Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (18)      Temmuz (44)      Haziran (85)      Mayıs (54)

PROF. DR. ERSİN ÇAMOĞLU NA ARMAĞAN ( Hukuk Fakültesi Mecmuası )

PROF. DR. ERSİN ÇAMOĞLU NA ARMAĞAN ( Hukuk Fakültesi Mecmuası )Sayfa Sayısı
:  
576
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
13034375

108,00 TL

ÖNSÖZ Prof. Dr. Ersin Çamoğlu, erken yaşta İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliğinden emekliye ayrılmıştır. Henüz bilim hayatı ve yetiştireceği öğrencileri açısından yapabilecekleri varken böyle bir tercihte bulunmuş olmasının elbette kendi açısından haklı sebepleri mevcuttur. Üniversiteyi erken bırakmış olması bilim ve uygulama hayatını terk etmesini gerektirmemiş ve Armağanın çıktığı şu günlere kadar Hocamız gerek uygulamada, gerek bilim hayatında üretmeye devam etmiştir. 1982 yılı mezunları olan bizler Ticaret Hukukunu o zaman dördüncü sınıf dersi olarak almış ve okumuştuk. Ülke ciddi bir çalkantı dönemi yaşamış, öğrencili­ğimizin ilk iki yılı anarşi, kargaşa ve sıkıntı içinde geçmişti. 1980 yılında yapılan hükümet darbesi ve akabinde oluşan ortam henüz demokratik olmaktan uzak olsa da, darbe öncesinin ağır şartlarını yaşayan bizler açısından bir ferahlama dönemi meydana getirmişti. Normal standartlara dönüş içinde öğrenci yemekhanesi (Turan Emeksiz) açılmış, yemekte çatal, kaşık, bıçak kullanılmaya başlamıştı. Döneme ilişkin bilgisi olmayanların, bu gün için doğal olan bu durumu anlamakta zorlan­maması için daha önce yemeğin kumanya olarak verildiğini ve yemekhanenin kapalı olduğunu belirtmeliyim. Yemekhanenin kapalı olmasının nedeni yemekte olay çıkması ile öğrencilerin bütün sert ve delici maddeleri silah olarak kullanarak birbirlerini yaralamalarıydı. İşte bu normalleşme sürecinde yıllardır çıkmayan Hukuk Fakültesi yıllığını çıkarmakta önemli bir görev ve işti. Biz birkaç arkadaşla, bu işin yapılmasının fakültenin sosyal yapısına katkı yapacağını düşünerek, bir komite seçmek ve bu komite ile yıllığın yapılmasını sağlamak amacıyla bir toplantı ve seçim düzenlemek istedik. Bu toplantıyı ve seçimi duyurmak için, en kalabalık ders olan Prof. Dr. Ersin Çamoğlu hocamızın dersini seçtik ve kürsüye çıktığında ben kendisinden izin alarak bahse konu duyuruyu yaptım. Bugün gibi hatırladığım şekliyle, ben duyuruyu bitirdiğimde Hocam: "Demokrasi iyi bir rejimdir ama bu tür işlerde işlemez ve bu yıllık çıkmaz, o yüzden toplantınızı ve seçimi iptal ettim, kendimi bu işten sorumlu hoca seni de başkan seçtim, çalışmak isteyenler sana başvursun, sen istediklerini seç ve bu yıllığı çıkar" dedi. Öğrenci iken hocamdan aldığımız yıllık çıkarma talimatını, onun belirlediği yöntemle, o yıl isteyen yani fotoğraf ve yazı veren bütün öğrencilere bedelsiz bir yıllık çıkararak ve yıl sonunda Pera Palas'ta yine bedelsiz bir mezuniyet balosu yaparak yerine getirdik.

Bugün de mutlu bir tesadüf olarak Prof. Dr. Ersin Çamoğlu hocam için t armağan çıkarmak benim anabilim dalı başkanlığıma rastladı. Mutlu bir tesadiî' diyorum çünkü daha önce hocamla beraber çalışmış bulunan benden daha kıdemli hocalarım bu armağanın çıkarılmasını gerçekleştirmeyerek bu olanağı banal bırakmış oldular. Bu da bana geçmişte yıllık çıkarma talimatını vermiş olan Hocamı için, bu kez bir armağanın ruhuna uygun olarak talimatsız ve hatta biraz da rızası! hilafına bu armağanı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim| Dalı bünyesinde çıkarmak olanağı verdi. Armağanın çıkarılması için Ticaret Hukuku Anabilim Dalımızın hali hazırdaki bütün üyeleri hocamız Prof. Dr. Ersin Çamoğlu ile birlikte çalışıp çalışmadıklarına! bakmaksızın üstüne düşen gayreti ve fedakarlığı göstererek, anabilim dalımızın! hocalarına karşı istisnasız duyduğu vefayı bir kez daha göstermiş oldu, hepsine| sahip oldukları dayanışma duygusu için sonsuz şükranlarımı sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Helvacıl

İ.Ü.Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku!

