilmiş Vekaletname 250 26. Vekalet Verildikten Sonra idari Sınırda Yapılan Değişiklik 250 27. Çok Eski Tarihli Vekaletnameler 250 28. Velayeten Verilen Vekaletname 250 29. Velayeten Verilen Vekaletname ve Rüşt 251 30. Vasinin Verdiği Vekaletnamenin Süresi 251 31. Dava veya İcra Vekaleti ile Avukatın Tescil Yaptırabileceği 252 32. Tutuklu Şahıslar Tarafından Verilen Vekaletnameler 252 33. Vekaletnamelere Fotoğraf Yapıştırılması 253 34. Aynı Vekaletname ile Yetki Verilmiş Olması 253 35. Vekaleten Satış (Tevkil-Vekaleti Devir Yetkisi) 253 36. Okuma-Yazma Bilmeyen Şahsın Verdiği Vekaletnamede Tanık Bulundurulması Zorunludur 254 37. Noterlerce, Vekaletnamenin Fotokopi Suretiyle Çoğaltılan Örneğindeki Fotoğraf 254 38. Sahte Vekaletnameler 255 39. Plastik Mühürlerin Kullanıldığı Vekaletnamelerin Kabul Edilmeyeceği 255 40. Vekaletnamelerde Vekile Ait Kimlik Bilgileri, Fotoğraf ve Plastik Mühür....256 41. Plastik Mühür Kullanılması Yasaktır 256 42. Vekaletnamelere Fotoğraf Yapıştırılması 256 43. Askeri Yetkililerce Düzenlenen Vekaletnameler 256 44. Avukatların Tapu Sicilini İnceleyebilmeleri 257 45. Avukatlarca Onanan Vekaletname Örneklerinin Kabulü 257 46. Velayet Hakkı, Ana ve Babanın Birlikte veya Birbirine Bu Konuda Vekaletname ile Yetki Vermeleri Suretiyle Kullanılabilir 259 47. Vekaletnameler Nüfus Cüzdanına Dayanılarak Düzenlenmelidir 259 48. Vekaletnamenin Şekli 259 49. Noterliklerde Fotokopi Usulü ile Örneği Çıkartılan İşlemler 260 50. Noterliklerce Düzenlenen İşlemlere Fotoğraf Yapıştırılması Hk 260 51. Bazı Noterlik işlemlerine Fotoğraf Yapıştırılması 261 52. 1512 Sayılı Noterlik Kanununun "Düzenleme" ve Bu Muamelelere Tanıkların İştirakine İlişkin Hükümlerinin Uygulanması..263 53. Taşınmazı Vekilin Alması veya Vekilin Kendi Taşınmazını Satması 264 54. Kurumca Onaylı Vekaletname 265 55. Tüzel Kişiyi Temsilen Verilen Vekaletname 265 56. Tüzel Kişiliklerce Verilen Vekaletnamelerde Fotoğrafa Gerek Bulunmamaktadır 265 57. Tüzel Kişi Temsilcilerinin Fotoğrafı Aranmaz 266 58. Süreli Yetki Belgeleri 266 59. Tüzel Kişilerin Yetkileri 266 60. Tüzel Kişi Temsilcisinin Verdiği Vekaletname 61. Tasfiye Olmuş Tüzel Kişiliğin Önceden Verdiği Vekaletname ve Yetki Belgesi 267 62. imza Sirküleri 267 63. Çok Eski Tarihli Vekaletnamelerle İşlem Yapılmamalıdır 268 64. Noterlik işleminin Hukuk Hakimince Yapılması 268 65. Aynı Vekaletname ile Yetki Verilmiş Olması 268 66. Vekaletnamedeki Yetkinin Yorumu 269 67. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Kuru Mülkiyet Satışı ve İntifa Hakkı Tesisini de Kapsar 270 68. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Hisseli Satış Yetkisini de Kapsar 270 69. Satış Vekaleti İle Kanuni İpotek Yapılabilir 270 70. Vekaletnamenin Yorumu 270 71. İl Hududuna Göre Verilen Vekaletname İlçeleri Kapsar 270 72. İrsen ve Teselsülen Tabirlerinin Anlamı 271 73. Velayet Hakkının Vekaleten Kullanımı 271 74. Velinin Verdiği Vekaletname 271 75. Vekaletnamedeki Fotoğraf Teşhis Edilebilmelidir 271 76. Vekaleten Yapılan Satış Vaadinde Azil 271 77. Adrese Göre Vekalet Verilmiş Olması 271 78. Soyadı Değişikliğinden Önce Verilmiş Vekaletname ile İşlem Yapılması. .272 79. Vekilin Alıcı Olması 272 80. Birlikte Hareket Edecek Vekilin Diğer Vekile Vekalet Vermesi 272 81. Vekaletnamede ipotek Miktarına Sınır Getirilmiş Olması 272 82. Vekalette Yetki Olamadan Yapılan İşlemin Durumu 272 83. iki Vekaletnameden Birisinden Azil 273 84. Satış Yetkisi Miras İntikali ve Kamulaştırma Yetkisini de Kapsar 273 85. Vekaletnamedeki Takas Tabiri 273 86. İl Hududuna Göre Verilen Vekaletname İlçeleri Kapsar 273 87. Vekaletnamenin Yorumu 274 88. Evlilik Soyadına Göre Verilmiş Vekaletname Kabul Edilmelidir 274 89. Vekil Tayin Edilen Kişilerin T.C. Numaralarının Vekaletnamelere Yazılması Zorunludur ′. 