Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (0)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Sosyal Medyada ve İnternette Hukuki Sorumluluk

Sosyal Medyada ve İnternette Hukuki SorumlulukSayfa Sayısı
:  
318
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-300-795-1

78,00 TL


“Sosyal Medyada ve İnternette Hukuki Sorumluluk” isimli bu kitap, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında, başarılı bulunan yüksek lisans tez çalışmasının güncel mevzuata ve uygulamalara göre yeniden düzenlenerek ve geliştirlerek ortaya çıkarılmasının bir ürünüdür.


 


 


Değerli jüri üyelerinin teşviki, görüş, eleştiri ve önerileri ile yeniden ele alınan tez çalışmasına, internet aleminde yer alan yeni kavram, kurum ve aktörlerin hukuki niteliği, yükümlülük ve sorumlulukları ile ilgili araştırma, inceleme ve değerlendirmelerin yanında Google, yahoo gibi arama motorları, facebook, twitter gibi sosyal medya ve internet ortamları, kişisel verilerin korunması ve bu alanda ortaya çıkan ihlaller ile internet alan adlarının haksız kullanımından dolayı ortaya çıkan hukuki sorumlulukların da eklenmesi ile elinizde bulunan bu esere ulaşılmıştır.


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR ...................................................................................................... 5


İÇİNDEKİLER .................................................................................................................... 7


KISALTMALAR CETVELİ.................................................................................................. 13


GİRİŞ.............................................................................................................................. 17


 


BİRİNCİ BÖLÜM


GENEL OLARAK İNTERNET


 


I. KAVRAMLAR............................................................................................................ 25


A. İnternet ............................................................................................................. 25


B. İnternet Ortamı ve İnternet Ortamında Yapılan Yayın ...................................... 28


C. İnternet Sistemi................................................................................................. 29


D. Elektronik Ortam............................................................................................... 30


II. TARİHÇE .................................................................................................................. 31


III. İNTERNETİN YÖNETİMİ (KARAR MEKANİZMALARI)................................................. 34


 


İKİNCİ BÖLÜM


 


İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI, İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI


 


VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


 


I. GENEL OLARAK........................................................................................................ 47


II. HUKUKİ DÜZENLEMELER......................................................................................... 49


A. Anayasa............................................................................................................. 49


B. Kanunlar ............................................................................................................ 50


1. 5651 Sayılı Kanun ........................................................................................ 50


2. Diğer Kanunlar (ve KHK’lar)......................................................................... 55


C. Yönetmelik ve Tebliğler..................................................................................... 63


III. ERİŞİM SAĞLAYICILAR (ACCESS PROVIDERS) VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ....................... 65


A. Genel Olarak...................................................................................................... 65


B. Erişim Sağlayıcıların Yükümlülükleri.................................................................. 66


 


8 İçindekiler


IV. İÇERİK SAĞLAYICILAR (CONTENT PROVIDERS) VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ..................... 72


A. Genel Olarak...................................................................................................... 72


B. İçerik Sağlayıcıların Yükümlülükleri : ................................................................. 74


V. YER SAĞLAYICILAR (HOSTING PROVIDERS) VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.......................... 75


A. Genel Olarak...................................................................................................... 75


B. Yer Sağlayıcılarının Yükümlülükleri.................................................................... 76


VI. İSS’LER DIŞINDAKİ İNTERNET AKTÖRLERİ................................................................ 80


A. Telefon/Telekomünikasyon İşletmeleri............................................................. 80


B. Kullanıcılar......................................................................................................... 82


VII. İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILAR (İTKS’LER) VE


YÜKÜMLÜLÜKLERİ................................................................................................... 83


A. Genel Olarak...................................................................................................... 83


B. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcılarının (İKTS’lerin) Yükümlülükleri ................ 84


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARININ


HUKUKİ SORUMLULUĞU


 


I. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ................................................................................... 87


A. 2000/31 Sayılı AB Direktifi’nde.......................................................................... 87


B. Amerikan Hukukunda........................................................................................ 93


C. Alman ve Avusturya Hukukunda ....................................................................... 97


II. TÜRK HUKUKUNDA ............................................................................................... 103


A. Genel Olarak.................................................................................................... 103


B. Erişim Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu ....................................................... 111


