Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (0)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar

Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair KararSayfa Sayısı
:  
181
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-315-731-1

58,00 TL

BÖLÜM 1
SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA
DAİR KARARIN MAHİYETİ
1.1. Hukuki Tanımı – Madde Gerekçesi 1
1.2. Niteliği 8
1.3. İnsan Onuruyla İlişkisi 14
1.4. Adil Yargılanma Hakkıyla İlişkisi 15
1.4.1. Lekelenmeme Hakkı ve Masumiyet Karinesi 23
1.4.2. Makul Sürede Yargılanma Hakkı 40
1.5. Dava İkamesi-Dava Açmada Muhtariyet-Faydacılık 50
1.6. Kararın Adli Sisteme Katkıları 53
1.7. Kararın Benzer Kurumlarla İlişkisi 56
1.7.1. İdari Soruşturma 58
1.7.2. Uzlaşma 64
1.7.3. Erteleme 66
1.7.4. Önödeme 69
1.7.5. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 71
1.7.6. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar 73

BÖLÜM 2
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU ANLAMINDA SORUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR KARARIN KOŞULLARI, KARAR VERME USULÜ VE DENETİM YOLU
2.1. İhbar veya Şikâyetin Varlığı 79
2.1.1. İhbarın Koşulları 83
2.1.2. Şikâyetin Koşulları 86
2.1.3. İhbar ve Şikâyet Edilen Kişiye Dair Bir Sıfat Önerisi 88
2.1.4. Eşik Teorisi ve Basamak Teorisi 90
2.2. Araştırmaya Gerek Olmadan Anlaşılma 93
2.2.1. Önalan Araştırmaları 95
2.2.2. Şüphe Kavramı ve Dereceleri 98
   2.2.2.1. Şüphe Dereceleri 103
   2.2.2.2. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararı Açısından
             Şüphenin Değerlendirilmesi 108
2.3. Soyut ve Genel Nitelikte Olma 109
2.3.1. Soyut Olma 110
2.3.2. Genel Nitelikte Olma 112
2.3.3. İki Şartın Birlikte Gerçekleşmesi 112
2.4. Kararın Verileceği Aşama 116
2.5.  Kurum Olarak Savcılık 120
2.6. Savcının Ceza Soruşturmasında Yetki ve Görevleri 127
2.7. Soruşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı Denetim
       Yolu 139
2.7.1. İtiraz Hakkı Olanlar 139
   2.7.1.1. İhbar Eden 141
   2.7.1.2. Şikâyet Eden 143
2.7.2. İtiraz Usulü 145
2.7.3. İtirazın Değerlendirmesi 149
   2.7.3.1. İtirazın Kabulü 149
   2.7.3.2. İtirazın Reddi 152
2.8. İhbar ve Şikâyetlerin Sisteme Kaydedilmesi Sorunu 154

 

SONUÇ 157
KAYNAKÇA 163