Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

Prof.Dr.Tuğrul ARAT a Armağan

Prof.Dr.Tuğrul ARAT a ArmağanSayfa Sayısı
:  
1297
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2012
ISBN NO
:  
9789754646429

230,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Tuğrul ARAT (Özgeçmiş) Ankarada 1939 yılında doğdu. İlk okulu Ankarada, Talaş Amerikan Orta Okulunu Kayseride, Robert Koleji İstanbulda bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisans ve Doktora öğrenimi yaptı. Aynı Fakültede asistan olarak görev gördükten sonra, Üniversite Do¬çenti unvanını alarak, Fakültenin Uluslararası Özel Hukuk ve Avrupa Birliği Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlıklarına atandı; bu görevlerini 2006 (Tem¬muz) yılma kadar sürdürdü. Tuğrul ARAT, 1984 yılından beri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İkti¬sadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümünde, önce \"Uluslararası Özel Hukuk\" (1984-1995), sonra da \"Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku\" (1996-2007) derslerini vermiştir. Tuğrul ARAT, 1988-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüş, yine aynı Enstitü\′nün 1988-1994 yılları arasında Müdür Yardımcılığı görevinde bu¬lunmuştur. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Ana Bilim Dalı Başkanlığını 1985-2006 (Temmuz) yılları arasında yürütmüştür. Bu anabilim dalı, disiplinler arası program yürütmek üzere, Tuğrul ARAT\′m girişimiyle kurulmuştur ve doğ¬rudan Enstitüye bağlı olarak yirmi yılı aşkın bir süredir (üç yüksek lisans, üç doktora olmak üzere) altı branşta lisans üstü program yürütmektedir. Bu kapsamda verdiği eğitim hizmeti uluslararası düzeyde önem taşımaktadır. Tuğrul ARAT, 1983-1986, 2000-2006 tarihleri arasında Ankara Üniver¬sitesi Hukuk Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 1986-1989 tarihleri arasında ise yine aynı Fakülte\′de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Tuğrul ARAT, 1989 yılında, Devlet Planlama Teşkilatında, AT ile İlişki¬ler Başkanlığı, Hukuk-Eğitim-İzleme Daire Başkanı görevine atandı. 1992-(Ocak)-2000 yılları arasında, aynı Teşkilâtta AB ile İlişkiler Genel Müdürlü¬ğü görevini yürüttü. 1998 yılı sonundan 15 Ocak 2000 tarihine kadar, Müste¬şar Yardımcılığı görevini de vekâleten yürüttü. Tuğrul ARAT, Ulusal Politika Araştırmaları (UPAV) Vakfı ve Türkiye-Avrupa Vakfı kurucuları arasında yer almıştır. 1997-2006 tarihleri arasında, kuruluşuna doğrudan katkıda bulunduğu, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)\′nde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)\′un yönetim kurulu üyeliğini yürütmektedir. Tuğrul ARAT, 2003-2008 yıllarında UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) İcra Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği görevinden emek¬liye ayrıldıktan sonra, Tuğrul ARAT, 2006 (Temmuz) yılında, TOBB Eko¬nomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Uluslara¬rası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliğine başlamıştır. Tuğrul ARAT, 2010 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanlığı görevine atanmış bulun¬maktadır. Bu bölümde halen Hukuka Giriş, Uluslararası Kamu Hukuku, Uluslararası Özel Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku ve Uluslararası Ticaret Hukuku derslerini okutmaktadır. SUNUŞ Prof. Dr. Tuğrul Aratın akademik hayatlarına dokunduğu bilim insanla¬rının çalışmalarına kattığı değer düşünüldüğünde bu armağan bizlerin kendi¬sine sunduğumuz çok mütevazı bir hediyedir. Sevgili hocamız yetiştirdiği bilim insanlarının bu armağanda yer alan yazıların hazırlanmasına bu kez de hoş bir vesile olmakla değer katmaktadır. Prof. Dr. Tuğrul Arat, 1982 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmeye başlamış ve uzun süre anabilim dalında tek öğretim üyesi olarak görev yap¬mıştır. Öğrenci sayısının bini aştığı, yılda dört kez ara sınav ve iki yılsonu sınavı yapıldığı bir dönemde kararlı bir bilim insanının tek başına neleri başarabileceğinin en yakınımızdaki canlı örneği hocamızdır. Prof. Dr. Tuğrul Arat, gerek Ankara Hukuk Fakültesinde, gerek yeni kuruldukları dönemde diğer devlet üniversitelerinin hukuk ve idari bilimler fakültelerinde Milletle¬rarası Özel Hukuk dersleri vermiş ve en önemlisi bu üniversitelerin ve daha sonra pek çok özel üniversitenin Milletlerarası Özel Hukuk anabilim dalla¬rında görev yapacak kadroları yetiştirmiştir. Hocamızın sabahlara kadar çalıştığı, pek az uyuduğu bilinir. Prof. Dr. Tuğrul Arat, çalışkanlığı, özverisi ve kararlılığı ile ikinci bir Anabilim dalını daha Ankara Hukuk Fakültesine kazandırmıştır. Fakültemizde önce Avrupa Birliği Hukuku dersi açılmış bir süre sonra da Avrupa Birliği Hukuku Anabi¬lim dalı kurulmuştur. Lisansüstü çalışmalarını Prof. Dr. Tuğrul Arat\′ın yöne¬timinde Avrupa Birliği Hukuku alanında tamamlamış hukukçular, bu alanda uzmanlaşmış bilim adamları ve bürokratlar olarak üniversitelerde ve devlet sektöründe halen görev yapmaktadır. Sevgili hocamızın asistanları olarak akademik hayata başlama ve onunla birlikte çalışma onuruna ve ayrıcalığına sahip olduğumuz için ne kadar şans¬lı olduğumuzun bilincindeyiz. Kendisini mesleğine adamış, sürekli öğren¬meye ve öğretmeye açık örnek bilim insanı hocamız yaşadığımız sürece ilham kaynağımız olacak. Şartlar ne olursa olsun, sıkıntıya düştüğümüz an¬larda, Sevgili Hocamızın engin tecrübesiyle bize yardım elini uzatacağını bilmenin verdiği güvenle akademik yaşantımızı sürdürüyoruz. Hocamızla geçirdiğimiz her anın bize bir armağan olduğunu bilerek, hayatımızı zengin¬leştirdiği için tüm kalbimizle kendisine şükranlarımızı sunuyoruz. Prof. Dr. Tuğrul Arat\′ın yetiştirdiği binlerce öğrencinin pek azı olan biz¬ler bugün yakınında olmamız sebebiyle bu armağana katkı yapma ayrıcalığı¬nı yakaladık. Çoğunluk, bugün Türkiye\′nin her yerindeler. Bu armağan vesi- leşi ile sevgili hocamızın emekliliğini bir kez daha kutluyor, daha nice yıllar aramızda olması arzusuyla kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. 