1. Genel Olarak.............................................................................................. 111


2. Haksız Fiil veya Haksız Rekabet Açısından ................................................. 111


3. Fikri Mülkiyet Hakları Açısından ................................................................ 115


4. Kişisel Verilerin Korunması Açısından........................................................ 117


C. İçerik Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu......................................................... 118


1. Genel Olarak.............................................................................................. 118


2. Haksız Fiil veya Haksız Rekabet Açısından ................................................. 120


3. Fikri Mülkiyet Hakları Açısından ................................................................ 122


4. Kişisel Verilerin Korunması Açısından........................................................ 126


D. Yer Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu ............................................................ 127


1. Genel Olarak.............................................................................................. 127


2. Haksız Fiil veya Haksız Rekabet Açısından ................................................. 129


 


İçindekiler 9


3. Fikri Mülkiyet Hakları Açısından ................................................................ 134


4. Kişisel Verilerin Korunması Açısından ....................................................... 138


E. İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu ........................... 139


1. Genel Olarak.............................................................................................. 139


2. Haksız Fiil ve Haksız Rekabet Açısından..................................................... 140


3. Fikri Mülkiyet Hakları Açısından ................................................................ 142


4. Kişisel Verilerin Korunması Açısından ....................................................... 143


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


 


ARAMA MOTORLARININ ve WEB TARAYICILARIN


HUKUKİ SORUMLULUĞU


 


I. KAVRAMLAR.......................................................................................................... 145


A. Arama Motoru (Search engine)....................................................................... 145


B. Web Tarayıcı (Web browser)........................................................................... 146


II. ARAMA MOTORLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU............................................... 147


A. Genel olarak .................................................................................................... 147


B. Haksız Fiil veya Haksız Rekabet Açısından....................................................... 148


1. Fikri Mülkiyet Hakları Açısından ................................................................ 150


2. Kişisel Verilerin Korunması Açısından ....................................................... 154


 


BEŞİNCİ BÖLÜM


SOSYAL MEDYA (SOSYAL AĞ) VE


DİĞER İNTERNET ORTAMLARINDA HUKUKİ SORUMLULUK


I. GENEL OLARAK................................................................................................ 155


II. SOSYAL MEDYA (SOSYAL AĞ) ARAÇLARI VE TÜRLERİ ............................................ 159


A. Sosyal Medya (Socıal Medıa) / Sosyal Ağ (Socıal Network)............................. 159


1. Facebook ................................................................................................... 159


2. Twitter....................................................................................................... 161


3. Instagram .................................................................................................. 163


4. Linkedln..................................................................................................... 164


5. Google ..................................................................................................... 166


6. YouTube .................................................................................................... 167


7. Diğer Sosyal Medya Araçları...................................................................... 168


8. Sosyal Medya Okuryazarlığı ...................................................................... 169


B. BLOGLAR ......................................................................................................... 170


C. ELEKTRONİK YAYINLAR.................................................................................... 171


1. E-Kitap ....................................................................................................... 171


 


10 İçindekiler


2. E-Gazete ve E-Dergi................................................................................... 171


3. Sesli Kitap .................................................................................................. 173


3. İnternet Radyo .......................................................................................... 174


4. Internet Tv................................................................................................. 175


D. PORTALLAR...................................................................................................... 176


1. Genel Olarak.............................................................................................. 176


2. Kamu Kurum Portalı olarak E-Devlet Kapısı............................................... 178


3. Özel İşletme Portalları ............................................................................... 180


E. WEB SİTELERİ .................................................................................................. 180


F. BAHİS VE ŞANS OYUNU SİTELERİ..................................................................... 181


G. AÇIK ARTIRMA SİTELERİ................................................................................... 184


III. SOSYAL MEDYA (SOSYAL AĞ) VE DİĞER İNTERNET ORTAMLARINDA HUKUKİ


SORUMLULUK ....................................................................................................... 186


1. Genel Olarak.................................................................................................... 186


2. Haksız Fiil ve Haksız Rekabet Açısından........................................................... 186


3. Fikri ve Sınai Haklar Açısından................................................................... 189


 


ALTINCI BÖLÜM


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE


HUKUKİ SORUMLULUK


 


