Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (92)      Aralık (118)      Kasım (151)      Ekim (221)

Limited Şirkette Çıkma Hakkı

Limited Şirkette Çıkma HakkıSayfa Sayısı
:  
127
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-05-0451-4

45,00 TL


Limited Şirkette Çıkma Hakkı


Eda Duygu AÇIKALIN


2019/09 1. Baskı, 127 Sayfa


ISBN 978-605-05-0451-4


İ Ç İ N D E K İ L E R


ÖNSÖZ


TEŞEKKÜR


KISALTMALAR LİSTESİ


BİRİNCİ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKET KAVRAMI VE


LİMİTED ŞİRKETTE ORTAKLIK SIFATI


1.1.Limited Şirket Kavramı


1.2.Limited Şirkette Ortaklık Sıfatı


İKİNCİ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA KAVRAMI VE


ÖZELLİKLERİ


2.1.Ortaklıktan Çıkma Kavramı


2.2.Çıkma Hakkının Hukuki Niteliği


2.3.Çıkma Hakkının Benzer Müesseselerden Farkı


2.3.1.Genel Olarak


2.3.2.Esas Sermaye Payının Devri


2.3.3.Ortağın Kişisel İflası ve Payın Haczi


2.3.4.Payın İtfası


2.3.4.1.Genel Olarak


2.3.4.2.İtfa Sebepleri


2.3.4.3.İtfanın Sonuçları


2.3.5.Ortağın Çıkarılması


2.3.5.1.Genel Olarak


2.3.5.2.Şirket Sözleşmesinde Yer Alan Sebebe Dayanılarak Genel Kurul Kararı ile Çıkarılma


2.3.5.3.Haklı Sebebe Dayalı Mahkeme Kararı ile Çıkarılma


2.3.6.Miras, Eşler Arası Mal Rejimi Hükümleri Uyarınca Payın Geçmesi


2.3.7.Hakim Şirket Tarafından Payların Satın Alınması


2.3.8.Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği Halinde Çıkma


2.3.9.Şirketin Sona Ermesi Halinde Ortaklık Sıfatının 


Kaybedilmesi


2.3.9.1.Genel Olarak


2.3.9.2.İnfisah Halinde


2.3.9.3.Fesih Halinde


2.3.9.3.1.Genel Kurul Kararı ile Fesih


2.3.9.3.2.Mahkeme Kararı ile Fesih60


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


LİMİTED ŞİRKETTE ÇIKMA SEBEPLERİ VE 


ÇIKMA HAKKININ KULLANILMASI


3.1.Çıkma Sebepleri


 


3.1.1.Şirket Sözleşmesi Hükmüne Dayalı Çıkma


 


3.1.2.Haklı Sebebe Dayalı Çıkma (Kanundan Kaynaklanan)


 


3.1.2.1.Genel Olarak


 


3.1.2.2.Haklı Sebep Kavramı


 


3.1.2.3.Çıkmanın Dava Yoluyla Gerçekleşmesi


 


3.1.3.Çıkmaya Katılma


 


3.1.4.Ortaklar Kararına Dayalı Çıkma


 


3.2.Çıkma Hakkının Kullanılması


 


3.2.1.Şirket Sözleşmesine Dayalı Çıkma Hakkının Kullanılması


 


3.2.2.Haklı Sebebe Dayalı Çıkma Hakkının Kullanılması


 


3.3.Çıkma Hakkının Kullanılmasının Sınırlandırılması


 


3.3.1.Şirket Sözleşmesinde Çıkma Hakkına İlişkin Sınırlamalar


 


3.3.2.Haklı Sebebe Dayalı Çıkma Hakkına İlişkin Sınırlamalar


 


3.3.2.1.Çıkmayı Sonuçlandıran İşlemler98


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


ÇIKMANIN ETKİLERİ VE SONUÇLARI


4.1.Genel Olarak


 


4.2.Çıkan Kişi Bakımından Etkileri ve Sonuçları


 


4.2.1.Genel Olarak


 


4.2.2.Ayrılma Payı


 


4.2.2.1.Ayrılma Payının Belirlenmesi ve Muaccel Olması


 


4.2.2.2.Ayrılma Payının Ödenmesi


 


4.3.Şirket Bakımından Etkileri ve Sonuçları


 


4.4.Üçüncü Kişiler Bakımından Etkileri ve Sonuçları


 


SONUÇ


 


KAYNAKÇA


 


ÖZGEÇMİŞ