28 Mayıs 2011 Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Bşk. Prof. Dr. Gülin Güngör Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Bşk. ÖNSÖZ Hocam Prof. Dr. Tuğrul ARAT\′a Armağan olarak çıkarılacak bu kitap için bir önsöz yazmam istendiğinde Hocanın hangi yönünü öne çıkarmam gerekeceğini düşündüm. Çok yönlü kişiliğinin, farklı uğraş ve ilgi alanlarının hangisine ağırlık vermeliydim? Hocamı bu kitabı ellerine alanlara, kendisini sadece eserlerinden bilenlere en iyi anlatacak kelimeler neler olabilirdi? Uzun süre düşündükten sonra karar verdim. Tuğrul Hoca\′nm hem kari¬yerini, hem de renkli ve benzersiz kişiliğini gerektiği gibi aktarmak zor, ama zor olduğu kadar da onur verici bir görevdi; elimden geleni yapacaktım. Bunun için de kendi öznel değerlendirmemin dışında bir başka ölçüt arama¬mam, Hocamı benim için özel ve örnek alınacak kişi yapan özelliklerine ağırlık vermem gerekecekti. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinin en renkli, en değerli, en zorlu, en bilgili, en özgün Hocalarından biri olan Tuğrul Hoca\′yı 1989 yılında Fa-külte\′nin 4. sınıfında aldığım \"Uluslararası Özel Hukuk\" dersi ile tanıdım. Hoca, Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalının Başkanlığı görevini yürü¬tüyordu; Haziran 2006 yılında Ankara Hukuk\′tan emekli olmasına kadar da bu görevi yürütmeye devam etti. Titiz ve zor, ama tutkulu ve çok bilgili bir Hoca izlenimi yaratmıştı ben¬de ilk anda. Ama Hoca ile asıl tanışmam Ankara Hukuk\′un Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü\′nde aynı yıl açılan \"Hukukçular için İngilizce Programf\′nda aldığım \"Basic Concepts of Community Law\" dersi ile oldu. Çünkü Tuğrul Hoca\′nm İngilizce anlattığı \"Topluluk Hukuku\" dersi, bir daha hiç sorgulamama bile gerek bırakmayacak şekilde ne olacağıma karar vermemi sağladı. Topluluk hukukunu öyle mükemmel bir hukuk mantığı ve genel çerçeve içinde anlatıyordu ki Hoca, ben de bu görece yeni ve çok ke¬yifli alanda çalışan bir akademisyen olacaktım. Daha önce çalışmak istedi¬ğime inandığım hukuk alanları bir anda cazibesini yitirmişti gözümde. Aynı sene Tuğrul Hoca Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsün¬de, AB alanında disiplirilerarası yüksek lisans ve doktora programlarının yürütüleceği Avrupa Toplulukları Anabilim Dalının kuruluş çalışmalarını yürütüyordu, bunu daha sonra öğrenecektim. Tuğrul Hoca\′nm 1990 yılında kurduğu, başkanlığını yürüttüğü ve kanımca en büyük eserlerinden biri olan bu Anabilim Dalma, 1991 yılında asistan olarak alındım ve ilk andan itiba¬ren Tuğrul Hoca\′dan her gün yeni bir şey öğrendim; acı, tatlı, keyifli ya da zorlu, ama her zaman bana bir şeyler kattığına inandığım renkli ve hareketli bir 20 yıl geçirdim, geçirmeye de devam ediyorum. Tuğrul Hoca çok titiz, kılı kırk yaran, analiz yeteneği çok gelişmiş bir akademisyen; olağanüstü hukuk mantığı ve bilgisi ile Türkiye\′de kolay ko¬lay örneklerine rastlayamayacağınız gerçek bir hukukçu; öğrencisinden dai¬ma verebileceğinin en iyisini almak ve ona öğretebileceğinin azamisini öğ¬retmek için gerektiğinde katı ve talepkâr bir tavır sergilemekten çekinmeye¬cek tam bir hoca; çok köklü ve yönlü bir kültür, tecrübe