Anabilim Dalı Başkanı I

Beyazıt, İstanbul. 15.04.20131


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası

Cilt: LXXI__________________ Sayı: 2__________________ 2013

Özel Hukuk

Yeni Türk Ticaret Kanununda Fiilî Taşıyıcı Kavramı ve Fiilî Taşıyıcının
Sorumluluğu.........................................................................................................................
3

Yard. Doç Dr. Burak Adıgüzel

Anonim Ortaklık Ana Sözleşmesinde  Yönetim Kurulu Üye Sayısının
Belirlenmesi........................................................................................................................ 21

Yard. Doç. Dr. Alihan Aydın

Markanın Ticaret Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukukî Durum -
Değişiklik (Madde) Önerisi - İtiraz Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu
Önerisi................................................................................................................................. 27

Yard. Doç. Dr. Fatih Aydoğan

Teyit Mektubu.................................................................................................................... 51

Prof. Dr. Rıza Ayhan

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na Göre Kartın Haksız
Kullanımından Dolayı Hukuki Sorumluluk................................................................ 71

Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar

Garanti Markasının Marka Hukukundaki Yeri ve Benzer Kavramlarla
İlişkisi................................................................................................................................. 91

Doç. Dr. Hayri Bozgeyik

Ticari İşletmenin Devrinde Yeni Dönem: Eski ve Yeni Sorunlar......................... 103

Yard. Doç. Dr. Koray Demir

Çek Defterlerinin Baskı Tarihi ve Baskı Şekline Bağlı Geçersizlik
Problemlerine İlişkin Bir Örnek Olay İncelemesi...................................................
121

Yard. Doç. Dr. Yahya Deryal

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda Kolektif Yatırım
Kuruluşları ve Özellikle Değişken Sermayeli Yatırım Ortaklığı..........................
131

Doç. Dr. Füsun Nomer Ertan

Ticari İşletmelerin Devri, Yapısal Değişiklik ve Ticaret Şirketlerine

Ayni Sermaye Getirilmesi İşlemlerinde, Ticaret Sicili Müdürünün

Bildirim Yükümlülüğü Ve Hukuki Sonuçları........................................................... 145

Yard. Doç. Dr. Aslı E. Gürbüz Usluel

Kambiyo Senetlerine Özgü Takip Yollan.................................................................. 165

Prof. Dr. Mehmet Helvacı

Halka Açık Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağı (SerPK M. 21)......... 193

Prof. Dr. Arslan Kaya

Zamanaşımına Uğrayan Kâr Payı Alacağı Konusundaki Özel
Düzenleme.......................................................................................................................... 205

Prof. Dr. Abuzer Kendigelen Araş. Gör. M. Halil Çonkar

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre İhtiyati Tedbirler................ 225

Araş. Gör. Dr. Cengiz Serhat Konuralp

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirketlerde

Sermaye Artırımının Geçersizliği.................................................................................. 275

Yard. Doç. Dr. Ömer Korkut

Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin Halka Açık Anonim Ortaklıklara
Uygulanması ve Sınırlan................................................................................................ 287

Doç. Dr. Çağlar Manavgat
Üreticinin TBK 71 Kapsamında Sorumlu Tutulması................................................ 299

Araş. Gör. Meliha Sermin Paksoy Av. Gizem Arslan Demir

"Compliance" Kavramının Anonim Ortaklıklar Hukukundaki Anlamı

ve Sorumluluk Sistemine Etkisi.................................................................................... 31 7

Yard. Doç. Dr. Ali Paslı

Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı Ve Müeyyidesi...................... 335

Prof. Dr. Hasan Pulaşlı

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Bağlamında Sözleşme Öncesi

Aydınlatma Yükümlülüğünü İhlâl Eden Sigortacıya Uygulanacak

Yaptınm Sorunu............................................................................................................... 347

Doç. Dr. Mehmet Özdamar

BIMCO'nun Gemi Yönetimi Sözleşmesine İlişkin 2009 Değişiklikleri.................. 361

Araş. Gör. Aslıhan Sevinç Kuyucu

Genel İşlem Şartlannın Haksız Rekabet Hükümleriyle Denetlenmesi................... 383

Doç. Dr. Sevilay Uzunallı Anapara Faizi ve Temerrüt Faizine Üst Sınır Getiren TBK m. 88 ve

TBK m. 120 Hükümlerinin Ticari Faizler (TTK M. 8 ve TTK M. 9)

Bakımından Uygulanabilirliği...................................................................................... 421

Araş. Gör. Dr. Kürşad Yağcı

Anonim Şirketlerde İmza Yetkilileri Sadece Yönetim Kurulu

Tarafından Mı Atanabilir?............................................................................................ 439

Prof. Dr. Veliye Yanlı

 

Türk Ticaret Kanunu m. 353'e Göre Fesih Davasının Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı Tarafından Açılabilmesinin Ticaret Hukuku

Prensipleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi.......................................................... 449

Yard. Doç. Dr. Mustafa Yasan

LAHEY-LAHEY/ VISBY, Hamburg ve Rotterdam Kuralları'nda Sefere
Elverişlilik..................................................................................................................... 479

Yard. Doç. Dr. Kübra Yetiş-Şamlı

Kamu Hukuku

Tefecilik Suçu.................................................................................................................. 499

Araş. Gör. Elif Bekar

Türkiye'de Yap-lşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Görevli Şirkete

Tanınan Yatırım Dönemi ve Proje Kapsamında Katma Değer Vergisi

İstisnası........................................................................................................................... 527

Doç. Dr. Gökhan Kürşat Yerlikaya

Danıştay Kararlan I sığında Vergi Kesenlerin Dava Ehliyeti................................... 543

Levent Yaralı

Çeviri ve Karar Değerlendirmeleri Nama Yazılı Payların Satın Alma Teklifinde Bulunma Hakkına Konu Olması Halinde Gerçek Değer ve Faizin Tespiti İle Kâr Payının Mahsup Edilmesine Dair İlkeler.................................................................................... 555

Araş. Gör. Necdet Uzel

Türk Borçlar Kanunu'nun 78. Maddesinin Uygulama Alanına İlişkin
Olarak Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14. 3. 2012 Tarih ve E.
2011/13-748 K. 2012/140 Sayılı Kararının Değerlendirilmesi.................................... 563

Araş. Gör. Barış Demirsatan