Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Spor Yönetimi Dersleri

Spor Yönetimi DersleriSayfa Sayısı
:  
864
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-975-8919-43-7

60,00 TL

ÖNSÖZ

Spor yönetimi, toplum genelinde kurumlaşmış yöneten-yönetilen ayırımının, "yönetici-sporcu" ayrımı biçiminde yansıması olan, çok yönlü bireylerin oluşturduğu bir mekanizmadır.

Beden eğitimi ve spor programlarının geliştirilmesi, bu programlar için gerekli donanıma sahip insan kaynağı yetiştirilmesi, spor kurumlan ve tesislerinin yönetimi ve denetlenmesi, spor yönetiminin kapsamında değerlendirilebilir.

Spor kurumları ve organizasyonlarının, etkili ve verimli çalışabilmesi büyük ölçüde gereği gibi yönetilmelerine bağlıdır. Gerek en küçük ölçekli spor kuruluşlarının, gerekse en büyük spor organizasyonlarının başarılı olmaları, ancak çağdaş yönetim ilke ve fonksiyonlarının bilinçli ve pratik bir biçimde spor yönetimine uygulanmasıyla sağlanabilir.

Spor yöneticileri, beden eğitimi ve spor alanlarında amaçlanan hedeflere ulaşılabilmesi ve islerin gereği gibi yürütülebilmesi için, spor kurumlarındaki insan kaynaklarını verimli biçimde kullanabilen, grup çalışmaları ve görev dağılımlarını organize edebilen, her türlü sorumluluğu üzerine alan ve işleyişi denetleyen; ayni zamanda da sporun kendine özgü doğası hakkında mesleki bilgi ve deneyime sahip, sporcuyu ve toplumu tanıyan, spor kuruluşlarının varoluş amacıyla ortak hareket edebilecek altyapıya sahip kişiler olmalıdırlar.

Bu nedenle, spor alanında görev alacak spor yöneticilerinin, bu işi sevmelerinin yanı sıra, spor yöneticiliği alanında uzmanlaşmaya yönelik bir eğitim almış olmaları büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde spor müsabakaları, hem spor hem de eğlence endüstrisinin alanına girmektedir. Spor yöneticiliğinin meslek olarak kabul edilip, gittikçe önem kazanmasından dolayı, bu alanda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Kadir Has Üniversitesi bünyesinde bulunan Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen Spor Yönetimi Sertifika Programı da bu ihtiyaca hizmet etmek için düzenlenmiştir.

Katılımcılar, toplam 5 ay süren bu Sertifika Programı kapsamında, uygulamadaki ihtiyaçları karşılamaya yönelik 120 saatlik bir eğitim almışlardır.

Bu çalışmanın gerçekleşmesinde emek ve desteklerini esirgemeyen başta Ahmet Güvener olmak üzere tüm arkadaş ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, Sertifika Programı′nın içeriğini oluşturan ders notlarının konularına göre derlenmesi ile hazırlanan bu kitabin, ilgili konularda çalışan ve çalışmayı düşünen spor yöneticilerine ve sporseverlere yararlı olmasını diliyoruz.

Av. Dr. Levent BIÇAKÇI Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi


EDİTÖRÜN SUNUŞU

Spor Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi′nden çıkan ve elinizde tuttuğunuz Beşinci cilt, 2007 yılının Ocak ve Haziran ayları arasında yürütülen Spor Yönetimi Sertifikası′nın ders notlarından oluşmaktadır.

Ahmet Güvener Başkanlığında kurulan ekip sayesinde oluşturulan ′Spor Yönetimi Dersleri′ Kitabı, gelişmekte olan spor yönetimine ve sporun çağdaş özelliklerine duyulan ihtiyacı gidermek için yetiştirilen insan gücüne yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Alanında uzman hocalar ve kişiler tarafından verilen dersler her haftasonu beş ay boyunca katılımcılar tarafından takip edilmiştir.

Beş modül üzerinden oluşturulan Programda, spor yöneticiliği üzerine hemen hemen bütün konulara değinilmiş ve her bir konudan sonra katılımcılar Kitap′ta yer alan sorularla sınanmıştır.

′Spor Yönetimi Dersleri′ Kitabı′nm Spor yöneticiliğinde okuyan ve okumayı düşünenler ile bu alanda iyi bir başlangıç yapmak isteyenlere yol göstereceğine ve bilgi sahibi olmak isteyen ilgililere büyük ölçüde yardımcı olacağına inanıyoruz.