ve bilgi birikimi ile makine düzeninde çalışan bir beynin sağladığı avantajla olaylara her zaman kendi prensipleri çerçevesinden bakabilen ve tutarlı ve temelli özgün yoru¬munu getirebilen bir entelektüel ve hayatın farklı renklerini de, bunların tadını çıkarmasını da çok iyi bilen, her sohbetinde hem çok eğlenip, hem de çok fazla öğrenebileceğiniz, görmüş geçirmiş, coşkulu, tutkulu, özgün ve bilge bir kişiliktir. Hoca, özellikle Avrupa Birliği hukuku alanında, bu alanın Türkiye\′de akademik anlamda kurucuları arasında yer almakla ve hukuk bilimine hizmet etmekle kalmadı, 9O\′lı yılların tamamını kaplayan, Devlet Planlama Teşkila¬tı AB Genel Müdürlüğü görevini üstlendiği dönemde, bir yüksek bürokrat olarak Türk bürokrasisinde Avrupa Birliği konusunda hem çok önemli ilke, esas ve mekanizmaların yerleşmesinde, hem de bugün farklı görevlerde ül¬keye hizmet eden değerli bürokratların yetişmesinde büyük emeği geçti. Hoca, bugüne dek hem Uluslararası Özel Hukuk alanında, hem de Avru¬pa Birliği Hukuku alanında pek çok bilimsel eser üretti, binlerce öğrenciye ders verdi, sayısız tez yönetti, bürokrat ve akademisyen yetiştirdi, pek çok üniversitede, çeşitli bölümlerde ders verdi; bunları yapmaya da tüm enerjisi, coşkusu, bilgisi ve titizliğiyle devam ediyor. Tuğrul Hoca, gerçek bir hukuk bilgini, uluslararası hukuk alanında Tür¬kiye\′de yetişmiş önemli isimlerden biri ve gerçek bir AB hukuku uzmanı olarak, özellikle bu yeni alanın Türkiye\′de hem akademik, hem de bürokra¬tik anlamda kurulmasında ve gelişmesinde öncü rol oynadı. Yetiştirdiği hu¬kukçular, akademisyenler, genel olarak öğrenciler ve verdiği sayısız akade¬mik eserlerle birlikte Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu¬gün \"Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler\" adı altında lisansüs¬tü alanda faaliyet gösteren Anabilim Dalı ile Ankara Hukuk Fakültesinde 2003 yılında kurduğu \"Avrupa Birliği Hukuku\" Anabilim Dalı kalıcı olacak, gelişecek ve sağlam temelleri sayesinde varlıklarını devam ettirecekler; bun¬dan kuşku duyulmamalı. Hocadan her anlamda ve her alanda öğreneceklerimiz ise bitmedi; belki de yeni başlıyor. Tuğrul Arat Hoca bizlere örnek olmayı, Ekşi Sözlük\′te hakkında yazıldığı gibi, \"enerjisi, espri yeteneği ve anlatma sevgisi ile 30\′luk hocalara taş çıkartmayı\" sürdürüyor. Kendisine layık olabilmek adına önümde daha uzun ve belki de hedefe asla ulaşamayacağım bir yol olan, yetiştirdikleri arasında yer almaktan, asis¬tanı olmaktan ve öyle kalmaktan ise daima büyük onur ve gurur duyacağım, çok değerli Hocam, Prof. Dr. Tuğrul ARAT\′ın önünde saygıyla eğiliyorum. Ankara, 28 Mayıs 2011 Doç. Dr. Sanem BAYKAL Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı Başkanı İÇİNDEKİLER SUNUŞ 15 ÖNSÖZ 17 Tuğrul ARAT (Özgeçmiş) 21 Yayınlar 23 M. Sait AKMAN THE EUROPEAN UNION\′S TRADE STRATEGY AND ITS REFLECTIONS ON TURKEY: AN EVALUATIÖN FROM THE PERSPECTİVE OF FREE TRADE AGREEMENTS 31 Ar. Gör. Gizem ALPER TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA GÖRE ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 