Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Rödövans Sözleşmesi

Rödövans SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
248
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4489-6

69,90 TL

 

Maden haklarının bölünebilmesinin yasak olduğuna ilişkin Maden Kanununda (Maden K.m.5/I) yer alan düzenleme,

uygulamada rödövans sözleşmelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Rödövans sözleşmesi ise, maden işletme ruhsatı

sahibinin maden sahasının tamamı veya bir kısmı üzerinde sahip olduğu maden işletme izninden kaynaklanan madencilik

faaliyeti yapma ve maden ocağından çıkan maden cevherlerini kullanma, yararlanma ve üzerinde tasarruf yapma yetkilerini

devretmeyi taahhüt ettiği; buna karşılık, rödövansçının (rödövans verenin) sözleşmede kararlaştırılan rödövans bedelini

ödeme ve belirli miktarda üretim yapma borcu altına girdiği bir özel hukuk sözleşmesidir.

Rödövans sözleşmesi, kanunî düzenlemeye konu olmayan karma bir sözleşmedir. Zira, rödövans sözleşmesinde tipik bir

sözleşmeye Maden Kanunu ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği tarafından yabancı yan edimler eklenmiştir.

Karma sözleşmeler kanunen düzenlenmemiş olduğu için, bu sözleşmelere kanun hükümleri ancak kıyasen uygulanmalı veya

hâkim Medenî Kanunun 1 inci maddesine istinaden hukuk yaratmalıdır. Öğreti ve yargı kararlarında ürün (hasılat) kirası

sözleşmesine ilişkin Borçlar Kanununda yer alan hükümlerin niteliğine uygun düştüğü ölçüde rödövans sözleşmelerine

kıyasen uygulanacağı kabul edilmektedir.

Konu Başlıkları
    Genel Olarak Rödövans Kavramı
    Rödövans Sözleşmesinin Tarihî Gelişimi
    Rödövans Sözleşmesinin Tanımı, Konusu, Tarafları ve Unsurları
    Rödövans Sözleşmesinin Hukukî Niteliği
    Rödövans Sözleşmesine Uygulanacak Kurallar
    Rödövans Sözleşmesinin Hükümleri
    Rödövans Yöntemiyle Yapılan Madencilik Faaliyetlerinden Doğan Hukukî Sorumluluk
    Rödövans Sözleşmesinin Sona Ermesi