274 90. Tapuda Ferağ Vermeyen Kimsenin Yerine Geçen Mahkeme Kararı (Hükmen Temsil) 274 91. Resmi Kurumlar Kendi Arşivinde Bulunan Belgeleri Tasdik Edebilir, Suret Verebilirler 275 92. Vekalet Verildikten Sonra İdari Sınırda Yapılan Değişiklik 275 93. Satış İhalesine Girecek Vekilin Avukat Olması Şart Değildir 275 94. Vekaletnamedeki "Hissemden 400 M2 Satabilir" Tabirinin Yorumu 275 95. Vekaletlerin İmzalı Asıllarından Çekilecek Fotokopilerinin Teyit Amacıyla İstenilebileceği 276 96. Taksime Yetkisi Miras intikal Yetkisini Kapsar 276 97. Vekaletnamedeki "Miras Yoluyla Tescil Edilmiş Olan..." ibaresi Kadastrodan önceki Durumu Kapsar 276 98. Hükümlünün ve Tutuklunun Verdiği Vekaletname 276 99. işlem Vekaletindeki Eksikliğin İcazetle Giderilmesi 277 100. Tevkil Yetkisi Bulunan Vekil Taşınmazı Kendisi De Satın Alabilir 277 101. Vekaletnamedeki Kamulaştırma Yetkisi 277 102. Vekaletin Sona Erme Sebepleri 277 103. Vekaletin Sona Ermesinin Hükümleri 278 104. Vekaletin Sona Ermesi 279 105. İsim Değişikliği Vekaleti Sona Erdirmez 279 106. Vatandaşlığın Kaybı Önceden Verilen Vekaleti Sona Erdirmez 280 107. Vekaletnamenin Süresi , 280 108. Müvekkillerden Birinin ölümü Halinde Vekaletin Durumu 280 109. Sona Eren Vekalet Yeniden Geçerlilik Kazanmaz 280 110. Vekaletten Azil 280 111. Vekâletin Sona Erme Nedenleri ve Azil 281 112. Tevkilli Vekaletnamede Azil 281 113. Tüm Vekaletnamelerde Azil Kontrolü Yapılmalıdır 282 114. Satış Vaadi Vekaletinden Azil 282 115. Azil Olmasına Rağmen Yapılmış İşlemlerin Düzeltilmesi 282 116. Yetki Belgesinden Azil 282 117. Temsil Yetkisinin Sınırlanması ve Geri Alınması 283 118. ölüm, Ehliyetsizlik ve Diğer Durumlar 283 119. Yetkisiz Temsil 283 Tapu İşlemleri için Vekaletname Verirken nelere Dikkat Edilmelidir 283 18. YABANCILIK UNSURU TAŞIYAN VEKALETNAMELER 1. Vekaletnamelerde Aranacak Hususlar 286 2. Yabancı Vekaletnamelerde Aranan Hususlar 287 3. Yurt Dışında Düzenlenen Vekaletnameler 288 4. Yurtdışında Düzenlenen Vekaletnameler 289 5. Yabancı Ülkelerden Verilmiş Vekaletnameler 289 6. Türk Konsolosluklarınca Düzenlenen Vekaletnameler 289 7. Türk Konsolosluğunca Düzenlenmiş Vekaletname 290 8. Yabancı Uyruklunun Vekil Olması 290 9. Yurt Dışında Düzenlenen Vekaletnameler Hk 290 10. Kıbrıs Noterliğinden Verilmiş Vekaletnameler 291 11. Pasaporta Göre Verilmiş Vekaletname 291 12. T.C. Uyruğundan Çıkarılmadan Önceki Kimlikle Verilen Vekaletname ile işlem Yapılabilir mi? 291 13. Yurt Dışında Düzenlenen Vekaletnameler (Apostille Şerhi) 292 14. Apostille Şerhi Varsa Konsolosluğun imza Onayına Gerek Yoktur 292 15. Apostille Şerhi Belge Üzerinde Olmalıdır 292 16. Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vekaletnameler 293 17. Dilediği Para Birimi İle ipotek Yetkisi 293 18. Yurtdışındaki Kişilere Tebligat 293 19. YABANCILARIN TAPU İŞLEMLERİ 1. Yabancı Uyruklu Gerçek Kişilerin Taşınmaz Ve Sınırlı Ayni Hak Edinimi.. .294 2. Mütekabiliyet İlkesi Kaldırıldı 298 3. İlçe Yüzölçümünün Yüzde Onu 299 4. Otuz Hektara Kadar Edinilebilirler 299 5. Tüzel Kişilerin Durumu 299 6. İpotek Tesis ve Terkini 299 7. Yapışız Taşınmazlar için Yabancılar Proje Sunacaktır 300 8. Proje Tapu Kütüğüne işlenecektir 300 9. Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgelerinin Tapu Müdürlüğüne Bildirilmesi 300 10. Aykırı Edinilmiş Taşınmazların Tasfiyesi 301 11. Türkiye′de Kurulmuş Yabancı Ortaklı Şirketlerin İşlemleri 301 12. Valilik izni Alınmayacak işlemler 302 13. Bakanlar Kurulunun Yetkileri 302 YABANCILARLA İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR 1. Yabancıların Tapu İşlemlerinde Kural Olarak Tanık Bulundurulmaz 303 2. Vatansızların (Haymatlosların) Tapu İşlemleri 303 3. Yabancı Uyruklu ile Evlenen Kadının Taşınmaz İktisabı 303 4. KKTC. Vatandaşlarının Tapu İşlemleri 303 5. Suriye Uyruklu İle Evlenen Türk Vatandaşının Durumu 304 6. Suriye Uyrukluların Malları İntikal Ettirilemez 304 7. Yabancıların Döviz Transferi Serbesttir 304 8. Elçilik ve Konsolosluklar İçin Yabancı Devletlerin Türkiye′de Gayrimenkul İktisabı 304 9. Uluslararası Taksim ve Trampa 305 10. Yabancı Uyrukluların Sınırlı Ayni Hak İktisabı 305 11. Yabancı Uyruklunun İntifa Lehtarı Olması 306 12. Yabancı Mahkeme Kararlarının Türkiye′de Uygulanması 306 13. Yabancı Uyruklu Kişilerin Miras İntikalleri 306 14. Yabancının Taşınmaz Üzerinde Bulunmasını Gerektirecek Tapu İşlemleri 307 15.Yabancının O Parsel Üzerinde Bulunmasını Gerektirmeyecek Tapu işlemleri 307 16. Yabancı Ülkelerden Verilmiş Vekaletnameler 307 17. Vatandaşlığın Kaybı Önceden Verilen Vekaleti Sona Erdirmez 308 18. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri 308 19. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mal Edinmeleri 310 20. Vatandaşlığını Kaybedenlerin Mülkiyet ve Miras Hakları 312 21. Yabancılar Hakkında Uygulanacak Hükümler 314 20 TÜZEL KIŞILE A) GENEL HUSUSLAR 1. Tüzel Kişilik Ancak Kanunla Verilir 318 2. Tüzel Kişiler Hakkındaki Hükümler 318 3. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurumlar 319 4. Yabancı Tüzel Kişiler Ülkemizde Taşınmaz Edinemezler 319 5. Yabancı Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları 320 6. Bazı Kurum ve Derneklere Muafiyet Tanınmasına Dair Kanun Hükmü 321 7. Kanunla Kurulmuş Bazı Kamu Kuruluşları 321 8. Kanun Hükmünde Kararname ile Kurulmuş Bazı Kamu Kurumları 321 9. Kamu iktisadi Teşebbüsleri (KiT′ler) ′. 321 10. Tüzel Kişilerin Yetkileri 322 11. Avukatlık′Ortaklıklarının Tapu İşlemleri 322 12. Mahalle Muhtarlıkları 322 13. Tüzükle Kurulmuş Bazı Kamu Kurumları 323 14. Kamu Kurumu Mallarının Haczi 323 15. Belgeleri Onay Yetkisi Notere Aittir 323 16. Yetki Belgelerinin Geçerlik Süresi 323 17. Genel Kurul Yapılmamışsa Yetkililer Kim Olur ? 323 18. Tasfiye Olmuş Tüzel Kişiliğin Önceden Verdiği Vekaletname ve Yetki Belgesi 323 19. Resmi Kurumlar Kendi Arşivinde Bulunan Belgeleri Tasdik Edebilir, Suret Verebilirler 324 20. Şirket Temsilcisinin Yetkilerine veya Mallarına Tedbir Konmuş Olması....324 21. Şirket Ortağı Üzerine Tedbir Konması 324 22. Şubenin Yetki Belgesi 324 23. Gayrimenkul Edinebilen Tüzel Kişi Her Türlü Tapu İşlemini Yapabilir 324 B) MALİYE HAZİNESİ 1. Maliye Hazinesi 325 2. Hazinenin Temsili 325 3. Mirasın Devlete Kalması 325 4. Genel Bütçeye Dahil idarelere Ait Taşınmazlarının Tahsis ve Tescili 325 5. Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Belirtmesi 326 6. Fazlalığı Bilerek Taşınmazı İktisap Edene Karşı İlamın İnfazı 326 7. Miktar Fazlalığı Hazineye Aittir Belirtmesi 326 8. Miktar Fazlalığının Satışı veya Müşterek Mülkiyete Dönüşümü 326 9. 4072 Sy.Kanuna Göre Hazinenin Taşınmaz Satışı 326 10. Hazine Satışları 327 11. Hazinece Satılacak Taşınmaz Malların ifraz ve Tevhit işlemleri 327 12. Hazine AdınaKayıtlı Taşınmazının Beyanlarındaki Zilyet Belirtmesi 327 13. Hazinenin Taşınmaz Satışlarında Harç ve Vergi Muafiyeti 328 14. Hazinenin Harç Muafiyeti 328 15. Maliye Hazinesine Ait Yerlerdeki Pilon Yerleri 328 16. Hazine Taşınmazları Tarım Arazisi Kısıtlamalarına Tabidir 328 17. Hazinenin Satışının İdare Mahkemesince İptali 328 18. Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi 329 19. Hazine Taşınmazlarının Devrinde Her iki Taraf Harçtan Muaftır 329 20. Özelleştirme İdaresince İmar Yapılması 330 21. Yatırım Yapacak Şirketlere Bedelsiz Arazi Devri 330 C) İL ÖZEL İDARESİ D) BELEDİYELER 1. Belediye Başkanının Temsil Yetkisi Vermesi 338 2. Belediyenin Taşınmaz Satışı 339 3. Belediye Taşınmazının Trapması 339 4. Belediye Taşınmazında İntifa Hakkı Tesisi 339 5. Belediyenin Taşınmazının Şirket Borcu İçin İpotek Edilmesi 339 6. Belediye Taşınmazının Haczi 340 7. Kamuya Yararına Tahsislidir Belirtmesi 340 8. Su ve Kanalizasyon idareleri 340 9. Belediyeden İhale ile Taşınmaz Alan Kimsenin ölümü 341 10. Belediye Taşınmazının Satışı - Belediyeye Taşınmaz Alımı 341 11. Belediyeye Dönüşen Köylerin Taşınmazlarının Devri 341 E) KÖY 1. Köyün Temsili 342 2. Köye Ait Taşınmazların Satışı 342 3. Köy Ait Taşınmazların ipoteği 342 4. Köy Sınırları ve Bu Sınırlarda yapılacak Değişiklikler 342 5. Köy Yerleşim Alanları Uygulaması 342 6. Köy Tüzel Kişiliğinin Hazineye Bağışı 342 7. Köy Tüzel Kişiliğinin, Diğer Bir Köy Sınırları İçinden, Kamu Yararı Amacıyla Taşınmaz Mal Satın Alamı 342 8. Köy Yerleşim Alanlarında Hisseli Satış 343 9. Köy Tüzel Kişiliğine Ait Taşınmaza Cami Yapılması 343 10. Köy Boşluklarının Tescili 344 11. Köy Bazlı Katılımcı Yatırım Programları 344 12. Köyün Mahalle Olması ! 344 13. Köy Yerleşik Alanlarında Tarım Arazisi Satışı 344 14. Belediyeye Dönüşen Köylerin Taşınmazlarının Devri 345 15. ilkokul Yapılmak Üzere Ayrılan Araziler 345 16. Köy Belediyeye Dönüşürse İlkokulların Mülkiyeti 345 17. Köy Yerleşme Alanı Tespit ve Tescili 345 F) ODALAR VE BORSALAR 1. Odalar ve Borsaların Tapu İşlemleri 347 2. Esnaf ve Sanatkarlar Oda ve Birlikleri 347 3. Eczacı Odaları 348 4. TMMOB.ne Bağlı Odalar 348 G)BANKALAR 1. Bankaların Genel Kurulları Yapılmamışsa 348 2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 348 3. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 349 4. Bankaların Bilgi ve Belge İstemleri 350 5. Bankaların Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri 350 6. Bankaların Yetkileri 351 7. ipoteğin Vadesi 351 8. Resmi Senet Örneği Verilmesi 351 9. İpotek Alacaklısının Unvan Değişikliği 351 10. VakıfBank 351 H) ŞİRKETLER 1. Ticaret Şirketleri 351 2. Tüzel kişilik ve ehliyet 351 3. Şirketlerin ve Kooperatiflerin Bağış Ehliyeti 352 4. Şirket veya Kooperatiflerin Trafo Yeri Bağışı 352 5. Bir Şirketin Vekil Tayin Edilmiş Olması 352 6. Ticaret Şirketlerinin Gayrimenkul Tasarruf Yetkilerinin Yorumu 352 7. Ayni Sermaye Konulması 353 8. Ayni Sermaye 356 9. Ayni Sermayenin Tapuya Şerhi 356 10. Ayni Sermaye İçin Resmi Şekil Aranmaz 357 11. Taşınmaz veya Sınırlı Ayni Hakların Ayni Sermaye Olarak Şirket Adına Tescili 357 12. Ticaret Sicil Müdürünün Bildirisi Üzerine Şerh veya Tescil Yapılması 357 13. Ayni Sermaye Üzerine Tedbir Konması 358 14. Ayni Sermayenin Değerinin Tespiti 358 15. Ayni Sermaye Konulmuş olduğu Halde Tapuya Tescil Edilmemiş Taşınmazlar 358 16. Şirketin Bölünmesi 358 17. Şirketlerin Birleşmesi 359 18. Şirket Devralma (Katılma) 359 19. Şirketlerin Birleşmesi, Devralma, Katılma 359 20. Şirket Taşınmaz Mallarının Ortaklara Tahsisi 359 21. Şirketle Yönetim Kurulu Üyesi Arasındaki işlem 360 22. Şirketin Taşınmaz Malını Başka Bir Şirketin Borcu için İpoteği 361 23. Şirketin Diğer Bir Şirkete Kefil Olması veya Teminat ipoteği Yapması 361 24. Tüzel Kişi Temsilcisinin Fotoğrafına Gerek Yoktur 361 25. Şirket İpotek Alacaklısı Olabilir mi? 362 26. Tasfiye Edilmiş Şirketin Yeni Taşınmazına Rastlanması 362 27. Tasfiye Halindeki Şirketin Kefalet İpoteği 362 28. Tasfiye Olmuş Şirket Lehine İpotek Çıkması 362 29. Adi Şirket 362 30. Ferdi İşletmenin Ticaret Şirketine Dönüştürülmesi 363 31. Şirket veya Kooperatifin Bağış Yapması 364 32. Şirket Ortağının Şirketten Ayrılması 364 33. Şirketin Tasfiyesi Nedeniyle Ortaklara Gayrimenkul Tahsisi 364 34. Yetki Belgesinde Gayrimenkul Tasarrufuna İzinli Olmayan Şirket 364 35. Yetki Belgesi Dışında Bir Belge ile Tapuda İşlem Yapılamaz 365 36. Yetki Belgesi 365 37. Unvan Değişikliği , 365 38. intifa Sahibi Şirketin Unvan Değişikliği 365 39. Şirketlerin Harç İstisnası 365 40. Yabancı Tüzel Kişiliğe Sahip Ticaret Şirketlerinin Türkiye′de Taşınmaz Edinimleri 366 41. Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz ve Sınırlı Ayni hak Edinimleri....367 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 Ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin Ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik I) KOOPERATİFLER 1. Kooperatiflerin Taşınmaz Tasarrufları 371 2. Kooperatiflerle Yönetim Kurulu Üyesi Arasında İşlemler 372 3. Kooperatif İşlemlerine İlişkin özel Durumlar 373 4. Kooperatiflerin Taşınmaz Mal Tasarrufları 373 5. Kooperatiflerin Resmi Kurumlarla Taşınmaz Tasarrufları 373 6. Kooperatif Ünvanlarındaki Kısıtlama 374 7. Tüzel Kişilerin Ortaklığı 374 8. Kooperatif Adına Takyitli Yer Alınabilir mi? 374 9. Koperatifin Eski Tarihli Kararındaki Fiyatla Satış Yapılabilir mi 374 10. Tasfiye Edilmiş Bir Tüzel Kişinin Yeni Taşınmazının Ortaya Çıkması 375 11. Kooperatif ile Yönetim Kurulu Üyesi Arasında Yapılacak İşlem 375 12. Kooperatifin Kat Karşılığı Temlik Akdi 375 13. Kooperatifin Arsa Alımı 375 14. Takyitli Taşınmazın Alımı 376 15. Kooperatifin Takyitli Yer Alması 376 16. Tahsis (Ferdileşme) 376 17. Konut Yapı Kooperatifinin işyeri İnşa Etmesi 380 18. Konut Yapı Kooperatifi işyeri Tahsis Edemez 381 19. Kooperatif Taşınmazının Kamulaştırılması 381 20. Fiyatları Kamu Kurumlarınca Belirtilen Taşınmaz Malların Kooperatife Alımı veya Satımı 382 21. Değerleme Uzmanlarınca Yapılan Kıymet Takdirinin Esas Alınması 382 22. Yola, Yeşil Alana Terk, Trafo Yerinin Devri 382 23. Amacın Değişmesi 382 24. Kooperatif Unvanlarının Tashihi 382 25. Ortağın Taşınmaz Mal Temliki 383 26. Kooperatif Bünyesinde Yeni Oluşan Kooperatife Devir 383 27. Üst Birliğin Kooperatife Taşınmaz Devri 383 28. Esnaf Kefalet Kooperatifleri 383 29. Tarım Kredi Kooperatiflerinin İpotek İşlemleri 384 30. Kooperatifin Gayrimenkul Alımı veya Satımı 384 31. Tarım Satış Kooperatiflerinin