Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Nisan (37)      Mart (152)      Şubat (207)      Ocak (115)

Mali Yerelleşme Teori Ve Uygulama Üzerine Yazılar

Mali Yerelleşme Teori Ve Uygulama Üzerine YazılarSayfa Sayısı
:  
293
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-6117-46-x

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

Yazarlar Hakkında


Besim Bülent Bali. 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi İİBF Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2002 yıllarında tamamladı. Belçikada bulunan Katholieke Universiteit Leuven Center for Economic Studden 1998 yılında MSc. derecesi de alan Bali, şu an Işık Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünde tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Balinin yönetimler arası mali ilişkiler, para ve maliye politikalarının koordinasyonu, AB iktisat politikaları, kamusal karar alma, bütçe gerçekliği üzerine yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.
Mustafa Baltacı. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 2002 yılında University of Pennsylvaniada Kamu Yönetimi alamnda yüksek lisans ve mali yönetim alanında diploma programlarını tamamladı. 2005 yılında Dünya Bankasının Kamu Sektörü Yönetişimi bölümünde bir yıl sureyle görev yaptı ve çeşitli ülke projelerine katıldı. Halen Başbakanlık Teftiş Kurulunda görev yapmaktadır.
Ömer Faruk Batırel. 1967 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. İİTİA Maliye kürsüsünde 1973 yılında doktorasını verdi. Maliye dalında 1976 yılında doçentliğe 1981 yılında profesörlüğe yükselen Batırel, 1982-1992 yılları arasında Marmara Üniversitesi İİBF Dekanlığı, 1992-1999 yıları arasında da Marmara Üniversitesi Rektörlüğü görevlerinde bulundu. Halen İİBF Maliye Bölüm Başkanlığı ve YÖK üyeliği görevlerini yürüten Batırelin maliye teorisi, bütçe, mali iktisat ve mali hukuk alanlarında yüzü aşkın kitap, çeviri, makale ve konferans tebliği bulunmaktadır.Yakup Beriş. 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi-Uluslararası İlişkiler ve Sosyoloji bölümlerinden çift anadal programı mezunu oldu. 2005 yılında ABDde bulunan Maryland Universitesinden kamu yönetimi alanında yüksek lisans derecesi aldı. 1997-2000 yılları arasında Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) İstanbul merkezinde, 2001-2005 yılları arasında TÜSİADm ABD Temsilciliğinde çeşitli görevlerde bulundu ve Türkiyedeki siyasi ve ekonomik reform süreci ile ilgili araştırma ve faaliyetler gerçekleştirdi. 2006 yılı başından itibaren Dünya Bankası bünyesinde bulunan Dünya Bankası Enstitüsü ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölümlerinde Türkiye, Yemen, Filistin ve İran ile ilgili projelerde yerel yönetimler ve yerel ekonomik kalkınma üzerine çalışmaktadır.
Mustafa Çelen. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını sırasıyla 1995 ve 2000 yıllarında tamamladı. Şu anda aynı üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları olarak; maliye politikası, kamu borçlanması, kamu kesimi finansman dengesi, yerel yönetim maliyesi ve altyapı yatırımları sayılabilir.
Ertan Erüz. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünden mezun oldu. 2002 yılında ABD Illinois Üniversitesinde Finans dalında yüksek lisans yaptı. 1990-2003 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurülunda Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak görev yaptı. 2004 yılından beri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Erüzün vergi ve bütçe alanında yayımlanmış çalışmaları bulunmaktadır.

Nihat Falay. 1965 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat-Maliye-Siyaset İlmi disiplinlerinden mezun oldu. 1969da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Kürsü-sünde asistan olarak akademik yaşama başladı. Aynı birimde 1974 yılında Doktor, 1980 yılında Doçent ve 1988 yılında Profesörlük unvanlarını aldı. Halen aynı bölümde görevini sürdürmektedir.