I. GENEL OLARAK...................................................................................................... 193


A. Kavramlar ........................................................................................................ 195


1. Kişisel Veri ................................................................................................. 195


2. Özel Nitelikli Kişisel Veri ............................................................................ 195


3. Kişisel Verinin İşlenmesi ............................................................................ 195


4. Veri Sorumlusu .......................................................................................... 196


5. Veri İşleyen................................................................................................ 197


6. İlgili Kişi...................................................................................................... 197


7. Veri Güvenliği ............................................................................................ 198


8. Açık Rıza .................................................................................................... 199


B. Kişisel Verilerin Hukuki Kaynakları .................................................................. 201


1. Uluslararası Hukuk Kaynakları ................................................................... 202


2. Ulusal Hukuk Kaynakları ............................................................................ 206


 


İçindekiler 11


C. Kişisel Verilerin Korunması.............................................................................. 207


D. Kişisel Verilerin Korunmasında Hukuki Sorumluluk ........................................ 217


 


YEDİNCİ BÖLÜM


 


İNTERNET ALAN ADLARI, HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR


 


VE HUKUKİ SORUMLULUK


 


I. GENEL OLARAK...................................................................................................... 225


A. Kavramlar ........................................................................................................ 225


1. İnternet Alan Adı (Domain name) ............................................................. 225


2. Internet Protokol Numarası (IP) ................................................................ 225


3. İnternet Alan Adı Türleri.............................................................................. 226


B. HUKUKİ UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI .......................................................... 227


1. Alternatif Çözüm Yolları ............................................................................ 227


2. Yargı Yolu................................................................................................... 230


C. Hukuki Sorumluluk .......................................................................................... 231


YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER.................................................................233


A. ISS lerin Sorumluluğu İle İlgili Yargıtay Kararları.............................................. 233


B. Facebook İle İlgili Yargıtay Kararları ................................................................ 242


C. Twitter İle İlgili Yargıtay Kararları .................................................................... 258


D. Youtube İle İlgili Yargıtay Kararları .................................................................. 262


E. İnternette Fikri Mülkiyet ve Haksız Rekabet İle İlgili Yargıtay Kararları........... 267


F. KVKK ve Özel Hayatın Gizliliği İle İlgili Yargıtay Kararları ................................. 278


G. İnternet Alan Adları İle İlgili Yargıtay Kararları ................................................ 306


KAYNAKÇA .............................................................................................................309


 


KAYNAKÇA


 


A. KİTAPLAR, MONOGRAFİLER VE MAKALELER


Akbulut, Akın; Bilişim Ekonomisi ve E-Ticaret, İstanbul: 2007.


 


Akbulut Bozdoğan, Berrin; Bilişim Suçları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fa-


kültesi Dergisi (Milenyum Armağanı), C. VIII, S. 1-2, Konya: 2000,


 


Akdeniz, Yaman/Altıparmak, Kerem; İnternet: Girilmesi Tehlikeli ve Yasaktır


 


Türkiye’de İnternet İçerik Düzenlemesi ve Sansüre İlişkin Eleştirel Bir De-


ğerlendirme, Ankara: İmaj, 2008.


 


Akgül, Mustafa; İnternet Yasakları İçin STK Önerileri, Güncel Hukuk Dergi-


si, Eylül 2009,


 


Akgün, Kemal/Işıklı, Hasibe/İnce, Murat/Pekşirin, Hülya; İnternet Yayıncı-


lığı ve İnternet Servis Sağlayıcılarının Sorumlulukları, Genel Politikalar ve Dü-


zenleme Önerileri, http://www.teknoturk.org/ docking/yazilar/tt000086-


 


yazi.htm, Erişim Tarihi: 20.09.2015.


Akıncı, Ayşenur; Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün Getirdiği


Yenilikler ve Türk Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi- Çalışma Raporu :


 


6, Kalkınma Bakanlığı, İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Mü-


dürlüğü: Ankara, Haziran 2017


 


Akipek, Şebnem/Dardağan, Esra; Sanal Ortamda Telif Hakları, Batider, Cilt


XXI, Sayı 1, 2001.