Taşınmazları 384 32. Kooperatifin Üyeler Lehine İntifa Hakkı Vermesi 385 33. Kooperatiflerin Yetki Belgeleri 386 34. Yetki Belgesi 386: 35. Kooperatif Yönetim Kurulunun Vekalet Vermesi 386 J 36. Kooperatifin Bağış Yapması 386 j İ) VAKIFLAR 1. Vakıflar 3871 2. Kuruluş Şekli 387 3. Mal ve Hakların Kazanılması ve Sorumluluk 387 J 4. Vakıf Senedi ■ 3 5. Amacın ve Malların Değiştirilmesi 388| 6. Vakıfların Tapu işlemlerinde Temsil 3 7. Vakıfların Yönetim ve Temsil Şekli 389 8. Vakıflar Genel Müdürlüğünü Temsil 389 9. Vakıfların Taşınmaz İktisap ve Tescil İşlemleri 390 10. Taşınmazların Tapuya Tescili 390 11. Taşınmazların Vakıfları Adına Tescili 391 12. Vakıf Şerhi 391 13. Vakıf Şerhi Bulunan Taşınmaza Bazı Şerh ve Beyanlar işlenebilir 392 14. Vakıf Şerhli Taşınmazda ilamın infazı 392 15. Vakıf Şerhinin Ortaklığın Giderilmesi Davalarında Bildirilmesi 392 16. Vakıf Taviz Bedeli 392 17. Taviz Bedelinin Tahsil Şekli 393 18. Vakıfların Taşınmaz Haciz ve Rehin İşlemleri 393 19. Vakıf Kültür Varlıklarının Devri 394 20. Vakıfların Hayrattan Olan Gayrimenkulleri 394 21. Mimari ve Tarihi Değeri Olan Gayrimenkuller 394 22. Akar Türünden Olan Gayrimenkuller 394 23. Vakıf Mallarının Değiştirilmesi 395 24. Tevhit 395 25. Kamulaştırma 395 26. Azınlık Vakıfları 395 27. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 395 28. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Tapu İşlemleri 396 29. Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı 396 30. Taşınmazların Vakfına Dönmesi 396 31. Vakıf Malları Zilyetlikle Kazanılamaz 397 32. Vakıfların Taşınmaz İşlemlerinde İstisna ve Muafiyetler 397 33. Vakıflarda Muafiyet ve istisnalar 397 34. Vakfın Sona Ermesi 397 J) DERNEKLER 1. Tanımlar 397 2. Demek Tüzüğü 398 3.Tüzel Kişiliğin Kazanılması 398 4. Derneklerin Faaliyetleri 399 5. Uluslararası faaliyet 399 6. Üst Kuruluş Kurmaları 399 7. Derneklerin ve Üst Kuruluşların Taşınmaz Mal Tasarrufları 400 8. Taşınmaz Mal Edinme 401 9. Kamu Yararına Çalışan Dernekler 401 10. Derneklerin Faaliyetinin Sona Ermesi 401 11. Kapatılmak Üzere Olan Dernek 402 12. Tasfiye Olan Derneğin Taşınmazları 402 13. Feshedilen Derneğin Taşınmazları 402 14. 2004 Tarih 5253 Sayılı Sayılı Dernekler Kanununun Konu İle ilgili Hükümleri Şöyledir 403 K) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 1. Organize Sanayi Bölgeleri 404 2. Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisi 405 3. Organize Sanayi Bölgelerinin Yetki Belgeleri 406 4. Osb. Yetki Belgesi 406 5. Organize Sanayi Bölgelerinde imar Uygulaması 407 6. Organize Sanayi Bölgelerinde İmar Uygulaması 407 7. Yatırım Yapacak Şirketlere Bedelsiz Arazi Devri 409 8. Organize Sanayi Bölgelerinin Kamulaştırma Yetkisi 410 9. Organize Sanayi Bölgesi içinde Kat Mülkiyeti Tesisi 410 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MEVZUATI Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek Veya Tüzel Kişilere Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik L) DİĞER TÜZEL KİŞİLER 1. Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı 417 2. Polis Bakım ve Yardım Sandığı 417 3. il özel idaresi, Belediye ve Köylerce Kurulan Birlikler 418 4. Sendikaların Tapu İşlemleri 419 5. Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 419 6. TCDD.nin Tapu işlemleri 419 7. Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı 419 8. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 419 9. TürkTelekom A.Ş 420 10. Toki ve Dask 420 11. Barolar Birliği Lehine intifa Hakkı 420 21) MEDENİ KANUNDA DÜZENLENEN TÜZELKİŞİLEI 1. Aile Vakfı (MK.372) 421 2. Aile Malları Ortaklığı (MK.373) 421 3. Kazanç Paylı Aile Malları Ortaklığı (MK.384) 423 4. Aile Yurdu 423 5. Dernekler 423 6. Vakıflar 423 1. Kamu Tüzel Kişileri 424 2. Özel Hukuk Tüzel Kişileri 425 3. Yabancı Tüzel Kişiler 426 4. Yetki Belgelerinde Geçerlilik Süresi 426: 5. Yetki Belgesi 4271 6. Şirketin Yetki Belgesi 427 7. Bankaların Yetki Belgeleri ve imza Sirkülerinin Geçerlilik Süresi 427 8. Yetki Belgesi-Genel Kurul Kararının Tescil ve İlan Edilmemiş Olması 428 9. Yetki Belgesi - Şirketlerin Birleşmesi 428 10. Yetki Belgesi - imza Sirküleri - Vekaletname 429 11. Süreli Yetki Belgeleri 430 12. Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve Meslek Kuruluşları (TK.2) 430 13. Kamu Tüzel Kişilerinin Temsili 431 14. Vekaletname - Ticaret Sicil Belgesi - imza Sirküleri 431 15. Kamu Tüzel Kişiliklerini Temsile Yetkili Olanlar 431 16. Tüzel Kişilerin Yetki Belgeleri 432 17. Ticaret Sicil Memurluklarınca Verilen Yetki Belgesi 432 18. Kamu İktisadi Teşebbüslerini Temsile Yetkili Olanlar 432 19. Yetki Belgesinden Azil 433 20. Resmi Daire Vekilleri 433 21. Yetki Belgesinde Unutulan Unvan İbaresi 433 22. Tüzel Kişi Temsilcilerine Vekalet Verilmesi 433 23. Şirket Temsilcisi Şirketin Malını Kendine Alamaz 434 24. Tüzel Kişinin Yetkisi 434 25. Kamu Bankalarının Yetki Belgeleri ve imza Sirküleri 434 26. Kamu Tüzel Kişilerinin Temsili 434 27. Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin Temsili 435 23 KAMULAŞTIRMA 1. Giriş 435 2. Kamulaştırma Haritaları ve Mühendis Koşulu 438 3. Başvuru 439 4. Tescil Bildiriminin Düzenlenmesi 440 5. İşlem Dosyasının Tapu Müdürlüğüne Gönderilmesi 440 TAPU MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILACAK İŞLEMLER A) Kamulaştırma Belirmesi ve Şerhi 440 B) Tapu Müdürlüğünce istenen Belgeler 442 C) Kamulaştırma İşleminin Tescili 442 D) Tescilin Şekli 446 E) işlemin Mali Yönü 447 KAMULAŞTIRMAYLA İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR 1. Kamulaştırmaya İlişkin Mahkeme Kararları 448 2. Kamulaştırma İçin Yetki Aramaya Gerek Yoktur 448 3. Vekaletnamedeki Satış Yetkisi Kamulaştırmayı Kapsar 449 4. Hisse Kamulaştırması 449 5. Kısmi Kamulaştırma 449 6. Trampa Suretiyle Kamulaştırma 449 7. İştirakli Payın Kamulaştırılması 449 8. Tescil Bildirimi ve Kısmi Kamulaştırmalar 450 9. Kamulaştırma Sebebiyle İfrazda Takyidatların Durumu 450 10. Kamulaştırılan Malın Aynına İlişkin İhtilaflar 450 11. Yapılı Taşınmazın Kısmi Kamulaştırılmasında Cins Değişikliği 450 12. 2942 Sayılı Yasanın 38. Maddesinin Uygulanması 451 13. Kamulaştırma Kanununun 21 ve 22. Maddesinin Uygulaması 451 14. Kamu İdareleri Arası Taşınmaz Devri (Kam.K.30) 451 15. Kamu idarelerine Ait Yerlerin Kamulaştırılması 452 16. Mazbut Vakfın Yerinin Kamulaştırılması 452 17. Vakıf Üniversitelerinin Kamulaştırma Yetkisi 452 18. irtifak Hakkı Kamulaştırması 452 19. İntifa ile Yükümlü Taşınmazın Kamulaştırılması 453 20. Takyitli Taşınmazların Kamulaştırılması 453 21. Maliki Belirlenmemiş veya Mülkiyeti ihtilaflı Yerlerin Kamulaştırılması 454 22. Kamulaştırmadan Vazgeçme 454 23. Kamulaştırılan Yerin Eski Sahiplerine İadesi 454 24. Kamulaştırma Harç ve Vergileri 454 25. Kamulaştırma Şerh ve Belirtmesi ′. 456 26. Rızaen Kamulaştırmada Taşınmaz Üzerindeki Hacizlerin Durumu 460 27. Kamulaştırma Sırasında Yapılan İntikal işleminin Harcı 460 28. Kamulaştırma ve ifraz Harcı 460 29. Kamulaştırma Şerhi Varken ikinci Bir Kamulaştırma Şerhi İşlenebilir mi?.460 30. İrtifak Hakkı Kamulaştırmasına Yönelik 31/b Şerhi Mülkiyet Üzerindeki Tasarrufları Engellemez 460 31. Üzerinde Haciz Bulunan Taşınmazın Kamulaştırılması 461 32. Yüzölçümü Davalı Yerde Kısmi Kamulaştırma 461 33. Maliki Davalı Yerde Kamulaştırma 461 34. Kamulaştırma (31/b şerhi) Diğer Şerhlerin İşlenmesine Engel midir? 461 35. Tedbirli Yerin Kamulaştırılması 462 36. Yüzölçümü Davalı Yerde Kısmi Kamulaştırma 462 37. Maliki Davalı Yerde Kamulaştırma 462 38. Kamulaştırmanın Mahkemece Tapuya Bildirilmesi 462 39. Kamulaştırmadan Vazgeçme 463 40. Şirket Lehine Kamulaştırma 463 41. Kamu Yararı Kararına istinaden İfraz Yapılabilir 464 42. Muhdesatın Kamulaştırılması 464 I. Mahkeme Kararlarında Aranacak Hususlar 465 II. Mahkeme Kararlarında Bulunması Gereken Hususlar 465 1. Şekil Olarak 465 2) İçerik Olarak 466 III. Hükmün Doğurduğu Sonuçlar 466 IV. Mahkeme Kararlarının Yerine Getirilmesi (ilamın İnfazı) 466 1. İlamların Kapsamı 466 2. İlamlarda Zamanaşımı 466 3. Ayni Haklara İlişkin İlamlar Zamanaşımına Uğramaz 467 4. ilamların Kesinleşmesi (HMK. 302, 350) 468 5. ilamın Kesinleşme Şerhi 468 6. Kesinleşmemiş İlamın Kesinleşmiş Gibi Tescili 468 7. Kesin hüküm 469 8. İlamların Tapu Siciline Tescili 472 9. ilamda Bazı Yükümlülükler Öngörülmüş Olması 472 10. Uygulanamayacak İlamlar 472 11. Tavzih (Açıklanma) (HMK. 305) 473 12. Hükmün Tavzihi 473 13. ilamın infazından Sonra Getirilen Tavzih Kararı 473 14. Tavzih Kararlarının Asıl Kararın Esasını Değiştiremeyeceği 473 15. ilamdaki Maddi Hataların Düzeltilmesi (HMK.304) 474 16. Hükmün Tashihi 474 17. ilamda Baba Adı Yazılı Değilse 474 18. Nüfus idaresine Karşı Açılan isim Tashihi Davası 475 19. Ölünceye Kadar Bakma Akdinde Taşınmazın Mahkeme Kararı ile İadesi 475 20. Harici Satışa İstinaden Açılan Tescil Davasının infazında Harç 475 21. Yirmi Sene Önce Ölmüş Kişinin Taşınmazının Zamanaşımı ile Kazanımı 476 22. Zamanaşımı ile Mülkiyet Kazanımı 476 23. izale-i Şüyu Kararının infazı 477 24. ilamın Yetkili ve Görevli Mahkemden Verilmemiş Olması 477 25. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme 477 26. İhale Müzekkeresi veya Mahkeme Kararlarını Tek Kişi İnfaz Ettirebilir 478 27. iki Ayrı İlamın Bulunması 478 28. Aynı Taşınmaza Ait Birbirine Aykırı İki Mahkeme Kararının Varlığı 479 29. Aynı Taşınmaza Yönelik İki Farklı Karar 479 30. iki Farklı Veraset Senedinin Aynı Anda İbrazı 479 31. Paydaşlıktan Çıkarma Davası 479 32. İştirak Halindeyken Hükmen Tescil 480 33. Sahte Vekaletle Satılan Yerin Mahkeme Kararı ile Geri Dönüşünde Harç 480 34. Kamulaştırılan Taşınmaz Malda ilamın infazı 480 35. Yargılamanın İadesi 481 36. Vakıf Belirtmesi Bulunan Taşınmaz Malda İlamın infazı 481 37. Mahkeme Kararına Göre Yapılan Tescilde Kayıt Tarihi 482 38. Hükmen Tescili Yapılan Yerle ilgili İkinci Bir Mahkeme Kararının ibrazı.. .482 39. ihtiyati Tedbirli Yerde ilamın infazı 482 40. Tapu Müdürlüklerinin Mahkeme Kararlarını irdeleme Yetkileri Yoktur 482 41. İlamların İrdelenmeden İnfazı 483 42. Kamulaştırılan Hisse Hakkındaki Mahkeme Kararı Uygulanamaz 483 43. İrtifak Haklarına İlişkin ilamlar 483 44. Göl′ün Mahkeme Kararı ile Şahıslar Adına Tescili 483 45. Tapu-Kadastro idaresi Aleyhine Açılan Davaların Takibi 483 46. Temyizden Vazgeçme Yetkisi 486 47. Avukat İlamın İnfazını isteyebilir 487 48. Dava Vekili 487 49. Mahkeme Kararları Zamanaşımına Uğramaz 487 50. İnfaz Edilemeyen Kararların Beyanlara Yazımı 487 51. Kesinleşmemiş Mahkeme Kararlarının Tapu Siciline Şerhi (İİK.28) 488 52. Mahkeme Müzekkeresinin Elden Takip Edilmesi 489 53. Mahkeme Müzekkerelerinin Cevaplandırılması 489 54. Kat Mülkiyeti İnşaat Ruhsatının Hükmen İptali 489 55. Satışın İptaline Dair İdare Mahkemesi Kararı 489 56. Aile Mahkemelerinin Kararları 490 57. Mahkeme Kararının Kısmen İnfazı 490 58. Mahkemede Kaybolan Kadastro Tutanağının Yeniden İhyası 490 59. Mahkemede Huzurunda Yapılan Sulh ve Kabuller 491 60. Mahkemece Sehven Kesinleştirilmiş Olan İlam Uyarınca Tapuda Yapılan Tescil İşlemi 492 61. Mahkemeler imar Mevzuatına Uymak Zorundadır 493 | 62. Zabıttaki Devirden Sonra Mahkemenin Bu Devri Nazara Almadan Karar Vermiş Olması 493 i 63. Birden Çok Kişiyi İlgilendiren Kararın infazı 493 64. Mahkeme Kararına Ekli Harita ve Kroki 493 65. Yürütmeyi Durdurma Kararı 495 66. İlamda Geçen Şart Tapu Kütüğüne Yazılabilir 496 67. Aidiyetine ve Devrine Tabiri Tescili İçerir 497 68. Boşanma Karnındaki Yabancı Para İpoteği 497 69. Tüzel Kişiliği Olmayan Kurumlar Adına Tescil ilamları 497 70. İştirak Payının İptali ile Hazine Adına Tesciline Karar Verilmiş Olması 4971 71. Takyitli Taşınmazda İlamın İnfazı 498 72. Kamu Haczi Bulunan Yerde İlamın İnfazı 4981 73. ihtiyati Tedbir Bulunan Yerde İlamın İnfazı 4991 74. Taşınmaz Maliki ya da Maliklerinin Davada Taraf Olmaması 499 J 75. Kararın Çelişkili Olması, Açık ve Anlaşılır Olmaması Tescil Tekniğine Uygun Olmayan Hükümler İçermesi 4991 76. İhtiyati Tedbirli Yerde ilamın infazı 77. Mahkeme Kararını infaz Ettirebilecek Olanlar Kimlerdir? 78. Mahkeme Kararları Yetki ve Görev Yönünden İrdelenmez 76. Üzerinde Kamu Haczi Bulunan Taşınmazda ilamın infazı 5011 77. Aynı Taşınmaza Yönelik Olup Aynı Konuda İki Farklı Mahkeme Kararı Bulunması 5011 78. Kesinleşme Şerhini Mahkeme Yazı işleri Müdürü İmzalayamaz 5011 79. Arsa Nitelikli Bir Gayrimenkul Üzerine Aile Konutu Şerhi Konulabilir Mİ7..501İ 80. Mahkeme Kararına Ekli Harita veya Belgeler Tasdikli Olmalıdır 5011 81. Yabancı Mahkeme ilamları 502| 82. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tenfizi 83. Mahkeme Kararlarının Beyanlarda Gösterilmesi 84. Elden Takipli Müzekkereler 85. İlamların İnfazında Harç Oranı 86. Malikin Alacaklısına Yetki Belgesi Verilmesi 50 87. Kadastrosu Devam Eden Yerde Asliye Mahkemesinin Karar Vermiş Olması 88. Kadastrosu Tamamlanmış Yerle İlgili Mahkeme Kararı 50; 89. Mahkemede Görülen Davanın Düşmesi veya Karar Vermeye Gerek Görülmemesi 503 90. ilamda Küsuratlı Hisse Verilmiş Olması 504 91. Muhammen Bedel Üzerinden Harç Alınamaz 504 92. Boşanma İlamı Gereği Çocuklar Adına Tescil 504 93. Hükmen Kısmi Kamulaştırma Kararının Uygulanması 504 94. Hissedarlardan Birisinin Davada Taraf Olarak Gösterilmemiş Olması 504 95. Mahkemece Belli Süreyle Satış Yasağı Konması 505 96. Resmi Senette Alıcısının Bilgisine Sunulmayan Muhdesat 505 97. Takyidatlı Taşınmaz Malda ilamın infazı 505 98. Dava Devam Ederken Taşınmazın El Değiştirmiş Olması 505 99. Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kat irtifakı 506 100. Halen Geçerli isme Göre Tescilin Yapılması 506 101. İhtiyati Tedbirden Sonra İşlenen Kamu Haczinin Terkini 506 102. İlamda Adına Tescil Yapılacak Kimsenin Kimlik Bilgilerinin Eksik Olması 507 103. İlama Göre Adına Tescil Yapılacak Kişi Ölmüş İse 507 104. İlama Konu Parselin İmar Görmüş Olması 507 105. İlamdaki Şekli Eksiklikler 507 106. ilamdan Suret Çıkarılması 508 107. İlamın Tescilini Geciktirmenin Hukuki Sonuçları 508 108. Tapu İptal Kararlarının infazında Taşınmaz Üzerindeki Takyidatların Durumu 508 109. İlamın Kısmen infazı 508 110. Kamu Haczi Olan Yerde İlamın İnfazı 509 111. Hükmen Muhdesat Belirtmesi 509 112. IİK 28′den Önce ve Sonra Gelen Hacizlerin Durumu 509 113. Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali 509 114. Muvazaada Harç Oranı 510 115. Mahkeme Kararının İnfazından Vazgeçme 510 116. Yolun Tesciline Dair Mahkemece Verilen Karar 510 117. Tapuda Ferağ Vermeyen Kimsenin Yerine Geçen Mahkeme Kararı ....511 118. Malik Hanesi Doldurulmak Üzere Mahkemeden Gönderilen Tutanaklar 511 119. Nam-ı Müstear Adına (Gerçek Sahibi Gizlenerek) Yapılan İşlemin İptali 511 120. Vasi Atamalarında Süre 512 121. Kadastro Mahkemesi Kararları 512 122. Kadastro Mahkemesi Kararlarının İnfazı 512 123. Kadastro Mahkemesi Kararlarının infazından Sonraki Bildirim Görevi....513 124. Mahkeme Kararları Kimleri Bağlar 513 125. Davalı Taşınmazın Devri Mümkündür 513 126. Dava Açıldıktan Sonra Taşınmaz Devredilmişse Davacı Ne Yapmalıdır.513 127. Davalıdır Şerhi Bulunan Taşınmazların Devri Mümkündür 513 128. Mahkeme Kararına Ekli Kroki 514 129. Mahkemelerin dahi İmar Mevzuatına Uyma Zorunluluğu Vardır 516 130. Mahkeme Ehil Olmayan Bir Teknik Bilirkişi Kullanmış İse 516 131. Mahkeme Kararının İnfazından Sonra Yüzölçümü Tashihi 517 133. Mera Üzerinde Mahkeme Kararı İle İrtifak Hakkı Kurulması 517 134. Şartlı Mahkeme Kararları 517 135. Her Türlü Mahkeme Kararının infazı Zorunludur 517 136. idare Mahkemesi Kararlarının infazı 517 137. Mahkemece Resen Gönderilen Karar İnfaz Edilemez, Beyanlara Yazılır518 138. Tasarrufun iptali Kararlarının infazı 518 139. Boşanma Kararında Eşe veya Çocuğa Taşınmaz Verilmesi 518 140. Bilirkişi Raporlarının Mahkemece Onanması 519 141. Sınır Davalarında Zamanaşımı Süresi 519 142. Dava Sırasında Taşınmaz Devredilmişse İlamın İnfazı 519 143. Veraset Belgesi Kesinleşmeli mi? 519 144. İlama Ekli Harita İçin Tavzih İstemi 520 145. Mahkeme Kararının Uygulanmasından Feragat 520 146. Müzekkere ile Tapu İptal Edilemez 520 147. Evin Bir Odasında Mahkeme Kararı İle İntifa Hakkı Tesisi 520 148. Resmi Kurumların Talepleri 520 149. Mahkeme Kararlarının infazında Harç 521 150. Miras İntikali Sırasında Vasiyetname Olduğunun Anlaşılması 521 151. Vasiyetnamaenin İnfazı 521 152. Tedbirli Yerde İcra Satışı 521 153. Harcın Mükellefi 522 154. Tarlanın Orman Olduğuna Mahkemece Karar Verilmiş Olması 522 155. Zabıt Kaydı Aşamasında Verilen Mahkeme Kararının Kadastrodan Sonra Uygulanması 522 i 156. Teknik Olarak Hatalı Olan Mahkeme Kararlarının infazı 523 J 157. İsim Benzerliğinden Konulan Haciz Nedeniyle Borçlu Olmayan Malikin Taşınmazının Satılmış Olması 523 j 158. Mahkeme Kararlarının İnfazı 524 159. Mahkeme Kararlarının Uygulanmasında Harç Oranları 524 j 160. Kamulaştırmaya Tabi Taşınmazda İsim Tashihi 5251 161. Tashih Harcı Gayrimenkul Sayısı Kadar Alınmalıdır 5251 162. İİK. 28 Şerhinden Önce ve Sonra İşlenen Hacizlerin Durumu 5261 163. Satılmış Yerde Mahkeme Kararının Durumu 526İ 164. Mahkeme Kararını Uygularke