Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (99)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (105)

Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale

Medeni Usul Hukukunda Asli MüdahaleSayfa Sayısı
:  
322
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0504-7

75,00 TL

ÖNSÖZ

“Medenî Usûl Hukukunda Aslî Müdâhale” adlı bu doktora çalışması, Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, Prof. Dr. Süha TANRIVER, Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU, Prof. Dr. Cemal OĞUZ, Doç. Dr. Kudret ASLAN ve Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA’dan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oybirliği ile başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

Öncelikle bu süreçte yardım ve ilgilerini benden esirgemeyen gerek tez konumun belirlenmesinde gerek tezin yazımı sürecinde karşılaştığım sorunların çözümünde destek olan, asistanı olma ayrıcalığını yaşayarak birlikte çalışma imkânı bulduğum, eleştiri ve görüşleriyle akademik bir bakış açısı kazanmama katkıda bulunan, her zaman desteğini gördüğüm Değerli Hocam Prof. Dr. Süha TANRIVER’e sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim.

Tez yazım sürecinde görüşleriyle tezimin gelişmesine katkı sağlayan desteğini gördüğüm Değerli Hocam Prof. Dr. Sahir ÇÖRTOĞLU’na teşekkürlerimi sunmak isterim.

Yaptığı eleştiri ve görüşleriyle tezimin gelişmesine katkıda bulunan Değerli Hocam Doç. Dr. Nesibe KURT KONCA’ya teşekkürlerimi sunarım.

Tez jürimde yer alan ve yaptığı eleştiri ve görüşleriyle tezimin gelişmesine katkı sağlayan desteğini gördüğüm Değerli Hocam Doç. Dr. Kudret ASLAN’a teşekkürlerimi sunmak isterim.

Bu tezin bir kısmının yazımı TÜBİTAK’tan alınan burs sayesinde Berlin Humboldt Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir. Humboldt Üniversitesi’nde rahat bir çalışma ortamı sağlayan, ilgi ve desteğini esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Christoph G. PAULUS’a burada teşekkür etmek isterim.

Çalışmanın tamamlanması aşamasında tezi okuyarak katkı sağlayan her zaman desteklerini gördüğüm arkadaşlarım Av. Uraz BULUT ve Ar. Gör. Fikret Sami TİYEK’e teşekkür ederim.

Çalışmanın zorluklarını benimle paylaşan tüm aile fertlerime;  babam Adnan MAZLUM ve annem Şermin MAZLUM’a, ablam Ayça SABUNCUOĞLU’na ve sevgili eşim Nagihan MAZLUM’a gösterdikleri sabır, anlayış ve fedakârlıklarından dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır.

Son olarak bu çalışmanın basımını üstlenen ve titiz bir çalışma ile basımı gerçekleştiren başta Muharrem BAŞER olmak üzere Yetkin Kitapevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Dr. Öğr. Üyesi İsmet MAZLUM

Ankara, 2019
İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ7

KISALTMALAR17

GİRİŞ21
BİRİNCİ BÖLÜM
ASLÎ MÜDAHALEYE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

§ 1.ASLÎ MÜDAHALENİN TANIMI, AMACI VE HUKUKÎ NİTELİĞİ VE HAKKINDAKİ SİSTEMLER25

A. Aslî Müdahalenin Tanımı

B. Aslî Müdahalenin Amacı

I.Gerçeğe Ulaşmayı Sağlama

II.Çelişkili Kararlar Verilmesinin Önüne Geçme

III.Muvazaalı Davranışlara Engel Olma

IV.Usûl Ekonomisinin Gerçekleşmesine Katkı Sağlama

C.Aslî Müdahalenin Hukukî Niteliği

I.Usûl Hukuku Kurumu Olduğu Görüşü

II.Maddî Hukuk Kurumu Olduğu Görüşü

III.Değerlendirme

D.Aslî Müdahale Hakkındaki Sistemler

I.Tek Dava Sistemi

II.İki Dava Sistemi

1. Aslî Müdahale Davasında İlk Davanın Davacısının Dava Arkadaşı Fer’î Müdahil Olarak Yer Aldığı Sistem

2. Aslî Müdahale Davasında İlk Yargılamanın Taraflarının Birlikte Davalı Olarak Yer Alacağını Kabul Eden Sistem

§ 2.ASLÎ MÜDAHALENİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE
YABANCI HUKUK DÜZENLERİNDEKİ DURUMU

A.Roma Hukuku’nda Aslî Müdahale

B.Alman Hukuku’nda Aslî Müdahale

C.Fransız Hukuku’nda Aslî Müdahale

I.Üçüncü Kişinin İtirazı

II.Müdahale

D. İsviçre Hukuku’nda Aslî Müdahale

E.Avusturya Hukuku’nda Aslî Müdahale

F.Türk Hukuku’nda Aslî Müdahale

I.1086 Sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu
 Öncesindeki Durum

