Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (28)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Spor Sponsorluğu Sözleşmesi

Spor Sponsorluğu SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
157
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-2449-16-9

30,00 TL

  Bu çalışmada sponsorluk kavramından yola çıkılarak sponsorluğun tarihi gelişimi ve sponsorluk türlerine değinilmiş, sponsorluk konusundaki yasal düzenlemeler ve sınırlamalar üzerinde durulmuş, spor sponsorluğu sözleşmesinin hukuki yapısı, benzer sözleşmeler ile farkları ve sona erme sebepleri literatür tarama yöntemi ile incelenmiştir. Bu çalışmayla spor sponsorluğunun yeri ve önemi ile spor sponsorluğu sözleşmesinin hukuki yapısının ortaya konulması hedeflenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


İÇİNDEKİLER


GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
SPOR SPONSORLUĞUNUN KAVRAacMSAL BOYUTU
1.1. SPOR SPONSORLUĞU KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİMİ
1.1.1. Terminoloji
1.1.2. Sponsorluğun Tanımı
1.1.3. Sponsorluğun Başlıca Türleri
1.1.4. Spor Sponsorluğunun Tarihi Gelişimi
1.2. SPOR SPONSORLUĞUNUN ÖNEM, İŞLEV VE AMAÇLARI
1.2.1. Spor Sponsorluğunun Önem ve İşlevi
1.2.2. Sponsorluğun Tarafları Bakımından Amaçları
1.2.3. İletişim Araçları Bakımından Amaçları
1.3. SPOR SPONSORLUĞU TÜRLERİ
1.3.1. Desteklenen Bakımından Spor Sponsorluğu Türleri
1.3.2. Sponsor Bakımından Spor Sponsorluğu Türleri


İKİNCİ BÖLÜM
SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİNİN YAPISI
1.1. GENEL AÇIKLAMALAR
1.1.1. Borç İlişkisi ve Sözleşme
1.1.2. Spor Sponsorluğu Kapsamında Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları
1.2. SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI ve unsurları
1.2.1. Spor Sponsorluğu Sözleşmesinin Tarafları
1.2.2. Spor Sponsorluğu Sözleşmesinin Unsurları
1.3. SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
1.3.1. Sözleşmenin Kurulma Aşamasında Tarafların Borçları
1.3.2. Sözleşme Sürecinde Tarafların Borçları
1.3.3. Tarafların Ortak Borcu Olan Yan Yükümler
1.4. SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
1.4.1. Borçlandırıcı veya Tasarruf Sözleşmesi Olabilmesi
1.4.2. Borçlar Hukuku Alanına Giren Bir Sözleşme Olması
1.4.3. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması
1.4.4. Sürekli Borç İlişkisi İçeren Bir Sözleşme Olması
1.4.5. İvazlı Sözleşme Olması
1.4.6. Bağımsız Bir Sözleşme Olması
1.4.7. Şekle Bağlı Olmayan Bir Sözleşme Olması
1.4.8. Atipik Sözleşme Olması
1.5. SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞME TİPLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
1.5.1. Bağışlama Sözleşmesi
1.5.2. Satım ve Trampa Sözleşmesi
1.5.3. Vekalet Sözleşmesi
1.5.4. Adi Kira ve Hasılat Kirası Sözleşmesi
1.5.5. Kullanım Ödüncü Sözleşmesi
1.5.6. Hizmet Sözleşmesi
1.5.7. Eser Sözleşmesi
1.5.8. Adi Ortaklık Sözleşmesi
1.5.9. Garanti Sözleşmesi
1.5.10. Lisans Sözleşmesi
1.5.11. Reklam Sözleşmesi
1.5.12. Franchise Sözleşmesi
1.6. SPOR SPONSORLUĞU SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
1.6.1. Spor Sponsorluğu Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Erme Sebepleri
1.6.2. Spor Sponsorluğu Sözleşmesinin Tarafların İradesiyle Sona Erme Sebepleri
SONUÇ


KAYNAKÇA