61 Latif ARAN KIBRISLI TÜRKLER İLE AVRUPA BİRLİĞİ ARASINDAKİ TİCARİ İLİŞKİLERİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ VE DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜK TASLAĞI 89 Yrd. Doç. Dr. MusaAYGÜL YABANCI MAHKEMEDEN VERİLEN VESAYET KARARLARININ TANINMASI (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Bir Kararının Değerlendirilmesi) 135 Yrd. Doç. Dr. Necat AZ ARKAN BABİL\′DEN ROTTERDAM\′A DENİZ TİCARETİ HUKUKUNDA TAŞIYANIN SORUMLULUĞU 161 Doç. Dr. Sanem BA YKAL TÜRKİYE-AB ORTAKLIK İLİŞKİSİ ÇERÇEVESİNDE ORTAKLIK KONSEYİNİN 3/80 SAYILI KARARI VE TÜRK İŞÇİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI 187 Doç. Dr. Herdem BELEN/Cannur Ercan-ÇİTAKLA YIM MALVARLIĞI DEĞERİ OLARAK ESER ve MALVARLIĞINA ETKİ AÇISINDAN ESER SAHİBİNİN İŞLEMLERİ 207 Doç. Dr. Hacı CAN AVRUPA BİRLİĞİ VATANDAŞLARININ TÜRKİYE\′DE ÇALIŞMA HAKLARİ BAĞLAMINDA ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLAR 245 Dr. Tolga CANDAN AB YARGI DÜZENİNDE ÖN KARAR DAVASI VE ÖNEMİ 271 Dr. Sezer ÇABRİ KAMPANYALİ SATIŞLARDA KREDİ VERENİN SORUMLULUĞU 289 Doç. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN İKİ TARAFLI YATIRIM ANLAŞMALARINDA YER ALAN EN ÇOK GÖZETİLEN ULUS KAYDININ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU 303 Yrd. Doç. Dr. NezahatDEMİRAY ABD\′DEN BİR TARTIŞMA: EVLİLİĞİN KORUNMASI KANUNU ANAYASAYA AYKIRI MI? 329 Zeliha DERELİ ULUSLARARASI TAŞINIR SATIMLARINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KONVANSİYONU 347 Prof. Dr. Vahit DOĞAN BANKA TEMİNAT MEKTUPLARI HAKKINDA MTO\′NUN BİRÖRNEK KURALLARI 385 Doç. Dr. Aylin EGE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ VE AVRUPA BİRLİĞİ 405 Prof. Dr. Nuray EKŞİ AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI (Birinci Daire) 22 Aralık 2010 Dava No: C-303/08 423 Doç. Dr. Rifat ERTEN YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ MAL ve SINIRLI AYNÎ HAK EDİNMELERİ 437 Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA MESLEKİ NİTELİKLERİN TANINMASI DÜZENİ 461 Prof. Dr. Erdoğan GÖĞER HIRİSTİYAN LÂİKLİĞİ, İSLÂM LÂİKLİĞİ VE ATATÜRK LÂİKLİĞİ ÜZERİNE İNCELEME 495 Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR AT HUKUKUNDA KREDİ KURUMLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI ve İFLÂSI HAKKINDA 2001/24/EC DİREKTİFİ 561 Yrd. Doç. Dr. Nimet Özbek HADIMOĞLU YENİ BRÜKSEL (II) TÜZÜĞÜ\′NÜN ÇOCUK KAÇIRMAYA VE ÇOCUKLARLA GÖRÜŞME HAKKINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ 593 Prof. Dr. ZekiHAFIZOĞULLARI/EzgiAYGÜNEŞİTLİ BAZI ÖZEL CEZA KANUNLARINDA VE CEZA İÇEREN KANUNLARDA YER ALAN \"KAMU GÖREVLİSİ OLARAK CEZALANDIRILIR\" HÜKMÜNÜN ANLAMI, KAPSAMI VE SINIRLARI MESELESİ 629 Prof. Dr. Zeki HAFIZOĞULLARI/Prof. Dr. Muharrem ÖZEN 521 \\ SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇEVREYE KARŞI SUÇLAR 639 Dr. Mustafa T. KARA YİĞİT THE PRELIMINARY RULING PROCEDURE AND THE PLEA OF ILLEGALITY COMPARED 661 Prof. Dr. S. Rıdvan KARLUK TÜRKİYE\′NİN AB ÜYELİĞİ ÖNÜNDEKİ ENGELLER 681 Talat KAYA DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ KURALLARI VE REKABET HUKUKU İLİŞKİSİ 703 Doç. Dr. Esra Dardağan KİBAR REGIME JURIDIQUE ET CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DE L\′EXPULSION DES ETRANGERS: LE CAS TURC 721 Yrd. Doç. Dr. Sema ÇÖRTOĞLUKOCA FRANCHISE SÖZLEŞMELERİNDE ESASA UYGULANACAK HUKUK VE MAHKEMELERİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 749 Dr. Özge Akın MENGENLİ TARİHÎ ESERLERİN AB HUKUKU VE ULUSLARARASI HUKUK YÖNÜNDEN KORUNMASI 781 Yrd. Doç. Dr. Gülüm Bayraktaroğlu ÖZÇELİK 44/2001 SAYILI MEDENİ VE TİCARİ KONULARDA YARGI YETKİSİ VE YARGI KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNE DAİR KONSEY TÜZÜĞÜ\′NÜN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ\′NDEKİ TAŞINMAZLAR HAKKINDA UYGULANMASI VE ORAMS DAVASI 797 Yrd. Doç. Dr. Yonca ÖZER EU AS A NORMATIVE POWER AND ITS RELATIONS WITHTURKEY 845 Pınar ÖZHAN THE PRINCIPLE OF SEPARABILITY AND PLAMA v. BULGARIA 869 Prof. Dr. Işıl ÖZKAN THE RIGHT OF ENTRANCE FOR CITIZENS OF TURKEY TO EUROPEAN COUNTRIES WITHOUT VISAS 887 Yrd. Doç. Dr. Necla ÖZTÜRK YABANCILARIN ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ ve TÜRK VATANDAŞI İLE EVLİ YABANCI EŞİN DURUMU 899 Neva Ö. Öztürk ULUSLARARASI HUKUKTAKİ MÜLTECİ TANIMININ MÜLTECİ KAVRAMI VE TANIMIN OLUŞUM SÜRECİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ..., 919 Prof. Dr. Kamaran REÇBER EK PROTOKOLÜN TÜRKİYE TARAFINDAN ONAYLANMAMASININ YARATTIĞI VEYA YARATACAĞI SORUNLAR 951 Alvin Joel SANTOS TRADEMARKABILITY OF,, OLFACTORY MARKS İN THE US, UK AND EU 963 Derya SEVİNÇ AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TİCARET POLİTİKASINDA YENİ DÖNEM 981 Yrd. Doç. Dr. K. Sedat SİRMEN YABANCI MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİNDE TARAF SIFATI SORUNU VE HUKUKÎ YARAR: AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNİN SELİN ASLI ÖZ- TÜRK/TÜRKİYE KARARI 1013 Prof. Dr. Feriha Bilge TANRIBİLİR/ Yrd. Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU ULUSLARARASI ÖZEL HUKUKTA EVLÂT EDİNME 1023 Yrd. Doç. Dr. Zeynep Derya T ARMAN 29.5.2009 TARİHLİ VE 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU\′NA GÖRE VATANDAŞLIĞIN KAZANILMASI, KAYBI VE ÇOK VATANDAŞLIK 1063 Prof. Dr. Hakan TAŞDEMİR/Seven ERDOĞAN AB BÜTÜNLEŞMESİ VE ULUSAL PARLAMENTOLAR 1087 Prof. Dr. Ercüment TEZCAN AVRUPA BİRLİĞİ KOMİSYONU\′NUN ATANMASI ÇERÇEVESİNDE AVRUPA PARLAMENTOSU\′NUN YETKİLERİ 1103 Prof Dr. Bilgin TÎRYAKİOĞLU TÜRKLERİN KİŞİ HALLERİNE İLİŞKİN DAVALARDA TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 1141 Dr. Hüsnü TURANLI INTERNATIONAL INVESTMENT STANDARDS AND THEIR IMPACTS ON TURKISH LEGISLATION EFFORTS 1167 Prof. Dr. Turgut TURHAN: Rumlar Avrupalı Mı? Dr. Ceyda ÜMİT: Bütünleşme Sürecinde Avrupa Parlamentosunun Denetim İşlevinin Gelişimi: Lizbon Antlaşması Işığında Bir İnceleme Ar. Gör. Hande UNSAL: Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Dışında Kalan Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Prof. Dr. Ejder YILMAZ: Arabuluculuğun Yasa İle Düzenlenmesi ("Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısının Değerlendirilmesi)