Akkurt, Sinan Sami; Elektronik Ortamda Hizmet Sunumu ve Buna İlişkin


Sözleşmelerin Hukuki Özellikleri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Dergisi, 60 (1), 2011,


Alptürk, Ercan; Elektronik Ticaretin Hukuku ve Vergilendirilmesi, İstanbul:


Kazancı Matbaacılık, 2005.


Ardıçoğlu, M. Artuk; Türk İdare Hukukuna Yeni Bir Katkı: Erişim Sağlayıcıları


Birliği, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, Yıl


2014, s. 119-138.


Atamer, İlker; 5651 Sayılı Kanun Çerçevesinde İkinci Nesil İnternet Sitelerinin


Hukuki Statüsü, www.turkhukuksitesi.com /makale_736.htm, Erişim


Tarihi: 13.09.2015.


Avşar, B.Zakir/ Bilişim Hukuku, İstanbul; Türkiye Bankalar Birliği, Öngören


Gürsel İstanbul : 2010


 


310 Kaynakça


 


Aydın, Sedat Erdem; AIHM İçtihatları Bağlamında Kişisel Verilerin Kaydedil-


mesi Suçu, İstanbul: Oniki Levha, 2015


 


Aydın, Hakan/ Temel Bilgi Teknolojileri-1, Anadolu Üniversitesi


Mutlu, Mehmet Emin/ Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir : 2015


Karadağ, Necdet/ Usta, İlker/Aydın, Sinan /Fırat, Mehmet /Özdamar,


Nilgün Keskin/Toprak, Elif / Koçdar, Serpil/Güneş, Esra Pınar


Uça/Bağcı, Ömer; Karşılaştırmalı Hukuk Bakımından İSS Sorumlulukları,


 


Türkiye II. Bilişim Hukuku Sempozyumu, Der. Tevetoğlu, Mete, İs-


tanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayını, 2006,


 


Başalp, Nilgün; Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması, Ankara: Yetkin,


2004


 


Başpınar, Veysel/Kocabey, Doğan; İnternette Fikri Hakların Korunması, An-


kara: Yetkin, 2007.


 


Baştürk, İhsan; Türk Ticaret Kanununda Bilişim Yoluyla Haksız Rekabetin


Hukuki-Cezai Sonuçları, TAAD, Cilt:1,Yıl:2, Sayı:6 (20 Temmuz 2011)


Beytar, Erbil; İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması, İstanbul :


Oniki Levha, 2017


Bone, Robert; The Use of Intellectual Property Theories and Trespass Torts to


 


Restrict Access to the Web Sites, Çev. Akkayan Yıldırım, Ayça, Uluslara-


rası İnternet Hukuku Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi


 


Yayını, 2002,


Bozbel, Savaş; İnternet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemler, Yargıtay Dergisi,


Ocak - Nisan 2001, C. 27, S. 1-2, s. 273-304 (Kısaltılmış Hali: Bozbel;


Hukuki İşlemler).


Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul: On İki Levha, 2015.


Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, İstanbul: On İki Levha, 2012.


5651 Sayılı Kanun ile İlgili Değerlendirmeler, https://bozbel.wordpress.com,


Erişim Tarihi: 10.08.2015 (Kısaltılmış Hali: Bozbel; Değerlendirmeler).


Fikri Eserlerin Umuma Erişilebilir Kılınması (FSEK m. 25/II), Haluk


Konuralp Anısına Armağan, C. 3, Ankara: Yetkin, 2009,


Domain Names (İnternet Alan Adları) ve ICANN Tahkim Usulü, Prof. Dr.


Ömer Teoman’a Armağan, C.I, İstanbul: Beta, 2002,


İnternet Alan Adlarının (Domain Names) Korunmasında ICANN Tahkim


Usulü, Ankara: Seçkin, 2006 (Kısaltılmış Hali: Bozbel; ICANN).


 


Kaynakça 311


İnternet Açık Artırma Sitelerinin Üçüncü Kişilerin Marka İhlali Teşkil Eden


 


Fiillerinden Sorumluluğu, İnternette Fikri ve Sinai Hak İhlalleri ve İn-


ternet Alan Adları İhtilafları - Çözüm Yolları Ulusal Konferansı, 20


 


Şubat 2010, İstanbul: 2010,


Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İhtiyati Tedbir Yoluyla İnternet Sitelerine


Erişim Engellenebilir mi?, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2009, İstanbul:


2009, s. 135-164 (Kısaltılmış Hali: Bozbel; Erişim Engelleme).