Ayşe Güner. 1982 yılında Marmara Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal ve Siyasal Bilimler Bilim Dalında yüksel lisans (1985) ve doktorasmı.(1992) tamamladı. Halen M.Ü. İİBF Maliye Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Güner, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim Bilim Dalı Başkanlığı ve M.Ü. Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevini de sürdürmektedir.
Baki Kerimoğlu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde lisans öğrenimini tamamladı. 1998-2000 yıllarında devlet bursuyla Amerika Birleşik Devletlerinde University of Illinois at Urbana-Champaignde ekonomi dalında yüksek lisans yaptı. Kamu mali yönetimi, mali kontrol, devlet muhasebesi, ulusal ekonomilerin sektörel sınıflandırması, mali yerelleşme, kaynak paylaşımı konularında yayınlanmış çeşitli çalışmaları vardır. Halen Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde yerel yönetimlere, kuruluşlara ve fonlara genel bütçe gelirlerinden yapılan transferlerden sorumlu Daire Başkanı olarak kamu görevini sürdürmektedir.
Ayşegül Mutlu. 1979 yılında Marmara Üniversitesinden mezun olan Ayşegül Mutlu, yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-tüsünden almıştır. Halen Marmara Üniversitesi İİBF Maliye bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Mutlu, 1994 yılında Doçent ve 2003 yılında Profesör olmuştur. Çevre ekonomisi, sağlık ekonomisi alanlarında kitapları ve kamu ekonomisi alanında çok sayıda makalesi vardır.
Serdar Yılmaz. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun oldu. George Mason Üniversitesinden Kamu Politikaları dalında 2001 yılında doktor derecesi aldı. 1998-2001 yıllan arasında aynı üniversitede işletme bilimi metot ve modelleri üzerine ders verdi. 2001-2006 yılları arasında Dünya Bankası Enstitüsü Kamu Sektörü bölümünde uzman olarak çalıştı. Yılmaz halen Dünya Bankası Sosyal Kalkınma Departmanında ekonomist olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevinde Doğu Avrupa ve Ortadoğuda kamu mali yönetimi, kamu harcamaları, yönetimler arası mali ilişkiler ve yerel kapasitenin geliştirilmesi konularmda projeler yürütmektedir.İçindekiler


Yazarlar Hakkında vii

Giriş 1

Birinci Bölüm: Yönetimler Arası Hizmet Bölüşümü
Yerel Yönetimlerin Hizmet ve Harcama Sorumlulukları 9
Nihat Fal ay
Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin Desantralizasyonu 30
Ayşegül Mutlu


İkinci Bölüm: Yönetimler Arası Gelir Bölüşümü
Yönetimler Arası Gelir Bölüşümü: Temel İlke ve Uygulamalar 61
Ayşe Güner
Belediye Gelirlerinin Esneklik Analizi 83
Ayşe Güner ve Serdar Yılmaz


Üçüncü Bölüm: Yönetimler Arası Transferler
Yönetimler Arası Malı Transferler: Teorik Çerçeve ve Türkiye
Uygulaması 95
Serdar Yılmaz ve Yakup Beriş \\\\\\\′■■
Yatay Denkleştirme: İl Özel İdareleri Üzerine Bir Çalışma 120
Serdar Yılmaz ve Ayşe Güner


Dördüncü Bölüm: Yerel Yönetimlerde Borçlanma ve Mali Yükümlülükler
Malı Desantralızasyon Sürecinde Yerel Yönetimlerin Borçlanması:
Bir Teorik Çerçeve Denemesi 149
Besim Bülent Bali
Yerel Yönetimler ve Koşullu Mali Yükümlülükler 178
Mustafa Çelen


Beşinci Bölüm: Mali Yönetim ve Kontrol
Kamu Malı Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Yerel Yönetimler 213
Ömer Faruk Batırel


Yerel Yönetimlerde Muhasebe, Raporlama ve Hesap Venlebılırlık 223
Baki Kerimoğlu

Yerel Yönetimlerde Hesap Verebilme Mekanizmasının Önemli Aktörleri:
İç Kontrol ve İç Denetim 247
Mustafa Baltacı ve Serdar Yılmaz

Yerel Yönetimlerde Performans Esaslı Bütçeleme 269
Ertan Eruz