Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (190)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Profesyonel Futbolcu Sözleşmesi

Profesyonel Futbolcu SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
411
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2002
ISBN NO
:  
978-975-464-201-8

50,00 TLÖNSÖZ Spor, özellikle futbol, günümüz toplumunda sadece ekonomik ve sosyal alanda değil, iç ve dış politika, turizm, sosyoloji, psikoloji, tıp, kültür ve sanat gibi birçok alanda etkisini hissettiren bir faaliyettir. Futbolu profesyonel olarak icra eden sporcular, yaptıkları bu faaliyet karşılığında ücret almakta, geçimlerini bu şekilde sağlamaktadırlar. Kulüpler de futbolculara çalışma imkânı sağlayarak, futbolcuların başarıları sayesinde ekonomik ve sosyal bakımdan güç kazanmaktadırlar. Bir çok alanı etkilemesine ve bir çok alandan etkilenmesine rağmen. Türkiye′de futbolu, özellikle kulüp ile futbolcu arasındaki sözleşme ilişkisini hukukî açıdan inceleyen çalışmaların sayısı oldukça azdır. Buna karşılık yurt dışında, özellikle Almanya′da, konu, tüm yönleriyle incelenmiştir. Bu çalışmanın da, Türkiye′de yapılacak diğer çalışmalara yardımcı olması ve ışık tutması en büyük dileğimizdir. Bu çalışmada, kulüp ile futbolcu arasında yapılan sözleşme genel olarak (konusu, kapsamı, tanımı, unsurları, hukukî niteliği, şekli ve süresi, yapılma zamanı, benzer sözleşmelerle karşılaştırılması) incelendikten sonra, sözleşmenin tarafı olarak futbolcu ve kulüp hakkında açıklamalar yapılmış, sözleşmeden doğan haklar ve borçlar ile borca aykırılığın sonuçlan, uyuşmazlıkların çözümü, transfer ve sözleşmenin sona ermesi konulan ile sona ermenin sonuçları ele alınmıştır. Ancak, konuyla doğrudan ilgili Türkçe eserler fazla olmadığı için. Türkçe eserlere yapılan atıfların bir kısmı, eserde sözü edilen konunun, çalışmada incelenen konuya uyarlanması suretiyle yapılmıştır. Bu çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler EnstitüsiTnde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış ve 07.08.2001 tarihinde Prof. Dr. Şeref ERİ AŞ. Prof. Dr. M. Polat SOYER ve Doç. Dr. Nevzat KOÇ tarafından oluşan jüri önünde savunularak kabul edilmiştir. Tez konusunun seçilmesinde ve incelenmesinde çok büyük desteğini gördüğüm, özellikle çalışmanın bir kısmının Almanya′da Göttingen Georg August Üniversitesi′nde bir burs sayesinde yapılmasını sağlayan, tez danışmanım, değerli Hocam Prof. Dr. Şeref ERTAŞ′a; konunun değişik boyutları hakkında beni düşünmeye sevkeden ve çalışmanın ortaya çıkmasında önemli bir rolü olan sayın Hocam Prof. Dr. M. Polat SOYER′e; yapıcı ve değerli eleştirileriyle çalışmanın son şeklini almasında büyük katkısı bulunan değerli Hocanı Doç. Dr. Nevzat KOÇ′a şükranlarımı sunarım. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER 7 KISALTMALAR 17 GİRİŞ 19 I. FUTBOLUN TARİHÇESİ 20 A) FUTBOLUN DOĞUŞU VE TARİHÎ GELİŞİMİ 21 B) FUTBOLUN TÜRKLERDEKİ TARİHÎ GELİŞİMİ 26 II. KONUNUN ÖNEMİ VE SUNULUŞU 30 BİRİNCİ BOLUM GENEL OLARAK PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ VE BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI § 1. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİNİN KONUSU, KAPSAMI VE TANIMI 33 I. KONUSU 33 II. KAPSAMİ 33 III. TANIMI 34 § 2. SÖZLEŞMENİN BELİRLEYİCİ UNSURLARI 35 I. İŞ GÖRÜLMESİ 35 II. SÜREKLİLİK 36 III. ÜCRET 37 IV. BAĞIMLILIK 39 V. ANLAŞMA 41 A) SÖZLEŞMENİN GENEL HÜKÜMLERİ HAKKINDA ANLAŞMA 41 B) SÖZLEŞMENİN ÖZEL HÜKÜMLERİ HAKKINDA ANLAŞMA 43 § 3. SÖZLEŞMENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ 45 III §4. §5. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE SÜRESİ, YAPILMA ZAMANI VE KURULMA ANI İLE HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURMAYA BAŞLADIĞI AN 48 I. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ 48 II. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ 59 SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE HÜKÜMLERİNİ DOĞURMAYA BAŞLAMASI 61 A) SÖZLEŞMENİN KURULMA ZAMANI 61 1. Tescilli Futbolcu Bakımından 61 2. Tescilsiz Futbolcu Bakımından 63 B) SÖZLEŞMENİN KURULDUĞU AN İLE HÜKÜM VE SONUÇLARINI DOĞURMAYA BAŞLADIĞI AN 63 BENZER SÖZLEŞMELERLE KARŞILAŞTIRILMASI 67 I. ESER SÖZLEŞMESİ 67 II. VEKÂLET SÖZLEŞMESİ 69 İKİNCİ BOLUM SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER §6. KULÜP 73 I. FUTBOL KULÜBÜNÜN YAPISI 73 A) DERNEK OLARAK FUTBOL KULÜBÜ 74 B) TİCARET ŞİRKETİ OLARAK FUTBOL KULÜBÜ 78 1. Genel Olarak 78 2. Anonim Şirket 85 II. KULÜBÜN GELİR VE GİDERLERİ 86 III. AMATÖR FUTBOL KULÜBÜ 89 IV. PROFESYONEL FUTBOL KULÜBÜ 90 §7. FUTBOLCU 92 I. PROFESYONELLİK ŞARTLARI 93 A) ERGİN VE SEZGİN OLMAK 94 1. Ergin Olmak 94 2. Sezgin Olmak 98 B) SAĞLIK RAPORU ALMIŞ OLMAK 99 C) PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ YAPMIŞ OLMAK 101 II. AMATÖR FUTBOLCUNUN PROFESYONEL OLMASI 101 III. PROFESYONEL TAK1MLARDAKİ AMATÖR FUTBOLCULAR 103 IV. PROFESYONELLİKTEN AMATÖRLÜĞE GEÇEN FUTBOLCU 105 V. FUTBOLCUYA LİSANS VERİLMESİ, LİSANSIN GERİ ALINMASI, LİSANSIN ETKİSİZ KALMASI 107 A) KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA LİSANS İŞLEMLERİNİ YÜRÜTMEKLE GÖREVLİ ÖRGÜTLER 107 1. İngiltere 107 2. Almanya 108 3. İtalya 111 4. İspanya 111 5. Türkiye 112 B) KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA FUTBOLCUYA LİSANS VERİLMESİ 114 1. İngiltere 1 15 2. Almanya 1 15 3. Türkiye 119 a) Lisans Verilmesi İçin İstenen Belgeler 119 aa) Genel Olarak 119 bb)Emeklilik Hakkı Kazanma Ödentisi 122 cc) Ödendi Belgesi 123 dd) Amatör Futbolcunun Tescilli Olduğu Kulüpleri Gösterir Belge 123 ee) Amatör Futbolcunun Profesyonel Olmasına Ait Malî Vecibe Belgesi 123 ff) İşlem Gideri 124 gg)Borçsuzluk Belgesi 124 hh)Referans Belgesi 125 ıı) Alt Yapı Fonu 126 ii) Uluslararası Transfer Sertifikası 126 jj) Çalışmak Üzere İkamet İzni 129 kk) Yetiştirme-Geliştimıe Tazminatı 130 II) Millî Takımda Görevlendirmeye Dair Sözleşme 131 b)Özel Durumu Bulunan Futbolcular İçin İstenen Belgeler 132 C) LİSANSIN GERİ ALINMASI 135 D) LİSANSIN ETKİSİZ KALMASI 137 VI. FUTBOLCUYA LİSANS VERİLMEMESİ 138 VII. YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK FUTBOLCULARI İLE TÜRKİYE′DEKİ YABANCI FUTBOLCULAR 138 A) YABANCI ÜLKELERDEKİ TÜRK FUTBOLCULAR 138 B) YURTDIŞI TRANSFER 139 C) TÜRKİYE′DEKİ YABANCI FUTBOLCULAR 139 § 8. UYGULANACAK HÜKÜMLER 141 I. PROFESYONEL FUTBOLCU SÖZLEŞMESİ 142 II. PROFESYONEL FUTBOL TALİMATI 143 III. FUTBOLLA İLGİLİ DİĞER KANUN. TALİMAT VE YÖNERGELER 145 IV. BORÇLAR KANUNU 146 V. İŞ KANUNU 147 A) İŞ KANUNU BAKIMINDAN İŞÇİ-FUTBOLCU KAVRAMLARI 147 B) İŞ KANUNU BAKIMINDAN İŞVEREN-FUTBOL KULÜBÜ KAVRAMLARI 148 C) İŞ KANUNU BAKIMINDAN İŞYERİ KAVRAMI 148 D) DEĞERLENDİRMEMİZ 148 VI. SOSYAL SİGORTALAR KANUNU 152 VII. SENDİKALAR KANUNU, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU 155 A) SENDİKALAR KANUNU 155 B) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ GREV VE LOKAVT KANUNU 157 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SÖZLEŞMEDEN DOĞAN HAK VE BORÇLAR İLE BORCA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI, MALÎ VE İDARÎ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ §9. KULÜBÜN HAKLARI VE BORÇLARI 159 I. KULÜBÜN HAKLARI 159 A) DİSİPLİN CEZASI VERME HAKKI 159 10 I.Genel Olarak 159 2. Disiplin Cezalarının Hukukî Niteliği 162 3. Disiplin Cezası Verilen Futbolcunun Başvurabileceği Hukukî Yollar 166 B) SÖZLEŞMEYİ UZATMA HAKKI 168 C) FUTBOLCUNUN ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ HAKLARI 172 II. KULÜBÜN BORÇLARI 175 A) ÜCRET ÖDEME BORCU 175 1. Genel Ödemeler 177 a) Transfer Ücreti ! 177 b) Aylık Ücretler 180 c) Primler 182 2. Amatörlükten Profesyonelliğe Geçişte Ödeme 183 3. Ölüm ve Sakatlık Hâlinde Ödeme 184 a) Ölüm Hâlinde Ödeme 184 b) Sakatlık Hâlinde Ödeme 185 4. Ödemelerin Şekli 185 a) Ödeme Yapacak ve Yapılacak Kişi 185 b) Ödeme Biçimi 186 c) Ödeme Zamanı 188 d) Ödeme Yeri 189 e) Ödemenin Belgelendirilmesi 190 f) Alacağın Tâbi Olduğu Zamanaşımı 191 g) Ödeme Konusunda Çıkan Uyuşmazlıklar 192 aa) Genel Olarak 192 bb)Profesyonel Futbol Talimatı Hükümleri 193 cc) Uyuşmazlıklar ve Çözüm Yollan 196 B) ÇALIŞTIRMA BORCU 200 C) ARAÇ VE GEREÇ SAĞLAMA BORCU 204 D) FUTBOLCUYU GÖZETME BORCU 205 1. Futbolcunun Sağlığıyla İlgili Borçlan 206 2. Futbolcunun Kondisyonuyla İlgili Borçlan 207 3. Futbolcunun Teknik Bilgisiyle İlgili Borçlan 208 E) İDARÎ KONULARLA İLGİLİ BORÇLARI 209 E) FUTBOLCUNUN SİGORTALANMASIYLA İLGİLİ BORÇLARI 211 11 G) FUTBOLCUNUN İŞGÖREMEZLİĞİ VE MALULİYETİ HÂLİNDE KULÜBÜN BORÇLARI 213 H) FUTBOLCUNUN HASTALANMASI VE SAKATLANMASI HÂLİNDE KULÜBÜN BORÇLARI 214 İ) FUTBOLCUNUN MİLLÎ TAKIM MAÇLARINA KATILMASINA İZİN VERME BORCU 215 l.Türk Futbolcuların Millî Takım Maçlarına Katılmasına İzin Verme Borcu 215 2. Yabancı Uyruklu Futbolcuların Millî Takım Maçlarına Katılmasına İzin Verme Borcu 216 § 10. FUTBOLCUNUN HAKLARI VE BORÇLARI 219 I. FUTBOLCUNUN HAKLARI 219 A) ÜCRET İSTEME HAKKI 219 B) YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI 220 II. FUTBOLCUNUN BORÇLARI 222 A) İŞ GÖRME BORCU 223 B) ÖZEN GÖSTERME BORCU 227 C) SADAKAT BORCU 228 1. Genel Olarak 228 2. Rekabet Yasağına Uyma Borcu 228 3. Sır Saklama Borcu 233 D) KULÜBÜN YÖNERGELERİNE UYMA BORCU 234 E) İDARECİ VE YÖNETİCİLERE KARŞI SAYGILI OLMA BORCU 236 F) KULÜPTEN İZİNSİZ SPORTİF FAALİYETLERE KATILMAMA BORCU 238 G) ÖZEL HAYATINA VE SAĞLIĞINA ÖZEN GÖSTERME BORCU 239 H) TEKNİK BİLGİSİNİ GELİŞTİRME BORCU 240 İ) İDARÎ İŞLEMLERLE İLGİLİ BORÇLARI 240 J) ASKERLİK HÂLİNDE FUTBOLCUNUN BORÇLARI 240 § 11. BORCA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 242 I. SÖZLEŞMENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI 242 A) KULÜBÜN SÖZLEŞMENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI...243 1. Hastalık ve Kulüple İlişkinin Kesilmiş Olması 244 2. i lak Mahrumiyeti ve Maçlara Katılmama Cezası Verilmiş Olması 246 12 3. Futbolcunun Yasaklanan Davranışlarda Bulunması 247 4. Asker Futbolcunun Kulübüne Karşı Üstlendiği Yükümlülükleri İfa Etmemesi 247 B) FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMENİN FESHİNİ İSTEME HAKKI 248 C) FESİH İSTEMİNİN ŞEKLİ VE SONUÇLARI 251 1. Fesih İsteminin Şekli 251 2. Fesih İsteminin Sonuçları 252 II. ZARAR GÖREN TARAFIN TAZMİNAT İSTEMİ 253 § 12. MALÎ VE İDARÎ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 254 I. GENEL OLARAK 254 II. UYUŞMAZLIĞIN FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TARAFINDAN ÇÖZÜMLENMESİ 256 A) FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU′NUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ 256 B) TAHKİM KURULU KARARLARININ KESİN OLMASI 262 C) TAHKİM KURULU′NA BAŞVURULMASI, BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE KURUL′CA VERİLECEK KARARLAR 266 1. Tahkim Kurulu′na Başvurulması 266 a) Tahkim Kurulu′na Başvurabilecek Kişiler 266 b) Tahkim Kurulu′na Başvurulabilecek Kararlar 267 c) Tahkim Kurulıûıa Başvuru Şekli ve Süresi 268 2. Başvurunun İncelenmesi 269 3. Tahkim Kıırukûıun Kararlan 270 III. UYUŞMAZLIĞIN FIFA TARAFINDAN ÇÖZÜMLENMESİ 271 A) FIFA TARAFİNDAN ÇÖZÜMLENECEK UYUŞMAZLIKLAR 272 B) UYUŞMAZLIĞIN FİFA′YA GÖTÜRÜLMESİ VE ÇÖZÜMLENMESİ 273 13 DÖRDÜNCÜ BOLUM TRANSFER §13. TRANSFER 275 1. GENEL OLARAK TRANSFER 275 II. TRANSFER TÜRLERİ 276 A) FUTBOLCUNUN İLK KEZ PROFESYONEL SÖZLEŞME İMZALAMASI SURETİYLE GERÇEKLEŞEN TRANSFER 277 B) PROFESYONEL FUTBOLCUNUN KULÜBÜYLE SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİ VEYA UZATILMASI YOLUYLA GERÇEKLEŞEN TRANSFER 277 C) PROFESYONEL FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMELİ OLARAK BAŞKA BİR KULÜBE AKTARMA YAPMASI YOLUYLA GERÇEKLEŞEN TRANSFER 278 1. Kulüplerarası Transfer 278 a) Transfer Takvimi 279 b) Transfer Listesi 284 c) Transfer Ücreti 286 aa) Genel Olarak 286 bb) Futbolcuya Ödenecek Transfer Ücreti 287 cc) Futbolcunun Eski Kulübüne Ödenecek Transfer Ücreti: Bonservis 287 aaa) Genel Olarak 287 bbb) Bonservisin Hukukî Niteliği Konusundaki Görüşler 287 ccc) Değerlendirmemiz 288 d) Kuliiplerarası Transferle İlgili Bazı Sorunlar 294 aa) Futbolcuların Kaçırılması 294 bb)Futbolcuların Satışı 295 cc) Hülle Yoluyla Transfer 299 2. Geçici Transfer ve Karşılıklı Futbolcu Değişimi 302 a) Genel Olarak 302 b) Geçici Transfer 307 aa) Genel Olarak 307 bb)Geçici Transferin Hukukî Niteliği Konusundaki Görüşler 308 cc) Değerlendirmemiz 310 c) Karşılıklı Futbolcu Değişimi 315 D) ULUSLARARASI TRANSFER 318 1. Genel Olarak 318 2. Türkiye′deki Yabancı Uyruklu Futbolcuların Yurt Dışında Bir Kulübe Geçici Transferi 320 3. Uluslararası Transferlerde Yetiştirme ve/veya Geliştirme Tazminatı 321 BEŞİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE SONA ERMENİN SONUÇLARI § 14. SÖZLEŞMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE İRADE SAKATLIKLARI İLE AŞIRI YARARLANMA 327 I. KESİN HÜKÜMSÜZLÜK 327 A) KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HÂLLERİ 328 B) KESİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜN SONUÇLARI 330 II. İPTAL EDİLEBİLİRLİK 332 A) İPTAL EDİLEBİLİRLİK HÂLLERİ 333 1. Yanılma 333 2. Aldatma 334 3. Korkutma 335 B) İPTAL EDİLEBİLİRLİĞİN SONUÇLARI 335 III. AŞIRI YARARLANMA 337 § 15. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ 338 I. KENDİLİĞİNDEN SONA ERME SEBEPLERİ 338 A) SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI 338 B) FUTBOLCUNUN ÖLÜMÜ 340 Ç) KULÜBÜN TÜZEL KİŞİLİĞİNİ KAYBETMESİ VE İFLÂSI 340 D) BOZUCU ŞARTIN GERÇEKLEŞMESİ 342 E) PROFESYONEL FUTBOL TALİMATPNA GÖRE SÖZLEŞMENİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 344 1. Futbolcunun, Sözleşmenin Kurulabilmesi İçin Gerekli Şartları Taşımaması 344 15 2. Sözleşmenin Kurulmasına Engel Olan Sebebin Sonradan Ortaya Çıkması 346 3. Futbolcunun Sürekli Hak Mahrumiyeti Cezası Almış Olması 347 II. FESİH YOLUYLA SONA ERME 347 III. KARŞİLİKLİ ANLAŞMA YOLUYLA SONA ERME 349 § 16. SONA ERMENİN SONUÇLARI 350 I. FUTBOLCUNUN SERBEST KALMASI 350 II. ZARAR GÖREN TARAFIN TAZMİNAT İSTEMİ 351 A) TAZMİNAT İSTEMİ 351 B) TAZMİNATIN KAPSAMI 352 III. SIR SAKLAMA BORCU VE REKABET YASAĞI 353 A) SIR SAKLAMA BORCU 353 B) REKABET YASAĞI 353 IV. PEY AKÇESİ VE PİŞMANLIK AKÇESİ İLE CEZAÎ ŞART 357 A) PEY AKÇESİ 357 B) PİŞMANLIK AKÇESİ 358 C) CEZAÎ ŞART 358 SONUÇ 363 EKLER 373 YARARLANILAN KAYNAKLAR 395