5651 Sayılı Kanuna İstinaden Bazı İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi


Tedbirlerine Eleştirel Bir Yaklaşım, E-Akademi, Sayı 72, Şubat (2008),


http://www.e-akademi.org, Erişim Tarihi: 02,09.2015.


Markanın Internet Alan Adı, Metatag ve Keywords Olarak Kullanılması


(5833 sayılı Kanunla Değişik 556 sayılı KHK m. 9.II-e bendi), Haluk


 


Konuralp Anısına Armağan, C. III, Ankara: 2009, s. 229-260; (Kısaltıl-


mış Hali: KHK 9/II-e)


 


Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder mi ? Avrupa Adalet


Divanının Verdiği Kararlar Işığında Bir Değerlendirme, İstanbul Ticaret


Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 9, S.18 Güz 2010,


s.97- 113. (Kısaltılmış Hali: Bozbel; Adwords Reklamlar)


Bozbel, Savaş/


 


Kendigelen, Abuzer; Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı (Peer-


to-Peer FileSharing), İnternet ve Hukuk, Der. Atamer, Yeşim, İstanbul:


 


İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını, 2004,


Bük, Alaattin; Bilişim Alanında Kişisel Verilerin Korunması, Ankara: Seçkin,


2018


Castells, Manuel; Ağ Toplumunun Yükselişi – Enformasyon Ağı : Ekonomi,


Toplmu ve Kültür 1.Cilt, İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,


2005,


 


Demir, Önder; İnternet Servis Sağlayıcılarının Hukuki Sorumluluğu, Uluslara-


rası İnternet Hukuku Sempozyumu, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi


 


Yayını, 2002,


Derman, Zeynep; İnternet Servis Sağlayıcıların Sorumlulukları Nelerdir ve


Neler Olmalıdır?, Türkiye II. Bilişim Hukuku Sempozyumu, Der.


Tevetoğlu, Mete, İstanbul: Kadir Has Üniversitesi Yayını, 2006,


Doğan, Murat; İnternetteki Yayınla Kişilik Hakkının İhlaline Karşı Durdurma


Davası, AÜEHFD, C.VII, S.1- 2 (Haziran 2003), s.


 


312 Kaynakça


Doğu, Ali Haydar; İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması,


3. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Bildiriler Kitabı, İzmir: Gülermat


Matbaacılık, 2013,


 


Durnagöl, Yasemin; 5651 Sayılı Kanun Kapsamında İnternet Aktörlerine Geti-


rilen Yükümlülükler ile İdari ve Cezai Yaptırımlar, TAAD, Cilt:2, Yıl:2, Sa-


yı:4, Ankara: 2011,.


 


Dülger, Murat Volkan; Bilişim Suçları ve İnternet İletişim Hukuku, 5. Baskı,


Ankara: Seçkin, 2004 (Kısaltılmış Hali: Dülger; Bilişim Suçları).


İnternet Yoluyla İletişimin Engellenmesinin Hukuksal Açıdan Değerlendirilmesi


ve 5651 Sayılı Yasayla Getirilen Düzenleme, İBD, C. 81, S. 4, İstanbul:


2007, s. 1480-1543 (Kısaltılmış Hali: Dülger; İletişimin Engellenmesi).


Eren, Fikret; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, Ankara: Yetkin, 2015, 19 Baskı


 


Erman, Barış; Alman Hukukunda İnternetten Kaynaklanan Ceza Sorumlulu-


ğu,http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuhfm/article/download/102300


 


4179/1023003773, Erişim Tarihi: 13.07.2015.


Eroğlu, Sevilay; İnternette Aktif Linkler Yoluyla Fikri Haklara Müdahale, Ünal


Tekinalp’e Armağan, Bilgi Toplumunda Hukuk, C. II, İstanbul: Beta,


2003, s. 65-89.