II.1086 Sayılı Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu
 Dönemindeki Durum

1.Genel Olarak

2.Medenî Usûl Kanunu Tasarılarındaki Düzenlemeler

III.6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Döneminde
 Aslî Müdahale

§ 3.ASLÎ MÜDAHALENİN MEDENİ USÛL HUKUKU İLKELERİYLE OLAN İLİŞKİSİ

A.Tasarruf İlkesi ile İlişkisi

B.Hukukî Dinlenilme Hakkına Riayet İlkesi ile İlişkisi

C.Doğrudan Doğruyalık İlkesi ile İlişkisi

D.Adîl Yargılanma Hakkı ile İlişkisi

E.Usûl Ekonomisi İlkesi ile İlişkisi

§ 4. ASLÎ MÜDAHALENİN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI

A. Fer’î Müdahale İle Karşılaştırılması

I. Alman Hukuku’nda Fer’î Müdahale

1. Basit Fer’î Müdahale

2. Dava Arkadaşı Şeklinde Fer’î Müdahale

II. İsviçre Hukuku’nda Fer’î Müdahale

III. Avusturya Hukuku’nda Fer’î Müdahale

IV. Türk Hukuku’nda Fer’î Müdahale

V. Aslî Müdahale ve Fer’î Müdahale Arasındaki Farklar

B. Davanın İhbarı İle Karşılaştırılması99

C. Üçüncü Kişinin Mahkemeye Davet Edilmesi ile Karşılaştırılması

D. Karşı Dava ile Karşılaştırılması109

E.  Cumhuriyet Savcısının Taraf Olduğu ya da
Taraf Olarak Yer Aldığı Hukuk Davalarındaki Konumu ile Karşılaştırılması
İKİNCİ BÖLÜM
ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ ŞARTLARI, AÇILMASI, İNCELENMESİ, ASLÎ MÜDAHALE DAVASI SONUCUNDA VERİLEBİLECEK KARARLAR, BU KARARLARA KARŞI GİDİLEBİLECEK OLAN KANUN YOLLARI VE MÜDAHALE DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN ETKİLERİ

§ 5.ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ ŞARTLARI

A. AÇILMIŞ VE HÂLEN GÖRÜLMEKTE OLAN
BİR DAVA VEYA YARGILAMASI SÜRDÜRÜLEN
BİR ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİNİN VARLIĞI

I. Açılmış ve Hâlen Görülmekte Olan Bir Davanın
 Varlığı

II. Yargılaması Sürdürülen Çekişmesiz Yargı İşinin
 Varlığı

B. ASLÎ MÜDAHALE TALEBİNDE BULUNACAK KİŞİNİN İLK DAVANIN TARAFLARINDAN BİRİ YA DA YARGILAMASI DEVAM EDEN ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞİNİN  İLGİLİSİ KONUMUNDA BULUNMAMASI

I.Çekişmeli Yargıda Taraf Kavramı ve Bu Çerçevede
 Aslî Müdahale

II.Çekişmesiz Yargıda İlgili Kavramı ve Bu Çerçevede
 Aslî Müdahale

C. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İLK YARGILAMANIN KONUSU ÜZERİNDE HAK İDDİASINDA BULUNMUŞ
OLMASI

I.Genel Olarak Yargılamanın Konusu

II.Aslî Müdahale Bağlamında Yargılamanın Konusunu
 Oluşturan Şey veya Hak Kavramı

1. Aslî Müdahale Bağlamında Yargılamanın Konusunu Oluşturan Şey Kavramı

2. Aslî Müdahale Bağlamında Yargılamanın Konusunu Oluşturan Hak Kavramı

a. Genel Olarak Hak Kavramı

b. Aslî Müdahale Talebinde Bulunacak Olan Üçüncü Kişinin Üstün Hak İddiasında Bulunması

III.Aslî Müdahale Davası ile İlk Yargılamanın Konusunu
 Oluşturan Hak veya Şeyin Aynı Olması