Kuyumcu titizliğiyle Kitap′la ilgilenen, büyük özveri ve çabayla yayıma hazırlayan başta Bestami Gülkan olmak üzere bütün Euromat çalışanlarına sonsuz teşekkürleri borç biliriz.

SHAUM Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akad Hocamız Kitap hazırlanırken her ihtiyacımızda yanımızda olmuş ve yardımlarını hiç esirgememiştir. Kendisine göstermiş olduğu sonsuz destek için çok teşekkür ederiz.

Spor Yönetimi Sertifika Programı ′nın yürütülmesinde emeği geçen başta Ahmet Güvener ve ekibine çalışmaları ve katkıları için teşekkür eder, ′Spor Yönetimi Dersleri′ Kitabı′nın bu alanda çalışmak isteyen ve çalışanlara faydalı olmasını dileriz.

Av. Simge AYBEY SHAUM Müdürü

İÇİNDEKİLER

1- SPOR YÖNETİMİ DERSLERİ


1. SPOR NEDİR? 1
1.1. Dünya Spor Tarihi 5
1.2. Türkiye Spor Tarihi 10
2. TARAFTARLIK, AİDİYET VE FAIRPLAY 15
2.1.Taraftarlık 15
2.2. Aidiyet 16
2.3.FairPlay 17
3. SPOR VE AHLAK 23
4. SPOR EKONOMİSİ 33
5. TÜRKİYEDE SPOR İLE İLGİLİ MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 39

5.1. Özerklik kavramı ve sporda özerklik 41
5.2. Sporda özerlik ihtiyacı 42
5.3. Özerkliğin sağladığı ayrıcalıklar 44
5.4. Sporda özerkliğin olumlu ve olumsuz yönleri 45
5.5. Türk spor yönetiminin kısa tarihi ve özerkliğin unsurları 46

6. OLİMPİZM VE OLİMPİYAT OYUNLARI ORGANİZASYONU 53
7. TÜRKİYEDE VE DÜNYADA SPOR HUKUKU YARGISI ÖZELLİKLERİ 63
8. SPOR PSİKOLOJİSİ 75
9. SPORDA KİŞİLİK PROFİLLERİ 87

10. PROJE YÖNETİMİ 101
11. KRİZ YÖNETİMİ 111
12. LİDERLİK VE LİDERLİK ARAÇLARI 118
13. YÖNETİM MODELLERİ 131
14. PLANLAMA KARAR VERMEK VE DENETİM 140
15. RİSK YÖNETİMİ 154
16.İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 166
17. SPOR ORGANİZASYONLARI YÖNETİMİ 223
18. SPORDA GRUP DİNAMİĞİ 232
19. PERFORMANS YÖNETİMİ 242
20. SPORDA KARİYER YÖNETİMİ 256
21. EKİP YÖNETİMİ 262
22. PRATİKTEKİ SPOR YÖNETİMİ 272
23. MEDYA İLİŞKİLERİ 280
24. BEDEN DİLİ VE ANLAŞMAK 292
25. SPORDA PSİKOLOJİK HAZIRLIK 307
26. TÜRK′ÇE DOĞRU GÜZEL KONUŞMAK 327
27. SPORDA STRES VE BAŞAÇIKMA 347
28. SPORDA İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ PROGRAMI 367
29. SPOR YÖNETİMİNDE İLETİŞİM 37730. LİSANSLAMA 384
31. ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ TÜRKİYEDE DÜZENLENMESİ 398
32. PAZARLAMA İLKELERİ VE STRATEJİK PAZARLAMA 403
33. SPOR PAZARLAMASI 467
34. BÜTÇE 480
35. KRİZ YÖNETİMİ VE SPOR KULÜPLERİ 512
36. SPOR KULÜPLERİNİN KURUMSALLAŞMASI VE YÖNETİMİN YENİDEN YAPILANMASI.... 519
37. TÜRK SPOR KULÜPLERİNİN ŞİRKETLEŞME VE HSLKA ARZ MODELLERİNİN ANALİZİ.... 565
38. SPOR YÖNETİMİNDE MUHASEBE 637
39. FİN ANSAL YÖNETİM 718
40. HALKLA İLİŞKİLER 752
41. İTİBAR 760
42. RAPORLAMA TEKNİKLERİ 796
43.TSYD 812
44. ÇATIŞMA YÖNETİMİ 815
45. ETKİN İLETİŞİM 827
46. EKİP İLE İLETİŞİM 838
47. SUNUM TEKNİKLERİ 853