 


Görkemli, Burcu; Yargıtay Kararları Işığında Türk Hukuku’nda İnternet Erişi-


minin Engellenmesi, Ankara : Adalet, 2015,


 


Gülpınar, Kaan Mert; İnternet Servis Sağlayıcılarının Telif Hakkı İhlallerinden


 


Kaynaklanan Sorumluluğu - ABD, AB ve Türk Hukuku Kapsamında İnce-


leme -, Legal Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, 2014, S. 38,


 


Güngör, Müberra/


 


Evren, Gökhan; İnternet Sektörü ve Türkiye İncelemeleri, Ankara: Telekomü-


nikasyon Kurumu, 2002.


 


Gürkaynak, Gönenç/Yılmaz, İlay/Kara, Pınar; Türk İnternet Hukuku Uygu-


lamasının ve Mevzuatının Evriminin İlk Dönemini Tamamlaması İçin Öne-


riler Gözlemler, 2. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Bildiriler Ki-


tabı, 17-18 Kasım 2011, İzmir: 2013,


 


Hafner, Katie/


Lyon, Matthew; İnternet Tarihi - Sihirbazların Gecelediği Yer, Çev. Yazıcıoğlu,


Sinem, Güncel Yayıncılık, İstanbul 2000.


Hatipoğlu, Esra; Tescilli Markaya İnternet Yoluyla Tecavüz, 556 Sayılı Kanun


Hükmünde Kararnamede Yer Alan Durumlar ve Adwords Uygulamaları,


Ankara: Bilge, 2014.


 


Kaynakça 313


Henkoğlu, Türkay Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması, Ankara:


Yetkin, 2015


İçel, Kayıhan; Kitle Haberleşme Hukuku, İstanbul: Beta, 2001.


İnal, Emrehan; E-Ticaret Hukukundaki Gelişmeler e İnternette Sözleşmelerin


Kurulması, İstanbul: Vedat, 2005.


Kandemir, Zeynep; Vuitton-Google Kararı, Fikri Mülkiyet Yıllığı 2010,


İstanbul: 2011, s.


Kaplan, Yavuz; İnternet Ortamında Fikri Hakların Korunmasına Uygulanacak


Hukuk, Ankara: Seçkin, 2004.


 


Karagülmez, Ali; Bilişim Suçları ve Soruşturma - Kovuşturma Evreleri, 5. Bas-


kı, Ankara: Seçkin, 2014.


 


Kaya, Ferman; E-Ticaret Hukuku ve Tüketici Hukukundaki Uygulamaları, 1.


Baskı, Ankara : Seçkin, 2016.


 


Kaya, Mehmet Bedii; Teknik ve Hukuki Boyutlarıyla İnternete Erişimin Engel-


lenmesi, İstanbul: On İki Levha, 2010 (Kısaltılmış Hali: Kaya; Erişimin


 


Engellenmesi).


 


Yeni Türk Ticaret Kanununun 58. Maddesinin Bilgi Toplumu Hizmet Sağlayıcı-


ları Açısından İncelenmesi,http://www.turk.internet.com/haber/yazigoster.


 


php3?yaziid=31810, Erişim Tarihi: 19.11.2014.


Kaya, Mine; Elektronik Ortamda (Elektronik Haberleşme- İnternet – Sosyal


Medya) Kişilik Hakkının Korunması, 1.Baskı, Ankara: Seçkin, 2015


Keser Berber, Leyla; İnternet Üzerinden Yapılan İşlemlerde Elektronik Para ve


Dijital İmza, 1.Baskı, Ankara: Yetkin, 2002.


Çevrimiçi Davranışsal Reklamcılık (Online Behavioral Advertising) Uygulamaları


Özelinde Kişisel Verilerin Korunması, İstanbul : Oniki Levha, 2014.


 


Keskin, İbrahim; İnternet Servis Sağlayıcılarının (İSS) Hukuki ve Cezai Sorum-


luluğu, İBD, Cilt: 84, Sayı: 5, Yıl: 2010,


 


Kılınç, Doğan; Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnternet Sitelerine


 


Erişimin Engellenmesi ve İfade Hürriyeti, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakül-


tesi Dergisi, C. XIV, Y. 2010, Sa. 2,


 


Kocayusufpaşaoğlu, Necip; Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme,


İstanbul: Filiz Kitabevi, 2010.