D. ASLÎ MÜDAHİLİN HUKUKÎ YARARININ
BULUNMASI161

I-Genel Olarak Hukuki Yarar161

II-Aslî Müdahale Davasında Dava Şartı Olarak
 Hukukî Yarar164

E. ASLÎ MÜDAHALE  İRADESİNİN AYRI BİR DAVA AÇILMAK SURETİYLE AÇIKLANMASI ZORUNLULUĞU

§ 6. ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ AÇILACAĞI MAHKEME, DAVANIN AÇILMA SÜRESİ VE TARAFLARI

A. Aslî Müdahale Davasının Açılacağı Mahkeme

I. Görevli Mahkeme

II. Yetkili Mahkeme

B. Aslî Müdahale Davasının Açılabileceği Zaman Kesiti

C. Aslî Müdahale Davasının Tarafları

I.Davacı

II. Davalı

1. Genel Olarak

2. Yabancı Hukuk Düzenlerinde Aslî Müdahalede Davalıların Durumu

3. Türk Hukuku Bakımından Aslî Müdahalede Davalıların Durumu

§ 7.ASLÎ MÜDAHİLİN MÜDAHALE DAVASINDAKİ
HUKUKİ DURUMU, ASLÎ MÜDAHALE DAVASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN İNCELEME VE
ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ ASIL YARGILAMAYLA
İLİŞKİSİ

A. Aslî Müdahilin Müdahale Davasındaki Hukukî Durumu

I.Genel Olarak

II. Özel Bazı Durumlar

1. Aslî Müdahale Davasında Davaya Son Veren Taraf İşlemlerinin Yapılması

2. Aslî Müdahale Davasında Davanın Geri Alınması, Taraf Değişikliği ve Dava Konusunun Devri

B.Aslî Müdahale Davasında Gerçekleştirilecek Olan
İnceleme

C.Aslî Müdahale Davasının Asıl Yargılamayla İlişkisi

I.Yabancı Hukuk Bakımından Aslî Müdahale Davasının
 İlk Yargılama ile İlişkisi

II.Aslî Müdahale Davasının İlk Yargılama ile
 Birlikte Yürütülmesi

§ 8. ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR, BU KARARLARA KARŞI GİDİLEBİLECEK OLAN KANUN YOLLARI VE MÜDAHALE DAVASINDA VERİLEN HÜKMÜN ETKİLERİ

A.ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLAR

I.Aslî Müdahale Davasının Kabulü Kararı

II.Aslî Müdahale Davasının Reddi Kararı

B.ASLÎ MÜDAHALE DAVASININ İNCELENMESİ SONUCUNDA VERİLEBİLECEK OLAN KARARLARA KARŞI GİDİLEBİLECEK KANUN YOLLARI

I.Genel Olarak

II.İstinaf Kanun Yolu

III. Temyiz Kanun Yolu

C. KESİN HÜKMÜN ETKİSİ VE ASLÎ MÜDAHALE KURUMU İLE İLİŞKİSİ226

I. Kesin Hüküm Kavramı ve Taraflara Etkisi

II. Kesin Hükmün Üçüncü Kişiye Etkisi

III.Aslî Müdahale Açısından Kesin Hükmün Etkisine İlişkin
 Değerlendirme
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAZI MÜNFERİT KANUNÎ DÜZENLEMELERDE
YER ALAN HÜKÜMLER İLE TAHKİM YARGILAMASI VE
ARABULUCULUK FAALİYETİNDE ASLÎ MÜDAHALE
KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

§ 9. MÜNFERİT KANUNÎ DÜZENLEMELERDE YER ALAN HÜKÜMLERİN ASLÎ MÜDAHALE KURUMU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. İcra ve İflâs Kanunu Bağlamında Aslî Müdahale

I. İcra Takipleri Açısından Aslî Müdahale237

II. İcra ve İflâs Kanunu’nun 158/I ve 173/II Maddelerindeki
 Düzenlemelerin Aslî Müdahale Açısından
 Değerlendirilmesi

III.İcra ve İflâs Kanunu’nun 178’inci Maddesindeki
 Düzenlemenin Aslî Müdahale Açısından
 Değerlendirilmesi

B. Kadastro Kanunu’nun 26/D Maddesindeki Düzenlemenin
Aslî Müdahale Açısından Değerlendirilmesi

C. Türk Medenî Kanunu’nun 713’üncü Maddesindeki Düzenlemenin Aslî Müdahale Açısından
Değerlendirilmesi

D. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Kapsamında Nüfus Müdürlüklerinin Yargılamaya Müdahalesi

E. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Açısından Aslî Müdahale Kurumunun Değerlendirilmesi

§ 10. TAHKİM YARGILAMASINDA ASLÎ MÜDAHALE KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

A.Genel Olarak

B. Yabancı Hukuk Düzenlerinde Tahkim Yargılamasında
Aslî Müdahale

I. İsviçre Hukuku’nda Tahkim Yargılamasında
 Aslî Müdahale

II.Alman Hukuku’nda Tahkim Yargılamasında
 Aslî Müdahale

C. Türk Hukuku’nda Tahkim Yargılamasında
Aslî Müdahale

§ 11. ARABULUCULUK FAALİYETİNDE ASLÎ MÜDAHALE KURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ273

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA