Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (177)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Prof.Dr.Ünal NARMANLIOĞLU na Armağan

Prof.Dr.Ünal NARMANLIOĞLU na ArmağanSayfa Sayısı
:  
1258
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
1303-6963

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖZGEÇMİŞ 1938 yılında Erzurum′da doğdum. İlk ve Orta Öğrenimimi Erzurum′da tamamladıktan sonra 1957-1958 ders yılında İstanbul Hukuk Fakültesi′ne kaydoldum ve 1961/Haziran′mda bu fakülteden mezun oldum. Aynı yılın Eylül ayında yedek subay olarak askerlik görevine başladım ve 1963′te terhis olduktan sonra, stajımı tamamlayarak 1964 yılında serbest avukatlık yapmaya başladım. Bu arada 24.4.1966 tarihinde Erzurum Atatürk Üniversitesi′nin (Sonradan İşletme Fakültesi haine gelen) İktisat ve İşletme Bölümüne hukuk asistanı olarak girdim. 1969-1970 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi′nde Özel Hukuk alanında doktora çalışmalarıma başladım. Bu çalışmalarımı 1973 yılında tamamladım ve "Türk Hukukunda Kanundan Doğan Kıdem Tazminatı" adlı doktora tezimle doktor unvanını aldım. Daha sonra 26.03.1979 tarihinde o zaman Ege Üniversitesi′ne bağlı Hukuk Fakültesinde açılan sınavla bu fakültede 28.01.1980 tarihinde çalışmalarımı sürdürdüm. 28.04.1981 tarihinde, 1750 Sayılı Kanuna ilişkin prosedüre bağlı olarak "Kanun Dışı Grev ve Hukuki Sonuçları" adlı tezimle de Doçent unvanını aldım ve 08.07.1981 tarihinde atandım. Bu kadroda doçent olarak çalışmamı sürdürdüm. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi içinde faaliyetine devam eden Hukuk Fakültesinde 1989 yılında Profesör oldum. Halen bu görevimi sözü edilen fakültede sürdürmekteyken 2005 yılında emekliye ayrıldım. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi′nde çalışmaktayım. &&&&&& İÇİNDEKİLER &&&&&&&&& Önsöz V Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu İçin VII Değerli Dost Seçkin Hukukçu Prof.Dr. Ünal Narmanlıoğlu IX Özgeçmiş XI Eserleri XII İçindekiler XIX -------- İŞ HUKUKU ------------- İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden Olarak "Emeklilik" 3-16 Prof.Dr. Erol Akı Karar İncelemesi İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Özel Hakem Anlaşmasının İradeyi Sakatlayan Bir Durumun Varlığı İspatlanamadıkça Geçerli Sayılması 17-30 Prof.Dr. Nuri ÇELİK 4857 Sayılı İş Kanununda Telafi Çalışmaları 31-42 Prof.Dr. Öner EYRENCİ Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçileri Bilgilendirme Yükümlülüğü 43-74 Prof.Dr. Ali GÜZEL Arş.Gör. Deniz UGANI Arş.Gör. Emre ERTAN Economic Implications of Employment Protection Legislation in Turkey: HasTurkeyFoundits/wsteM*/ieH? 75-113 Prof.Dr. Nurhan SÜRAL İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler 115.133 Prof.Dr. Sarper SÜZEK Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Personel Rejimi 135-156 Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN Kamu Görevlilerinin Sendikalaşması ve Toplu Pazarlık Hakkı 157-176 Prof.Dr. A. Can TUNCAY Yargıtay′ın Kayan İş Süreleri ve Fazla Çalışma ile İlgili Yaklaşımı 177-188 Prof.Dr. Devrim ULUCAN İş Sözleşmesinin Devrinde Bazı Sorunlar 189-209 Doç.Dr. Mustafa ALP 4857 Sayılı İş Yasası′nm 22. maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları 211-271 Doç.Dr. M. Fatih USAN Çalışılmayan Cumartesi Günü Telafi Çalışması Yaptırılması Mümkün müdür? 273-288 Yrd.Doç.Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU / Yrd. Doç. Dr. Erhan BİRBEN Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı Reformu 289-317 Yrd.Doç.Dr. Siyamı Alp LİMONCUOĞLU Yasal Asgari Ücret Yargı Kararı ile Düşürülebilir mi? 319-329 Yrd.Doç.Dr. Erhan BİRBEN / Yrd.Doç.Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU Ödünç İş İlişkisine Dair Sorunlar ve Basın İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi 331-353 Avukat Murat USLU ----- ÖZEL HUKUKUN DİĞER ALANLARI ---- Impfversuche in den Zeiten der Vogelgrippe 357-390 Kuş Gribi Zamanlarında Aşı Denemeleri Prof.Dr.Dr.h.c. muit. Envin DEUTSCH/ Çev. Yrd.Doç.Dr. Serdar NART Yeni Medeni Kanunumuzda Velinin Çocuk Malları Üzerindeki Tasarruf Yetkisi 391-398 Prof.Dr. Şeref ERTAŞ Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümlerle İlgili Değerlendirme 399-408 Prof.Dr. Huriye KUBİLAY Türk Vatandaşlarının Avrupa Ülkelerine Giriş Hakkı ve Vize Sorunu ....409-446 Prof.Dr. Işıl ÖZKAN Als eine Rechtsvergleichende Arbeit - Der Einfluss des Arbeitgeberkonkurses auf die Dienstverhâltnisse und die Arbeitnehmerforderungen im Türkischen Recht 447-453 Doç.Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN Ecash Sisteminde Üretilen Elektronik Paranın (Nakdi) Para Kavramı Bakımından Değerlendirilmesi 455-490 Doç.Dr. Oruç Hami ŞENER Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları - İspat Kuralları ve Tartışmalı Bazı Konular Hakkında Düşünceler 491-534 Yrd.Doç.Dr. Beşir ACABEY Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Hükümlerine İlişkin Bazı Sorunlar 535-552 Yrd.Doç.Dr. Hakan ALBAŞ Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri 553-632 Yrd.Doç.Dr. MuratAYDOĞDU Ortaklıklar Hukukunda Rekabet Yasaklarının Kapsamı 633-681 Yrd.Doç.Dr. Yaşar Can GÖKSOY Hukuki Boyutu ile Almanya′da Bebek Sandığı ve Anonim Doğum Uygulamaları ve Türkiye′de Durum 683-719 Yrd.Doç.Dr. Metin İKİZLER Der Vorübergehende Vereinsvvechsel Von Fussballspielern Nach Türkischem Recht 721-738 Yrd.Doç.Dr. Hasan PETEK Kişisel İlişki Kurma Hakkı 739-781 Yrd.Doç.Dr. İlknur SERDAR Milletlerarası Özel Hukuka Göre Açık Denizlerde Meydana Gelen Çevre Kirliliğine Uygulanacak Hukuk 783-814 Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA Limited Ortaklıkta Payın Devir Vaadi İşleminin Konusu ve Hukuki Niteliği 815-848 Dr. Ertan DEMİRKAPI Müzik Eserlerinin Umuma Açık Mahallerde Kullanılması 849-905 Arş.Gör. Özge ERBEK Elektronik Sözleşmelerin Web Siteleri Aracılığıyla Kurulması ve Bu Sözleşmelerin İfası 907-930 Arş.Gör. Alper UYUMAZ Anonim Ortaklık Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisini Kullanmaları 931-956 Arş.Gör. Ali Haydar YILDIRIM Deniz Yoluyla Taşımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk 957-984 Öğr.Gör. Zeynep DEMİRÇİVİMİNELİLER -------- KAMU HUKUKU ----------- Malvarlığına Yönelik Saldırılara Karşı Meşru Savunma İçin İnsan Öldürme ve Yaşama Hakkı (AİHS m.2) 987-998 Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kamulaştırma ve Ruhsat (İzin) Verme Yetkisi 999-1018 Doç.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK. m.245). 1019 1063 Doç.Dr. Veli Özer ÖZBEK Die Nichtumsetzung der Entscheidungen der türkischen Verwaltungsgerichtbarkeit über die Gesundheitsschâdlichen Umwelteinwirkungen durch die vom Yatağan Kohlenkraftwerk verursachten Immissionen und die mit dieser Frage Zusammenhângende Entscheidung des europaischen Gerichtshofs für Menschenrechte 1065-1079 Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR Avrupa Birliği Andlaşmasının Düzenleme Alanlarında Yargısal Denetim 1081-1110 Yrd.Doç.Dr. Hacı CAN Türkiye ile Yunanistan′daki Azınlık Vakıflarının Hukuki Düzenlemelerinin Karşılaştırılması 1111-1143 Yrd.Doç.Dr. Turgay CİN Yeni CMK′da Bilirkişi Kavramı 1145-1177 Yrd.Doç.Dr. Burcu DÖNMEZ Roma Hukukunda Rüşveti Engellemeye Yönelik Düzenlemeler 1179-1213 Yrd.Doç.Dr. Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri 1215-1254 Dr. Pervin AKSOY İPEKÇİOĞLV