 


Koç, Serhat/Kaynak Koç, Selva; Türkiye’de 5651 Sayılı Yasa Bağlamında İn-


ternet Sansürünün AİHS Prensipleri ve AİHM Uygulamaları Çerçevesinde


 


Değerlendirilmesi, 2. Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı Bildiriler


Kitabı, 17-18 Kasım 2011, İzmir: 2013,


 


314 Kaynakça


Kumtepe, Evrim Genç/Çalışkan, Hasan/Kumtepe, Alper Tunga/Aydın,


İrem Erdem/Aydın, Cengiz Hakan/Bozkaya, Müjgan Yazıcı/Aydın,


 


Sinan/Mutlu, Mehmet Emin; Temel Bilgi Teknolojileri-1l, Anadolu Üni-


versitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir : 2015,


 


Küzeci, Elif; Kişisel Verilerin Korunması, Ankara: Turhan, 2018


Memiş, Tekin; Fikri Hukuk Bakımından İnternet Ortamında Müzik Sunumu,


Ankara: Seçkin, 2002 (Kısaltılmış Hali: Memiş; Müzik Sunumu).


İnternet Ortamında Haksız Rekabet Halleri ve Türk Hukuku, İnternet ve


Hukuk, Der. Yeşim M. Atamer, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi


Yayını, 2004


Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile İnternet Ortamında Fikri Hak İhlallerinin


 


Engellenmesi İçin Getirilen Usul ve Bu Usulün Değerlendirilmesi, II. Bili-


şim Hukuku Sempozyumu, Der. Tevetoğlu, Mete, İstanbul: Kadir Has


 


Üniversitesi Yayını, 2006, s. 235-252.


 


Fikri Mülkiyet İhlallerinde Basiretli Tacir Kavramı – Yargıtay Kararı İnceleme-


leri, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2010, İstanbul: 2009, s. 343-377


 


Memiş, Tekin/Bozbel, Savaş; Marka ve Haksız Rekabet Hukuku Bakımından


Adwords Reklamlar, E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler


Aylık İnternet Dergisi, S. 81, Kasım (2008), http://www.e-akademi.org,


Erişim Tarihi: 07.08.2015.


 


Oğuz, Habip; İnternet Ortamında Kişilik Haklarının İhlali ve Korunması, An-


kara: Adalet, 2010.


 


Oğuz, Sefer; İnternet Alan Adı (Domain Name) Haklarının Korunması, Anka-


ra: Seçkin, 2012.


 


Oğuzman, M.Kemal/Öz, M.Turgut; Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, İs-


tanbul: Vedat, 2015, 13 Baskı, Cilt I


 


Borçlar Hukuku – Genel Hükümler, İstanbul: Vedat, 2014, 11 Baskı, Cilt II


Okan, Neval; Ağ Reklamları ve Haksız Rekabet, Ankara: Seçkin, 2011.


Öncü, Özge; Fikri Hak İhlalleri Bakımından İnternet ‘Görsel’ Arama Motorları,


 


Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, İz-


mir: 2008.


 


Öngören, Gürsel; İnternet Hukuku, İstanbul: Öngören Hukuk Yayınları, 2005.


Özdemir, Sami Sonat/Özdemir, Meltem/Polat, Eray/Aksoy, Ramazan; Sosyal


 


Medya Kavramı Ve Sosyal Ağ Sitelerinde Yer Alan Onlıne Reklam Uygulamala-


rının İncelenmesi, Aralık 2014, Electronic Journal of Vocational Colleges s.2


 


Kaynakça 315


Özden Merhancı, Selin; Divan Kararı (Üçüncü Daire) 24.11.2011, Legal


Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 29, Yıl: 2012.


Özdilek, Ali Osman; İnternet ve Hukuk, İstanbul: Papatya, 2002.


Özel, Cevat; 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi


 


ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Ka-


nun Hakkında Düşünceler, http://www.turkhukuksitesi.com/ maka-


le_626.htm, Erişim Tarihi: 11.07.2015


 


Özel, Sibel; Uluslararası Alanda Medya ve İnternette Kişilik Hakkının Korun-


ması, Ankara: Seçkin, 2004.


