Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (14)      Haziran (105)      Mayıs (68)      Nisan (89)

Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Ve Yorumu ( 6222 Sayılı Yasaya Göre Yeniden Yazılmış )

Sporda Şiddetin Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Ve Yorumu ( 6222 Sayılı Yasaya Göre Yeniden Yazılmış )Sayfa Sayısı
:  
165
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-5412-59-3

17,82 TL

ÖNSÖZÜlkemizde sporda şiddeti önlemek ve düzeni sağlamak amacıyla ilkin 2004 yılında 5149 sayılı Yasa çıkarıldı. Bu yasanın uygulanması olumlu sonuçlar getirmedi. Bunun nedenini iki temelde aramak uygun olur. Birincisi, yasada yer alan hükümlerde eksiklikler ve aksaklıklar vardı. İkincisi, en kısa ve öz anlatımı ile, bu yasaya hayata geçirilemedi.

Sporda şiddet ve düzensizlik ne yazık ki bu yasanın yürürlükte olduğu dönemde de sürdü.
Bu kez, bu yıl 6222 sayılı Yasa çıkarıldı. Yasa, önceki kötü izleri silmek amacı doğrultusunda yeniden yapılandırıldı. Bu konuda uluslararası hukuktan ve uygulamalardan yardım alındı. Bundan daha doğal ne olabilirdi ki. Sporda şiddet ve düzensizlik bugün her ülkenin sorunudur. Bu nedenle, çağımızın bu hastalığını yenmek için el ele vermekten ve kol kola girmekten, birbirinden güç almaktan insanlar ancak kıvanç duymalıdır.

Bu vesile ile, 6222 sayılı Yasa tasarısının genel gerekçesinde yer alan aşağıdaki satırlara yer vermek istiyorum ve herkesin bu Yasayı incelemeden önce, genel gerekçenin tamamını okumasını tavsiye ediyorum.
21 inci Yüzyılda uluslar arasındaki aşılması zor sınırlar ortadan kalkmış, ulaşım ve teknoloji başta olmak üzere diğer alanlardaki gelişme ve bütünleşmelerle birlikte hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda insanlar sosyal yaşamlarında spora daha çok zaman ayırmaya başlamışlardır. Günlük yaşamda sporun daha çok alan kapsaması sporda ortaya çıkan sorunları daha çok arttırmıştır.
Spor alanında faaliyet gösteren kişilerin ve taraftarların haklarının korunması ve ortaya çıkan düzensizlik ve şiddet olaylarının önlenmesi basit bir asayiş sorununun ötesinde olağanüstü bir hal olduğundan genel ceza hükümleriyle sporda şiddet ve düzensizlikler önlenememekte, bu alanın özel olarak ele alınması gerekmektedir.

Spor karşılaşmalarının ülke sınırları dışında da etkin bir şekilde gerçekleştirildiği de göz önüne alındığında bütün ülkelerde spor mevzuatının benzer bir biçimde düzenlenme gerekliliği ortaya çıkmıştır. Ulusal mevzuatların da uluslararası spor örgütlerinin benimsediği ilke ve talimatlara uygun olması gerekliliği bulunmaktadır.
Spor alanında yaşanan holiganizm, ırkçılıkla mücadele, organize suçlar, şike ve teşvik primi, spor alanında düzenin sağlanması, hakem, sporcu ve diğer ilgililere karşı eylemli ve sözlü saldırılar gibi fiiller uluslararası alanda sporun temel sorunu olarak kabul edilmiştir.
Son zamanlarda sıklıkla yaşanan ve geçmişte de yaşandığına tanık olduğumuz spor karşılaşmalarında, özellikle futbolda, yaşanan şiddet ve düzensizlik fiillerinin nicelik ve nitelik olarak arttığını ve kamuoyu gündeminde önemli bir yer işgal ettiği gözlemlenmektedir. -
5149 sayılı Yasa yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra, - Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu ve Yorumu - isimli kitabı yayınlamıştım. Şimdi yeni Yasa yayınlanıp -bazı istisnalar dışında- yürürlüğe girince, elinizdeki kitabı yazdım. Bu kitapta da önceki kitabımdaki yöntemi izledim. Bu yöntem, madde altlarında maddenin yorumuna yer vermektir. Bu yöntemin daha pratik ve amaca uygun olduğunu söyleyebilirim.

Uluslararası ölçekte, sporun her alanında şiddetten uzak, düzenin egemen olduğu, spor alanlarının sporcuların yarıştığı yerler oldukları gerçeğini göz ardı etmeksizin, buraların aynı zamanda şölen alanları olmaları hedef ve amacını gerçekleştirmek için çaba harcamanın, çağımızın görevlerinden olduğunu belirtmek isterim.


İÇİNDEKİLERSPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİNÖNLENMESİNE DAİR KANUN


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve TanımlarMadde 1--Amaç-3
Madde 2--Kapsam-4
Madde 3--Tanımlar-5


İKİNCİ BÖLÜMGenel Hükümler
Madde 4--İl ve ilçe spor güvenlik kurullarının oluşturulması-9
Madde 5--Spor alanlarının güvenlik ve düzenine ilişkin tedbirler-10
Madde 6--Saha güvenliği-22
Madde 7--Müsabaka güvenliği-25
Madde 8--Taraftar derneklerinin yükümlülükleri-28
Madde 9--Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi-30
Madde 10--Seyir güvenliğinin sağlanması-31

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Yasak Fiiller ve Ceza HükümleriMadde 11--Şike ve teşvik primi-33
Madde 12--Spor alanlarına sokulması yasak maddeler-43
Madde 13--Spor alanlarına yasak madde sokulması ve müsabaka düzeninin bozulması-46
Madde 14--Hakaret içeren tezahürat-50
Madde 15--Spor alanlarına usulsüz seyirci girişi-52
Madde 16--Yasak alanlara girme-56
Madde 17--Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar verilmesi-57
Madde 18--Seyirden yasaklanma-60

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Madde 19--Federasyonların yaptırım uygulama yetkisi-69
Madde 20--Hakemler, gözlemciler ve temsilciler-70
Madde 21--Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi-71
Madde 22--Şiddete neden olabilecek açıklamalar-72
Madde 23--Yargılama ve usul hükümleri-75
Madde 24--Yönetmelik-77
Madde 25--Yürürlükten kaldırılan hükümler-78
Geçici Madde 1- Geçiş hükümleri-78
Madde 26--Yürürlük-79
Madde 27--Yürütme-79
6222 SAYILI KANUNUNTBMM’DEKİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI


-Genel Gerekçe-84
-Madde Gerekçeleri-89
-Adalet Komisyonu Raporu-106
-Muhalefet Şerhi-122
-Hükümetin Teklif Ettiği Metin (Tasarı) - Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin (Tasarı)-127