 


Özen, Muharrem/Baştürk, İhsan; Bilişim - İnternet ve Ceza Hukuku, Ankara:


Adalet, 2011.


 


Reisoğlu, Safa; Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yirmibirinci Baskı, İstan-


bul: Beta, 2010.


 


Ruhi, Ahmet Cemal; Sözleşmeler Hukuku, 2.Baskı, I.Cilt, Ankara : Seçkin, 2013.


 


Rüzgar, Eser; Marka Hakkının İnternet Reklamcılığı Yoluyla İhlali ve Sorumlu-


luk Rejimi, İstanbul : Oniki Levha, 2013.


 


Sağlam, İpek; Elektronik Sözleşmeler, İstanbul: Legal, 2007.


 


Sarıakçalı, Turgay; İnternet Üzerinden Akdedilen Sözleşmeler; 1.Baskı, Anka-


ra: Seçkin, 2008.


 


Sevi, Nüket Evrim; İnternet Servis Sağlayıcıların Hukuki Sorumluluğu,


Batider, Yıl: 2004, Cilt: 22, Sayı: 3, s. 189-231.


Sınar, Hasan; İnternet ve Ceza Hukuku, İstanbul: Beta, 2001.


Sırabaşı, Volkan; İnternet ve Radyo - Televizyon Aracılığıyla Kişilik Haklarına


Tecavüz (İnternet Hukuku), 2. Baskı, Ankara: Adalet, 2007.


Soysal, Tamer; İnternet Servis Sağlayıcılarının Hukuki Sorumlulukları, TBB


Derg., Sayı 61, 2005,


İnternet Alan Adları Hukuku, Ankara:Adalet, 2014


Şahinci, Dilek; İnternette Aldatıcı Reklam ve Reklam Verenlerin Sorumluluğu,


Ankara: Seçkin, 2011.


 


Taştan, Furkan Güven; Türk Sözleşme Hukukunda Kişisel Verilerin Korunma-


sı, İstanbul : Oniki Levha, 2017


 


Tekinalp, Ünal; Fikri Mülkiyet Hukuku, 4. Baskı, İstanbul: Beta, 2005.


Tokbaş, Hakan/Kurşun, Ali Suphi; E-Ticaret Sektöründe Tüketici Hukuku


Uygulamaları, 1.Baskı, İstanbul : Aristo, 2017


Tüzüner, Özlem; Haksız Fiil Ekseninde Gittigidiyor İçtihadı, Fikri Mülkiyet


Yıllığı 2013, İstanbul: 2015,


 


316 Kaynakça


Ülgen, Hüseyin/Helvacı, Mehmet/Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/Ertan,


Füsun Nomer/ Ticari İşletme Hukuku,İstanbul : Oniki Levha, 2015


 


Yavuz, Can; Unutulma Hakkı (İnternetteki Arama Sonuçlarından Kişisel Verile-


rin Kaldırılması), Ankara: Seçkin, 2018


 


Yenidünya, A.Caner; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda Kamu Dava-


sının Açılması, İddianamenin Unsurları ve İadesi, E-Akademi Hukuk,


 


Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 60, Şubat 2007,


 


Yıldız, Sevil; Suçta Araç Olarak İnternet’in Teknik ve Hukuki Yönden İncelen-


mesi, Ankara: Seçkin, 2007.


 


Yılmaz, Abdurrahman; “Kuruş Artırım” Siteleri: Açık Artırma mı? Şans Oyu-


nu mu? Yoksa Dolandırıcılık mı?, OÜSOBİAD (Ordu Üniversitesi Sosyal


 


Bilimler Araştırmaları Dergisi), Temmuz 2016, S.24


Yılmaz, Süleyman; Hukuki Açıdan İnternet Bankacılığı, Ankara : Yetkin, 2010.


Yüksel Bozkurt, Armağan Ebru; Elektronik Ortamda Haksız Rekabet, TAAD,


Yıl: 5, Sayı: 18 (Temmuz 2014),


Bulut Bilişimde Kişisel Verilerin Korunması, Ankara: Yetkin, 2016


Zevkliler, Aydın /


 


Gökyayla, K. Emre; Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Ankara: Turhan, 2015.